Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2004 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 17-18, ст.250 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1593-IV від 04.03.20
04, ВВР, 2004, N 25, ст.344 )
N 1751-IV від 04.06.20
04
N 1752-IV від 04.06.20
04
N 1801-IV від 17.06.20
04
- зміни внесені частково
- набирає чинності з 06.07.2004 р. )

I. Загальні положення

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 65.204.662,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.399.642 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.805.020,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 72.179.687,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 58.530.331,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.649.356,4 тис. гривень. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Затвердити на 2004 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.764.859,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.172.783,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 592.076,3 тис. гривень; ( Абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.210.068,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 937.679,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.272.389,5 тис. гривень. ( Абзац третій частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 7.420.233,9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.895.585,1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 524.648,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. ( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис. гривень.

II. Доходи державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;

( Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

6) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України; ( Пункт 7 статті 2 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

8) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

9) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

10) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

11) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

13) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

14) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

15) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

18) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

19) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

20) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

22) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

23) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

24) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

25) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

26) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

27) рентна плата за транспортування нафти;

28) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

29) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

30) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

31) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

32) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

33) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

34) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;

35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

36) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

37) митні збори;

38) надходження коштів від аукціонного продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами;

38-1) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України. ( Статтю 2 доповнено пунктом 38-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

39) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за одну тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за одну тонну.

Стаття 3-1. Установити, що у 2004 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України. Вивізне (експортне) мито сплачується під час митного оформлення у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 (крім 7204)-81 УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ), на кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ). ( Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 6. Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ).

Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані Національним банком України як дохід відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ), а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис. гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної іпотечної установи (50.000 тис. гривень). ( Стаття 7 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 9. Установити, що у 2004 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;

на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;

експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;

запроваджується мораторій на:

створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях;

розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій; ( Абзац десятий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;

при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції); ( Абзац дванадцятий статті 9 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; ( Абзац тринадцятий статті 9 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

операції з ввезення на митну територію України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита. ( Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 10. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 11. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) ( 2371а-14 ) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 червня 2004 року і не відшкодована на день введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00), шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Стаття 13. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках і зборах (обов'язкових платежах), фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року не менше ніж десятивідсоткове скорочення її рівня (але не менше 1,5 млрд. гривень) з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.

Стаття 14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:

1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

7) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

8) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

9) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

10) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;

11) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;

12) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

17) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України; ( Пункт 19 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

23) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

24) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

25) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості з перерахування дивідендів, нарахованих на акції ВАТ "Укртелеком", що є у державній власності, за результатами господарської діяльності за 2000 рік;

26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України. ( Статтю 14 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 15. Відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" забезпечити нарахування дивідендів на державну частку акцій за результатами господарської діяльності 2000 року у сумі 148.900 тис. гривень та перерахування їх у першому кварталі 2004 року до спеціального фонду Державного бюджету України.

III. Державний борг та фінансування
державного бюджету України

Стаття 16. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.855.468,2 тис. доларів США.

Стаття 17. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 18. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, в тому числі проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та Укрзалізницею для проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця, не здійснюється. ( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1751-IV від 04.06.2004, N 1752-IV від 04.06.2004 )

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів крім Укрзалізниці, яка залучає кредити для проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця, крім Укравтодору, який залучає кредити для реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки, та крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1751-IV від 04.06.2004, N 1752-IV від 04.06.2004, N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 19. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 20. Установити, що в разі настання гарантійного випадку в 2004 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до шести років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацію, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи беруть на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацію, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 21-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів. ( Закон доповнено статтею 21-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 23 цього Закону; ( Пункт 2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду. ( Статтю 22 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті; ( Пункт 2 статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у минулих роках від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів. ( Статтю 23 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 24. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 7 статті 14 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України. Компенсація втрат міському бюджету міста Севастополя в сумі 31.790,5 тис. гривень здійснюється із загального фонду Державного бюджету України та в сумі 31.790,5 тис. гривень - шляхом передачі Міністерством фінансів України Севастопольській міській державній адміністрації природного газу, що належить Державному бюджету України і знаходиться на зберіганні в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", або грошовими коштами як субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів.

Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 22, пунктів 2-4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 5.215.580 тис. гривень. ( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

IV. Видатки та кредитування державного
бюджету України

Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), визначається Міністерством фінансів України. Така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

видатки забюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, часткову компенсацію витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярових зернових культур, фінансову підтримку фермерських господарств через механізм мікрокредитування, часткове здешевлення страхових платежів по обов'язковому страхуванню сільськогосподарських культур, визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.658.159,2 тис. гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 2.484.305,1 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі 378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 19.009,7 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис. гривень. ( Стаття 28 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.065.113,7 тис. гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 163.000 тис. гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, - 437.200 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 312.382,7 тис. гривень. ( Стаття 29 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 166.869,6 тис. гривень;

державна програма "Шкільний автобус" - 63.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень. ( Стаття 30 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 512.352,3 тис. гривень;

комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень. ( Стаття 31 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 264.503,4 тис. гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 118.340,5 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;

загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень. ( Стаття 32 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, - 130.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис. гривень. ( Стаття 33 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:

програма "Українське вугілля" - 4.212.148 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 784.044,1 тис. гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 55.000 тис. гривень;

гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 157.066,4 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - 9.849,6 тис. гривень;

програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;

заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень. ( Стаття 34 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;

Загальнодержавна (Національна) космічна програма ( 203-15 ) - 89.700 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України - 84.100 тис. гривень. ( Стаття 35 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.936.770,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.645.089 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 36 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис. гривень. ( Стаття 37 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

програма "Зерно України" на 2001-2004 роки - 927.599,5 тис. гривень;

програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів - 120.000 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів - 100.000 тис. гривень;

комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 456.513,7 тис. гривень;

програма "Ліси України" - 140.231,1 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;

комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України - 2.434 тис. гривень. ( Стаття 38 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис. гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 52.312,4 тис. гривень;

програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ) - 14.228,7 тис. гривень;

державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 25.550 тис. гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів ( 2333-14 ) - 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами ( 1947-14 ) - 3.533,6 тис. гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України ( 1989-14 ) - 2.141 тис. гривень. ( Стаття 39 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 120.129,7 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;

програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень. ( Стаття 40 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 754.310,5 тис. гривень;

судова влада - 712.331,5 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;

охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.378 тис. гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень. ( Стаття 41 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 42. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 43. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 44. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни 1 групи - 195 гривень, інвалідам війни 2 групи - 160 гривень, інвалідам війни 3 групи - 130 гривень, учасникам бойових дій - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 195 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 гривень.

Стаття 45. Установити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ).

Стаття 46. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність у сфері військової оборони та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 47. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2004 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8-10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цих установ. ( Статтю 47 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 48. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та спеціального фондів державного бюджету на утримання Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів, створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 49. Установити, що затверджені у державному бюджеті видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров'я України проводяться ними в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити, що затверджені Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у державному бюджеті видатки на закупівлю путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводяться безпосередньо Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із подальшим розподілом закуплених путівок у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на інтервенційні операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю сільськогосподарської продукції. ( Пункт 8 статті 50 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 51. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 14, 23 та 50 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).

При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя; ( Пункт 1 статті 51 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 14 цього Закону);

3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

5) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону, але не більше 200.000 тис. гривень);

6) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

7) створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

8) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 14 цього Закону);

9) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 14 цього Закону);

10) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 14 цього Закону);

11) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 14 цього Закону);

12) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 14 цього Закону);

13) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 14 цього Закону);

14) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

15) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

16) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 14 цього Закону);

17) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 14 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 14 цього Закону);

19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону; ( Пункт 19 статті 51 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

20) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону);

21) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 14 цього Закону);

22) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 14 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 14 цього Закону);

24) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 14 цього Закону);

25) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону, але не більше 71.818,4 тис. гривень); ( Пункт 26 статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

27) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);

28) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 50 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 50 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 50 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

33) фінансова підтримка фермерських господарств через механізм мікрокредитування (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 50 цього Закону);

34) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 50 цього Закону);

35) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 50 цього Закону);

36) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 6 та 24 статті 14 цього Закону);

37) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

38) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку (за рахунок 92,9 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);

39) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок 7,1 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);

40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону); ( Статтю 51 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону). ( Статтю 51 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 52. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" ( 2333-14 ), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" ( 1947-14 ) - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) - у сумі 800 тис. гривень.

Стаття 53. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 54. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2004 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань у розмірі, встановленому цим законом.

V. Взаємовідносини між державним бюджетом України
та місцевими бюджетами

Стаття 55. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2004 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва; ( Пункт 1 частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

6) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

7) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб. ( Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 56. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 57. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".

Стаття 58. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 5 та N 6 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами на підставі пропозицій народних депутатів України. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 75.000 тис. гривень ( Частина третя статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Надати право Кабінету Міністрів України у 2004 році провести експеримент по заміні пільг в оплаті за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги, що надаються згідно з чинним законодавством ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на адресну грошову державну допомогу у місті Бровари та Броварському районі Київської області, у містах Умань і Сміла та Смілянському районі Черкаської області у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет на 2004 рік. ( Статтю 58 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати розрахунки з підприємствами-постачальниками вказаних послуг з метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно з законами України окремим категоріям працівників (за професійною ознакою). ( Статтю 58 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 59. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 60. Установити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Стаття 61. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 5 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 62. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 5 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 5 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.

Стаття 63. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (за винятком податку на додану вартість на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків); ( Абзац четвертий частини першої статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 квітня 2004 року.

Стаття 64. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.

Стаття 65. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 66. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 110 гривень, інвалідів - 115 гривень.

Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), у сумі 100 гривень.

Установити, що у 2004 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

( Абзац третій частини четвертої статті 66 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 67. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 5 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін розробити порядок надання та погашення таких позичок.

Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті.

Стаття 68. Установити, що 50 відсотків доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямовування до місцевих бюджетів, по яких доходи, визначені цією статтею, виконані не у повному обсязі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

11) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону, та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу), випадків, визначених у законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ). ( Частина перша статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Положення цієї статті не поширюються на здійснення розрахунків з бюджетом шляхом застосування податкових векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (імпорті) товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, протягом строку дії Закону України від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур" ( 1240-15 ). ( Статтю 71 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1593-IV ( 1593-15 ) від 04.03.2004 - застосовується щодо операцій сільгоспвиробників та переробних підприємств з 1 січня 2004 року )

Стаття 72. Установити, що господарські організації:

державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу);

акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 73. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.

Стаття 74. Заборонити в 2004 році проводити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 75. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств із визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін, визначений частиною третьою цієї статті для платників податку, дія частини другої статті 149 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.

Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243), застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 76. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 77. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 78. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб. ( Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Пільги в частині безоплатного користування квартирою з опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) надаються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. ( Статтю 78 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 79. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 80. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;

3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини другої статті 12 і пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 5 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

6) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

7) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

8) статті 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 8 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

9) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

10) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

11) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

12) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 12 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )

13) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

14) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

15) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

16) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

17) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

18) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195);

19) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 249);

20) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;

21) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) від 2 жовтня 2003 року в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

22) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

23) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) у частині сплати неустойки (пені);

24) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

25) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

26) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

27) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

28) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

29) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

30) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

31) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 і 4 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

32) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

33) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

34) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

35) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

36) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154);

( Пункт 37 частини першої статті 80 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

37-1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272); ( Частину першу статті 80 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )

38) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

39) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;

40) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2003 р., N 10-11, ст. 87);

41) пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6) (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);

( Пункт 42 статті 80 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

43) частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10);

44) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст.34), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби; ( Пункт 44 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

45) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2, 3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після 1 січня 2004 року;

46) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 756-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243);

47) пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205);

48) частини третьої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам;

49) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.7 (крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.8 (крім послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.9 (крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей та продажу путівок на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1801-15 ) по 1 вересня 2004 року у закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.20 (крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати) пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.19 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.26 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.30 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.31 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.32 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.34 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214); ( Пункт 49 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

50) підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпункту 7.13.5 пункту 7.13, пунктів 7.14 та 7.18 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 7, пунктів 22.21 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 22.28 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162); ( Пункт 50 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

51) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2003 р., N 12, ст. 88);

52) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300) в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;

53) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ;

54) абзацу четвертого підпункту "б" пункту 22.11 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308);

55) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст.37) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження;

56) частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223) в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

57) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267);

58) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262);

59) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456);

60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00 (група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV). ( Частину першу статті 80 доповнено пунктом 60 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих. ( Статтю 80 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105, ст. 110):

1) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з податку на додану вартість може бути продовжений на строк до 2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:

підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 );

підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії;

підприємств з виробництва броньованих бойових машин;

підприємств концерну "Бронетехніка України";

підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 );

суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";

2) останній абзац доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України". ( Статтю 80 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 81. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Стаття 82. Внести до розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51) такі зміни:

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року";

б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".

Стаття 83. Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Установити, що до 1 липня 2004 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь). ( Частину другу в редакції Закону N 1593-IV від 04.03.2004 - застосовується щодо операцій сільгоспвиробників та переробних підприємств з 1 січня 2004 року )

Стаття 84. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 85. З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів у їх доходах без урахування залишку на початок року в таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4 відсотки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 86. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) згідно з додатком N 7 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти). ( Стаття 86 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 87. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 13,5 відсотка.

Стаття 88. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року - 237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року - виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень. ( Стаття 89 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Стаття 91. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.

Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 92. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 93. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 94. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 95. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2002 року і не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.

Стаття 96. Установити, що положення пункту 16 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) щодо включення до складу валових витрат, витрат у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат, пов'язаних із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357; 2003 р., N 12, ст. 88), діють до 1 січня 2005 року.

Стаття 97. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як додаткові видатки понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 98. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 99. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Стаття 100. Заборонити підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 101. Надати Рахунковій палаті та органам Державної контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість.

Стаття 102. Установити, що у 2004 році сплата страхових внесків, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ).

Стаття 103. Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229), становить 10 неоподатковуваних мінімумів.

Стаття 104. Дозволити Національній академії наук України у 2004 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання. ( Стаття 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 105. Установити, що у 2004 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України.

Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.

Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 107. Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2004 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2004 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Установити, що за результатами фактично проведених розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків Державного бюджету України на 2004 рік за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії. ( Статтю 107 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 108. Скасувати податковий борг з податку на додану вартість Державного комітету України з державного матеріального резерву в частині штрафів та пені, нарахованих на суму узгодженого податкового зобов'язання з цього податку, не сплаченого станом на 1 січня 2004 року, а також проценти, нараховані згідно із Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового будівництва та придбання житла на вторинному ринку.

Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 109 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-1. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, виконати роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-2. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від 30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року за рахунок коштів, передбачених на погашення державного боргу України.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 109-2 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-3. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону, спрямовуються:

у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;

на умовах повернення підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ;

на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень;

на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством праці та соціальної політики України на користь працівників бюджетних установ;

в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні в 2004 році;

для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до Закону. ( Закон доповнено статтею 109-3 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства. ( Закон доповнено статтею 109-4 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-5. Установити, що затверджені в Державному бюджеті України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення розподіляються в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-5 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-6. З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у статутному фонді. ( Закон доповнено статтею 109-6 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-7. Установити, що виручка Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок реалізації цієї статті. ( Закон доповнено статтею 109-7 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-8. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 109-8 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 110. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 111. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1344-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік

                             тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний
| згідно з бюджетною | | фонд | фонд
| класифікацією | | |
-------------------------------------------------------------------------
10000000 Податкові надходження 41 885 178,9 39 318 943,9 2 566 235,0
11000000 Податки на доходи, 12 939 170,0 12 939 170,0
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості
11010000 Податок з доходів 656 690,0 656 690,0
фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток 12 282 480,0 12 282 480,0
підприємств
13000000 Збори за спеціальне 843 033,0 843 033,0
використання природних
ресурсів
13010000 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду

13010100 Збір за спеціальне      60 400,0   60 400,0
використання лісових
ресурсів державного
значення
13020000 Збір за спеціальне 250 300,0 250 300,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту
13030000 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
13030100 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
загальнодержавного
значення
13040000 Збір за 350 000,0 350 000,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету
13070000 Плата за використання 1 245,0 1 245,0
інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на 23 193 381,0 20 869 605,0 2 323 776,0
товари та послуги
14010000 Податок на додану 18 357 100,0 18 357 100,0
вартість
14010100 Податок на додану 17 076 100,0 17 076 100,0
вартість із вироблених
в Україні товарів
(робіт, послуг)
14010200 Бюджетне відшкодування -9 535 000,0 -9 535 000,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами
з них за рішеннями суду -705 700,0 -705 700,0
Довідково: податок на 7 541 100,0 7 541 100,0
додану вартість із
вироблених в Україні
товарів (робіт, послуг)
з урахуванням
проведеного бюджетного
відшкодування грошовими
коштами

14010300 Податок на додану    10 816 000,0 10 816 000,0
вартість із ввезених на
територію України
товарів
14020000 Акцизний збір із 5 810 140,0 3 942 364,0 1 867 776,0
вироблених в Україні
товарів
з них:
14020700 Тютюн та тютюнові вироби 273 615,0 273 615,0
за ставкою у процентах
до обороту з реалізації
товару (продукції)
14030000 Акцизний збір із 625 420,0 169 420,0 456 000,0
ввезених на територію
України товарів
14060000 Плата за ліцензії на 326 721,0 326 721,0
певні види господарської
діяльності
14060200 Плата за видачу ліцензій 34 700,0 34 700,0
та сертифікатів
14060500 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів
14060600 Плата за ліцензії на 1 640,0 1 640,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового
14060700 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14060800 Плата за видачу дозволу 150,0 150,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів
14060900 Плата за державну 1 540,0 1 540,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності

14061000 Плата за ліцензії на     43 600,0   43 600,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14061200 Грошовий (ліцензійний) 8 840,0 8 840,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення
14061400 Плата за видачу ліцензій 55 000,0 55 000,0
на використання
радіочастот
14061500 Плата за ліцензії, 5 681,0 5 681,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
14061600 Надходження від продажу 150 000,0 150 000,0
на аукціонах дозволу
(ліцензії) на право
користування надрами
14080000 Погашення бюджетної -1 926 000,0 -1 926 000,0
заборгованості по
невідшкодованим сумам
податку на додану
вартість з простроченим
терміном повернення
15000000 Податки на міжнародну 4 725 594,9 4 492 135,9 233 459,0
торгівлю та зовнішні
операції
15010000 Ввізне мито 3 879 300,0 3 672 900,0 206 400,0
15010100 Мито на товари, 3 466 300,0 3 466 300,0
що ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15010200 Мито на товари, які 155 000,0 155 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами
15010500 Мито на нафтопродукти, 258 000,0 51 600,0 206 400,0
транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
15020000 Вивізне мито 524 100,0 524 100,0

15020100 Мито на товари, що     524 100,0   524 100,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15030000 Кошти, отримані за 274 194,9 247 135,9 27 059,0
вчинення консульських
дій
15050000 Надходження від 48 000,0 48 000,0
реалізації квот на
ввезення цукру-сирцю
тростинного
16000000 Інші податки 184 000,0 175 000,0 9 000,0
16020000 Надходження плати за 9 000,0 9 000,0
надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон
16030000 Податки, не віднесені 15 000,0 15 000,0
до інших категорій
16060000 Збір на розвиток 160 000,0 160 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 16 406 814,4 6 834 720,8 9 572 093,6
21000000 Доходи від власності та 5 819 651,1 5 140 946,1 678 705,0
підприємницької
діяльності
21010000 Частина прибутку 699 337,1 699 337,1
(доходу) господарських
організацій,
що вилучається до
бюджету
21020000 Надходження від 500 000,0 500 000,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України
21030000 Надходження від 60 000,0 60 000,0
грошово-речових лотерей
21050000 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств
21050100 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
21060000 Рентна плата 3 541 609,0 3 541 609,0

21060100 Рентна плата за нафту,   436 800,0   436 800,0
що видобувається в
Україні
21060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0
природний газ, що
видобувається в Україні
21060500 Рентна плата за 2 302 865,0 2 302 865,0
транзитне
транспортування
природного газу через
територію України
21060600 Рентна плата за 185 635,0 185 635,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами
21060700 Рентна плата за 17 159,0 17 159,0
транспортування аміаку
через територію України
аміакопроводом
21060800 Рентна плата за 72 830,0 72 830,0
стабільний газовий
конденсат, що
видобувається в Україні
21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0
22000000 Адміністративні збори та 1 073 646,5 938 740,0 134 906,5
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ
22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0
22080000 Плата за оренду цілісних 165 000,0 165 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна
22090000 Державне мито 151 906,5 67 000,0 84 906,5
22100000 Митні збори 596 800,0 596 800,0
22110000 Єдиний збір, який 56 500,0 56 500,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України
22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
водні об'єкти державного
значення
23000000 Надходження від штрафів 343 170,0 343 170,0
та фінансових санкцій
23010000 Суми, стягнені з винних 1 730,0 1 730,0
осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації
23030000 Адміністративні штрафи 341 440,0 341 440,0
та інші санкції
24000000 Інші неподаткові 3 937 044,9 411 864,7 3 525 180,2
надходження
24010000 Надходження коштів 22 900,0 22 900,0
від реалізації
конфіскованого майна
24030000 Надходження сум 5 000,0 5 000,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності

24040000 Надходження коштів від     200,0           200,0
реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України
24050000 Надходження коштів від 526 956,7 186 120,0 340 836,7
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань
24060000 Інші надходження 155 644,7 139 375,0 16 269,7
24060200 Збори за послуги, 12 000,0 12 000,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність
24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0
24060400 Надходження від видачі 1 869,7 1 869,7
сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами
24060500 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв
24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0
проведення гастрольних
заходів
24061400 Збір за використання 22 000,0 22 000,0
радіочастотного ресурсу
24061500 Надходження до 16 875,0 3 375,0 13 500,0
Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях
24061800 Надходження до 200,0 200,0
страхового фонду безпеки
авіації
24080000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
24081000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах
24090000 Портовий 24 697,0 2 469,7 22 227,3
(адміністративний) збір
24110000 Доходи від операцій з 31 000,0 31 000,0
кредитування та надання
гарантій

24110200 Плата за користування    31 000,0   31 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою
24120000 Збір у вигляді цільової 960 000,0 960 000,0
надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію
24140000 Додаткові збори на 2 185 646,5 2 185 646,5
виплату пенсій
24140100 Сплата збору з 1 403 706,7 1 403 706,7
купівлі-продажу валюти
24140200 Сплата збору з торгівлі 8 402,4 8 402,4
ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння
24140300 Сплата збору при 366 818,8 366 818,8
відчуженні легкових
автомобілів
24140500 Сплата збору з операцій 128 659,3 128 659,3
купівлі-продажу
нерухомого майна
24140600 Сплата збору з послуг 278 059,3 278 059,3
стільникового рухомого
зв'язку
25000000 Власні надходження 5 233 301,9 5 233 301,9
бюджетних установ
25010000 Плата за послуги, що 5 184 413,2 5 184 413,2
надаються бюджетними
установами
25020000 Інші джерела власних 48 888,7 48 888,7
надходжень бюджетних
установ
30000000 Доходи від операцій з 471 403,0 180 903,0 290 500,0
капіталом
31000000 Надходження від продажу 52 400,0 52 400,0
основного капіталу
31010000 Надходження коштів від 40 000,0 40 000,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі

31020000 Надходження коштів від    12 400,0   12 400,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
32000000 Надходження від 390 500,0 100 000,0 290 500,0
реалізації державних
запасів товарів
32010000 Надходження від 290 500,0 290 500,0
реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву
32020000 Надходження від 100 000,0 100 000,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу 28 503,0 28 503,0
землі і нематеріальних
активів
40000000 Офіційні трансферти 153 648,5 153 648,5
42000000 Від урядів зарубіжних 153 648,5 153 648,5
країн та міжнародних
організацій
42010000 Надходження від 153 648,5 153 648,5
секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
50000000 Цільові фонди 194 430,4 194 430,4
50070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0
соціального захисту
інвалідів
50080000 Збір за забруднення 74 430,4 74 430,4
навколишнього природного
середовища

