Огляд поновлення бази  
 12.02.2018 
Поновлення № 29 від 12 лютого 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства інфраструктури України від 21.11.2017 № 399
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 115/31567
Про внесення змін до Переліку районів обов'язкового лоцманського проведення та категорій суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення

Наказ вносить зміни до Переліку районів обов’язкового лоцманського проведення та категорій суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 вересня 2013 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1575/24107.  
1.2. Наказ Міністерства оборони України від 12.12.2017 № 658
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 р. за № 30/31482
Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України з питань медико-психологічної реабілітації осіб льотного складу

Наказом затверджені Зміни до:
- Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 30 вересня 2015 року № 519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1287/27732
- Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 04 листопада 2016 року № 591, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1538/29668
 
1.3. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.01.2018 № 26
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2018 р. за № 125/31577
Про внесення змін до Порядку формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

Наказ вносить зміни до Порядку формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 лютого 2016 року № 224, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2016 року за № 295/28425  
1.4. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 № 923
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 93/31545
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями)

Рішення вносить зміни до:
- Порядку погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за № 447/22979
- Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 року за № 822/23354
- Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 858/23390
- Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1201/23733
- Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року за № 1345/23877
- Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 вересня 2013 року № 1681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2013 року за № 1639/24171
та ін.
 
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 № 350/5/99-99-15-03-02-16/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, оскільки право на складення податкових накладних та реєстрацію їх в ЄРПН має особа, що зареєстрована платником ПДВ, то після анулювання реєстрації платника ПДВ таке право вказаною особою втрачається з дати такого анулювання.
Згідно з пунктом 184.6 статті 184 ПКУ у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
Крім того, пунктом 184.7 статті 184 ПКУ встановлено, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 № 352/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, оскільки згідно з умовами договору оренди операції з передачі орендарем таких поліпшень орендодавцю не відбувається, то у такому випадку не виникає підстав для нарахування орендарем податкових зобов'язань з ПДВ.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 № 354/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Консультацією
наводяться роз'яснення, що у разі якщо юридичною особою (роботодавцем) здійснюється оплата послуги з роумінгу, яка надана оператором рухомого (мобільного) зв'язку фізичній особі (працівнику), то вартість вказаної послуги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо та оподатковується податком на доходим фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 № 339/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ операцій з надання послуг по використанню програмної продукції та порядку анулювання реєстрації платника ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 Кодексу (1 000 000 грн (без урахування ПДВ), анулювання реєстрації платника податку на додану вартість може бути здійснено за заявою такого платника податку (форма № 3-ПДВ).  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.01.2018 № 346/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо особливостей визначення дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ у разі експорту товарів

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, з метою визначення згідно із пунктом 187.1 статті 187 ПКУ дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту товарів, датою оформлення митної декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої повної декларації або додаткових декларацій до попередніх, тимчасових або періодичних митних декларацій відбитку особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування - за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної або електронної додаткової декларації після перетворення її у візуальну форму.