Огляд поновлення бази  
 08.02.2018 
Поновлення № 27 від 08 лютого 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2017 № 1007
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 91/31543
Про затвердження Інструкції з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України

Інструкція визначає організацію проведення аналізу ризиків у Держприкордонслужбі у сфері безпеки державного кордону з урахуванням спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків держав - членів Європейського Союзу та національного досвіду.  
1.2. Наказ Міністерства оборони України від 20.12.2017 № 684
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2018 р. за № 73/31525
Про затвердження Переліку випадків, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних

Відповідно до Переліку зняттю з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України підлягають громадяни України, які:
були засуджені до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості та відбували покарання в установах відбування покарань;
за рішенням військово-лікарських комісій (призовних комісій) визнані за станом здоров’я непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби, які пов’язані з розладами психіки і поведінки, нервової системи, та їх наслідки.
 
1.3. Наказ Міністерства культури України від 09.01.2018 № 46
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 98/31550
Про внесення зміни до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України

Наказ вносить зміни до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 травня 2016 року № 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2016 року за № 809/28939.  
1.4. Наказ Генеральної прокуратури України від 18.12.2017 № 351
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 113/31565
Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури

Положення визначає основні напрями організації кадрової роботи в органах прокуратури України (крім військових прокуратур).

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 12 жовтня 2016 року № 357 "Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1450/29580.
 
1.5. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2017 № 904
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2018 р. за № 80/31532
Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Порядок визначає процедуру здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Рішенням визнано таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1518 "Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1923/22235.
 
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.01.2018 № 299/ІПК/28-10-01-03-11
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості в розмірі 99 відсотків суми боргу за результатами підписання мирової угоди з боржником

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, операції зі списання боргу впливають на формування об'єкта до оподаткування.
операції зі списання боргу впливають на формування об'єкта до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996).
Тобто, з питань відображення в бухгалтерському обліку операції зі списання за мировою угодою дебіторської заборгованості, та впливу такої операцій на фінансовий результат до оподаткування, доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 303/6/99-99-08-02-01-15/ІПК
Щодо права підпису на податковій звітності юридичної особи, яка перебуває в процесі припинення

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, з моменту відкриття ліквідаційної процедури всі права керівника юридичної особи переходять голові ліквідаційної комісії (ліквідатору). Такий платник податків (в особі ліквідатора) повинен подавати та підписувати податкову звітність до контролюючого органу за місцем реєстрації та/або за неосновним місцем обліку до дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 304/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Консультацією
наводяться роз'яснення, що якщо платник податку при постачанні товарів/послуг, операції з постачання яких відповідно до ПКУ звільнені від оподаткування ПДВ, нараховував ПДВ із застосуванням ставки податку 20 відс., то з метою виправлення допущеної помилки такий платник податку повинен здійснити коригування податкових зобов'язань з ПДВ на підставі розрахунку коригування до податкової накладної.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.02.2018 № 398/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, продавець при постачанні послуг з використанням матеріалів, що застосовуються у процесі виконання таких послуг, складає податкові накладні з урахуванням умов цивільно-правової угоди.
Якщо цивільно-правова угода передбачає виконання робіт, а вартість матеріалів включена у вартість робіт, то у податковій накладній вказують номенклатуру та код згідно з ДКПП виконуваної роботи. При цьому номенклатура матеріалів, що використовуються, та їх коди згідно з УКТ ЗЕД у такій накладній не зазначається.
Якщо відповідно до цивільно-правової угоди відбувається постачання матеріалів/обладнання та виконання робіт з їх технічного обслуговування, то, крім переліку виконуваних робіт (з кодами послуг згідно з ДКПП на них), необхідно вказувати і номенклатуру використовуваних матеріалів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД).  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року № 3759-XII
Про телебачення і радіомовлення

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2244-VIII, який набирає чинності з 11.02.2018 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 23 вересня 1997 року № 538/97-ВР
Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2244-VIII, який набирає чинності з 11.02.2018 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 1 червня 2000 року № 1770-III
Про радіочастотний ресурс України

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2244-VIII, який набирає чинності з 11.02.2018 р.
 
3.4. Закон Верховної Ради України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2244-VIII, який набирає чинності з 11.02.2018 р.
 
3.5. Закон Верховної Ради України від 17 березня 2011 року № 3166-VI
Про центральні органи виконавчої влади

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2246-VIII, який набирає чинності з 01.01.2018 р.
 
3.6. Закон Верховної Ради України від 13 січня 2015 року № 85-VIII
Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2246-VIII, який набирає чинності з 01.01.2018 р.