Разом доходів 59 111 475,2 46 334 567,7 12 776 907,5
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти 1 590 915,7 1 590 915,7
41010100 Кошти, що надходять до 1 590 915,7 1 590 915,7
Державного бюджету з
інших бюджетів

Всього доходів: 60 702 390,9 47 925 483,4 12 776 907,5

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік

                            (тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний
| | | фонд | фонд
-----------------------------------------------------------------------
Загальне фінансування 3 429 532,4 2 926 000,0 503 532,4

400000 Фінансування за 1 404 312,5 999 118,5 405 194,0
борговими операціями

401000 Запозичення 10 922 035,6 9 987 036,6 934 999,0

401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0

401200 Зовнішні запозичення 6 427 535,6 5 492 536,6 934 999,0

402000 Погашення -9 517 723,1 -8 987 918,1 -529 805,0

402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7

402200 Зовнішні зобов'язання -5 590 181,4 -5 060 376,4 -529 805,0

500000 Надходження від 2 136 580,0 2 038 241,6 98 338,4
приватизації державного
майна

501000 Надходження від 2 101 280,0 2 038 241,6 63 038,4
приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та інших
надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та
кредитування
підприємств

502000 Надходження від         300,0           300,0
приватизації об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної програми

503000 Надходження від 35 000,0 35 000,0
приватизації, отримані
від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова

600000 Фінансування за -111 360,1 -111 360,1
активними операціями

601000 Зміни обсягів депозитів -111 360,1 -111 360,1
і цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю

601100 Повернення коштів з 430 639,9 430 639,9
депозитів або
пред'явлення цінних
паперів

601200 Розміщення коштів на -542 000,0 -542 000,0
депозитах або придбання
цінних паперів

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2004 рік

(тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом
про- |функ- | показників згідно |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
грамної|ціо- | з класифікацією | Всього | поточні | з них | капітальні | Всього | поточні | з них | капітальні |
класи- |наль- | видатків та | | |-------------------------| | | |-----------------------| |
фікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
видат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
ків та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | |
креди- |кації | | | | | | | | | | носії | |
тування|видат-| | | | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | | | |
|жавно-| | | | | | | | | | | |
|го | | | | | | | | | | | |
|бюдже-| | | | | | | | | | | |
|ту | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВСЬОГО: 51 626 712,3 45 773 902,9 11 325 045,7 1 160 079,3 5 552 809,4 12 565 506,7 7 884 860,6 1 586 990,4 394 621,3 4 680 646,1 64 192 219,0

2300000 Міністерство 1 498 125,1 1 231 450,0 386 969,8 52 182,7 266 675,1 529 963,0 408 832,1 137 739,8 51 735,2 121 130,9 2 028 088,1
охорони здоров'я
України

2301000 Апарат Міністерства 1 484 798,9 1 218 123,8 386 500,0 52 182,7 266 675,1 529 913,0 408 782,1 137 739,8 51 705,2 121 130,9 2 014 711,9
охорони здоров'я
України

2301010 0763 Керівництво та 3 931,9 3 931,9 2 122,8 408,0 1 869,7 1 569,7 281,9 13,0 300,0 5 801,6
управління у сфері
охорони здоров'я

2301020 0140 Фундаментальні 2 374,6 2 374,6 1 642,3 9,0 2 374,6
дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301030 0750 Прикладні розробки 7 915,7 7 915,7 4 702,1 109,0 6 232,7 5 442,9 2 139,8 236,6 789,8 14 148,4
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301040 0750 Державні 1 952,9 1 952,9 1 118,8 4,6 1 952,9
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301050 0750  Розробки          508,8     508,8    212,1                  76,4     66,4     35,0          10,0     585,2
найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
охорони здоров'я

2301060 0750 Фінансова підтримка 139,9 139,9 15,0 139,9
розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301070 0942 Підготовка і 125 035,9 123 035,9 75 413,7 4 000,0 2 000,0 284 576,1 200 655,4 82 102,3 28 662,4 83 920,7 409 612,0
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації

2301080 0950 Підвищення 23 711,0 23 711,0 15 689,5 1 061,7 13 058,8 10 391,0 2 767,9 3 076,4 2 667,8 36 769,8
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка наукових
і науково-
педагогічних кадрів
у сфері охорони
здоров'я

2301090 0990 Методичне 190,9 190,9 138,7 190,9
забезпечення
діяльності медичних
(фармацевтичних)
вищих навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти

2301100 0731 Стаціонарне медичне 21 187,6 21 187,6 9 468,8 2 450,0 6 086,0 4 799,6 880,4 213,6 1 286,4 27 273,6
обслуговування
працівників водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості

2301110 0732 Спеціалізована та 90 189,4 83 189,4 35 028,0 9 404,2 7 000,0 2 193,8 1 914,1 261,2 314,2 279,7 92 383,2
високоспеціалі-
зована медична
допомога, що
надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301170 0732  Діагностика і      39 939,3   30 089,3   9 752,1   2 869,9   9 850,0    6 073,3   4 791,9   2 350,8   234,8   1 281,4   46 012,6
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках
науково-дослідних
установ та в вищих
навчальних медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України

2301180 0734 Санаторне лікування 48 859,6 48 859,6 14 502,9 8 507,6 12 928,1 11 518,1 787,5 3 754,1 1 410,0 61 787,7
хворих на
туберкульоз

2301190 0734 Санаторне лікування 33 685,4 33 685,4 12 326,5 6 010,5 20 877,1 17 527,4 1 345,9 3 141,3 3 349,7 54 562,5
дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)

2301200 0722 Спеціалізована 7 083,7 7 083,7 3 732,1 533,8 464,5 352,4 70,5 14,0 112,1 7 548,2
консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається вищими
навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301230 0723 Надання послуг у 7 425,5 7 425,5 3 784,1 460,2 3 108,1 2 685,7 907,9 131,8 422,4 10 533,6
стоматологічних
поліклініках вищих
навчальних медичних
закладів та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах

2301250 0740  Державний       303 576,4   303 576,4  193 314,8   16 000,0         124 510,1  100 752,2   40 281,7  11 736,7   23 757,9   428 086,5
санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи

2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0
з епідеміями

2301270 0740 Програми і 104 900,0 101 600,0 3 300,0 104 900,0
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

2301280 0763 Централізована 25 900,0 25 900,0 25 900,0
закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення

2301290 0763 Централізована 79 800,0 79 800,0 79 800,0
закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів охорони
здоров'я

2301310 0763 Централізовані 7 411,4 7 411,4 7 411,4
заходи з
трансплантації
органів та тканин

2301340 0763 Державний контроль 1 758,0 1 758,0 932,3 110,0 8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 590,8
за якістю
лікарських засобів

2301350 0763 Організація і 3 690,2 3 690,2 1 625,3 84,2 10,0 2,0 8,0 3 700,2
регулювання
діяльності установ
та окремі заходи у
системі охорони
здоров'я

2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 900,0
України за кордоном

2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1
централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом

2301380 0763  Програми і       14 852,2   14 852,2                                                       14 852,2
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу

2301390 0763 Забезпечення 130 360,1 115 650,0 14 710,1 130 360,1
медичних заходів
державної програми
"Онкологія"

2301400 0763 Забезпечення 65 748,8 55 748,8 10 000,0 65 748,8
медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних заходів
програмного
характеру

2301410 0825 Функціонування 1 555,3 1 555,3 567,0 38,5 170,0 145,0 30,0 3,0 25,0 1 725,3
Державної наукової
медичної бібліотеки

2301420 0826 Збереження та 893,1 893,1 426,1 106,5 205,0 195,0 29,0 8,3 10,0 1 098,1
популяризація
історії медицини

2301450 0763 Забезпечення 132 000,0 132 000,0 132 000,0
медичних заходів
Комплексної
програми "Цукровий
діабет"

2301460 0763 Централізоване 88 000,0 88 000,0 88 000,0
придбання
діагностичного та
лікувального
обладнання для
боротьби з
онкозахворюваннями,
туберкульозом та
іншими хворобами,
в першу чергу,
для сільських
лікарень

2301470 0763 Централізоване 39 600,0 39 600,0 39 600,0
придбання
автомобілів швидкої
медичної допомоги
для сільських
закладів охорони
здоров'я

2301600 0763 Заходи з подолання 6 955,2 6 955,2 38 640,5 38 640,5 45 595,7
епідемії
туберкульозу та
СНІДу

2301800 0734  Берегоукріплювальні   2 915,0                       2 915,0                                    2 915,0
роботи на території
дитячого санаторію
"Затока" у
смт. Затока
Білгород-
Дністровського
району Одеської
області

2302000 Державна служба 709,0 709,0 469,8 50,0 50,0 30,0 759,0
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2302010 0763 Керівництво та 709,0 709,0 469,8 50,0 50,0 30,0 759,0
управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2304000 Національний 12 617,2 12 617,2 12 617,2
комітет Товариства
Червоного Хреста
України

2304020 0763 Фінансова підтримка 12 617,2 12 617,2 12 617,2
служб Товариства
Червоного Хреста
України та внесок
до Міжнародної
федерації Товариств
Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця

2200000    Міністерство освіти 2 910 483,2  2 665 236,9 1 321 618,4  238 729,0  245 246,3  1 747 856,5 1 363 022,7  658 881,4 112 412,2  384 833,8  4 658 339,7
        і науки України

2201000    Апарат Міністерства 2 803 219,8  2 558 507,2 1 264 728,2  231 182,0  244 712,6  1 686 609,4 1 324 700,3  645 272,5 109 831,8  361 909,1  4 489 829,2
        освіти і науки
        України

2201010 0990  Керівництво та      6 764,9    6 574,9   2 859,9     80,0    190,0     60,0     60,0                      6 824,9
        управління у сфері
        освіти і науки

2201020 0140  Фундаментальні     48 300,2   48 300,2   34 115,3    277,0                                          48 300,2
        дослідження у вищих
        навчальних закладах

2201030 0140  Надання грантів     8 970,9    8 970,9    192,9     5,7                                          8 970,9
        Фондом
        фундаментальних
        досліджень

2201040 0980  Прикладні розробки   15 276,8   15 133,6   10 536,6    146,2    143,2   34 641,6   31 390,7   16 350,0   980,0   3 250,9   49 918,4
        за напрямами
        науково-технічної
        діяльності вищих
        навчальних закладів

        в тому числі        896,8     753,6    414,1     86,2    143,2                                     896,8
        здійснення наукової
        діяльності
        науково-дослідним
        інститутом
        Українознавства

2201050 0150  Державні         7 713,5    7 713,5                                                       7 713,5
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм з
        пріоритетних
        напрямів розвитку
        науки і техніки

2201060 0150  Розробки         4 644,5    4 644,5                                                       4 644,5
        найважливіших
        новітніх технологій
        науковими
        установами

2201070 0150  Виконання        8 100,0    8 100,0                                                       8 100,0
        зобов'язань України
        у сфері
        міжнародного
        науково-технічного
        співробітництва

2201080 0150  Державні стипендії    1 359,0    1 359,0                                                       1 359,0
        в галузі науки і
        техніки

2201090 0980  Фінансова підтримка   1 574,8    1 085,8                 489,0                                    1 574,8
        розвитку наукової
        інфраструктури
        вищих навчальних
        закладів

2201100 0922  Надання загальної    22 253,9   14 253,9   6 111,2   2 576,5   8 000,0    2 340,0   1 937,0          117,0    403,0   24 593,9
        та поглибленої
        освіти з фізики і
        математики,
        фізкультури і
        спорту
        загальноосвітніми
        спеціалізованими
        школами-інтернатами

2201110 0923  Надання освіти у    11 060,1    9 450,1   4 123,4   1 772,7   1 610,0    1 144,6   1 060,6    205,5    57,5     84,0   12 204,7
        загальноосвітніх
        школах соціальної
        реабілітації

2201120 0960  Надання         16 667,2   16 617,2   3 795,1    458,0     50,0    2 345,8   2 175,8    471,1   330,0    170,0   19 013,0
        позашкільної освіти
        державними
        позашкільними
        навчальними
        закладами та заходи
        з оздоровлення та
        відпочинку дітей

2201130 0930  Підготовка       809 941,9   793 741,9  387 355,6   87 627,0   16 200,0   131 305,7  118 805,7   37 150,7  10 050,0   12 500,0   941 247,6
        робітничих кадрів у
        професійно-
        технічних
        навчальних закладах

2201140 0930  Підготовка       12 743,7   12 653,7   8 109,1    618,6     90,0     150,2    138,2     8,9    30,0     12,0   12 893,9
        робітничих кадрів у
        професійно-
        технічних
        навчальних
        закладах соціальної
        реабілітації

2201150 0941  Підготовка кадрів   315 723,3   312 423,3  166 612,4   32 085,0   3 300,0   176 800,0  144 750,0   58 000,0  20 500,0   32 050,0   492 523,3
        вищими навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

2201160 0942  Підготовка кадрів  1 087 069,0  1 053 116,9  560 442,4   90 833,8   33 952,1  1 230 000,0  950 973,0  503 865,0  69 586,0  279 027,0  2 317 069,0
        вищими навчальними
        закладами III
        і IV рівнів
        акредитації

        в тому числі       1 999,2     547,1    161,2     40,8   1 452,1                                    1 999,2
        здійснення
        освітньої
        діяльності
        науково-дослідним
        інститутом
        Українознавства

2201170 0970  Виготовлення      33 700,0   33 700,0                                                       33 700,0
        випускних
        документів про
        освіту

2201180 0990  Проведення        1 350,0    1 350,0                                                       1 350,0
        всеукраїнських та
        міжнародних
        олімпіад у сфері
        освіти

2201190 0970  Інформатизація     60 000,0    4 000,0                56 000,0                                   60 000,0
        загальноосвітніх
        навчальних
        закладів,
        комп'ютеризація
        сільських шкіл

2201200 0990  Пільговий проїзд    33 700,0   33 700,0                                                       33 700,0
        студентів і учнів
        у залізничному
        транспорті

2201220 0240  Підготовка        1 343,8    1 343,8    889,3                                                 1 343,8
        призовників
        військово-технічних
        спеціальностей для
        Збройних Сил
        України у
        професійно-
        технічних
        навчальних закладах

2201230 0970  Видання, придбання,   94 869,6    6 504,4                88 365,2                                   94 869,6
        зберігання і
        доставка
        підручників і
        посібників для
        студентів вищих
        навчальних закладів
        та учнів
        загальноосвітніх і
        професійно-
        технічних
        навчальних закладів

2201240 0990  Методичне        17 021,7   15 941,7   7 267,5    269,0   1 080,0    3 603,4   3 003,4    905,2   230,0    600,0   20 625,1
        забезпечення
        діяльності
        навчальних закладів

2201260 0721  Амбулаторне медичне     71,3     71,3     46,7     3,2                                            71,3
        обслуговування
        працівників
        Кримської
        астрофізичної
        обсерваторії

2201270 0826  Збереження та       355,0     355,0    135,6     32,0                                           355,0
        популяризація
        історії
        авіабудування

2201280 0832  Фінансова підтримка     28,1     28,1                                                         28,1
        науково-
        освітянської преси

2201290 0473  Дослідження на      6 682,2    6 682,2    392,3     10,0                                          6 682,2
        антарктичній
        станції "Академік
        Вернадський"

2201300 0350  Спецінформації      1 200,0    1 200,0                                                       1 200,0

2201310 0810  Фізична і спортивна   11 271,2   11 271,2   4 400,0   1 100,0          2 464,3   1 887,8     95,7   213,1    576,5   13 735,5
        підготовка
        учнівської та
        студентської молоді

2201320 0950  Підвищення        1 477,9    1 477,9   1 064,0     31,0          1 384,0   1 340,0    289,0   204,0     44,0    2 861,9
        кваліфікації
        керівних
        працівників і
        спеціалістів
        харчової і
        переробної
        промисловості

2201330 0140  Фундаментальні     27 485,2   27 485,2   16 719,1   4 157,8          4 675,2   3 835,2    710,0   727,0    840,0   32 160,4
        дослідження в
        наукових установах

2201340 0150  Фінансова підтримка   4 498,2    3 805,1                 693,1                                    4 498,2
        розвитку
        інфраструктури
        наукових установ

2201350 0150  Прикладні розробки    2 680,2    2 680,2   1 416,4    222,0          1 044,3    974,3    354,9   174,2     70,0    3 724,5
        в наукових
        установах

2201370 0942  Підготовка фахівців   18 540,3   17 540,3   8 597,7   2 220,7   1 000,0   30 132,4   10 574,4   5 548,6   823,0   19 558,0   48 672,7
        Національною
        юридичною академією
        імені Ярослава
        Мудрого

2201400 0481  Виконання        1 082,8    1 082,8     15,4    100,0                                          1 082,8
        зобов'язань Уряду
        щодо функціонування
        науково-
        технологічного
        центру

2201410 0942  Підготовка кадрів    7 981,4    7 981,4   4 383,2    555,8          6 844,9   5 221,2   2 324,9   310,0   1 623,7   14 826,3
        для гуманітарної
        сфери Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201420 0980  Прикладні розробки,    347,9     347,9    140,9                                                  347,9
        що здійснюються
        Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201430 0942  Підготовка кадрів    65 919,3   65 819,3   35 006,2   6 000,0    100,0   57 673,0   46 573,0   18 993,0  5 500,0   11 100,0   123 592,3
        Національним
        технічним
        університетом
        "Київський
        політехнічний
        інститут"

2201440 0970  Придбання шкільних   33 450,0                       33 450,0                                   33 450,0
        автобусів для
        сільських
        загальноосвітніх
        шкіл

2202000    Державний        6 961,3    6 961,3    601,3     24,5                                          6 961,3
        департамент
        інтелектуальної
        власності

2202010 0411  Керівництво та       911,3     911,3    601,3     24,5                                           911,3
        управління у сфері
        інтелектуальної
        власності

2202020 0411  Заходи, пов'язані з   6 050,0    6 050,0                                                       6 050,0
        охороною
        інтелектуальної
        власності

2204000    Державна інспекція     729,3     729,3    488,6                                                  729,3
        навчальних закладів

2204010 0990  Керівництво та       729,3     729,3    488,6                                                  729,3
        управління у сфері
        навчальних закладів

2205000    Комітет з державних   2 961,4    2 961,4     78,6                                                 2 961,4
        премій України в
        галузі науки і
        техніки

2205010 0150  Присудження        151,4     151,4     78,6                                                  151,4
        державних премій в
        галузі науки і
        техніки

2205020 0150  Відзначення       2 810,0    2 810,0                                                       2 810,0
        державними преміями
        і державними
        стипендіями в
        галузі науки і
        техніки

2206000    Київський        96 611,4   96 077,7   55 721,7   7 522,5    533,7   61 247,1   38 322,4   13 608,9  2 580,4   22 924,7   157 858,5
        національний
        університет імені
        Тараса Шевченка

2206010 0140  Фундаментальні     12 688,0   12 688,0   9 049,4                  864,3    789,3    347,0    18,1     75,0   13 552,3
        дослідження у сфері
        природничих і
        технічних,
        гуманітарних і
        суспільних наук

2206020 0980  Прикладні розробки    1 137,1    1 137,1    789,1                 1 729,0   1 549,0    690,0    20,0    180,0    2 866,1
        Київського
        національного
        університету імені
        Тараса Шевченка з
        пріоритетних
        напрямів розвитку
        науки і техніки

2206030 0980  Державна підтримка     833,7     300,0                 533,7                                     833,7
        технічного
        оснащення наукової
        бази Київського
        національного
        університету імені
        Тараса Шевченка

2206040 0980  Проведення з'їздів,    153,0     153,0                                                        153,0
        симпозіумів,
        конференцій і
        семінарів Київським
        національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2206050 0942  Підготовка кадрів    81 799,6   81 799,6   45 883,2   7 522,5          58 653,8   35 984,1   12 571,9  2 542,3   22 669,7   140 453,4
        Київським
        національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2500000    Міністерство праці  1 638 144,3  1 607 880,6   24 357,4   11 044,9   30 263,7   189 113,7  112 034,3    653,7  1 034,7   77 079,4  1 827 258,0
        та соціальної
        політики України

2501000    Апарат Міністерства 1 385 361,2  1 355 197,5   13 775,0   10 329,4   30 163,7   68 887,9   27 818,5    630,9   976,8   41 069,4  1 454 249,1
        праці та соціальної
        політики України

2501010 0412  Керівництво та      8 509,4    6 509,4   3 521,9    467,1   2 000,0     757,2    757,2          628,0          9 266,6
        управління у сфері
        праці та соціальної
        політики

2501020 0481  Прикладні розробки    8 184,5    8 184,5   2 006,1   4 843,7           780,1    692,1    214,6   153,0     88,0    8 964,6
        у сфері економіки
        праці та соціальної
        політики

2501030 1080  Прикладні розробки     109,9     109,9                                                        109,9
        у сфері адаптації
        сліпих

2501040 1080  Державні          274,0     274,0                                                        274,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері виробництва
        засобів
        реабілітації
        інвалідів

2501050 0941  Підготовка кадрів    3 604,3    3 604,3   1 549,3    284,0          1 266,6    936,2    377,0    80,0    330,4    4 870,9
        для галузі
        соціального
        забезпечення та
        соціального захисту
        вищими навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

2501060 0950  Підвищення         198,9     198,9    102,9     43,0            5,0     5,0                       203,9
        кваліфікації
        працівників органів
        соціального захисту
        і соціального
        забезпечення

2501070 0732  Спеціалізована      2 716,2    2 443,0    843,0    383,0    273,2     23,2     23,2          12,0          2 739,4
        протезно-
        ортопедична та
        медично-
        реабілітаційна
        допомога інвалідам
        у клініці
        Науково-дослідного
        інституту
        протезування,
        протезобудування та
        відновлення
        працездатності

2501080 0734  Санаторне лікування   21 317,2   21 047,1   5 751,8   4 308,6    270,1    1 263,9   1 065,9     39,3   103,8    198,0   22 581,1
        інвалідів та
        ветеранів війни
        (крім хворих на
        туберкульоз)

2501090 1090  Виготовлення        600,0     600,0                                                        600,0
        бланків посвідчень
        для інвалідів,
        ветеранів війни та
        праці, нагрудних
        знаків та
        посвідчень до них
        для працівників
        системи соціального
        захисту

2501110 1040  Заходи із        2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        соціального
        захисту дітей

2501120 1010  Фінансова підтримка   13 048,0   13 048,0                                                       13 048,0
        громадських
        організацій
        інвалідів

2501130 1020  Допомога         1 640,0    1 640,0                                                       1 640,0
        малозабезпеченим
        пенсіонерам

2501140 1090  Створення і       25 246,9    2 887,2                22 359,7                                   25 246,9
        програмно-технічне
        забезпечення
        системи
        інформаційно-
        аналітичної
        підтримки та
        інформаційно-
        методичне
        забезпечення
        установ системи
        Міністерства праці
        та соціальної
        політики України

2501150 1030  Щорічна разова     140 131,9   140 131,9                                                      140 131,9
        грошова допомога
        ветеранам війни

2501160 1030  Довічні державні      302,1     302,1                                                        302,1
        стипендії для
        учасників бойових
        дій у період
        Великої Вітчизняної
        війни та громадян
        України, які
        зазнали
        переслідувань за
        правозахисну
        діяльність у
        колишньому СРСР

2501170 1010  Розробка нових      4 450,4    4 394,4                  56,0                                    4 450,4
        видів протезів та
        обслуговування
        інвалідів у
        стаціонарах при
        протезних
        підприємствах

2501180 1070  Соціальний захист    2 191,1    2 191,1                                                       2 191,1
        працівників, що
        вивільняються
        у зв'язку
        з виведенням
        з експлуатації
        Чорнобильської АЕС

2501190 0481  Соціологічні        520,0     520,0                                                        520,0
        дослідження у сфері
        трудових відносин
        та соціальної
        політики

