Огляд поновлення бази  
 17.04.2018 
Огляд нових надходжень від 17 квітня 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2018 № 244
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2018 р. за № 403/31855
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618.  
1.2. Наказ Міністерства фінансів України від 16.03.2018 № 367
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 р. за № 419/31871
Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Наказом затверджено Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 травня 2015 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 596/27041.  
1.3. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.03.2018 № 1312
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 р. за № 385/31837
Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Наказ затверджує:
- Форму заяви на участь у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка;
- Форму опису проекту національно-патріотичного виховання та кошторису витрат, необхідних для його реалізації;
- Форму довідки, що надається організатором конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка;
- Форму підсумкового висновку щодо реалізації проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка.
 
1.4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.04.2018 № 488
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2018 р. за № 436/31888
Про утворення при Міністерстві соціальної політики України Комісії з питань віднесення реклами до соціальної

Наказом утворено при Міністерстві соціальної політики України Комісію з питань віднесення реклами до соціальної.
Також затверджено Положення про Комісію з питань віднесення реклами до соціальної, яке визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань віднесення реклами до соціальної, а також права та обов'язки її членів.
 
1.5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2018 № 109
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 р. за № 157/31609
Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, та форми розпорядчого документа

Наказ затверджує:
- форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;
- форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.
 
1.6. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 28.02.2018 № 53
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 р. за № 356/31808
Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів

Інструкція визначає порядок здійснення у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, протоколами нарад під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів, листами Адміністрації Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників (що потребують надання відповіді про результати їх розгляду), листами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зверненнями комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, депутатських фракцій Верховної Ради України, зверненнями та запитами народних депутатів України, листами Рахункової палати, міжнародними зобов’язаннями України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС, річних національних програм в рамках Комісії Україна - НАТО, рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною та НАТО та уповноваженими органами НАТО, місіями ООН, ОБСЄ, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними організаціями в частині цільового використання технічної та донорської допомоги, актами органів влади Автономної Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також завдань, визначених актами Національного агентства та дорученнями Голови Національного агентства.  
1.7. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 05.03.2018 № 133
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 р. за № 358/31810
Про внесення змін до Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку

Наказ вносить зміни до Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 17 березня 2014 року № 115, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 405/25182.  
2. Цікаво всім  
2.1. Постанова Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 37
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- постанову Правління Національного банку України від 23 грудня 2011 року № 471 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 року за № 59/20372;
- постанову Правління Національного банку України від 08 січня 2013 року № 2 "Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 січня 2013 року за № 185/22717;
- пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 11 серпня 2015 року № 517 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".