Огляд поновлення бази  
 04.06.2018 
Огляд нових надходжень від 04 червня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 424
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Постановою утворено Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, наведено її склад, та затверджено Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Також визнано такими, що втратили чинність:
- постанову Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1205 "Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення";
- пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 230 "Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України".
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 416
Деякі питання форми знака (бренда) України

Постанова затверджує форму знака (бренда) України.  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 425
Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади

Постановою затверджено Порядок реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади, який визначає умови реалізації пілотного проекту щодо запровадження Національної програми стажування в центральних органах виконавчої влади.  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 414
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення функціонування Українського культурного фонду" для реалізації проектів за підтримки Українського культурного фонду.  
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 420
Про затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес

Постановою затверджено Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес.  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 422
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями".  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 419
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою вносяться зміни до:
- форми акта відбору зразків продукції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"
- Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589
- Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929.
 
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427
Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства

Постановлено запровадження в межах державної допомоги сім’ям з дітьми:
з 1 вересня 2018 р. надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";
з 1 січня 2019 р. відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, на умовах співфінансування з різних бюджетів.
Також починаючи з 1 січня 2019 р. запровадити безоплатне проведення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, зокрема на TORCH-інфекцію, з метою попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку.
 
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 428
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності".  
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 421
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них".  
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417
Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

Постановою затверджено:
- Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, який визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням шляхом:
визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;
здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах (відповідно) охорони здоров’я або освіти;
відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання;
- Типову угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 р. за № 433/31885
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.
Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (далі - обладнання під тиском), а саме:
опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;
парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
бойлери;
енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (далі - СРК));
котли-утилізатори (парові та водогрійні);
котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;
котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (далі - ВОТ);
посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110 °C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50 °C перевищує тиск понад 0,5 бар;
цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
барокамери;
трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;
трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;
редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110 °C.

Наказ визнає такими, що втратили чинність:
1) наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 08 вересня 1998 року № 177 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076;
2) наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06 березня 2002 року № 131 "Про внесення змін до державних нормативно-правових актів про охорону праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2002 року за № 306/6594;
3) наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 жовтня 2007 року № 231 "Про затвердження Змін до Правил будови і безпечної експлуатації деяких об’єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 18 жовтня 2007 року за № 1189/14456.
 
2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 465/31917
Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

Наказом вносяться зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 року № 524, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 року за № 751/27196.  
2.3. Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 498/31950
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Наказ затверджує Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1553/26330.  
2.4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.04.2018 № 458
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 501/31953
Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Міністерстві соціальної політики

Порядок визначає процедуру організації стажування в структурних підрозділах Мінсоцполітики громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби.  
2.5. Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2018 № 417
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 533/31985
Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124.  
2.6. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.2018 № 71
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 516/31968
Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Національному агентстві України з питань державної служби

Методику розроблено з метою захисту та забезпечення повного й рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.  
2.7. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 03.04.2018 № 140
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за № 534/31986
Про затвердження Правил улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки

Правила встановлюють загальні вимоги до конструкції, характеристик, умов експлуатації таких елементів локалізуючої системи безпеки атомної станції:
будівельні конструкції герметичного огородження, а саме: залізобетонні конструкції та стальні оболонки;
герметизуюче облицювання з закладними деталями;
баки;
проходки із закладними деталями, люки, двері, шлюзи та їх закладні деталі;
обладнання технологічних систем на ділянках, що перетинають межу зони локалізації (ізолюючі пристрої; запобіжні та перепускні пристрої тощо);
системи зниження тиску, відведення тепла, запобігання вибухонебезпечним та пожежонебезпечним концентраціям газів, очищення середовища зони локалізації аварії.
Елементи локалізуючих систем безпеки, не включені до цього переліку, мають відповідати вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
 
2.8. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17.04.2018 № 248
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 травня 2018 р. за № 572/32024
Про внесення зміни до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ вносить зміни до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 лютого 2018 року № 119, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 321/31773.  
2.9. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 22.03.2018 № 407
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 462/31914
Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо оприлюднення фінансової звітності

Розпорядження вносить зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116.  
2.10. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 03.04.2018 № 486
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 500/31952
Про внесення зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо оприлюднення фінансової звітності

Розпорядженням вносяться зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668.  
2.11. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.04.2018 № 1028
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 493/31945
Про внесення зміни до пункту 5 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення

Рішення вносить зміни до Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 826, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року за № 863/28993.