2501200 1070  Доплати за роботу   221 763,7   221 763,7                                                      221 763,7
        на радіоактивно
        забруднених
        територіях,
        збереження
        заробітної плати
        при переведенні на
        нижчеоплачувану
        роботу та у зв'язку
        з відселенням,
        виплати підвищених
        стипендій та
        надання додаткової
        відпустки
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      84 069,7   84 069,7                                                       84 069,7
        погашення
        заборгованості

2501210 1070  Компенсація сім'ям   349 264,1   349 264,1                                                      349 264,1
        з дітьми та видатки
        на безплатне
        харчування дітей,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      43 163,7   43 163,7                                                       43 163,7
        погашення
        заборгованості

2501220 1070  Забезпечення        450,0     450,0                                                        450,0
        автомобілями
        громадян,
        віднесених до
        категорії 1 осіб,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501230 1070  Щомісячна грошова   540 666,6   540 666,6                                                      540 666,6
        допомога у зв'язку
        з обмеженням
        споживання
        продуктів
        харчування
        місцевого
        виробництва та
        компенсації за
        пільгове
        забезпечення
        продуктами
        харчування
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      172 766,6   172 766,6                                                      172 766,6
        погашення
        заборгованості

2501240 1070  Компенсації за      7 200,0    7 200,0                                                       7 200,0
        втрачене майно та
        оплата витрат у
        зв'язку з переїздом
        на нове місце
        проживання
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501250 1070  Компенсації за      5 796,0    5 796,0                                                       5 796,0
        шкоду, заподіяну
        здоров'ю, та
        допомоги на
        оздоровлення у разі
        звільнення з роботи
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501270 1010  Допомога по       7 200,0    7 200,0                                                       7 200,0
        тимчасовій
        непрацездатності
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501280 1062  Забезпечення житлом   5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501300 1070  Обслуговування      2 700,0    2 700,0                                                       2 700,0
        банківських позик,
        наданих на
        пільгових умовах
        до 1999 року
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501600 1090  Розробка та       10 000,0   10 000,0                       60 828,1   22 422,1               38 406,0   70 828,1
        впровадження
        моделей соціального
        інвестування

2501610 1090  Підвищення         276,0     71,3                 204,7    3 963,8   1 916,8               2 047,0    4 239,8
        ефективності
        управління реформою
        системи соціального
        захисту

2503000    Державний        8 174,0    8 174,0   5 487,7    109,4                                          8 174,0
        департамент нагляду
        за додержанням
        законодавства про
        працю

2503010 0412  Керівництво та      8 174,0    8 174,0   5 487,7    109,4                                          8 174,0
        управління у сфері
        нагляду за
        додержанням
        законодавства про
        працю

2505000    Державний комітет    5 739,6    5 639,6   1 060,4    543,5    100,0     225,8    215,8     22,8    57,9     10,0    5 965,4
        України у справах
        ветеранів

2505010 1030  Керівництво та       912,4     912,4    516,3     11,2                                           912,4
        управління у сфері
        соціального захисту
        ветеранів

2505020 0734  Санаторне лікування   2 343,9    2 243,9    544,1    532,3    100,0     225,8    215,8     22,8    57,9     10,0    2 569,7
        ветеранів та
        інвалідів війни,
        хворих на
        туберкульоз

2505030 1030  Відвідування        102,6     102,6                                                        102,6
        військових поховань
        та військових
        пам'ятників

2505050 1030  Фінансова підтримка   2 380,7    2 380,7                                                       2 380,7
        громадських
        організацій
        ветеранів

2507000    Фонд України      238 869,5   238 869,5   4 034,3     62,6         120 000,0   84 000,0               36 000,0   358 869,5
        соціального захисту
        інвалідів

2507010 1010  Керівництво та      6 609,8    6 609,8   4 034,3     62,6                                          6 609,8
        управління у сфері
        соціального захисту
        інвалідів

2507030 1010  Забезпечення      33 000,0   33 000,0                                                       33 000,0
        інвалідів
        автомобілями

2507040 1010  Компенсаційні      16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        виплати інвалідам
        на бензин, ремонт,
        техобслуговування
        автотранспорту та
        транспортне
        обслуговування

2507050 0734  Санаторно-курортне   30 243,7   30 243,7                                                       30 243,7
        оздоровлення
        інвалідів

2507060 1010  Встановлення       6 956,0    6 956,0                                                       6 956,0
        телефонів інвалідам
        I і II груп

2507070 1010  Одноразова        6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        матеріальна
        допомога інвалідам

2507080 1010  Соціальна, трудова     60,0     60,0                      120 000,0   84 000,0               36 000,0   120 060,0
        та професійна
        реабілітація
        інвалідів

2507090 1010  Забезпечення      140 000,0   140 000,0                                                      140 000,0
        інвалідів
        протезно-
        ортопедичними
        виробами, засобами
        пересування та
        реабілітації

6480000    Пенсійний фонд                                     2 185 646,5 2 185 646,5                    2 185 646,5
        України

6481000    Пенсійний фонд                                     2 185 646,5 2 185 646,5                    2 185 646,5
        України

6481020 1020  Відшкодування на                                     321 655,0  321 655,0                     321 655,0
        виплату пенсій
        військовослужбовцям
        рядового,
        сержантського та
        старшинського
        складу строкової
        служби

6481030 1020  Відшкодування на                                     984 365,9  984 365,9                     984 365,9
        виплату надбавок та
        підвищень до
        пенсій, призначених
        за різними
        пенсійними
        програмами

6481040 1020  Компенсація різниці                                    223 418,6  223 418,6                     223 418,6
        у пенсійному
        забезпеченні
        наукових
        працівників

6481050 1020  Відшкодування на                                      5 216,4   5 216,4                      5 216,4
        виплату пенсій
        особам, вивільненим
        у зв'язку із
        закриттям
        Чорнобильської АЕС

6481060 1020  Пенсійне                                         286 599,8  286 599,8                     286 599,8
        забезпечення осіб,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи,
        віднесених до
        категорії I

6481070 1020  Відшкодування на                                     360 388,4  360 388,4                     360 388,4
        виплату пенсій
        особам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи,
        віднесеним до
        категорій II, III
        і IV, та
        непрацездатним
        пенсіонерам, які
        проживають у зонах
        радіоактивного
        забруднення

6481080 1070  Компенсація за                                       4 002,4   4 002,4                      4 002,4
        втрату годувальника
        та допомога на
        поховання громадян,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

1800000    Міністерство      344 389,4   252 205,9   59 820,8   6 849,3   92 183,5   50 674,9   42 453,1   14 804,0  1 822,2   8 221,8   395 064,3
        культури і мистецтв
        України

1801000    Апарат Міністерства  312 963,7   238 568,2   52 575,4   5 946,8   74 395,5   46 007,2   38 066,2   13 375,1  1 709,1   7 941,0   358 970,9
        культури і мистецтв
        України

1801010 0829  Керівництво та      5 308,3    2 918,3   1 464,4     75,0   2 390,0     32,7     32,7           2,0          5 341,0
        управління у сфері
        культури і мистецтв

1801020 0840  Прикладні розробки    1 737,7    1 737,7   1 105,9     65,3                                          1 737,7
        у сфері розвитку
        культури і
        мистецтва

1801030 0921  Надання загальної    1 478,6    1 478,6    754,6    189,9                                          1 478,6
        та спеціальної
        художньої освіти у
        Державній художній
        школі імені
        Т.Г. Шевченка

1801040 0922  Надання загальної    10 544,2    8 218,7   4 790,6    594,4   2 325,5     311,2    299,4     82,0    12,4     11,8   10 855,4
        та спеціальної
        музичної освіти у
        загальноосвітніх
        спеціалізованих
        школах-інтернатах

1801050 0941  Підготовка кадрів    2 516,5    1 866,5    991,7    202,3    650,0     255,9    237,8     56,1    29,6     18,1    2 772,4
        для сфери
        хореографічного
        мистецтва та
        кіновиробництва
        вищими навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

1801060 0942  Підготовка кадрів    52 904,0   49 454,0   29 656,4   2 955,7   3 450,0   36 820,3   29 917,0   10 601,4  1 324,9   6 903,3   89 724,3
        для сфери культури
        і мистецтва вищими
        навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

        в тому числі заходи   1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        святкування
        100-річчя
        Київського
        державного
        університету
        театру, кіно і
        телебачення імені
        I.К. Карпенка-
        Карого

1801070 0950  Підвищення        1 479,2    1 479,2    834,6    105,0          3 800,0   3 460,0   2 110,9    50,0    340,0    5 279,2
        кваліфікації,
        перепідготовка
        кадрів та
        підготовка науково-
        педагогічних кадрів
        у сфері культури і
        мистецтва
        Державною академією
        керівних кадрів
        культури і мистецтв

1801080 0990  Методичне         107,3     107,3     77,0     1,4                                           107,3
        забезпечення
        діяльності
        навчальних закладів
        у галузі культури і
        мистецтва

1801090 0990  Підготовка кадрів     277,5     277,5    175,6     15,0            6,0     6,0                       283,5
        акторської
        майстерності для
        національних
        мистецьких та
        творчих колективів

1801100 0824  Фінансова підтримка   4 341,0    4 341,0                                                       4 341,0
        національних
        творчих спілок у
        сфері культури і
        мистецтва

1801110 0821  Фінансова підтримка   40 207,5   31 357,5                8 850,0                                   40 207,5
        національних
        театрів

1801120 0822  Фінансова підтримка   41 048,8   36 048,8                5 000,0                                   41 048,8
        національних та
        державних художніх
        колективів,
        концертних і
        циркових
        організацій

1801130 0829  Гранти Президента    1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        України молодим
        діячам мистецтва
        для створення
        творчих колективів
        і реалізації
        творчих проектів

1801140 0829  Державні та       1 496,0    1 496,0                                                       1 496,0
        галузеві премії і
        стипендії за
        видатні досягнення
        у галузі культури,
        літератури і
        мистецтва

1801150 0829  Поповнення        2 500,0    2 500,0                                                       2 500,0
        експозицій музеїв
        та репертуарів
        театрів і
        концертних
        організацій

1801160 0829  Фінансова підтримка   3 700,0    3 700,0                        700,0    700,0                      4 400,0
        гастрольної
        діяльності

1801170 0829  Здійснення       33 053,3   33 053,3                                                       33 053,3
        концертно-
        мистецьких та
        культурологічних
        загальнодержавних
        заходів і державна
        підтримка
        регіональних
        культурних
        ініціатив та
        аматорського
        мистецтва

        в тому числі       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        підготовка та
        реалізація програми
        "Крок до зірок"

        в тому числі       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        проведення
        фестивалів
        "Таврійські ігри",
        "Чорноморські
        ігри",
        "РУПОР", "Діти -
        дітям"

1801180 0829  Заходи щодо       33 560,0                       33 560,0                                   33 560,0
        зміцнення
        матеріально-
        технічної бази
        закладів культури
        системи
        Міністерства
        культури і мистецтв
        України

1801190 0825  Бібліотечна справа   17 190,6   12 640,6   5 992,5    731,3   4 550,0     642,0    574,5     61,7    44,3     67,5   17 832,6

1801200 0826  Музейна справа та    22 247,6   13 627,6   6 169,0    905,0   8 620,0    2 440,9   1 920,6    322,2   220,7    520,3   24 688,5
        виставкова
        діяльність

1801220 0960  Підготовка кадрів      99,3     99,3     72,5                  133,2    133,2     78,9                 232,5
        Дитячою
        хореографічною
        школою при
        Національному
        заслуженому
        академічному
        ансамблі танцю
        України
        ім. Вірського

1801230 0823  Фінансова підтримка   19 500,0   19 500,0                        700,0    620,0                 80,0   20 200,0
        виготовлення і
        розповсюдження
        кінопродукції

1801240 0829  Здійснення        2 815,7     815,7    490,6    106,5   2 000,0     165,0    165,0     61,9    25,2          2 980,7
        культурно-
        інформаційної та
        культурно-
        просвітницької
        діяльності

1801260 0829  Заходи з         1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        відтворення
        культури
        національних меншин

1801270 0829  Заходи щодо        144,8     144,8                                                        144,8
        встановлення
        культурних зв'язків
        з українською
        діаспорою

1801290 0829  Заходи          1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        Всеукраїнського
        товариства
        "Просвіта"

1801300 0832  Фінансова підтримка    705,8     705,8                                                        705,8
        культурологічних
        видань

1801310 0825  Комплексні заходи з   10 000,0    7 000,0                3 000,0                                   10 000,0
        всебічного розвитку
        української мови

1802000    Державна служба      376,2     376,2    131,5     10,0                                           376,2
        контролю за
        переміщенням
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України

1802010 0829  Керівництво та       260,9     260,9    131,5     10,0                                           260,9
        управління у сфері
        контролю за
        переміщенням
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України

1802020 0829  Заходи щодо        115,3     115,3                                                        115,3
        запобігання
        незаконному
        переміщенню
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України, сприяння
        їх поверненню
        державам, яким вони
        належали

1803000    Комітет з         659,0     639,0     78,6           20,0                                     659,0
        Національної премії
        України імені
        Тараса Шевченка

1803010 0829  Конкурсний відбір     143,7     123,7     78,6           20,0                                     143,7
        та присудження
        Національної премії
        України імені
        Тараса Шевченка

1803020 0829  Національні премії     515,3     515,3                                                        515,3
        імені Тараса
        Шевченка у галузі
        культури,
        літератури і
        мистецтва

1805000    Державна служба     30 390,5   12 622,5   7 035,3    892,5   17 768,0    4 667,7   4 386,9   1 428,9   113,1    280,8   35 058,2
        охорони культурної
        спадщини

1805010 0829  Керівництво та       410,2     410,2    234,9     8,4                                           410,2
        управління у сфері
        збереження
        культурної спадщини

1805020 0827  Збереження       29 830,2   12 062,2   6 800,4    884,1   17 768,0    4 667,7   4 386,9   1 428,9   113,1    280,8   34 497,9
        історико-культурної
        спадщини

1805030 0829  Заходи, пов'язані з    150,1     150,1                                                        150,1
        охороною пам'яток
        історії та культури

0110000    Апарат Верховної    271 510,4   192 175,7   73 123,7   3 181,3   79 334,7   35 312,0   27 514,6   9 427,3  3 080,8   7 797,4   306 822,4
        Ради України

0111000    Апарат Верховної    271 510,4   192 175,7   73 123,7   3 181,3   79 334,7   35 312,0   27 514,6   9 427,3  3 080,8   7 797,4   306 822,4
        Ради України

0111010 0111  Здійснення       141 063,4   94 477,4   41 514,5         46 586,0                                   141 063,4
        законотворчої
        діяльності
        Верховної Ради
        України

0111020 0111  Організаційне,     42 528,5   35 402,3   21 534,3          7 126,2                                   42 528,5
        інформаційно-
        аналітичне та
        матеріально-
        технічне
        забезпечення
        діяльності
        Верховної Ради
        України

0111030 0111  Організація та      1 600,0    1 600,0                                                       1 600,0
        здійснення
        офіційних прийомів
        Верховною Радою
        України

0111040 0113  Візити народних     9 000,0    9 000,0                                                       9 000,0
        депутатів України
        за кордон

0111050 0111  Обслуговування     38 260,3   32 424,3   9 343,3   3 181,3   5 836,0    3 048,0   1 698,0    800,0         1 350,0   41 308,3
        діяльності
        Верховної Ради
        України

0111060 0111  Створення        6 217,6    1 809,1                4 408,5                                    6 217,6
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        органів
        законодавчої влади

0111070 0734  Фінансова підтримка   4 700,0    4 700,0                       32 264,0   25 816,6   8 627,3  3 080,8   6 447,4   36 964,0
        санаторно-
        курортного
        комплексу
        Управління справами
        Верховної Ради
        України

0111080 0831  Висвітлення       21 900,0    7 272,0    731,6         14 628,0                                   21 900,0
        діяльності народних
        депутатів України
        через засоби
        телебачення і
        радіомовлення

0111090 0832  Фінансова підтримка   5 490,6    5 490,6                                                       5 490,6
        видання газети
        "Голос України" та
        журналу "Віче"

0111100 0610  Капітальний ремонт     750,0                        750,0                                     750,0
        житлового фонду
        Верховної Ради
        України

0300000    Державне управління  345 676,5   226 951,5   73 054,1   11 756,3  118 725,0   97 530,1   82 810,3   20 046,4  11 187,1   14 719,8   443 206,6
        справами

0301000    Апарат Державного   318 119,3   205 569,3   70 925,8   11 695,5  112 550,0   97 530,1   82 810,3   20 046,4  11 187,1   14 719,8   415 649,4
        управління справами

0301010 0111  Організаційне,     48 840,5   35 940,5   17 626,4     31,6   12 900,0                                   48 840,5
        інформаційно-
        аналітичне та
        матеріально-
        технічне
        забезпечення
        діяльності
        Адміністрації
        Президента України

0301020 0111  Організація та      5 402,1    5 402,1                                                       5 402,1
        здійснення
        офіційних заходів
        за участю
        Президента України

0301030 0111  Обслуговування     31 081,1   24 681,1   9 008,3   3 188,0   6 400,0    7 824,8   6 625,3   2 779,9   184,6   1 199,5   38 905,9
        діяльності
        Президента України

0301040 0113  Візити Президента    5 900,0    5 900,0                                                       5 900,0
        України за кордон

0301050 0133  Виготовлення       6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        державних нагород
        та пам'ятних знаків

0301060 0734  Фінансова підтримка   26 054,2   24 054,2   5 392,3   3 470,9   2 000,0   67 934,0   58 224,0   11 762,0  9 652,0   9 710,0   93 988,2
        санаторно-курортних
        закладів Державного
        управління справами

0301070 0140  Фундаментальні      1 585,8    1 585,8   1 055,0                                                 1 585,8
        дослідження у сфері
        державного
        управління

0301080 0140  Фундаментальні      7 785,6    7 385,6   4 121,1     66,5    400,0                                    7 785,6
        дослідження
        Національного
        інституту
        стратегічних
        досліджень із
        стратегічних
        проблем внутрішньої
        і зовнішньої
        політики

0301090 0150  Прикладні розробки     614,2     614,2    383,4                                                  614,2
        у сфері державного
        управління

0301110 0960  Оздоровлення і     18 481,1   18 481,1    384,2     83,0           691,4    646,4          16,0     45,0   19 172,5
        відпочинок дітей в
        дитячих оздоровчих
        таборах Державного
        управління справами
        та МДЦ "Артек"

0301120 0942  Підготовка кадрів    3 190,0    3 190,0   1 632,4    351,4          1 965,8   1 321,8    520,0    16,0    644,0    5 155,8
        для гуманітарної
        сфери Національним
        університетом
        "Острозька
        академія"

0301130 0950  Підготовка кадрів,   20 081,3   18 081,3   8 779,5    870,6   2 000,0   14 436,7   12 505,4   4 636,5   987,0   1 931,3   34 518,0
        підвищення
        кваліфікації
        керівних
        працівників,
        спеціалістів
        державного
        управління
        Національною
        Академією
        державного
        управління при
        Президентові
        України

0301140 0520  Збереження        3 060,3    2 810,3   1 700,0     62,9    250,0     440,4    430,4    120,0    35,5     10,0    3 500,7
        природно-
        заповідного фонду
        в Азово-Сиваському
        національному
        природному парку та
        Кримському
        природному
        заповіднику

0301160 0111  Створення        7 200,0     600,0                6 600,0                                    7 200,0
        автоматизованої
        системи
        інформаційно-
        аналітичного
        забезпечення
        Адміністрації
        Президента України

0301170 0731  Стаціонарне медичне   26 742,1   24 242,1   11 401,2   2 428,0   2 500,0    1 767,0   1 767,0    100,0   227,0          28 509,1
        обслуговування
        народних депутатів
        України та
        керівного складу
        органів державної
        влади

0301190 0721  Поліклінічно-      16 833,0   16 333,0   8 364,3    909,0    500,0    1 970,0    990,0          50,0    980,0   18 803,0
        амбулаторне
        обслуговування
        народних депутатів
        України та
        керівного складу
        органів державної
        влади

0301200 0740  Державний        1 513,7    1 013,7    614,3     60,6    500,0     500,0    300,0    128,0    19,0    200,0    2 013,7
        санітарно-
        епідеміологічний
        нагляд в
        лікувально-
        оздоровчих закладах
        Державного
        управління справами
        та на об'єктах
        органів державної
        влади

0301220 0763  Централізована       226,3     226,3                                                        226,3
        закупівля
        високовартісного
        обладнання та
        медикаментів для
        лікувально-
        оздоровчих закладів
        Державного
        управління справами

0301230 0950  Підвищення         23,7     23,7     17,4                                                  23,7
        кваліфікації
        середнього
        медичного персоналу
        в системі
        лікувально-
        оздоровчих закладів
        Державного
        управління справами

0301250 0731  Закупівля        20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        діагностичного та
        лікувального
        обладнання для
        клінічної лікарні
        "Феофанія"

0301260 0422  Ведення лісового та   1 471,7    1 471,7    446,0    173,0                                          1 471,7
        мисливського
        господарства

0301270 0832  Фінансова підтримка   4 902,6    4 902,6                                                       4 902,6
        газети
        "Президентський
        вісник" та
        інформаційно-
        аналітичного
        бюлетеня
        "Президентський
        контроль"

0301280 0150  Виконання        2 630,0    2 630,0                                                       2 630,0
        загальнодержавних
        організаційних,
        інформаційно-
        аналітичних та
        науково-
        методологічних
        заходів Цільового
        плану Україна - НАТО

0301800 0731  Реконструкція      30 500,0                       30 500,0                                   30 500,0
        лікувального
        корпусу клінічної
        лікарні N 1
        "Феофанія", м. Київ

0301810 0960  Реконструкція      26 000,0                       26 000,0                                   26 000,0
        Міжнародного
        дитячого центру
        "Артек"

0301820 0734  Реконструкція      2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        корпусу N 1
        Державного
        підприємства
        "Санаторій
        "Кришталевий
        палац"

0303000    Представництво       772,0     677,0    305,6           95,0                                     772,0
        Президента України
        в Автономній
        Республіці Крим

0303010 0111  Здійснення         772,0     677,0    305,6           95,0                                     772,0
        повноважень
        постійним
        представником
        Президента України
        в Автономній
        Республіці Крим

0304000    Національна служба    2 910,3    2 910,3   1 550,1     45,0                                          2 910,3
        посередництва і
        примирення України

0304010 0412  Сприяння         2 761,7    2 761,7   1 550,1     45,0                                          2 761,7
        врегулюванню
        колективних
        трудових спорів
        (конфліктів)

0304020 0481  Прикладні розробки     55,7     55,7                                                         55,7
        з питань
        посередництва і
        примирення при
        вирішенні
        колективних
        трудових спорів
        (конфліктів)

0304030 0950  Підготовка та        92,9     92,9                                                         92,9
        підвищення
        кваліфікації
        незалежних
        посередників та
        арбітрів у
        вирішенні трудових
        спорів

0306000    Національний       7 235,0    1 155,0                6 080,0                                    7 235,0
        комплекс
        "Експоцентр
        України"

0306020 0822  Фінансова підтримка   1 076,0     996,0                  80,0                                    1 076,0
        Державного
        камерного ансамблю
        "Київські солісти"

0306040 0829  Проведення         159,0     159,0                                                        159,0
        загальнодержавних,
        галузевих та
        регіональних
        виставкових заходів
        Національним
        комплексом
        "Експоцентр
        України"

0306800 0490  Реконструкція      6 000,0                       6 000,0                                    6 000,0
        будівель і споруд
        Національного
        комплексу
        "Експоцентр
        України"

0307000    Фонд сприяння       639,9     639,9    272,6     15,8                                           639,9
        місцевому
        самоврядуванню
        України

0307010 0133  Надання науково-      639,9     639,9    272,6     15,8                                           639,9
        методичної та
        консультативної
        підтримки розвитку
        місцевого
        самоврядування

0309000    Державне        16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        авіапідприємство
        "Україна"

