Огляд поновлення бази  
 11.10.2017 
Огляд нових надходжень від 11 жовтня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 6 жовтня 2017 року № 2167-VIII
Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей

Закон вносить зміни до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".  
1.2. Закон Верховної Ради України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про пенсійне забезпечення"
- Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
- Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
- Закону України "Про нотаріат"
- Закону України "Про державну службу"
- Закону України "Про судову експертизу"
та ін.
Закон передбачає збільшення максимальної суми, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), до 15 мінімальних заробітних плат (на сьогодні - 48 тис. грн). При цьому розмір ставки ЄСВ змінюватися не буде.
Також передбачається відновити з 1 жовтня 2017 року виплати пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.
Із 1 січня 2018 року право на пенсію за віком у 60 років матимуть ті громадяни, які мають 25 років страхового стажу.
Мінімальний страховий стаж щорічно збільшуватиметься на один рік, доки не сягне 35 років у 2028 році.
Особам, у яких не буде 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.
Закон передбачає впровадження з 1 січня 2019 року накопичувальної системи загальнообов'язкового пенсійного страхування.
Щорічно з 2021 року відбуватиметься автоматична індексація пенсій шляхом підвищення показника середньої зарплати, з якої розраховується пенсія на 50% зростання зарплати за попередні три роки і на 50% зростання індексу споживчих цін за минулий рік.
Крім того, пропонується ліквідувати пенсії за вислугу років, залишивши пільговий вихід на пенсію лише для деяких категорій населення, зокрема: працівників зі шкідливими та важкими умовами праці, людей з інвалідністю, матерів, які виховали п’ятьох дітей, та інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років за 25 років стажу).
Тимчасово, до 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 759
Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Постанова затверджує Положення про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Також затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Державної служби статистики України, Верховного суду України, Міністерства юстиції України від 30.08.2017 № 241/26/2768/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 1131/30999
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5 "Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 461/6749.  
3.2. Наказ Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.08.2017 № 3778
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 1130/30998
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення вносить зміни до:
- Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736
- Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.09.2017 № 2085/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, на дату виникнення податкових зобов'язань у загальному порядку за правилом "першої події", визначеним пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.10.2017 № 2088/5/99-99-15-03-02-16/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, для цілей оподаткування ПДВ надання права на користування природним газом (тимчасове позичання) розцінюється як операція з постачання послуг на митній території України, а кошти, отримані за користування природним газом (тимчасове позичання), як оплата за таку послугу.
Таким чином, при постачанні Комітетом послуги по користуванню природним газом (тимчасове позичання), база оподаткування ПДВ операції з постачання такої послуги буде визначатися виходячи із вартості послуги, вказаної у цивільно-правовому договорі на її постачання (договірної вартості). При цьому сума ПДВ буде становити 20 відс. вартості послуги із користування природним газом (тимчасове позичання) та відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ додаватися до такої вартості послуги.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.10.2017 № 2112/6/99-99-14-03-03-15/ІПК
Щодо обов'язку надання під час проведення документальних планових (позапланових) виїзних перевірок документів та інформації, в електронному вигляді, в тому числі сканованих копій документів, які створені на паперових носіях

Консультацією
наводяться роз'яснення, що платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов’язані при проведенні перевірок надати посадовим особам контролюючого органу на їх запит такі документи в електронному вигляді.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.10.2017 № 2099/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, якщо платником ПДВ у періодах виникнення права на податковий кредит не були включені до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит, то зазначені суми податку можуть бути включені платником до складу податкового кредиту шляхом подання за звітні періоди, в яких виникло таке право, уточнюючих розрахунків (з урахуванням строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ) за правилами, встановленими статтею 50 ПКУ для самостійного виправлення помилок, допущених у раніше поданій звітності.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.10.2017 № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, у податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані у складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та суми ПДВ, вказані в помилкових податкових накладних і розрахунках коригування до них, не підлягають відображенню у податковій декларації з ПДВ.