Огляд поновлення бази  
 07.08.2017 
Огляд нових надходжень від 07 серпня 2017 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.06.2017 № 864
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 834/30702
Про додаткові заходи щодо забезпечення доброчесності при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра

Наказ встановлює, що вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання з:
права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступників за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" з 2018 року з урахуванням досвіду експериментального впровадження в 2016 та 2017 роках для вступників за спеціальністю 081 "Право";
іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступників на всі спеціальності з 2019 року, передбачивши проведення експерименту в 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини".
 
2. Офіційні роз’яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.07.2017 № 1325/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника та нового кредитора. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов'язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.07.2017 № 1328/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу у вигляді орендної плати, нарахованого (виплаченого) юридичною особою (орендар) фізичній особі (орендодавець)

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, юридична особа (орендар) як податковий агент під час нарахування (виплати) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді орендної плати зобов’язана своєчасно та повністю нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб (військовий збір) виключно за рахунок такого доходу.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.07.2017 № 1342/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо порядку оподаткування доходів нерезидентів у вигляді процентів за наданими кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а враховуються у збільшення суми позики/кредиту, або зараховуються як внесок до статутного капіталу позичальника

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, доходи нерезидента із джерелом їх походження з України у вигляді процентів підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст. 141 Кодексу, незалежно від способу виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення статутного капіталу або суми кредиту/позики.
При цьому податок з доходів нерезидента у вигляді процентів сплачується під час зарахування зустрічної однорідної вимоги.
 
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.07.2017 № 1336/З/99-99-13-03-02/ІПК
Щодо справляння туристичного збору фізичною особою - підприємцем

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, особи, що прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення ради про встановлення туристичного збору та отримують (споживають) надані Вами послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, є платниками туристичного збору. В таких випадках Ви виступаєте податковим агентом щодо справляння туристичного збору під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) і повинні зазначати суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII
Про Державний бюджет України на 2017 рік

Останні зміни до Закону були внесені 13.07.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2137-VIII, який набирає чинності з 03.08.2017 р.  
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 27.07.2017 № 71
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова вносить зміни до:
- Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976;
- Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909.
 
4.2. Постанова Правління Національного банку України від 01.08.2017 № 72
Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова вносить зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032.  
4.3. Рішення Правління Національного банку України від 27.07.2017 № 484-рш
Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи

Рішення вносить зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року № 783.