0309010 0133  Перевезення вищих    16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        посадових осіб
        держави авіаційним
        транспортом

0410000    Господарсько-     130 988,2   74 325,3   26 514,1   1 455,5   56 662,9    4 823,9   4 719,1   1 844,5   267,3    104,8   135 812,1
        фінансовий
        департамент
        Секретаріату
        Кабінету Міністрів
        України

0411000    Секретаріат      130 988,2   74 325,3   26 514,1   1 455,5   56 662,9    4 823,9   4 719,1   1 844,5   267,3    104,8   135 812,1
        Кабінету Міністрів
        України

0411010 0111  Організаційне,     45 780,2   38 780,2   20 306,0          7 000,0                                   45 780,2
        інформаційно-
        аналітичне та
        матеріально-
        технічне
        забезпечення
        діяльності
        Кабінету Міністрів
        України

0411020 0111  Організація та      3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        здійснення
        офіційних прийомів
        керівництвом
        Кабінету Міністрів
        України

0411030 0111  Обслуговування     42 954,2   16 554,2   5 732,7   1 414,1   26 400,0    4 683,9   4 579,1   1 786,1   267,3    104,8   47 638,1
        діяльності Кабінету
        Міністрів України

0411040 0111  Створення        7 062,9                       7 062,9                                    7 062,9
        спеціальної
        інформаційно-
        телекомунікаційної
        системи органів
        виконавчої влади,
        розвиток та
        інтеграція
        інформаційних
        ресурсів і
        технологій органів
        державної влади

0411050 0113  Візити урядових     11 734,4   11 734,4                                                       11 734,4
        делегацій та
        відрядження
        працівників органів
        державної влади за
        кордон за рішенням
        Кабінету Міністрів
        України

0411060 0950  Підвищення         67,9     67,9                                                         67,9
        кваліфікації
        працівників
        Секретаріату
        Кабінету Міністрів
        України

0411070 0832  Фінансова підтримка   3 459,0    3 459,0                                                       3 459,0
        газет "Урядовий
        кур'єр" та
        "Робітнича газета"

0411080 0422  Ведення лісового і     929,6     729,6    475,4     41,4    200,0     140,0    140,0     58,4                1 069,6
        мисливського
        господарства

0411800 0828  Реконструкція      16 000,0                       16 000,0                                   16 000,0
        будинку клубу
        Кабінету Міністрів
        України

0500000    Державна судова    544 126,5   437 081,7  213 641,8   12 672,8  107 044,8                                   544 126,5
        адміністрація
        України

0501000    Апарат Державної    544 126,5   437 081,7  213 641,8   12 672,8  107 044,8                                   544 126,5
        судової
        адміністрації
        України

0501010 0330  Організаційне      8 471,5    8 071,5   4 959,6    264,4    400,0                                    8 471,5
        забезпечення
        діяльності судів
        та установ судової
        системи

0501020 0330  Здійснення       62 457,8   54 647,1   28 118,2    967,4   7 810,7                                   62 457,8
        правосуддя
        місцевими
        господарськими
        судами

0501030 0330  Здійснення       159 858,5   87 564,1   40 800,9   1 850,1   72 294,4                                   159 858,5
        правосуддя
        Апеляційним судом
        України та
        апеляційними судами

0501040 0330  Здійснення       264 034,1   241 694,7  116 613,5   8 056,2   22 339,4                                   264 034,1
        правосуддя
        місцевими судами

0501050 0330  Здійснення        9 082,7    8 890,7   4 875,1    180,3    192,0                                    9 082,7
        правосуддя
        військовими судами

0501080 0330  Здійснення       34 261,1   30 252,8   15 347,8    624,5   4 008,3                                   34 261,1
        правосуддя
        апеляційними
        господарськими
        судами

0501090 0370  Прикладні розробки     95,4     95,4     26,9                                                  95,4
        у сфері розвитку
        господарського
        судочинства

0501110 0950  Підготовка осіб для    696,2     696,2    258,9     15,1                                           696,2
        зайняття посад
        професійних суддів,
        підвищення
        кваліфікації суддів
        та працівників
        апаратів судів
        Академією суддів
        України

0501140 0330  Здійснення        5 169,2    5 169,2   2 640,9    714,8                                          5 169,2
        правосуддя
        Касаційним судом
        України

0600000    Верховний Суд      43 889,5   32 389,5   13 712,6    584,5   11 500,0                                   43 889,5
        України

0601000    Апарат Верховного    43 889,5   32 389,5   13 712,6    584,5   11 500,0                                   43 889,5
        Суду України

0601010 0330  Здійснення       43 835,9   32 335,9   13 712,6    584,5   11 500,0                                   43 835,9
        правосуддя
        Верховним Судом
        України

0601020 0950  Підвищення         53,6     53,6                                                         53,6
        кваліфікації суддів
        та працівників
        апарату Верховного
        Суду України

0700000    Вищий господарський   32 501,8   18 791,3   8 199,9    700,0   13 710,5                                   32 501,8
        суд України

0701000    Вищий господарський   32 501,8   18 791,3   8 199,9    700,0   13 710,5                                   32 501,8
        суд України

0701010 0330  Здійснення       32 501,8   18 791,3   8 199,9    700,0   13 710,5                                   32 501,8
        правосуддя Вищим
        господарським судом
        України

0750000    Вищий          5 505,1    5 505,1   2 974,1    553,9                                          5 505,1
        адміністративний
        суд України

0751000    Апарат Вищого      5 505,1    5 505,1   2 974,1    553,9                                          5 505,1
        адміністративного
        суду України

0751010 0330  Здійснення        5 505,1    5 505,1   2 974,1    553,9                                          5 505,1
        правосуддя Вищим
        адміністративним
        судом України

0800000    Конституційний Суд   18 138,3   14 828,9   6 715,4    306,6   3 309,4                                   18 138,3
        України

0801000    Конституційний Суд   18 138,3   14 828,9   6 715,4    306,6   3 309,4                                   18 138,3
        України

0801010 0330  Забезпечення      18 138,3   14 828,9   6 715,4    306,6   3 309,4                                   18 138,3
        конституційної
        юрисдикції в Україні

0900000    Генеральна       244 815,3   232 881,2  158 118,6   6 729,8   11 934,1   33 100,9   13 285,4     95,0    5,0   19 815,5   277 916,2
        прокуратура України

0901000    Генеральна       244 815,3   232 881,2  158 118,6   6 729,8   11 934,1   33 100,9   13 285,4     95,0    5,0   19 815,5   277 916,2
        прокуратура України

0901010 0360  Нагляд органів     235 293,3   229 293,3  155 918,6   6 530,3   6 000,0   32 900,9   13 185,4     95,0    5,0   19 715,5   268 194,2
        прокуратури за
        додержанням законів
        та представницькі
        функції в суді

0901020 0942  Підготовка кадрів    9 522,0    3 587,9   2 200,0    199,5   5 934,1     200,0    100,0                100,0    9 722,0
        та підвищення
        кваліфікації
        прокурорсько-
        слідчих кадрів
        Академією
        прокуратури
        України

1000000    Міністерство     2 053 934,3  1 931 484,3 1 471 798,6   79 516,2  122 450,0   761 020,0  621 590,1  186 191,2  24 339,9  139 429,9  2 814 954,3
        внутрішніх справ
        України

1001000    Апарат Міністерства 1 745 399,3  1 633 779,3 1 277 209,1   60 749,0  111 620,0   723 430,0  586 769,4  170 368,5  24 182,9  136 660,6  2 468 829,3
        внутрішніх справ
        України

1001010 0310  Керівництво та     36 155,7   36 155,7   34 103,9                                                36 155,7
        управління
        діяльністю органів
        внутрішніх справ

1001020 0310  Створення Єдиної    20 000,0   20 000,0                       93 906,5   9 000,0               84 906,5   113 906,5
        державної
        автоматизованої
        паспортної системи,
        виготовлення
        документів,
        що засвідчують
        особу, та їх видача

1001040 0310  Участь органів      3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        внутрішніх справ у
        боротьбі з
        нелегальною
        міграцією

1001050 0310  Забезпечення     1 412 319,4  1 373 009,4 1 098 337,4   45 076,0   39 310,0   528 425,6  491 405,6  147 727,3  18 816,9   37 020,0  1 940 745,0
        захисту прав і
        свобод громадян,
        суспільства і
        держави від
        протиправних
        посягань, охорона
        громадського
        порядку

1001070 0380  Участь органів     13 011,3   13 011,3   11 649,0                 6 875,0   6 875,0   2 211,0    16,0          19 886,3
        внутрішніх справ у
        міжнародних
        миротворчих
        операціях

1001080 0942  Підготовка кадрів    90 689,0   90 689,0   70 751,9   8 500,0          62 603,7   50 265,2   14 636,6  3 152,2   12 338,5   153 292,7
        для органів
        внутрішніх справ
        вищими закладами
        освіти III і IV
        рівнів акредитації

1001100 0721  Медичне         73 901,0   73 901,0   45 044,0   6 345,0          28 544,6   26 382,8   5 489,5  2 054,4   2 161,8   102 445,6
        забезпечення
        працівників, осіб
        рядового і
        начальницького
        складу органів
        внутрішніх справ та
        військовослужбовців
        внутрішніх військ

1001130 0910  Дошкільна,        9 357,9    9 357,9   4 469,9    828,0          2 449,2   2 305,3    235,1   143,4    143,9   11 807,1
        позашкільна освіта
        та заходи з
        позашкільної роботи
        з дітьми
        працівників, осіб
        рядового та
        начальницького
        складу органів
        внутрішніх справ

1001160 0310  Забезпечення       1 605,0    1 605,0                                                       1 605,0
        заходів
        спеціальними
        підрозділами
        по боротьбі з
        організованою
        злочинністю
        Міністерства
        внутрішніх справ
        України

1001180 0310  Забезпечення      13 050,0   13 050,0   12 853,0                  625,4    535,5     69,0          89,9   13 675,4
        особистої безпеки
        суддів і членів їх
        сімей, охорони
        приміщень суду,
        громадського
        порядку під час
        здійснення
        правосуддя

1001190 1062  Будівництво       72 310,0                       72 310,0                                   72 310,0
        (придбання) житла
        для осіб рядового і
        начальницького
        складу органів
        внутрішніх справ

1003000    Головне управління   304 785,0   293 955,0  194 589,5   18 767,2   10 830,0   37 590,0   34 820,7   15 822,7   157,0   2 769,3   342 375,0
        внутрішніх військ
        Міністерства
        внутрішніх справ
        України

1003010 0310  Керівництво та      8 122,0    8 122,0   6 079,0                                                 8 122,0
        управління
        внутрішніми
        військами

1003020 0310  Участь внутрішніх   233 132,0   233 132,0  149 178,0   16 419,2          14 477,1   12 037,2          33,6   2 439,9   247 609,1
        військ в охороні
        громадського
        порядку та боротьбі
        із злочинністю,
        конвоювання
        арештованих і
        засуджених та
        охорона підсудних
        під час судових
        процесів

1003030 0380  Охорона особливо    28 095,9   28 095,9   24 018,4    932,0          21 112,5   20 886,5   15 557,3    50,6    226,0   49 208,4
        важливих державних
        об'єктів,
        дипломатичних та
        консульських
        представництв
        іноземних держав на
        території України,
        супроводження
        перевезення ядерних
        матеріалів по
        території України

1003070 0942  Підготовка кадрів    19 649,4   19 649,4   12 726,1    813,0           588,4    549,5    117,8          38,9   20 237,8
        для внутрішніх
        військ МВС України
        вищими навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

1003080 0731  Стаціонарне       4 955,7    4 955,7   2 588,0    603,0          1 412,0   1 347,5    147,6    72,8     64,5    6 367,7
        лікування
        військовослужбовців
        внутрішніх військ
        МВС України у
        власних медичних
        закладах

1003090 1062  Будівництво       10 830,0                       10 830,0                                   10 830,0
        (придбання) житла
        для
        військовослужбовців
        внутрішніх військ
        МВС України

1005000    Фізкультурно-      3 750,0    3 750,0                                                       3 750,0
        спортивне
        товариство "Динамо"

1005020 0810  Розвиток фізичної    3 750,0    3 750,0                                                       3 750,0
        культури і спорту
        серед працівників і
        військовослужбовців
        правоохоронних
        органів

1100000    Міністерство палива 3 402 432,9  1 916 337,1   28 897,4   5 038,0 1 486 095,8   859 239,9   14 568,9   7 108,5    91,8  844 671,0  4 261 672,8
        та енергетики
        України

1101000    Апарат Міністерства 3 402 432,9  1 916 337,1   28 897,4   5 038,0 1 486 095,8   859 239,9   14 568,9   7 108,5    91,8  844 671,0  4 261 672,8
        палива та
        енергетики України

1101010 0434  Загальне         8 922,3    8 922,3   5 503,7    333,2                                          8 922,3
        керівництво та
        управління у сфері
        паливно-
        енергетичного
        комплексу

1101030 0483  Розробки          531,0     531,0                                                        531,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері паливно-
        енергетичного
        комплексу

1101040 0483  Державні         3 963,0    3 963,0                                                       3 963,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері паливно-
        енергетичного
        комплексу

1101050 0732  Спеціалізоване     35 390,2   35 390,2   20 363,5   3 186,0          4 059,1   3 459,8   1 276,3    20,2    599,3   39 449,3
        медичне
        обслуговування
        працівників атомної
        енергетики і
        промисловості та
        населення
        міст-супутників

1101060 0740  Державний        2 571,2    2 571,2   1 493,4    120,6           836,1    811,9    375,0    3,2     24,2    3 407,3
        санітарно-
        епідеміологічний
        нагляд на об'єктах
        атомної енергетики
        і промисловості

1101080 0434  Створення власного   20 000,0    1 000,0                19 000,0                                   20 000,0
        виробництва
        ядерного палива

1101090 0942  Підготовка фахівців   4 363,4    4 363,4   1 536,8   1 398,2          11 344,7   10 297,2   5 457,2    68,4   1 047,5   15 708,1
        для підприємств
        ядерно-
        промислового
        комплексу
        Севастопольським
        національним
        інститутом ядерної
        енергії та
        промисловості

1101130 0483  Фінансова підтримка    200,0     200,0                                                        200,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у
        сфері паливно-
        енергетичного
        комплексу

1101140 0434  Фізичний захист     7 318,0    5 118,0                2 200,0                                    7 318,0
        ядерних установок
        та ядерних
        матеріалів

1101150 0433  Будівництво                                        600 000,0                     600 000,0   600 000,0
        енергоблоків
        атомних та
        гідроакумулюючих
        електростанцій
        України

1101170 0483  Прикладні розробки    4 188,9    4 188,9                                                       4 188,9
        у сфері паливно-
        енергетичного
        комплексу

1101180 0431  Реструктуризація    644 089,1   494 089,1               150 000,0                                   644 089,1
        вугільної та
        торфодобувної
        промисловості

1101190 0320  Гірничо-рятувальні   97 066,4   97 066,4                                                       97 066,4
        заходи на
        вугледобувних
        підприємствах

1101200 0431  Державна підтримка   912 000,0   912 000,0                                                      912 000,0
        вугледобувних
        підприємств на
        часткове покриття
        витрат із
        собівартості
        продукції

1101210 0431  Державна підтримка  1 200 895,8                     1 200 895,8   200 000,0                     200 000,0  1 400 895,8
        будівництва та
        технічного
        переоснащення
        підприємств з
        видобутку кам'яного
        вугілля, лігніту
        (бурого вугілля) і
        торфу

1101220 0431  Охорона праці та    55 000,0   15 000,0                40 000,0                                   55 000,0
        підвищення техніки
        безпеки на
        вугледобувних
        підприємствах,
        у тому числі,
        дегазація вугільних
        пластів

1101230 0431  Участь у придбанні   24 000,0                       24 000,0                                   24 000,0
        високопродуктивного
        енергозберігаючого
        компресорного та
        електротехнічного
        обладнання для
        оснащення
        вугільних шахт

1101240 0431  Придбання        25 000,0                       25 000,0                                   25 000,0
        експериментальної
        партії азотно-
        мембранних станцій
        для гасіння пожеж
        на вугледобувних
        шахтах

1101250 1010  Часткове покриття    54 000,0   54 000,0                                                       54 000,0
        витрат на виплату
        заборгованості
        шахтарям з
        регресних позовів
        та одноразової
        допомоги по втраті
        професійної
        працездатності

1101260 0431  Створення        25 000,0                       25 000,0                                   25 000,0
        уніфікованої
        телекомунікаційної
        системи
        диспетчерського
        контролю та
        автоматизованого
        керування гірничими
        машинами і
        технологічними
        комплексами (УТАС)
        на вугледобувних
        підприємствах для
        підвищення техніки
        безпеки

1101270 0434  Компенсація      277 933,6   277 933,6                                                      277 933,6
        недоотриманої
        за 1997-2002 роки
        державної підтримки
        вугледобувних
        підприємств
        (по частковому
        покриттю витрат із
        собівартості
        продукції та
        технічному
        переоснащенню), що
        спрямовується на
        погашення
        заборгованості
        по заробітній платі
        за минулі роки
        працівникам
        вугледобувних
        підприємств, що
        зайняті на
        підземних роботах

1101280 0431  Створення і                                        43 000,0                     43 000,0   43 000,0
        впровадження
        теплоенергетичних
        когенераційних
        модулів утилізації
        вугільного метану

1200000    Міністерство      80 920,8   78 520,8   24 302,8    563,0   2 400,0   20 548,6   17 094,9   2 381,4   501,3   3 453,7   101 469,4
        економіки та з
        питань європейської
        інтеграції України

1201000    Апарат Міністерства   41 010,1   39 010,1   13 161,3    358,8   2 000,0   14 148,6   13 579,7   2 265,5   319,0    568,9   55 158,7
        економіки та з
        питань європейської
        інтеграції України

1201010 0132  Керівництво та     21 750,7   20 750,7   11 203,9    252,0   1 000,0                                   21 750,7
        управління у сфері
        загальнодержавного
        планування і
        прогнозування
        економіки

1201020 0411  Внески України до    2 077,7    2 077,7                                                       2 077,7
        бюджету ГАТТ/СОТ

1201030 0411  Забезпечення       2 983,1    2 983,1                                                       2 983,1
        двостороннього
        співробітництва
        України з
        іноземними
        державами та
        міжнародними
        організаціями

1201040 0411  Інформаційне та      800,0     800,0                                                        800,0
        організаційне
        забезпечення участі
        України у
        міжнародних
        форумах,
        конференціях,
        виставках

1201050 0481  Прикладні розробки    3 676,1    3 676,1    273,4     10,0           260,0    254,5    148,0           5,5    3 936,1
        у сфері розвитку
        економіки і
        торгівлі

1201060 0487  Державні          730,0     730,0                                                        730,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм
        загальноеконо-
        мічного спрямування

1201070 0481  Розробки         2 638,2    2 638,2                                                       2 638,2
        найважливіших
        новітніх технологій
        та фінансова
        підтримка
        підготовки наукових
        кадрів у сфері
        економіки і
        торгівлі

1201080 0487  Проведення         135,0     135,0                                                        135,0
        науково-практичних
        конференцій і
        семінарів з
        економічних проблем

1201090 0942  Підготовка кадрів    1 774,5    1 774,5    944,6     45,0          4 060,0   3 674,3   2 117,5   319,0    385,7    5 834,5
        та підвищення
        кваліфікації
        державних
        службовців у сфері
        економіки

1201110 0950  Перепідготовка       856,4     856,4                                                        856,4
        управлінських
        кадрів для сфери
        підприємництва

1201120 0832  Фінансова підтримка     47,6     47,6                                                         47,6
        журналу "Економіка
        України" та
        інформаційно-
        аналітичного
        бюлетеня "Вісник
        державних
        закупівель"

1201130 0411  Реалізація        1 213,3    1 213,3    739,4     51,8                                          1 213,3
        повноважень
        державного органу
        з питань
        банкрутства

1201140 0610  Капітальний ремонт    1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        відомчого житлового
        фонду

1201600 0460  Розвиток         1 327,5    1 327,5                       9 828,6   9 650,9                177,7   11 156,1
        інфраструктури
        надання
        інформаційних
        послуг через
        Інтернет

1204000    Державна інспекція   12 310,3   11 910,3   7 554,0    157,6    400,0                                   12 310,3
        по контролю за
        цінами

1204010 0411  Керівництво та     12 310,3   11 910,3   7 554,0    157,6    400,0                                   12 310,3
        управління у сфері
        контролю за цінами

1205000    Державний комітет    27 600,4   27 600,4   3 587,5     46,6          6 400,0   3 515,2    115,9   182,3   2 884,8   34 000,4
        України з
        енергозбереження

1205010 0434  Керівництво та      5 409,4    5 409,4   3 587,5     46,6          6 400,0   3 515,2    115,9   182,3   2 884,8   11 809,4
        управління у сфері
        енергозбереження

1205020 0483  Державні         3 555,0    3 555,0                                                       3 555,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері
        енергозбереження

1205030 0483  Розробки          300,0     300,0                                                        300,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        енергозбереження

1205040 0434  Міжгалузеві       18 336,0   18 336,0                                                       18 336,0
        енергозберігаючі
        заходи

1400000    Міністерство      543 839,2   483 499,7  189 074,8   11 467,0   60 339,5   30 496,0   12 424,0   7 590,0   300,0   18 072,0   574 335,2
        закордонних справ
        України

1401000    Апарат Міністерства  543 839,2   483 499,7  189 074,8   11 467,0   60 339,5   30 496,0   12 424,0   7 590,0   300,0   18 072,0   574 335,2
        закордонних справ
        України

1401010 0113  Керівництво та     26 288,7   18 088,7   8 810,7    482,6   8 200,0                                   26 288,7
        управління у сфері
        державної політики
        щодо зовнішніх
        відносин

1401020 0113  Внески України до    77 740,0   77 740,0                                                       77 740,0
        бюджету ООН,
        органів і
        спеціальних установ
        системи ООН та
        інших міжнародних
        організацій

1401030 0113  Функціонування     391 740,5   366 861,0  179 574,0   10 984,4   24 879,5   30 286,0   12 217,0   7 530,0   300,0   18 069,0   422 026,5
        закордонних
        дипломатичних
        установ України

1401040 0113  Розширення мережі    27 438,8     178,8                27 260,0                                   27 438,8
        власності України
        за кордоном у
        вигляді нерухомого
        майна для потреб
        дипломатичних
        установ України

1401050 0113  Реалізація        5 700,0    5 700,0                                                       5 700,0
        Міністерством
        закордонних справ
        України повноважень
        з проведення
        зовнішньої політики
        України за
        кордоном,
        організація і
        контроль за
        діяльністю
        закордонних
        дипломатичних
        установ України

1401070 0113  Внески до установ і   6 920,4    6 920,4                                                       6 920,4
        організацій СНД

1401080 0113  Забезпечення       5 800,0    5 800,0                                                       5 800,0
        перебування в
        Україні іноземних
        делегацій,
        пов'язаних з
        офіційними візитами

1401090 0113  Виконання         412,8     412,8                                                        412,8
        зобов'язань Уряду
        України щодо
        функціонування бюро
        інформації Ради
        Європи та
        інформаційного
        офісу ГУУАМ

1401100 0950  Підготовка та      1 298,0    1 298,0    690,1                  210,0    207,0     60,0           3,0    1 508,0
        підвищення
        кваліфікації кадрів
        для сфери
        міжнародних
        відносин
        Дипломатичною
        академією України
        та на Вищих курсах
        іноземних мов

1401110 0832  Фінансова підтримка    153,0     153,0                                                        153,0
        пропаганди за
        кордоном
        українського
        надбання та
        висвітлення в
        Україні діяльності
        міжнародних
        організацій

1401120 0950  Підвищення         347,0     347,0                                                        347,0
        кваліфікації
        працівників
        дипломатичної
        служби, які
        віднесені до посад
        п'ятої - сьомої
        категорій державних
        службовців

1700000    Державний комітет   172 527,0   152 396,2   43 217,8   5 543,5   20 130,8   51 530,4   41 004,6   11 885,6   565,8   10 525,8   224 057,4
        телебачення і
        радіомовлення
        України

1701000    Апарат Державного   172 527,0   152 396,2   43 217,8   5 543,5   20 130,8   51 530,4   41 004,6   11 885,6   565,8   10 525,8   224 057,4
        комітету
        телебачення і
        радіомовлення
        України

1701010 0831  Керівництво та      5 679,6    5 179,6   1 523,3    103,0    500,0     300,0    300,0          45,0          5 979,6
        управління у сфері
        телебачення і
        радіомовлення

1701020 0840  Прикладні розробки     238,2     238,2                                                        238,2
        у сфері засобів
        масової інформації

1701040 0950  Підвищення         416,5     416,5    282,9     16,1           191,7    191,7     61,0   15,6            608,2
        кваліфікації
        працівників засобів
        масової інформації
        в Укртелерадіопрес-
        інституті

1701050 0824  Фінансова підтримка    120,6     120,6                                                        120,6
        творчих спілок у
        сфері засобів
        масової інформації

1701060 0833  Облік,           965,5     965,5    617,9    119,0           728,0    680,8    150,0    25,0     47,2    1 693,5
        комплектування і
        зберігання всієї
        друкованої
        продукції та
        впровадження
        стандартів
        з видавничої справи

1701070 0834  Інформаційно-       281,2     281,2    125,8     5,4            25,0     25,0     3,0                 306,2
        культурне
        забезпечення
        населення Криму у
        відродженні та
        розвитку культур
        народів Криму

1701080 0831  Виробництво       61 297,7   56 066,9   30 872,1   3 710,0   5 230,8   23 938,0   18 415,6   6 965,0   329,3   5 522,4   85 235,7
        телерадіопрограм
        для державних
        потреб

1701090 0831  Заходи з розвитку    8 123,1    5 723,1   1 586,2          2 400,0                                    8 123,1
        супутникового
        мовлення

1701100 0832  Фінансова підтримка   1 035,7    1 035,7                                                       1 035,7
        преси

1701110 0833  Видання книжкової    43 610,0   43 610,0                                                       43 610,0
        продукції за
        програмою випуску
        соціально значущих
        видань

1701120 0834  Збирання, обробка    5 440,5    5 440,5                                                       5 440,5
        та розповсюдження
        офіційної
        інформаційної
        продукції

1701130 0829  Державні стипендії     98,3     98,3                                                         98,3
        видатним діячам
        інформаційної
        галузі, дітям
        журналістів, які
        загинули або стали
        інвалідами у
        зв'язку з
        виконанням
        службових
        обов'язків та
        премії в
        інформаційній
        галузі

1701140 0831  Виробництво та     45 220,1   33 220,1   8 209,6   1 590,0   12 000,0   26 347,7   21 391,5   4 706,6   150,9   4 956,2   71 567,8
        розповсюдження
        телепрограм
        Національною
        телекомпанією
        України

1900000    Державний комітет   138 724,7   130 724,7   81 580,9   1 244,8   8 000,0    9 791,8   7 894,7   1 885,2   806,7   1 897,1   148 516,5
        лісового
        господарства
        України

1901000    Апарат Державного   138 724,7   130 724,7   81 580,9   1 244,8   8 000,0    9 791,8   7 894,7   1 885,2   806,7   1 897,1   148 516,5
        комітету лісового
        господарства
        України

1901010 0422  Керівництво та      2 461,9    2 388,8   1 420,0     74,1     73,1     25,0     25,0           5,0          2 486,9
        управління у сфері
        лісового
        господарства

1901020 0140  Фундаментальні       195,3     195,3    142,6                                                  195,3
        дослідження у сфері
        екологічної безпеки
        в лісовому
        господарстві

1901030 0482  Прикладні розробки    1 737,7    1 737,7   1 146,6     74,7          1 110,0    968,6    290,6   106,4    141,4    2 847,7
        у сфері розвитку
        лісового
        господарства

1901040 0482  Фінансова підтримка     70,3     70,3     19,8     8,1                                            70,3
        підготовки наукових
        кадрів у сфері
        лісового
        господарства

1901050 0941  Підготовка кадрів    7 528,7    7 528,7   4 412,4    594,2          3 979,8   3 709,1   1 104,1   650,5    270,7   11 508,5
        для лісового
        господарства вищими
        навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

1901060 0422  Ведення лісового і   110 518,4   102 591,5   69 806,4    419,8   7 926,9    2 274,0   1 655,9    140,2    24,9    618,1   112 792,4
        мисливського
        господарства,
        охорона і захист
        лісів у
        держлісфонді

1901070 0511  Створення захисних    8 600,0    8 600,0                                                       8 600,0
        лісових насаджень
        та полезахисних
        лісових смуг

1901080 0520  Збереження        7 612,4    7 612,4   4 633,1     73,9          2 403,0   1 536,1    350,3    19,9    866,9   10 015,4
        природно-
        заповідного фонду

2100000    Міністерство     4 137 398,8  3 871 398,8 2 303 639,6  259 999,0  266 000,0   787 534,5  717 788,8   75 014,2  48 602,8   69 745,7  4 924 933,3
        оборони України

2101000    Апарат Міністерства 4 137 398,8  3 871 398,8 2 303 639,6  259 999,0  266 000,0   787 534,5  717 788,8   75 014,2  48 602,8   69 745,7  4 924 933,3
        оборони України

2101010 0210  Керівництво та     45 958,8   45 958,8   41 322,1    994,0           996,3    984,8                 11,5   46 955,1
        військове
        управління
        Збройними Силами
        України

2101020 0210  Утримання особового 1 919 777,1  1 919 777,1 1 796 260,0                 7 109,2   7 109,2    176,4              1 926 886,3
        складу Збройних Сил
        України

2101030 0210  Матеріально-       3 300,0    3 300,0                       28 349,7   28 349,7                      31 649,7
        технічне
        забезпечення
        бойової,
        оперативної та
        фізичної підготовки
        військ

2101040 0113  Верифікаційна        84,7     84,7                        150,0    150,0                       234,7
        діяльність за
        кордоном

2101050 0210  Тилове забезпечення  366 255,9   366 255,9                       48 435,0   42 846,8               5 588,2   414 690,9
        Збройних Сил
        України

2101060 0210  Утримання,       261 705,0   261 705,0         259 005,0         142 423,2  128 779,5        36 473,3   13 643,7   404 128,2
        експлуатація,
        обслуговування
        казарменно-
        житлового фонду,
        будівель, споруд та
        об'єктів, що
        належать Збройним
        Силам України

2101070 0210  Забезпечення      20 345,3   20 345,3                       4 351,6   3 915,6                436,0   24 696,9
        Збройних Сил
        України зв'язком,
        створення та
        розвиток командних
        пунктів та
        автоматизованих
        систем управління

2101080 0260  Медичне лікування   125 632,0   125 632,0   87 608,1                15 872,4   11 937,2               3 935,2   141 504,4
        та обслуговування
        особового складу
        Збройних Сил
        України

2101090 0260  Фінансова підтримка   9 552,0    9 552,0   7 702,0                93 473,4   90 208,7   25 160,3  12 129,5   3 264,7   103 025,4
        санаторно-курортних
        закладів та
        утримання
        реабілітаційних
        центрів
        Міністерства
        оборони

2101100 0240  Підготовка громадян  244 845,3   244 845,3  223 826,7                20 865,0   15 871,9   5 546,4         4 993,1   265 710,3
        на посади осіб
        офіцерського
        складу, підвищення
        кваліфікації та
        перепідготовка
        офіцерських кадрів,
        початкова військова
        підготовка молоді

2101110 0210  Проведення        4 000,0    4 000,0                       1 577,7   1 577,7                      5 577,7
        мобілізаційної
        роботи,
        забезпечення
        діяльності
        військкоматів,
        організація і
        проведення призову
        молодого поповнення
        на військову службу

2101120 0260  Культурно-виховна    20 944,3   20 944,3   17 689,7                 7 555,2   6 846,2    525,9          709,0   28 499,5
        робота з особовим
        складом та членами
        сімей
        військовослужбовців
        Збройних Сил
        України

2101140 0210  Реформування та    269 699,5   269 699,5                       98 320,0   96 295,0               2 025,0   368 019,5
        розвиток Збройних
        Сил України

2101150 0210  Закупівля озброєння   36 000,0   36 000,0                       25 000,0   25 000,0                      61 000,0
        та військової
        техніки
        Міністерством
        оборони України

2101160 0250  Прикладні        23 000,0   23 000,0                       12 410,1   12 410,1                      35 410,1
        дослідження у сфері
        військової оборони
        держави

2101170 0210  Відновлення       11 000,0   11 000,0                       86 869,8   86 869,8                      97 869,8
        боєздатності,
        утримання,
        експлуатація,
        ремонт озброєння та
        військової техніки

2101180 0210  Будівництво і      16 200,0   16 200,0                       14 189,9   14 189,9                      30 389,9
        капітальний ремонт
        військових об'єктів

2101190 1062  Будівництво      273 000,0    7 000,0               266 000,0   31 452,5   2 286,0               29 166,5   304 452,5
        (придбання) житла
        для
        військовослужбовців
        Збройних Сил
        України

2101200 0210  Забезпечення      32 300,0   32 300,0                                                       32 300,0
        живучості та
        вибухопожежобезпеки
        арсеналів, баз і
        складів озброєння
        ракет і боєприпасів
        Збройних Сил
        України

2101210 0512  Утилізація       20 000,0   20 000,0                                                       20 000,0
        звичайних видів
        боєприпасів,
        непридатних для
        подальшого
        зберігання та
        використання

2101230 0210  Забезпечення участі  130 211,0   130 211,0  128 811,0                146 773,5  140 870,7   43 605,2         5 902,8   276 984,5
        у міжнародних
        миротворчих
        операціях

2101240 0210  Забезпечення      17 138,6   17 138,6    420,0                 1 360,0   1 290,0                 70,0   18 498,6
        виконання
        міжнародних угод у
        військовій сфері

2101250 0240  Підготовка       11 606,1   11 606,1                                                       11 606,1
        призовників для
        Збройних Сил
        України та інших
        військових
        формувань
        Товариством
        сприяння обороні
        України

2101270 0210  Підготовка        1 843,2    1 843,2                                                       1 843,2
        курсантів льотних
        спеціалізацій для
        Збройних Сил
        України Харківським
        аероклубом
        Товариства сприяння
        обороні України

2101280 0210  Створення та      213 000,0   213 000,0                                                      213 000,0
        закупівля літака
        АН-70

2101290 0260  Модернізація танків   40 000,0   40 000,0                                                       40 000,0
        Т-64БМ "Булат"

2101300 0260  Добудова крейсера    20 000,0   20 000,0                                                       20 000,0
        "Україна" та
        корвету "Тернопіль"

2400000    Міністерство      363 727,4   340 330,5   60 773,8   2 145,3   23 396,9   104 987,4   34 605,8   2 399,4  1 510,5   70 381,6   468 714,8
        екології та
        природних ресурсів
        України

2401000    Апарат Міністерства  359 127,4   335 885,3   58 147,9   1 975,3   23 242,1   104 087,4   33 755,8   2 399,4  1 475,5   70 331,6   463 214,8
        екології та
        природних ресурсів
        України

2401010 0540  Загальне         4 093,3    3 955,6   2 299,8    171,1    137,7    2 261,1   1 861,1    236,0   140,0    400,0    6 354,4
        керівництво та
        управління у сфері
        екології та
        природних ресурсів

2401020 0540  Управління та      31 785,1   31 710,1   21 396,1    549,5     75,0   10 628,4   8 559,1          748,2   2 069,3   42 413,5
        контроль у сфері
        екології та
        природних ресурсів
        на регіональному
        рівні

2401030 0530  Прикладні наукові    1 604,9    1 604,9                                                       1 604,9
        та науково-технічні
        розробки з
        пріоритетних
        напрямів у сфері
        охорони
        навколишнього
        природного
        середовища

2401040 0530  Державні         1 848,0    1 848,0                                                       1 848,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері
        природоохоронної
        діяльності

2401050 0530  Прикладні наукові    2 185,5    2 185,5   1 425,0    101,5           989,0    879,8    416,9          109,2    3 174,5
        та науково-технічні
        розробки з
        пріоритетних
        напрямів у сфері
        гідрометеорології

2401070 0530  Розробки          25,4     25,4     6,4                                                  25,4
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        гідрометеорології,
        фінансова підтримка
        підготовки наукових
        кадрів

2401080 0530  Державні          813,6     813,6                                                        813,6
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері технічного
        переоснащення
        системи гідроме-
        теорологічних
        спостережень,
        прогнозування та
        досліджень клімату

2401090 0950  Підвищення         187,2     187,2    136,6                  177,0    157,0     46,0          20,0     364,2
        кваліфікації кадрів
        у сфері екології

2401100 0444  Розвиток        248 200,0   228 200,0                20 000,0                                   248 200,0
        мінерально-
        сировинної бази,
        в тому числі
        буріння
        артезіанських
        свердловин

2401120 0511  Гідрометеорологічна   37 578,7   37 578,7   25 239,4   1 013,7          13 420,3   8 866,0   1 375,0   491,9   4 554,3   50 999,0
        діяльність

2401130 0411  Загальнодержавні     3 051,8    2 751,8                 300,0                                    3 051,8
        геодезичні та
        картографічні
        роботи

2401140 0511  Розвиток споруд і    1 046,3     732,4                 313,9                                    1 046,3
        засобів гідроме-
        теорологічних
        спостережень і
        прогнозування на
        річках і водоймах

2401150 0511  Геолого-екологічні    4 780,9    4 780,9                                                       4 780,9
        дослідження та
        заходи

2401160 0520  Заходи із створення   11 679,2   11 436,7   7 644,6    139,5    242,5    2 181,2   1 873,3    325,5    95,4    307,9   13 860,4
        і збереження
        природно-
        заповідного фонду,
        ведення кадастрів
        тваринного і
        рослинного світу,
        Червоної книги

2401170 0540  Забезпечення        247,5     174,5                  73,0                                     247,5
        вимірів речовин та
        аналіз проб під час
        проведення
        інспекцій
        Організацією по
        забороні хімічної
        зброї

2401180 0540  Розробка та                                         2 700,0   2 700,0                      2 700,0
        впровадження
        заходів і
        механізмів
        формування умов
        екологічно-
        збалансованого
        (сталого) розвитку

2401190 0540  Сприяння                                          1 600,0   1 600,0                      1 600,0
        екологічній освіті,
        випуску та
        поширенню
        екологічної
        інформації

2401200 0540  Забезпечення                                        1 300,0   1 300,0                      1 300,0
        державного контролю
        за додержанням
        вимог
        природоохоронного
        законодавства

2401210 0511  Моніторинг                                         6 335,0   2 715,0               3 620,0    6 335,0
        навколишнього
        природного
        середовища,
        створення систем і
        банків екологічної
        інформації

2401220 0511  Запобігання та                                       3 474,2    499,5               2 974,7    3 474,2
        зниження рівня
        забруднення
        навколишнього
        природного
        середовища

2401230 0513  Очистка стічних вод                                    21 000,0                     21 000,0   21 000,0

2401240 0540  Міжнародне                                          700,0    700,0                       700,0
        співробітництво
        у сфері охорони
        навколишнього
        природного
        середовища

2401250 0512  Поводження з                                        9 500,0   1 045,0               8 455,0    9 500,0
        відходами та
        небезпечними
        хімічними
        речовинами

2401260 0520  Формування                                         1 000,0   1 000,0                      1 000,0
        національної
        екологічної мережі

2401290 0511  Підвищення якості                                     26 821,2                     26 821,2   26 821,2
        атмосферного
        повітря

2401310 0490  Демаркація та      10 000,0    7 900,0                2 100,0                                   10 000,0
        делімітація
        державного кордону

2402000    Державна екологічна   1 716,2    1 658,5    986,6     77,0     57,7                                    1 716,2
        інспекція

2402010 0511  Керівництво та      1 716,2    1 658,5    986,6     77,0     57,7                                    1 716,2
        управління у сфері
        екологічного
        контролю

2403000    Державна служба      756,9     731,4    432,2     33,4     25,5                                     756,9
        заповідної справи

2403010 0520  Керівництво та       756,9     731,4    432,2     33,4     25,5                                     756,9
        управління у сфері
        заповідної справи

2404000    Державна служба      526,3     508,6    300,7     26,6     17,7                                     526,3
        геодезії,
        картографії та
        кадастру

2404010 0540  Керівництво та       526,3     508,6    300,7     26,6     17,7                                     526,3
        управління у сфері
        геодезії,
        картографії та
        кадастру

2405000    Державна          491,1     474,5    263,1           16,6                                     491,1
        гідрометеорологічна
        служба

2405010 0540  Керівництво та       491,1     474,5    263,1           16,6                                     491,1
        управління у сфері
        гідрометеорології

2406000    Державна геологічна    919,8     888,9    545,0     33,0     30,9     900,0    850,0          35,0     50,0    1 819,8
        служба

2406010 0540  Керівництво та       919,8     888,9    545,0     33,0     30,9     900,0    850,0          35,0     50,0    1 819,8
        управління у сфері
        геологічного
        вивчення та
        використання надр

2407000    Національна комісія    189,7     183,3     98,3            6,4                                     189,7
        радіаційного
        захисту населення

2407010 0513  Керівництво та       189,7     183,3     98,3            6,4                                     189,7
        управління у сфері
        радіаційного
        захисту населення

2600000    Міністерство      174 072,6   87 072,6   4 152,9    434,9   87 000,0   80 442,0   3 333,0     7,0   128,5   77 109,0   254 514,6
        промислової
        політики України

2601000    Апарат Міністерства  174 072,6   87 072,6   4 152,9    434,9   87 000,0   80 442,0   3 333,0     7,0   128,5   77 109,0   254 514,6
        промислової
        політики України

2601010 0442  Загальне         8 778,4    7 778,4   4 018,7    410,0   1 000,0     410,0    310,0          128,5    100,0    9 188,4
        керівництво та
        управління у сфері
        промислової
        політики

2601020 0484  Прикладні розробки    3 384,0    3 384,0                                                       3 384,0
        з проблем розвитку
        основних галузей
        обробної
        промисловості

2601030 0484  Розробки         2 950,0    2 950,0                                                       2 950,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        промисловості

2601040 0484  Фінансова підтримка    405,0     405,0                                                        405,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у
        сфері промисловості

2601050 0825  Функціонування       209,9     209,9    103,7     20,0            32,0     23,0     7,0           9,0     241,9
        Центральної
        державної науково-
        технічної
        бібліотеки

2601060 0826  Функціонування       60,3     60,3     30,5     4,9                                            60,3
        Державного
        металургійного
        музею України

2601070 0442  Створення і       14 100,0   14 100,0                                                       14 100,0
        впровадження
        у виробництво
        сучасних видів
        цивільної продукції
        на підприємствах
        машинобудівного
        комплексу

2601080 0513  Консервація       3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        виробничих
        потужностей
        промислових
        підприємств

2601090 0441  Реструктуризація    15 000,0    5 000,0                10 000,0                                   15 000,0
        підприємств
        з підземного
        видобутку залізної
        руди

2601100 0513  Реструктуризація та   23 000,0   10 000,0                13 000,0                                   23 000,0
        ліквідація об'єктів
        підприємств
        гірничої хімії і
        здійснення
        невідкладних
        природоохоронних
        заходів в зоні їх
        діяльності

2601110 0442  Заходи спеціального  10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        призначення
        підприємств та
        організацій
        оборонного комплексу

2601130 0484  Державні         6 852,0    6 852,0                                                       6 852,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері промисловості

2601140 0484  Наукові розробки у    1 735,6    1 735,6                                                       1 735,6
        сфері
        стандартизації та
        сертифікації
        промислової
        продукції

2601150 0442  Фінансова підтримка   2 500,0    2 500,0                                                       2 500,0
        вітчизняного
        виробника калійних
        добрив

2601160 0442  Державна підтримка   10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        вітчизняного
        машинобудування для
        агропромислового
        комплексу

2601180 0433  Заходи по                                         80 000,0   3 000,0               77 000,0   80 000,0
        реалізації
        Комплексної
        програми будівництва
        вітрових
        електростанцій

2601190 0441  Забезпечення       3 000,0                       3 000,0                                    3 000,0
        життєдіяльності
        Криворізького
        гірничо-
        збагачувального
        комбінату окисних
        руд та відновлення
        будівництва його
        об'єктів

2601220 0421  Фінансова підтримка   8 000,0    8 000,0                                                       8 000,0
        виробництва та
        створення нових
        вітчизняних засобів
        захисту рослин і
        регуляторів росту
        рослин, їх державне
        випробування та
        реєстрація

2601230 0950  Підвищення         97,4     97,4                                                         97,4
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій у сфері
        промисловості

2601240 0411  Презентація       1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        українськими
        підприємствами
        вітчизняних товарів
        на міжнародній
        виставці "Ганновер
        Мессе"

2601800 0452  Добудова        25 000,0                       25 000,0                                   25 000,0
        рефрижераторних
        суден державним
        підприємством
        "Суднобудівний
        завод імені
        61 комунара"

2601810 0210  Підготовка       30 000,0                       30 000,0                                   30 000,0
        виробництва літака
        АН-70

2601820 0210  Реконструкція та     5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        відновлення
        інженерно-технічних
        засобів охорони
        підприємств
        спецхімії оборонно-
        промислового
        комплексу, які
        виробляють вибухові
        речовини

2800000    Міністерство     1 901 330,9  1 804 666,4  396 790,5   40 655,1   96 664,5   540 461,9  459 118,8  185 120,8  34 830,3   81 343,1  2 441 792,8
        аграрної політики
        України

2801000    Апарат Міністерства 1 484 826,3  1 414 410,8  216 470,9   23 983,1   70 415,5   291 331,5  246 592,7   76 461,7  25 854,6   44 738,8  1 776 157,8
        аграрної політики
        України

2801010 0421  Загальне        15 158,5   10 858,5   3 292,4    408,7   4 300,0                                   15 158,5
        керівництво та
        управління у сфері
        агропромислового
        комплексу

2801030 0482  Прикладні розробки    4 330,0    4 330,0                                                       4 330,0
        у сфері розвитку
        сільськогоспо-
        дарського
        виробництва

2801050 0482  Розробки         2 159,9    2 159,9     13,7                                                 2 159,9
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері розвитку
        агропромислового
        комплексу,
        фінансова підтримка
        підготовки
        наукових кадрів

2801060 0482  Наукові розробки у    5 578,6    5 578,6                                                       5 578,6
        сфері
        стандартизації та
        сертифікації
        сільськогоспо-
        дарської продукції

2801080 0941  Підготовка кадрів   119 309,6   118 309,6   63 418,5   13 000,0   1 000,0   66 806,3   60 768,8   18 212,3  10 400,0   6 037,5   186 115,9
        для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

2801100 0942  Підготовка кадрів   123 474,3   121 474,3   69 386,1   7 367,0   2 000,0   137 530,5  110 430,5   41 909,2  12 700,0   27 100,0   261 004,8
        для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

2801130 0930  Підготовка,       4 410,2    4 410,2                                                       4 410,2
        перепідготовка та
        підвищення
        кваліфікації
        робітничих кадрів
        агропромислового
        комплексу

2801140 0950  Підвищення        2 128,3    2 128,3   1 370,6    168,0          1 082,7    997,7    257,2   134,6     85,0    3 211,0
        кваліфікації кадрів
        агропромислового
        комплексу закладами
        післядипломної
        освіти

2801150 0828  Заходи, пов'язані з   1 960,2    1 960,2   1 430,8                                                 1 960,2
        передачею
        культурно-освітніх
        установ у
        комунальну
        власність

2801170 0421  Докорінне        10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        поліпшення земель
        підприємств
        агропромислового
        комплексу

2801180 0421  Агрохімічна       2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        паспортизація
        земель сільсько-
        господарського
        призначення

2801190 0421  Селекція в       100 000,0   100 000,0                                                      100 000,0
        тваринництві та
        птахівництві на
        підприємствах
        агропромислового
        комплексу

2801200 0421  Заходи по боротьбі    5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        з шкідниками та
        хворобами сільсько-
        господарських
        рослин

2801210 0421  Фінансова підтримка  239 500,0   239 500,0                                                      239 500,0
        виробництва
        продукції
        тваринництва та
        рослинництва

2801220 0421  Селекція в       50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        рослинництві

2801230 0421  Фінансова підтримка   10 000,0   10 000,0                       3 000,0   3 000,0                      13 000,0
        фермерських
        господарств через
        механізм
        мікрокредитування

2801240 0421  Здійснення       100 000,0   100 000,0                                                      100 000,0
        фінансової
        підтримки
        підприємств
        агропромислового
        комплексу через
        механізм
        здешевлення
        короткострокових
        кредитів

2801250 0421  Погашення                                          5 000,0   5 000,0                      5 000,0
        заборгованості
        із закупівлі
        сільськогоспо-
        дарської продукції
        за державним
        замовленням
        (контрактом)
        1994-1997 рр.

2801260 0422  Заходи з охорони і   14 911,0   14 911,0   6 421,9                                                14 911,0
        захисту,
        раціонального
        використання лісів,
        наданих в постійне
        користування
        агропромисловим
        підприємствам

2801270 0482  Розробка зразків     5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        техніки для
        сільського
        господарства,
        харчової та
        переробної
        промисловості

2801280 0421  Фінансова підтримка   20 000,0   20 000,0                                                       20 000,0
        агропромислових
        підприємств, що
        знаходяться в
        особливо складних
        кліматичних умовах

2801290 0421  Проведення        5 000,0    2 200,0                2 800,0                                    5 000,0
        державних
        виставкових заходів
        у сфері
        агропромислового
        комплексу

2801300 0620  Реформування та     16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        розвиток
        комунального
        господарства
        у сільській
        місцевості

2801310 0421  Організація і      79 860,5   75 570,5   51 218,3   1 700,0   4 290,0   48 984,0   39 787,7   14 583,0  2 020,0   9 196,3   128 844,5
        регулювання
        діяльності установ
        в системі
        агропромислового
        комплексу

2801320 0482  Дослідження і      29 177,4   27 926,9   19 158,9   1 325,0   1 250,5    8 928,0   6 608,0   1 500,0   600,0   2 320,0   38 105,4
        експериментальні
        розробки в системі
        агропромислового
        комплексу

2801330 0421  Створення і       50 000,0   50 000,0                       20 000,0   20 000,0                      70 000,0
        забезпечення
        страхового запасу
        сортового та
        гібридного насіння

2801340 0421  Запобігання       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        розповсюдженню
        збудників
        інфекційних хвороб
        тварин

2801350 0421  Закладення і нагляд  126 000,0   78 000,0                48 000,0                                   126 000,0
        за молодими садами,
        виноградниками та
        ягідниками

2801360 0482  Державні         1 867,8    1 867,8    651,4                                                 1 867,8
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері сільського
        господарства

2801370 0421  Часткова        140 000,0   140 000,0                                                      140 000,0
        компенсація
        вартості
        мінеральних добрив
        вітчизняного
        виробництва

2801390 0421  Часткова        50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        компенсація витрат
        сільськогоспо-
        дарських
        підприємств з
        посіву ярих
        зернових культур

2801420 0490  Впровадження      13 000,0   13 000,0                                                       13 000,0
        енергозберігаючих
        технологій в
        агропромисловому
        комплексі

2801500 0421  Здійснення       120 000,0   120 000,0                                                      120 000,0
        фінансової
        підтримки
        підприємств
        агропромислового
        комплексу через
        механізм
        здешевлення
        довгострокових
        кредитів

2801510 0421  Закладення і нагляд   14 000,0    7 225,0    108,3     14,4   6 775,0                                   14 000,0
        за молодими
        хмільниками

2802000    Державний       269 913,1   260 322,1  120 740,3   5 565,0   9 591,0   165 000,0  144 778,0   86 365,0  5 623,4   20 222,0   434 913,1
        департамент
        ветеринарної
        медицини

2802010 0421  Керівництво та     42 206,0   41 061,9   22 035,1   2 000,0   1 144,1                                   42 206,0
        управління у сфері
        ветеринарної
        медицини

2802020 0421  Протиепізоотичні    70 764,0   70 614,0   2 583,2     65,0    150,0                                   70 764,0
        заходи та участь у
        Міжнародному
        епізоотичному бюро

2802030 0421  Організація і     156 943,1   148 646,2   96 122,0   3 500,0   8 296,9   165 000,0  144 778,0   86 365,0  5 623,4   20 222,0   321 943,1
        регулювання
        діяльності установ
        в системі
        ветеринарної
        медицини

2803000    Державний        1 758,6    1 740,6   1 042,8     27,3     18,0      6,2     6,2     3,0                1 764,8
        департамент
        продовольства

2803010 0442  Керівництво та       880,1     880,1    507,4     27,3                                           880,1
        управління у сфері
        продовольства

2803020 0484  Державні          88,6     88,6                                                         88,6
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        харчової
        промисловості

2803040 0828  Заходи, пов'язані з    614,7     614,7    448,7                                                  614,7
        передачею
        культурно-освітніх
        установ Державного
        департаменту
        продовольства у
        комунальну
        власність

2803050 0829  Методично-         175,2     157,2     86,7           18,0      6,2     6,2     3,0                 181,4
        бібліотечне
        забезпечення
        переробної
        промисловості

2804000    Державний        52 042,3   50 642,3   19 964,0   4 384,7   1 400,0   11 048,1   9 563,7   2 266,2  1 138,2   1 484,4   63 090,4
        департамент рибного
        господарства

2804010 0423  Керівництво та       838,8     838,8    507,4     18,2                                           838,8
        управління у сфері
        рибного
        господарства

2804030 0482  Прикладні розробки    2 144,7    2 144,7                                                       2 144,7
        у сфері рибного
        господарства

2804040 0941  Підготовка кадрів    4 670,1    4 670,1   2 540,5    736,5          5 282,8   4 387,2   1 050,3   752,0    895,6    9 952,9
        для сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

2804050 0942  Підготовка кадрів    4 104,7    3 954,7   2 018,8    630,0    150,0    4 160,0   3 571,2   1 215,9   386,2    588,8    8 264,7
        для сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

2804070 0423  Відтворення та     38 434,0   37 184,0   14 897,3   3 000,0   1 250,0     555,3    555,3                      38 989,3
        охорона водних
        живих ресурсів і
        регулювання
        рибальства

2804080 0423  Селекція у рибному    1 850,0    1 850,0                                                       1 850,0
        господарстві

2804090 0423  Міжнародна                                         1 050,0   1 050,0                      1 050,0
        діяльність у галузі
        рибного господарства

2806000    Національна                                         3 500,0   3 500,0                      3 500,0
        акціонерна компанія
        "Украгролізинг"

2806060 0421  Ремонт сільсько-                                      3 500,0   3 500,0                      3 500,0
        господарської
        техніки та
        обладнання для
        агропромислового
        комплексу, що
        вилучені з
        фінансового
        лізингу у
        лізингоотримувачів,
        визначених
        банкрутами або
        такими, що порушили
        договір лізингу

2807000    Фізкультурно-      6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        спортивне
        товариство "Колос"

2807020 0810  Розвиток фізичної    6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        культури і спорту
        серед сільського
        населення

2808000    Державна служба з    15 614,6   13 214,6   5 679,7    808,0   2 400,0   42 700,0   34 200,0   12 050,0  1 000,0   8 500,0   58 314,6
        охорони прав на
        сорти рослин

2808010 0421  Керівництво та       485,9     285,9    169,1     11,9    200,0                                     485,9
        управління у сфері
        охорони прав на
        сорти рослин

2808020 0421  Організація і      11 243,7    9 043,7   5 510,6    796,1   2 200,0   42 700,0   34 200,0   12 050,0  1 000,0   8 500,0   53 943,7
        регулювання
        діяльності установ
        в системі охорони
        прав на сорти
        рослин

2808030 0421  Докорінне         700,0     700,0                                                        700,0
        поліпшення земель
        сортодослідних
        станцій та опорних
        пунктів

2808040 0421  Селекція в галузі    3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        сортовипробування

2808050 0421  Участь у          185,0     185,0                                                        185,0
        міжнародному Союзі
        з охорони прав
        нових сортів рослин
        (УПОВ)

2809000    Національний      71 176,0   58 336,0   32 892,8   5 887,0   12 840,0   26 876,1   20 478,2   7 974,9  1 214,1   6 397,9   98 052,1
        аграрний
        університет

2809020 0140  Фундаментальні       807,7     777,7    526,3           30,0                                     807,7
        дослідження
        Національного
        аграрного
        університету
        у сфері сільсько-
        господарських наук

2809030 0482  Прикладні розробки    4 973,8    4 563,8   2 721,1    200,0    410,0    1 500,0   1 420,0    825,0          80,0    6 473,8
        Національного
        аграрного
        університету
        у сфері сільсько-
        господарських наук

2809040 0941  Підготовка       12 884,6   11 884,6   6 419,4   1 627,0   1 000,0    9 895,9   8 278,0   2 857,4   977,8   1 617,9   22 780,5
        кадрів для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними закладами
        I і II рівнів
        акредитації
        Національного
        аграрного
        університету

2809050 0942  Підготовка       44 127,1   40 227,1   22 800,7   3 760,0   3 900,0   15 000,0   10 375,0   4 152,1   180,5   4 625,0   59 127,1
        кадрів для
        агропромислового
        комплексу
        Національним
        аграрним
        університетом

2809060 0950  Підвищення         882,8     882,8    425,3    300,0           480,2    405,2    140,4    55,8     75,0    1 363,0
        кваліфікації кадрів
        Інститутом
        післядипломної
        освіти керівників і
        спеціалістів
        агропромислового
        комплексу
        Національного
        аграрного
        університету

2809800 0482  Забезпечення       7 500,0                       7 500,0                                    7 500,0
        приміщенням
        Української
        лабораторії якості
        і безпеки продукції
        агропромислового
        комплексу

3000000    Державний комітет   132 855,6   127 960,6   78 759,3   3 087,7   4 895,0   22 150,5   21 093,0   1 435,6  2 581,5   1 057,5   155 006,1
        статистики України

3001000    Апарат Державного   132 855,6   127 960,6   78 759,3   3 087,7   4 895,0   22 150,5   21 093,0   1 435,6  2 581,5   1 057,5   155 006,1
        комітету статистики
        України

3001010 0132  Керівництво та     112 736,8   112 736,8   77 103,2   3 087,7          11 110,5   10 053,0   1 435,6  2 581,5   1 057,5   123 847,3
        управління у сфері
        статистики

3001020 0132  Статистичні       11 803,6   11 803,6   1 656,1                                                11 803,6
        спостереження
        та переписи

3001030 1090  Обстеження умов     1 560,0    1 560,0                                                       1 560,0
        життя
        домогосподарств

3001040 0150  Прикладні розробки     700,3     700,3                                                        700,3
        у сфері державної
        статистики

3001050 0150  Державні          438,7     438,7                                                        438,7
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері реформування
        державної
        статистики

3001060 0950  Підвищення         18,4     18,4                                                         18,4
        кваліфікації
        працівників органів
        державної
        статистики

3001070 0132  Створення та       5 495,0     600,0                4 895,0                                    5 495,0
        розвиток
        інтегрованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        державної
        статистики

3001080 0150  Фінансова підтримка     45,3     45,3                                                         45,3
        підготовки наукових
        кадрів у сфері
        державної
        статистики

3001600 0132  Реформування        57,5     57,5                       11 040,0   11 040,0                      11 097,5
        державної
        статистики

3100000    Міністерство      233 929,7   205 329,7  110 848,6   19 550,9   28 600,0   99 785,9   79 012,9   29 823,4  5 962,8   20 773,0   333 715,6
        транспорту
        України

3101000    Апарат Міністерства   31 951,4   22 651,4   12 010,8   1 185,6   9 300,0   39 975,6   31 339,6   16 579,0  2 467,6   8 636,0   71 927,0
        транспорту України

3101010 0455  Загальне         2 991,3    2 991,3   1 788,7    232,0            10,0     10,0                      3 001,3
        керівництво та
        управління у сфері
        транспорту

3101020 0485  Прикладні розробки     633,7     633,7                                                        633,7
        у сфері
        функціонування
        транспортної
        системи

3101030 0485  Державні          704,0     704,0                                                        704,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм
        у сфері розвитку
        національної
        транспортної мережі

3101040 0485  Розробки          20,0     20,0                                                         20,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        транспортного
        комплексу

3101050 0941  Підготовка кадрів     906,4     906,4    578,5                  820,2    633,7     81,1   100,0    186,5    1 726,6
        для сфери
        автомобільного
        транспорту вищими
        навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

3101060 0942  Підготовка кадрів    17 295,6   17 295,6   9 643,6    953,6          39 145,4   30 695,9   16 497,9  2 367,6   8 449,5   56 441,0
        для сфери
        залізничного
        транспорту вищими
        навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

3101090 0950  Підвищення         100,4     100,4                                                        100,4
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій у сфері
        транспорту

3101800 0452  Реконструкція      9 300,0                       9 300,0                                    9 300,0
        шлюзів

3102000    Державний         544,4     544,4    281,9                                                  544,4
        департамент
        автомобільного
        транспорту

3102010 0451  Керівництво та       544,4     544,4    281,9                                                  544,4
        управління у сфері
        автомобільного
        транспорту

3103000    Державний        39 980,0   20 680,0                19 300,0   21 177,3   11 696,9    563,8   175,0   9 480,4   61 157,3
        департамент
        морського і
        річкового
        транспорту

3103010 0452  Керівництво та                                       21 177,3   11 696,9    563,8   175,0   9 480,4   21 177,3
        управління у
        сфері морського
        і річкового
        транспорту

3103020 0452  Навігаційно-       9 230,0    9 230,0                                                       9 230,0
        гідрографічне
        забезпечення
        безпеки
        мореплавства у
        водах України

3103030 0452  Підтримка        14 750,0   11 450,0                3 300,0                                   14 750,0
        експлуатаційно
        безпечного стану
        внутрішніх водних
        шляхів та
        судноплавних
        шлюзів

3103040 0452  Здійснення       16 000,0                       16 000,0                                   16 000,0
        фінансової
        підтримки
        будівництва
        морських
        суховантажних
        суден через
        механізм
        здешевлення
        кредитів

3104000    Державна        159 016,7   159 016,7   97 635,6   18 365,3          23 395,2   21 723,6   8 623,0  2 831,4   1 671,6   182 411,9
        адміністрація
        залізничного
        транспорту

3104020 0941  Підготовка кадрів    9 170,4    9 170,4   5 272,4    314,1          18 742,4   17 306,2   7 628,5  2 265,6   1 436,2   27 912,8
        для сфери
        залізничного
        транспорту
        вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

3104030 0990  Методичне         112,4     112,4     79,3     2,5                                           112,4
        забезпечення
        діяльності
        вищих
        навчальних
        закладів
        Державної
        адміністрації
        залізничного
        транспорту

3104040 0731  Стаціонарне медичне  135 694,2   135 694,2   83 386,7   16 837,2          4 029,3   3 800,7    897,4   496,0    228,6   139 723,5
        обслуговування
        працівників та
        пасажирів
        залізничного
        транспорту

3104050 0762  Створення банків     1 597,7    1 597,7    963,6     98,2           286,7    283,7     27,0    53,0     3,0    1 884,4
        крові та її
        компонентів для
        лікування
        працівників
        залізничного
        транспорту

3104060 0721  Амбулаторно-      12 442,0   12 442,0   7 933,6   1 113,3           336,8    333,0     70,1    16,8     3,8   12 778,8
        поліклінічне
        обслуговування
        працівників та
        пасажирів
        залізничного
        транспорту

3105000    Державний        2 437,2    2 437,2    920,3                15 237,8   14 252,8   4 057,6   488,8    985,0   17 675,0
        департамент
        авіаційного
        транспорту

3105010 0454  Керівництво та                                       13 500,0   13 050,0   3 824,2   245,0    450,0   13 500,0
        управління
        у сфері
        авіаційного
        транспорту

3105020 0731  Стаціонарне       1 345,5    1 345,5    920,3                 1 537,8   1 092,8    233,4   243,8    445,0    2 883,3
        медичне
        обслуговування
        та сертифікація
        льотно-
        диспетчерського
        складу
        працівників
        авіаційного
        транспорту

3105030 0721  Передпольотний та    1 091,7    1 091,7                                                       1 091,7
        передзмінний
        контроль
        льотно-
        диспетчерського
        складу
        працівників
        авіаційного
        транспорту та
        надання первинної
        медичної допомоги
        пасажирам

3105040 0454  Страховий фонд                                        200,0    110,0                 90,0     200,0
        безпеки авіації

3110000    Державна служба     2 357,5    2 357,5   1 277,6               2 530 176,0  368 151,0             2 162 025,0  2 532 533,5
        автомобільних
        доріг України

3111000    Апарат Державної     2 357,5    2 357,5   1 277,6               2 530 176,0  368 151,0             2 162 025,0  2 532 533,5
        служби
        автомобільних
        доріг України

3111010 0456  Керівництво та      2 357,5    2 357,5   1 277,6                                                 2 357,5
        управління
        у сфері
        будівництва,
        ремонту та
        утримання
        автомобільних
        доріг

3111020 0456  Розвиток мережі                                     2 530 176,0  368 151,0             2 162 025,0  2 530 176,0
        і утримання
        автомобільних
        доріг загального
        користування

3200000    Міністерство     1 211 180,9  1 091 339,8  351 541,3   31 992,8  119 841,1   189 095,3  166 008,3   76 161,0  5 416,7   23 087,0  1 400 276,2
        України з
        питань
        надзвичайних
        ситуацій та
        у справах
        захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201000    Апарат        1 106 998,5   988 787,4  347 485,9   31 619,7  118 211,1   184 176,0  161 166,4   75 172,8  5 299,4   23 009,6  1 291 174,5
        Міністерства
        України з питань
        надзвичайних
        ситуацій та у
        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201010 0320  Керівництво та     11 971,5   11 641,5   7 655,3    329,3    330,0     350,0    350,0                      12 321,5
        управління
        у сфері
        надзвичайних
        ситуацій та
        соціального
        захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201080 1070  Пільги на медичне    42 144,9   42 144,9                                                       42 144,9
        обслуговування
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

3201110 1070  Оздоровлення      82 450,0   82 450,0                                                       82 450,0
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

3201180 0513  Внесок України до    36 151,4   10 748,6                25 402,8                                   36 151,4
        Чорнобильського
        фонду "Укриття"
        на реалізацію
        програми SIP

3201190 0512  Будівництво       12 000,0                       12 000,0                                   12 000,0
        пускового
        комплексу "Вектор"

3201210 0763  Комплексне       43 390,0   43 390,0                                                       43 390,0
        медико-санітарне
        забезпечення
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

3201220 0513  Радіологічний      12 000,0   12 000,0                                                       12 000,0
        захист населення
        та екологічне
        оздоровлення
        території, що
        зазнала
        радіоактивного
        забруднення

3201240 0512  Виконання робіт у    9 200,0    9 200,0                                                       9 200,0
        сфері
        поводження з
        радіоактивними
        відходами
        неядерного
        циклу та
        ліквідація
        радіаційних
        аварій

3201250 0220  Забезпечення      18 023,2   18 023,2   12 125,5    966,1           115,0    115,0     24,3               18 138,2
        навчально-
        методичних
        функцій та
        діяльності
        служб у сфері
        цивільного
        захисту

3201260 0320  Авіаційні роботи    13 460,1   13 450,1   3 835,5    712,8     10,0    1 260,0   1 175,0    242,0    32,0     85,0   14 720,1
        з пошуку
        та рятування

3201270 0320  Створення Урядової    4 085,0    4 085,0                                                       4 085,0
        інформаційно-
        аналітичної
        системи з питань
        надзвичайних
        ситуацій

3201280 0220  Забезпечення      95 532,6   94 661,3   52 764,5   7 860,1    871,3    3 000,0   3 000,0                      98 532,6
        особового
        складу військ
        Цивільної
        оборони

3201300 0721  Медичне         3 428,0    3 268,0                 160,0                                    3 428,0
        забезпечення та
        санаторно-курортне
        лікування
        працівників,
        військовослужбовців
        та осіб рядового і
        начальницького
        складу Міністерства
        України з
        питань надзвичайних
        ситуацій та у
        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи та
        членів їх сімей,
        здійснення
        санітарних та
        протиепідемічних
        заходів

3201340 0250  Прикладні        3 639,2    3 589,2   2 360,9    241,0     50,0     950,0    750,0    220,6    9,7    200,0    4 589,2
        дослідження і
        розробки та
        науково-дослідні
        роботи у сфері
        цивільного захисту
        і поженої безпеки

3201350 0512  Знешкодження       2 650,0    2 650,0                                                       2 650,0
        вибухонебезпечних
        предметів, що
        залишилися з часів
        Другої світової
        війни в районі міст
        Севастополя та
        Керчі

3201360 0950  Підготовка і      17 975,4   17 961,4   10 617,3   1 562,0     14,0    6 294,3   4 354,3   1 709,0   142,0   1 940,0   24 269,7
        перепідготовка
        керівних
        кадрів і
        спеціалістів у
        сфері цивільного
        захисту та
        пожежної безпеки

3201370 0490  Державні капітальні   29 980,0                       29 980,0     270,0                       270,0   30 250,0
        вкладення на
        реалізацію
        Чорнобильської
        будівельної
        програми

        в тому числі       5 200,0                       5 200,0                                    5 200,0
        завершення
        будівництва корпусу
        променевої терапії
        Інституту
        ендокринології
        та обміну речовин
        ім. В.П. Комісаренка
        АМН України

3201430 0763  Матеріально-       1 000,0     26,0                 974,0                                    1 000,0
        технічне
        забезпечення
        мобільного
        госпіталю

3201440 0512  Пошук та         2 900,0    2 900,0                                                       2 900,0
        знешкодження
        залишків хімічної
        зброї, затопленої
        у виключній
        (морській)
        економічній зоні
        України

3201450 1062  Будівництво       16 319,0                       16 319,0     600,0                       600,0   16 919,0
        (придбання)
        житла для
        військово-
        службовців,
        осіб рядового та
        начальницького
        складу
        Міністерства
        України з
        питань надзвичайних
        ситуацій та у
        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201460 0320  Заходи із гасіння   355 741,7   355 641,7  258 126,9   19 948,4    100,0   171 336,7  151 422,1   72 976,9  5 115,7   19 914,6   527 078,4
        пожеж та участь
        у ліквідації
        наслідків
        надзвичайних
        ситуацій

3201470 0433  Реалізація       15 000,0   15 000,0                                                       15 000,0
        комплексної
        програми розвитку
        системи зв'язку,
        оповіщення та
        інформатизації
        Міністерства
        України з питань
        надзвичайних
        ситуацій та у
        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201490 0220  Придбання        30 000,0   30 000,0                                                       30 000,0
        спеціальної
        пожежної
        автомобільної
        техніки

3201500 0513  Підтримка у      247 956,5   215 956,5                32 000,0                                   247 956,5
        безпечному стані
        енергоблоків та
        об'єкта "Укриття"
        Чорнобильської АЕС
        та виведення її з
        експлуатації

3202000    Адміністрація зони   65 231,0   65 231,0    211,0                                                65 231,0
        відчуження і зони
        безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

3202010 0513  Керівництво та       378,0     378,0    211,0                                                  378,0
        управління
        діяльністю у зоні
        відчуження і зоні
        безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

3202030 0513  Підтримка        64 853,0   64 853,0                                                       64 853,0
        екологічно
        безпечного стану
        у зонах
        відчуження і
        безумовного
        (обов'язкового)
        відселення

3203000    Державний        5 613,3    5 100,4   2 531,1    249,5    512,9    2 019,3   1 941,9    988,2   117,3     77,4    7 632,6
        департамент
        страхового фонду
        документації

3203010 0320  Керівництво та      2 764,2    2 514,2   1 013,0     88,5    250,0                                    2 764,2
        управління
        діяльністю у сфері
        створення
        страхового фонду
        документації

3203020 0320  Створення і       2 849,1    2 586,2   1 518,1    161,0    262,9    2 019,3   1 941,9    988,2   117,3     77,4    4 868,4
        зберігання
        страхового фонду
        документації

3204000    Головний штаб      23 177,1   23 177,1                                                       23 177,1
        Державної аварійно-
        рятувальної служби

3204020 0320  Аварійно-рятувальні   23 177,1   23 177,1                                                       23 177,1
        заходи на
        загальнодержавному
        і регіональному
        рівнях при
        надзвичайних
        ситуаціях

3205000    Державна пошуково-    4 290,0    3 172,9   1 313,3    123,6   1 117,1                                    4 290,0
        рятувальна служба
        на водних об'єктах

3205020 0320  Функціонування      4 290,0    3 172,9   1 313,3    123,6   1 117,1                                    4 290,0
        державних
        аварійно-
        рятувальних
        формувань на воді

3206000    Спеціалізована      5 871,0    5 871,0                       2 900,0   2 900,0                      8 771,0
        воєнізована
        аварійно-
        рятувальна служба

3206020 0320  Аварійно-рятувальні   5 871,0    5 871,0                       2 900,0   2 900,0                      8 771,0
        роботи у зонах
        нафтових і
        газових фонтанів

3400000    Державний комітет    72 003,2   72 003,2   2 042,4    233,3           525,2    490,2     43,3    15,2     35,0   72 528,4
        України у справах
        сім'ї та молоді

3401000    Апарат Державного    24 489,7   24 489,7   1 761,7    215,3           525,2    490,2     43,3    15,2     35,0   25 014,9
        комітету України у
        справах сім'ї та
        молоді

3401010 1040  Загальне         1 511,1    1 511,1    974,1     58,0                                          1 511,1
        керівництво та
        управління у сфері
        молодіжної та
        сімейної політики

3401020 0960  Надання позашкільної    966,8     966,8    508,1    153,8           275,2    240,2     16,0    15,2     35,0    1 242,0
        освіти в МДЦК
        "Золотий ключик"

3401050 0950  Підвищення         504,0     504,0     63,6     3,5           150,0    150,0     27,3                 654,0
        кваліфікації
        працівників
        державних
        органів, установ
        і організацій у
        справах сім'ї,
        жінок, молоді
        та дітей

3401070 1040  Здійснення       14 059,7   14 059,7                                                       14 059,7
        державними
        органами
        централізованих
        заходів з питань
        дітей, молоді,
        жінок та сім'ї

3401170 1040  Державна підтримка    7 000,0    7 000,0                                                       7 000,0
        молодіжних
        організацій на
        виконання
        загальнодержавних
        програм і
        заходів стосовно
        дітей, молоді,
        жінок, сім'ї

3401180 1080  Прикладні розробки     448,1     448,1    215,9                  100,0    100,0                       548,1
        у сфері сім'ї та
        молоді

3402000    Державний центр     8 000,0    8 000,0    280,7     18,0                                          8 000,0
        соціальних служб
        для молоді

3402020 1040  Реалізація програм    8 000,0    8 000,0    280,7     18,0                                          8 000,0
        та здійснення
        заходів
        Державного центру
        соціальних служб
        для молоді

3408000    Державний Фонд     39 513,5   39 513,5                                                       39 513,5
        сприяння
        молодіжному
        житловому
        будівництву

3408050 1062  Часткова        39 513,5   39 513,5                                                       39 513,5
        компенсація
        відсоткової
        ставки кредитів
        комерційних банків
        молодим сім'ям та
        одиноким молодим
        громадянам на
        будівництво
        (реконструкцію) та
        придбання житла

3500000    Міністерство     4 759 730,3  4 599 203,9  274 244,7   13 138,7  160 526,4   31 312,1   27 170,4   4 172,8   387,7   4 141,7  4 791 042,4
        фінансів України

3501000    Апарат Міністерства 4 358 962,8  4 250 884,4   79 892,5   3 841,4  108 078,4   13 260,2   9 533,4   4 158,7   359,9   3 726,8  4 372 223,0
        фінансів України

3501010 0112  Керівництво та     178 094,4   134 094,4   72 107,2   2 791,6   44 000,0     122,2     53,2           5,2     69,0   178 216,6
        управління
        у сфері фінансів

3501020 0112  Створення        52 400,0    2 444,6                49 955,4                                   52 400,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної
        системи фінансових
        органів

3501030 0150  Прикладні наукові    3 590,6    3 590,6                                                       3 590,6
        розробки у сфері
        розвитку
        державних фінансів

3501040 0941  Підготовка кадрів    4 148,1    3 929,1   2 145,4    424,3    219,0    1 838,5   1 477,6    517,5    91,3    360,9    5 986,6
        для фінансової
        системи вищими
        навчальними
        закладами
        I і II рівнів
        акредитації

3501050 0942  Підготовка кадрів    9 870,6    7 370,6   3 873,9    410,9   2 500,0    6 962,2   5 296,9   2 189,2   222,1   1 665,3   16 832,8
        для фінансової
        системи вищими
        навчальними
        закладами
        III і IV рівнів
        акредитації

3501060 0950  Підвищення         450,0     450,0                                                        450,0
        кваліфікації
        кадрів фінансової
        системи

3501070 0826  Функціонування       149,2     125,2     42,3     6,0     24,0     11,4     11,4     8,3                 160,6
        Музею коштовного і
        декоративного
        каміння

3501080 0832  Фінансова підтримка    136,0     136,0                                                        136,0
        журналу "Фінанси
        України"

3501090 0829  Підтримка        2 970,7    1 170,7    255,4    109,4   1 800,0     175,9    133,1     22,9    22,9     42,8    3 146,6
        культурно-
        оздоровчих
        заходів
        фінансової
        системи

3501100 0490  Забезпечення      10 030,1     755,1     69,7     35,6   9 275,0    2 000,0    431,2    149,3    7,0   1 568,8   12 030,1
        державних
        виробничих та
        соціально-
        культурних потреб
        у дорогоцінних
        металах і
        дорогоцінному
        камінні

3501110 0150  Підготовка         117,1     117,1     67,5                  150,0    140,0     46,5    11,4     10,0     267,1
        наукових кадрів
        у сфері фінансів

3501120 0150  Прикладні розробки    2 613,3    2 413,3   1 175,6     25,6    200,0                                    2 613,3
        у сфері фінансів,
        кредиту і
        грошового обігу

3501140 0113  Внески до        56 626,3   56 626,3                                                       56 626,3
        міжнародних
        організацій

3501160 1070  Поступова       500 000,0   500 000,0                                                      500 000,0
        компенсація
        громадянам втрат
        від знецінення
        грошових заощаджень

3501170 0171  Обслуговування     923 248,4   923 248,4                                                      923 248,4
        внутрішнього
        державного боргу

3501180 0172  Обслуговування    2 609 016,7  2 609 016,7                                                     2 609 016,7
        зовнішнього
        державного боргу

3501200 0150  Науково-методичне     506,3     451,3    155,5     38,0     55,0    2 000,0   1 990,0   1 225,0          10,0    2 506,3
        забезпечення у
        сфері
        виробництва і
        використання
        дорогоцінного і
        напівдорогоцінного
        каміння

3501210 0487  Державні          900,0     900,0                                                        900,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері технології,
        матеріалів і
        устаткування для
        виробництва бланків
        цінних паперів і
        документів
        суворого обліку

3501220 0487  Фінансова підтримка     95,0     45,0                  50,0                                     95,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у
        сфері збереження
        дорогоцінного
        каміння

3501240 0112  Заходи по боротьбі    4 000,0    4 000,0                                                       4 000,0
        з корупцією

3503000    Державна пробірна    1 471,6    1 471,6    751,7     37,0          1 070,9    658,2     14,1    10,0    412,7    2 542,5
        служба

3503010 0411  Керівництво та      1 341,6    1 341,6    751,7     37,0           658,9    364,2     14,1    10,0    294,7    2 000,5
        управління у сфері
        державного
        пробірного контролю

3503020 0487  Наукове          130,0     130,0                                                        130,0
        забезпечення
        державного
        пробірного
        контролю

3503030 0411  Фінансова підтримка                                      412,0    294,0                118,0     412,0
        державного
        пробірного
        контролю

3504000    Державне        232 550,1   203 802,4  106 925,7   7 240,3   28 747,7   16 531,0   16 531,0                     249 081,1
        казначейство
        України

3504010 0112  Керівництво та     224 220,1   200 142,4  106 925,7   7 240,3   24 077,7                                   224 220,1
        управління
        казначейським
        обслуговуванням
        бюджету

3504020 0950  Підвищення        1 830,0    1 830,0                                                       1 830,0
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій
        органів Державного
        казначейства
        України

3504600 0112  Створення        6 500,0    1 830,0                4 670,0   16 531,0   16 531,0                      23 031,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної
        системи органів
        Державного
        казначейства

3505000    Головне        134 119,6   127 397,4   84 088,1   1 980,0   6 722,2     450,0    447,8          17,8     2,2   134 569,6
контрольно-
ревізійне
управління
України

3505010 0112 Керівництво та 130 949,6 126 727,4 84 088,1 1 980,0 4 222,2 450,0 447,8 17,8 2,2 131 399,6
управління
у сфері контролю
за витрачанням
бюджетних
коштів

3505020 0950 Підвищення 270,0 270,0 270,0
кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної
служби України

3505030 0112 Створення 2 900,0 400,0 2 500,0 2 900,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
контрольно-
ревізійної
служби України

3506000 Державний 32 626,2 15 648,1 2 586,7 40,0 16 978,1 32 626,2
департамент
фінансового
моніторингу

3506010 0112 Керівництво та 32 626,2 15 648,1 2 586,7 40,0 16 978,1 32 626,2
управління
у сфері
фінансового
моніторингу

3510000 Міністерство 16 972 388,7 15 304 496,9 2 804,2 1 087,9 1 367 891,8 175 150,0 175 150,0 17 147 538,7
фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)

3511000 Міністерство 16 972 388,7 15 304 496,9 2 804,2 1 087,9 1 367 891,8 175 150,0 175 150,0 17 147 538,7
фінансів
України
(загальнодержавні
видатки)

3511010 0220 Мобілізаційна 16 568,1 14 345,4 2 804,2 1 087,9 2 222,7 16 568,1
підготовка
галузей
національної
економіки України

3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 300 000,0

3511050 0180 Дотації 7 356 661,8 7 356 661,8 7 356 661,8
вирівнювання з
державного
бюджету
бюджету
Автономної
Республіки Крим,
обласним
бюджетам, районним
бюджетам, міським
бюджетам міст
республіканського
Автономної
Республіки Крим і
обласного значення
та Севастопольському
міському бюджету

3511060 0180 Субвенція з 15 000,0 15 000,0 15 000,0
державного
бюджету обласному
бюджету
Закарпатської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Закарпатській
області

3511070 0180 Субвенція з 138 400,0 138 400,0 138 400,0
державного
бюджету місцевим
бюджетам на
погашення
заборгованості
з пільг населенню
за надані
послуги зв'язку

3511080 0180  Субвенція з      200 000,0   200 000,0                                                      200 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на безоплатне
забезпечення
вугіллям на
побутові потреби
особам, що мають
таке право згідно
із статтею 48
Гірничого
закону України
( 1127-14 )

3511100 0180 Субвенція з 2 167 344,2 2 167 344,2 2 167 344,2
державного
бюджету місцевим
бюджетам на надання
передбачених чинним
законодавством
пільг ветеранам
війни і праці,
ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій
або є пенсіонерами,
громадянами, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та
житлових субсидій
населенню на оплату
електроенергії,
природного газу,
послуг тепло-,
водопостачання і
водовідведення,
квартирної плати,
вивезення
побутового сміття
та рідких нечистот

3511150 0180 Субвенція з 1 794 617,8 1 794 617,8 1 794 617,8
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виплату допомоги
сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим
сім'ям та інвалідам
з дитинства і
дітям-інвалідам

3511160 0180 Субвенція з 618 518,1 618 518,1 618 518,1
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання пільг
ветеранам війни і
праці, військової
служби, органів
внутрішніх справ,
реабілітованим
громадянам, які
стали інвалідами
внаслідок репресій,
або є пенсіонерами,
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, з
послуг зв'язку та
інших передбачених
законодавством
пільг (крім пільг
на одержання ліків,
зубопротезування,
оплату
електроенергії,
житлово-комунальних
послуг, твердого та
рідкого пічного
побутового палива)
та компенсацію за
пільговий проїзд
окремих категорій
громадян

3511170 0180  Субвенція з      141 854,1                      141 854,1                                   141 854,1
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
і придбання житла
військовослужбовцям,
особам рядового і
начальницького
складу кримінально-
виконавчої системи
та органів
внутрішніх справ, в
тому числі
звільненим у запас
або відставку за
станом здоров'я,
віком, вислугою
років та у зв'язку
із скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному обліку
за місцем
проживання, членам
сімей з числа цих
осіб, які загинули
під час виконання
ними службових
обов'язків, а також
учасникам бойових
дій в Афганістані
та воєнних
конфліктів у
зарубіжних країнах

3511180 0180 Субвенції з 86 000,0 86 000,0 86 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
метрополітену

3511190 0180 Субвенція з 6 147,0 6 147,0 6 147,0
державного бюджету
обласному бюджету
Закарпатської
області на
погашення основної
суми боргу за
кредитами, наданими
у 1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний ощадний
банк України"
Закарпатській
обласній державній
адміністрації на
ліквідацію наслідків
стихійного лиха

3511200 0180 Субвенція з 5 000,0 5 000,0 5 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Запоріжжя
на розробку
проектно-
кошторисної
документації
та початок
будівництва
автотранспортної
магістралі через
річку Дніпро у
місті Запоріжжі

3511220 0180 Субвенція з 509 619,3 509 619,3 509 619,3
державного бюджету
місцевим бюджетам
на надання
передбачених чинним
законодавством
пільг ветеранам
війни і праці,
ветеранам
військової служби,
ветеранам органів
внутрішніх справ,
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи та
житлових субсидій
населенню на
придбання твердого
та рідкого пічного
побутового палива і
скрапленого газу

3511230 0180  Субвенція з                                        26 250,0                     26 250,0   26 250,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Харкова на
ліквідацію
наслідків аварії
на очисних спорудах

3511240 0180 Субвенція з 3 000,0 3 000,0 3 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Миколаївської
області на
будівництво
мостового переходу
через річку
Південний Буг у
місті Миколаєві

3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 15 000,0
шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду

3511260 1020 Пенсійне 2 238 466,9 2 238 466,9 2 238 466,9
забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу

3511270 0180 Субвенція з 5 000,0 5 000,0 5 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Івано-Франківської
області на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха у
Івано-Франківській
області

3511280 0180 Субвенція з 30 000,0 30 000,0 30 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Одеської області
на комплексну
реконструкцію та
реставрацію
Одеського
державного
академічного театру
опери та балету

3511290 1062 Пайова участь у 10 000,0 10 000,0 10 000,0
будівництві житла
для державних
службовців

3511300 0180 Субвенція з 5 000,0 5 000,0 5 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Ялти на
будівництво
водоочисної станції

3511310 0180 Субвенції з 25 000,0 25 000,0 25 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на проведення
невідкладних
відновлювальних
робіт,
будівництво та
реконструкцію в
медичних закладах

3511320 0180  Субвенція з       10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста
Дніпропетровська
на реконструкцію
автодорожньої
частини двоярусного
мосту через річку
Дніпро у місті
Дніпропетровську

3511330 0180 Субвенція з 5 000,0 5 000,0 5 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на будівництво
та придбання житла
для інвалідів-глухих
та інвалідів-сліпих

3511340 0180 Субвенція з 5 000,0 5 000,0 5 000,0
державного бюджету
обласному бюджету
Харківської
області на
реконструкція
колишнього будинку
Держпрому

3511350 0180 Субвенція з 10 500,0 10 500,0 10 500,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
минулих років

3511360 0180 Субвенція з 1 000,0 1 000,0 1 000,0
державного бюджету
міському бюджету
міста Біла Церква
Київської області
на реалізацію
програми
відродження
дендропарку
"Олександрія"

3511370 0180 Субвенція з 400 000,0 400 000,0 400 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів

3511380 0180 Субвенція з 400 000,0 400 000,0 400 000,0
державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
заходів з
упередження аварій
та запобігання
техногенних
катастроф у
житлово-
комунальному
господарстві
та на інших
аварійних
об'єктах
комунальної
власності

3511390 0180 Додаткова дотація з 294 266,5 294 266,5 294 266,5
державного бюджету
бюджету Автономної
Республіки Крим та
обласним бюджетам
на зменшення
фактичних
диспропорцій між
місцевими бюджетами
через
нерівномірність
мережі бюджетних
установ

3511400 0180  Субвенції з      150 815,0                      150 815,0                                   150 815,0
        державного бюджету
        місцевим бюджетам
        на соціально-
        економічний
        розвиток
        відповідної
        території

3511410 0180  Субвенція з       31 790,5   31 790,5                                                       31 790,5
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Севастополя
        на компенсацію втрат
        доходів внаслідок
        розміщення на
        території міста
        Чорноморського
        Флоту Російської
        Федерації

3511420 0180  Субвенції з       14 500,0                       14 500,0                                   14 500,0
        державного бюджету
        місцевим бюджетам
        на збереження,
        розвиток та
        реконструкцію
        історичної забудови
        та історико-
        культурної
        частини міст

3511430 0180  Субвенція з       2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Канева на
        закінчення
        будівництва
        Шевченківського
        будинку культури

3511440 0180  Субвенція з       5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        державного бюджету
        бюджету міста
        Артемівськ
        Донецької області
        на реконструкцію
        та реставрацію
        історико-
        архітектурних
        пам'яток та
        спортивних споруд

3511450 0180  Субвенція з       7 000,0    7 000,0                                                       7 000,0
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Жовті Води
        на виконання
        заходів щодо
        соціального захисту
        населення

3511460 0180  Субвенції з       4 500,0                       4 500,0                                    4 500,0
        державного бюджету
        місцевим бюджетам
        на збереження та
        розвиток державних
        та національних
        заповідників

3511470 0180  Субвенція з        500,0                        500,0                                     500,0
        державного бюджету
        Тульчинському
        районному бюджету
        Вінницької області
        на реставрацію і
        ремонтні роботи
        Палацу Потоцького
        у місті Тульчині

3511480 0180  Субвенція з       1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        державного бюджету
        Хотинському
        районному бюджету
        Чернівецької
        області на
        збереження
        історичної фортеці
        "Хотин" у місті
        Хотині

3511490 0180  Субвенція з        500,0                        500,0                                     500,0
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Феодосії
        Автономної
        Республіки Крим
        на реконструкцію
        музею М. Волошина

3511500 0180  Субвенція з       20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Макіївки на
        покриття витрат,
        пов'язаних з
        передачею в
        комунальну
        власність
        житлового фонду
        і інших об'єктів
        соціальної
        інфраструктури
        Макіївського
        металургійного
        комбінату ім. Кірова

3511510 0180  Субвенція з       1 719,4    1 719,4                                                       1 719,4
        державного бюджету
        обласному бюджету
        Рівненської області
        на погашення боргу
        по відсотках за
        кредит, наданий у
        1997 році відкритим
        акціонерним
        товариством
        "Державний ощадний
        банк України"
        Рівненській
        обласній державній
        адміністрації на
        погашення
        заборгованості
        по заробітній платі
        та соціальних
        виплатах

3511520 1090  Заходи по        1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        реалізації
        Європейської хартії
        регіональних мов
        або мов меншин

3511550 0133  Платежі на       35 000,0   35 000,0                                                       35 000,0
        виконання рішень
        закордонних
        юрисдикційних
        органів, прийнятих
        за наслідками
        розгляду справ
        проти України

3511560 0180  Додаткова дотація з   3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        державного бюджету
        міському бюджету
        міста Славутича
        на забезпечення
        утримання
        соціальної
        інфраструктури
        міста

3511570 0512  Створення        20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        потужностей по
        переробці відходів
        виробництва та
        споживання

3511580 0133  Гранти учасникам    10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        Всеукраїнського
        конкурсу проектів
        та програм розвитку
        місцевого
        самоврядування

3600000    Міністерство      239 530,3   229 561,2  138 661,0   4 633,5   9 969,1   111 182,9   95 837,9   14 715,0  3 075,5   15 345,0   350 713,2
        юстиції України

3601000    Апарат Міністерства  238 866,8   228 897,7  138 267,9   4 633,5   9 969,1   111 182,9   95 837,9   14 715,0  3 075,5   15 345,0   350 049,7
        юстиції України

3601010 0380  Керівництво та     204 757,9   198 588,8  133 408,4   4 415,0   6 169,1   102 687,9   88 442,9   11 677,0  2 845,0   14 245,0   307 445,8
        управління
        у сфері юстиції

3601020 0380  Заходи по виконанню   3 142,4    3 142,4    654,4     2,5           900,0    900,0                      4 042,4
        робіт з адаптації
        законодавства
        України до
        законодавства ЄС та
        проведенню в
        Україні правової
        реформи і
        законопроектних
        робіт

3601070 0330  Проведення судової    6 393,1    4 093,1   2 382,2    130,0   2 300,0    7 500,0   6 400,0   3 000,0   217,0   1 100,0   13 893,1
        експертизи

3601080 0370  Прикладні розробки    2 332,3    2 332,3   1 542,2     60,0                                          2 332,3
        у сфері методики
        проведення
        судових експертиз

3601090 0950  Підвищення         474,8     474,8    280,7     26,0            95,0     95,0     38,0    13,5           569,8
        кваліфікації
        працівників
        органів юстиції

3601110 0380  Заходи, пов'язані    3 000,0    1 500,0                1 500,0                                    3 000,0
        з веденням Єдиного
        державного реєстру
        виконавчих
        проваджень

3601150 0133  Забезпечення      18 766,3   18 766,3                                                       18 766,3
        захисту прав та
        інтересів України
        під час розгляду
        справ у закордонних
        юрисдикційних
        органах

3603000    Державний комітет     663,5     663,5    393,1                                                  663,5
        України у справах
        релігій

3603010 0850  Керівництво та       587,2     587,2    393,1                                                  587,2
        управління у
        сфері релігій

3603020 0829  Заходи, пов'язані      76,3     76,3                                                         76,3
        із забезпеченням
        свободи совісті
        та релігії

5000000    Державний комітет   394 786,5   336 500,9  136 728,5  103 012,4   58 285,6   84 224,7   75 565,2   10 270,3  24 822,5   8 659,5   479 011,2
        України по водному
        господарству

5001000    Апарат Державного   394 786,5   336 500,9  136 728,5  103 012,4   58 285,6   84 224,7   75 565,2   10 270,3  24 822,5   8 659,5   479 011,2
        комітету України
        по водному
        господарству

5001010 0421  Керівництво та      2 209,3    1 888,8   1 081,1     26,4    320,5                                    2 209,3
        управління у
        сфері водного
        господарства

5001020 0482  Прикладні розробки     654,0     654,0                                                        654,0
        у сфері розвитку
        водного
        господарства

5001030 0530  Розробки          50,0     50,0                                                         50,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        екологічного
        оздоровлення
        водних ресурсів

5001040 0950  Підвищення         481,6     481,6    351,1                  790,0    770,0    209,3   162,5     20,0    1 271,6
        кваліфікації кадрів
        у сфері водного
        господарства

5001050 0421  Експлуатація      345 800,5   330 600,5  135 296,3  102 986,0   15 200,0   83 434,7   74 795,2   10 061,0  24 660,0   8 639,5   429 235,2
        загальнодержавних і
        міжгосподарських
        державних
        меліоративних
        систем

5001060 0511  Ведення державного    3 126,0    2 826,0                 300,0                                    3 126,0
        моніторингу
        поверхневих вод,
        водного кадастру,
        паспортизація,
        управління водними
        ресурсами

5001070 0511  Захист від       30 465,1                       30 465,1                                   30 465,1
        шкідливої дії вод
        сільських населених
        пунктів і
        сільсько-
        господарських
        угідь

5001080 0511  Комплексний       10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        протипаводковий
        захист в
        басейні р. Тиса
        у Закарпатській
        області

5001090 0620  Будівництво       2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        сільських групових
        водопроводів в
        Одеській області

5100000    Державний комітет   123 585,7   118 776,3   58 712,5    210,0   4 809,4   42 600,3   28 600,3          950,0   14 000,0   166 186,0
        України по
        земельних
        ресурсах

5101000    Апарат Державного   123 585,7   118 776,3   58 712,5    210,0   4 809,4   42 600,3   28 600,3          950,0   14 000,0   166 186,0
        комітету України по
        земельних ресурсах

5101010 0421  Керівництво та     81 691,2   81 221,8   58 712,5    200,0    469,4   15 000,0   10 000,0          900,0   5 000,0   96 691,2
        управління
        у сфері земельних
        ресурсів

5101020 0950  Підвищення         17,6     17,6                                                         17,6
        кваліфікації
        працівників
        Держкомзему

5101030 0421  Проведення       33 303,0   31 803,0                1 500,0                                   33 303,0
        земельної реформи

5101040 0511  Збереження,       4 500,0    3 100,0                1 400,0                                    4 500,0
        відтворення та
        забезпечення
        раціонального
        використання
        земельних
        ресурсів

5101600 0421  Видача державних     4 073,9    2 633,9           10,0   1 440,0   27 600,3   18 600,3          50,0   9 000,0   31 674,2
        актів на право
        приватної власності
        на землю в
        сільській
        місцевості та
        розвиток системи
        кадастру

5120000    Державний комітет    22 864,1   13 519,1   7 445,4   1 945,6   9 345,0   327 442,6  101 252,6   3 281,6  2 492,5  226 190,0   350 306,7
        України з
        державного
        матеріального
        резерву

5121000    Апарат Державного    22 864,1   13 519,1   7 445,4   1 945,6   9 345,0   327 442,6  101 252,6   3 281,6  2 492,5  226 190,0   350 306,7
        комітету з
        державного
        матеріального
        резерву

5121010 0220  Керівництво та      3 681,9    3 536,9   1 493,9    135,6    145,0                                    3 681,9
        управління у сфері
        державного
        матеріального
        резерву

5121020 0220  Обслуговування     19 182,2    9 982,2   5 951,5   1 810,0   9 200,0   26 542,6   22 452,6   3 281,6  2 492,5   4 090,0   45 724,8
        державного
        матеріального
        резерву
        організаціями
        Державного комітету
        України з
        державного
        матеріального
        резерву

5121030 0220  Відшкодування                                       10 400,0   10 400,0                      10 400,0
        підприємствам,
        установам та
        організаціям
        витрат, пов'язаних
        з обслуговуванням
        цінностей
        матеріального
        резерву

5121040 0220  Накопичення                                        290 500,0   68 400,0              222 100,0   290 500,0
        (приріст)
        матеріальних
        цінностей
        державного
        матеріального
        резерву

5160000    Державна митна     437 748,6   387 748,6  209 416,7   11 476,9   50 000,0    3 001,8   2 090,7    138,9   105,3    911,1   440 750,4
        служба України

5161000    Апарат Державної    437 748,6   387 748,6  209 416,7   11 476,9   50 000,0    3 001,8   2 090,7    138,9   105,3    911,1   440 750,4
        митної служби
        України

5161010 0112  Керівництво та     332 631,7   332 631,7  203 538,4   10 815,0          2 221,0   1 408,5           0,9    812,5   334 852,7
        управління у сфері
        митної справи

5161020 0112  Розбудова та      89 259,6   39 259,6                50 000,0                                   89 259,6
        модернізація
        об'єктів митної
        системи

5161030 0942  Підготовка кадрів    9 179,2    9 179,2   4 952,4    538,2           780,8    682,2    138,9   104,4     98,6    9 960,0
        для митної служби

5161040 0950  Підвищення        1 678,1    1 678,1    925,9    123,7                                          1 678,1
        кваліфікації
        працівників
        органів
        державної
        митної служби

5161050 0150  Прикладні        5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        дослідження і
        розробки у сфері
        митної служби

5270000    Державний комітет    5 379,7    5 129,7   2 476,7    100,0    250,0                                    5 379,7
        ядерного
        регулювання
        України

5271000    Апарат Державного    5 379,7    5 129,7   2 476,7    100,0    250,0                                    5 379,7
        комітету ядерного
        регулювання України

5271010 0434  Керівництво та      3 923,2    3 833,2   2 476,7    100,0     90,0                                    3 923,2
        управління у
        сфері ядерного
        регулювання

5271020 0530  Прикладні         882,7     882,7                                                        882,7
        дослідження у
        сфері ядерного
        регулювання

5271030 0950  Підвищення         18,8     18,8                                                         18,8
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій у
        сфері ядерного
        регулювання

5271040 0540  Створення         555,0     395,0                 160,0                                     555,0
        Державного
        регістру джерел
        іонізуючого
        випромінювання

5300000    Державний комітет    21 813,6   12 163,6   3 548,9    319,9   9 650,0    2 694,2   2 610,6    807,1    93,3     83,6   24 507,8
        України з
        будівництва та
        архітектури

5301000    Апарат Державного    21 415,1   11 765,1   3 489,9    308,9   9 650,0    2 694,2   2 610,6    807,1    93,3     83,6   24 109,3
        комітету України з
        будівництва та
        архітектури

5301010 0443  Керівництво та      2 084,1    2 084,1   1 218,7     30,0                                          2 084,1
        управління у сфері
        будівництва та
        архітектури

5301020 0484  Прикладні розробки     861,7     861,7                                                        861,7
        у сфері будівництва

5301040 0484  Державні          136,0     136,0                                                        136,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері будівництва

5301050 0484  Наукові розробки із    762,6     762,6                                                        762,6
        стандартизації у
        сфері будівництва

5301060 0824  Фінансова підтримка     18,0     18,0                                                         18,0
        творчих спілок у
        сфері архітектури

5301070 0825  Функціонування       302,6     302,6    129,1     32,0            60,0     58,4     30,0           1,6     362,6
        Державної
        науково-технічної
        бібліотеки

5301080 0827  Збереження        3 901,4    3 401,4   2 142,1    246,9    500,0    2 634,2   2 552,2    777,1    93,3     82,0    6 535,6
        архітектурної
        спадщини в
        заповідниках

5301090 0829  Паспортизація,      9 780,0     630,0                9 150,0                                    9 780,0
        інвентаризація та
        реставрація пам'яток
        архітектури

5301100 0443  Розробка схем та      771,0     771,0                                                        771,0
        проектних рішень
        масового
        застосування

5301110 0484  Розробки          187,0     187,0                                                        187,0
        найважливіших
        новітніх
        технологій у сфері
        розвитку нових
        будівельних
        матеріалів та
        виробів

5301120 0829  Пошук і         2 610,7    2 610,7                                                       2 610,7
        впорядкування
        поховань жертв
        війни та
        політичних
        репресій

5302000    Комітет із         398,5     398,5     59,0     11,0                                           398,5
        Державної премії
        України у галузі
        архітектури

5302010 0829  Присудження         98,5     98,5     59,0     11,0                                            98,5
        Державної премії в
        галузі архітектури

5302020 0829  Відзначення        300,0     300,0                                                        300,0
        Державною
        премією в галузі
        архітектури

5310000    Державний комітет    7 147,9    6 147,9   1 242,5     47,9   1 000,0     269,7    257,7    122,5    1,9     12,0    7 417,6
        України з питань
        житлово-комунального
        господарства

5311000    Апарат Державного    7 147,9    6 147,9   1 242,5     47,9   1 000,0     269,7    257,7    122,5    1,9     12,0    7 417,6
        комітету України з
        питань житлово-
        комунального
        господарства

5311010 0610  Керівництво та      3 161,8    2 161,8   1 140,0     40,0   1 000,0                                    3 161,8
        управління
        у сфері житлово-
        комунального
        господарства

5311020 0630  Прикладні розробки     988,2     988,2                                                        988,2
        у сфері
        житлової політики

5311030 0630  Державні         1 893,1    1 893,1                                                       1 893,1
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        житлово-
        комунального
        господарства

5311040 0620  Державний          52,5     52,5     33,9     6,1           244,7    232,7    110,0    1,3     12,0     297,2
        насіннєвий
        контроль у сфері
        зеленого
        будівництва та
        квітникарства

5311050 0520  Збереження і        103,0     103,0     68,6     1,8            25,0     25,0     12,5    0,6           128,0
        вивчення у
        спеціально
        створених умовах
        різноманітних видів
        дерев і чагарників

5311060 0630  Наукові розробки із    649,3     649,3                                                        649,3
        стандартизації у
        сфері житлової
        політики

5311070 0630  Розробки          300,0     300,0                                                        300,0
        найважливіших
        новітніх
        технологій у сфері
        розвитку житлово-
        комунального
        господарства

5320000    Державний комітет    56 839,6    9 559,6   1 113,0    228,0   47 280,0                                   56 839,6
        України у справах
        національностей та
        міграції

5321000    Апарат Державного    56 839,6    9 559,6   1 113,0    228,0   47 280,0                                   56 839,6
        комітету України у
        справах
        національностей
        та міграції

5321010 0380  Керівництво та      1 334,7    1 334,7    688,0     42,1                                          1 334,7
        управління
        у сфері
        національностей та
        міграції

5321020 1070  Надання допомоги     5 073,0     793,0    425,0    185,9   4 280,0                                    5 073,0
        біженцям

5321030 0829  Заходи щодо       3 123,1    3 123,1                                                       3 123,1
        відтворення
        культури
        національних
        меншин та
        встановлення
        культурних
        зв'язків з
        українською
        діаспорою

5321040 1070  Розселення та      40 000,0    4 000,0                36 000,0                                   40 000,0
        облаштування
        депортованих
        кримських татар
        та осіб інших
        національностей,
        які були
        депортовані з
        території України

5321050 0829  Заходи Української     55,1     55,1                                                         55,1
        Всесвітньої
        Координаційної Ради

5321060 0380  Внески до         253,7     253,7                                                        253,7
        міжнародної
        організації
        міграції

5321070 0380  Створення пунктів    7 000,0                       7 000,0                                    7 000,0
        розміщення
        незаконних
        мігрантів та
        інформаційної
        системи обліку
        та аналізу
        міграційних потоків

5340000    Адміністрація     548 754,5   514 728,5  276 218,3   26 350,0   34 026,0   11 232,1   9 617,8    110,9  1 599,7   1 614,3   559 986,6
        Державної
        прикордонної служби
        України

5341000    Апарат         537 312,8   503 286,8  268 104,4   26 350,0   34 026,0   11 232,1   9 617,8    110,9  1 599,7   1 614,3   548 544,9
        Адміністрації
        Державної
        прикордонної
        служби України

5341010 0310  Керівництво та     13 222,9   13 222,9   12 302,4                                                13 222,9
        управління
        у сфері охорони
        державного кордону
        України

5341020 0310  Забезпечення      350 723,7   350 723,7  238 017,8   26 350,0          7 032,3   5 471,0    110,9  1 599,7   1 561,3   357 756,0
        особового
        складу Державної
        прикордонної служби
        України

5341030 0310  Матеріально-      111 850,0   111 850,0                       4 199,8   4 146,8                 53,0   116 049,8
        технічне
        забезпечення
        Державної
        прикордонної служби
        України

5341040 0310  Участь у виконанні    1 200,0    1 200,0                                                       1 200,0
        заходів з
        делімітації та
        демаркації
        державного кордону
        України

5341060 0942  Підготовка       19 290,2   19 290,2   17 784,2                                                19 290,2
        кадрів та
        підвищення
        кваліфікації
        Національною
        академією
        Державної
        прикордонної
        служби України

5341070 1062  Будівництво       29 026,0                       29 026,0                                   29 026,0
        (придбання)
        житла для
        військовослужбовців
        Державної
        прикордонної
        служби України

5341080 0310  Створення        7 000,0    7 000,0                                                       7 000,0
        автоматизованої
        інформаційної
        системи
        перетину державного
        кордону України і
        банку даних
        міжвідомчого
        користування

5341800 0310  Комплекс заходів з    5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        укріплення
        державного
        кордону

5342000    Розвідувальний     11 441,7   11 441,7   8 113,9                                                11 441,7
        орган
        Адміністрації
        Державної
        прикордонної
        служби України

5342010 0310  Функціонування     11 441,7   11 441,7   8 113,9                                                11 441,7
        розвідувального
        органу

5360000    Державний комітет    21 849,5   18 797,5   4 480,0    150,0   3 052,0                                   21 849,5
        України з питань
        технічного
        регулювання та
        споживчої політики

5361000    Апарат Державного    21 849,5   18 797,5   4 480,0    150,0   3 052,0                                   21 849,5
        комітету України з
        питань технічного
        регулювання та
        споживчої політики

5361010 0411  Керівництво та      7 913,0    7 632,5   4 480,0    150,0    280,5                                    7 913,0
        управління у
        сфері технічного
        регулювання та
        споживчої політики

5361020 0481  Прикладні         996,7     716,7                 280,0                                     996,7
        розробки у сфері
        стандартизації,
        сертифікації та
        метрології

5361030 0481  Розробки          270,0     270,0                                                        270,0
        найважливіших
        новітніх
        технологій у
        сфері
        стандартизації
        продукції і
        послуг

5361040 0481  Наукові програми     4 263,0    2 131,5                2 131,5                                    4 263,0
        у сфері
        стандартизації,
        сертифікації і
        еталонної бази

5361050 0487  Збереження та       450,0     90,0                 360,0                                     450,0
        функціонування
        національної
        еталонної бази

5361060 0473  Державний нагляд за   2 217,6    2 217,6                                                       2 217,6
        додержанням
        стандартів,
        державний
        метрологічний
        нагляд та заходи,
        пов'язані з
        виконанням
        державних завдань
        у сфері метрології

5361080 0411  Гармонізація       4 500,0    4 500,0                                                       4 500,0
        національних
        стандартів з
        міжнародними
        та європейськими

5361090 0411  Виробництво та      1 239,2    1 239,2                                                       1 239,2
        розповсюдження
        соціальної
        рекламної
        інформації про
        шкоду
        тютюнопаління та
        вживання
        алкогольних
        напоїв

5380000    Державна туристична   17 385,0   17 196,0    810,8     55,2    189,0                                   17 385,0
        адміністрація
        України

5381000    Апарат Державної    17 385,0   17 196,0    810,8     55,2    189,0                                   17 385,0
        туристичної
        адміністрації
        України

5381010 0472  Керівництво та      1 672,2    1 522,2    678,1     35,2    150,0                                    1 672,2
        управління у
        сфері туризму

5381020 0472  Фінансова підтримка   15 056,6   15 056,6                                                       15 056,6
        розвитку туризму в
        Україні

5381030 0840  Прикладні розробки     364,4     325,4    132,7     20,0     39,0                                     364,4
        у сфері туризму

5381040 0472  Державні          291,8     291,8                                                        291,8
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        туризму

5420000    Державний комітет   254 837,3   173 542,3   29 934,5    241,5   81 295,0   12 827,8   10 628,6   3 467,2  1 048,8   2 199,2   267 665,1
        України з питань
        фізичної культури
        і спорту

5421000    Апарат Державного    78 074,3   28 074,3   14 601,4    225,3   50 000,0   12 827,8   10 628,6   3 467,2  1 048,8   2 199,2   90 902,1
        комітету України з
        питань фізичної
        культури і спорту

5421010 0810  Керівництво та      2 239,0    2 239,0    933,7    200,3                                          2 239,0
        управління у сфері
        фізичної культури і
        спорту

5421020 0941  Підготовка кадрів    3 297,9    3 297,9   1 987,9                  424,2    382,0     67,1    62,0     42,2    3 722,1
        для сфери спорту
        вищими навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

5421030 0942  Підготовка кадрів    17 177,9   17 177,9   10 472,1                12 403,6   10 246,6   3 400,1   986,8   2 157,0   29 581,5
        для сфери спорту
        вищими навчальними
        закладами III і IV
        рівнів акредитації

5421040 0990  Методичне         119,3     119,3     71,9                                                  119,3
        забезпечення
        діяльності
        навчальних
        закладів у
        сфері спорту

5421050 0826  Функціонування       104,2     104,2     32,1                                                  104,2
        музею спортивної
        слави України

5421090 0810  Забезпечення       1 583,1    1 583,1    564,7     25,0                                          1 583,1
        підготовки
        спортсменів вищих
        категорій

5421100 0810  Розвиток        30 500,0     500,0                30 000,0                                   30 500,0
        матеріально-
        технічної бази
        спорту вищих
        досягнень

5421110 0840  Прикладні розробки     952,9     952,9    539,0                                                  952,9
        у сфері розвитку
        окремих видів
        спорту та методики
        підготовки
        спортсменів

5421120 0810  Розвиток         2 100,0    2 100,0                                                       2 100,0
        авіаційних видів
        спорту

5421800 0810  Реконструкція      20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        будинку для
        розміщення
        Національного
        Олімпійського
        комітету України

5422000    Управління       134 540,2   109 002,2   13 096,8     11,2   25 538,0                                   134 540,2
        "Укрспорт-
        забезпечення"

5422020 0810  Організаційне та    54 271,5   36 933,5   12 941,2     7,7   17 338,0                                   54 271,5
        фінансове
        забезпечення
        спорту вищих
        досягнень

5422030 0810  Проведення       44 250,0   44 250,0                                                       44 250,0
        навчально-
        тренувальних зборів
        і змагань

5422040 0810  Підготовка і      32 610,0   24 410,0                8 200,0                                   32 610,0
        участь
        національних
        збірних команд в
        Олімпійських іграх

5422050 0810  Проведення заходів    3 408,7    3 408,7    155,6     3,5                                          3 408,7
        з неолімпійських
        видів спорту і
        масових заходів з
        фізичної культури

5423000    Національний      41 572,8   35 815,8   2 236,3     5,0   5 757,0                                   41 572,8
        комітет спорту
        інвалідів України

5423020 0810  Фізкультурно-      11 777,8    8 915,8   2 236,3     5,0   2 862,0                                   11 777,8
        спортивна
        реабілітація та
        спорт інвалідів

5423030 0810  Підготовка і участь   22 000,0   22 000,0                                                       22 000,0
        національних
        збірних команд в
        Параолімпійських і
        Дефлімпійських
        іграх

5423040 0810  Фінансова підтримка   7 795,0    4 900,0                2 895,0                                    7 795,0
        параолімпійського
        руху в Україні

5424000    Профспілково-       650,0     650,0                                                        650,0
        спортивне
        товариство
        "Україна"

5424020 0810  Фізкультурно-       650,0     650,0                                                        650,0
        спортивна
        підготовка дітей
        та молоді

5450000    Державний комітет    88 075,7   88 075,7   16 554,3    520,7          34 850,4   28 981,0   10 359,3  1 507,0   5 869,4   122 926,1
        зв'язку та
        інформатизації
        України

5451000    Апарат Державного    73 621,3   73 621,3   7 806,0    347,7          29 350,4   24 814,0   9 453,8  1 463,6   4 536,4   102 971,7
        комітету зв'язку
        та інформатизації
        України

5451010 0460  Керівництво та      3 023,8    3 023,8   1 945,9     87,0                                          3 023,8
        управління у сфері
        зв'язку та
        інформатизації

5451030 0150  Прикладні         985,5     985,5                                                        985,5
        дослідження у
        сфері сучасних
        інформаційних
        систем та
        зв'язку

5451050 0486  Проведення наукових    200,0     200,0                                                        200,0
        виставок і
        конференцій у сфері
        зв'язку та
        інформатизації

5451060 0941  Підготовка кадрів    3 018,2    3 018,2   2 073,6     10,1          3 189,9   2 759,2    890,5   455,5    430,7    6 208,1
        для сфери зв'язку
        та інформатизації
        вищими навчальними
        закладами I та
        II рівнів
        акредитації

5451070 0942  Підготовка кадрів    6 541,6    6 541,6   3 786,5    250,6          26 160,5   22 054,8   8 563,3  1 008,1   4 105,7   32 702,1
        для сфери зв'язку
        та інформатизації
        вищими навчальними
        закладами III та
        IV рівнів
        акредитації

5451100 0460  Спецоб'єкти       1 542,8    1 542,8                                                       1 542,8

5451110 0460  Забезпечення       6 840,0    6 840,0                                                       6 840,0
        ефективного
        використання
        радіочастотного
        ресурсу

5451120 0473  Національна       7 710,0    7 710,0                                                       7 710,0
        програма
        інформатизації

5451130 0950  Підвищення         27,0     27,0                                                         27,0
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій у
        сфері зв'язку та
        інформатизації

5451150 0831  Трансляція       43 632,4   43 632,4                                                       43 632,4
        телерадіопрограм,
        вироблених для
        державних потреб

5451160 0486  Розробка          100,0     100,0                                                        100,0
        найважливіших
        новітніх
        технологій у
        сфері зв'язку та
        інформатизації

5452000    Головне         14 454,4   14 454,4   8 748,3    173,0          5 500,0   4 167,0    905,5    43,4   1 333,0   19 954,4
        управління
        Державної
        фельд'єгерської
        служби України

5452010 0113  Доставка         2 911,8    2 911,8                                                       2 911,8
        дипломатичної
        кореспонденції
        за кордон і
        в Україну

5452020 0460  Доставка        11 542,6   11 542,6   8 748,3    173,0          5 500,0   4 167,0    905,5    43,4   1 333,0   17 042,6
        спеціальної
        службової
        кореспонденції
        органам
        державної влади

5480000    Державний комітет    45 431,0   37 431,0   21 206,4    727,2   8 000,0     402,0    352,0    177,6          50,0   45 833,0
        України з нагляду
        за охороною праці

5481000    Апарат Державного    45 431,0   37 431,0   21 206,4    727,2   8 000,0     402,0    352,0    177,6          50,0   45 833,0
        комітету України
        з нагляду за
        охороною праці

5481010 0412  Керівництво та     44 591,0   36 591,0   20 859,7    693,2   8 000,0                                   44 591,0
        управління у
        сфері нагляду за
        охороною праці

5481030 0950  Підвищення         64,4     64,4                                                         64,4                             64,4
        кваліфікації
        кадрів у сфері
        охорони праці та
        наглядової
        діяльності

5481040 0481  Прикладні розробки     775,6     775,6    346,7     34,0           402,0    352,0    177,6          50,0    1 177,6
        у сфері охорони
        праці

5500000    Державна комісія з    6 379,7    4 899,7   2 850,1     70,3   1 480,0                                    6 379,7
        регулювання ринків
        фінансових послуг

5501000    Апарат Державної     6 379,7    4 899,7   2 850,1     70,3   1 480,0                                    6 379,7
        комісії з
        регулювання ринків
        фінансових послуг

5501010 0112  Керівництво та      6 379,7    4 899,7   2 850,1     70,3   1 480,0                                    6 379,7
        управління у сфері
        регулювання ринків
        фінансових послуг

5960000    Головне управління   102 922,3   99 468,0   60 359,2   3 016,6   3 454,3    1 200,0   1 188,2    114,4   226,1     11,8   104 122,3
        розвідки
        Міністерства
        оборони України

5961000    Головне управління   102 922,3   99 468,0   60 359,2   3 016,6   3 454,3    1 200,0   1 188,2    114,4   226,1     11,8   104 122,3
        розвідки
        Міністерства
        оборони України

5961010 0260  Розвідувальна     102 922,3   99 468,0   60 359,2   3 016,6   3 454,3    1 200,0   1 188,2    114,4   226,1     11,8   104 122,3
        діяльність у
        сфері військової
        оборони

5980000    Вища рада юстиції    6 360,3    3 360,3   1 478,0     90,0   3 000,0                                    6 360,3

5981000    Апарат Вищої ради    6 360,3    3 360,3   1 478,0     90,0   3 000,0                                    6 360,3
        юстиції

5981010 0330  Формування        6 360,3    3 360,3   1 478,0     90,0   3 000,0                                    6 360,3
        суддівського
        корпусу та
        контроль за
        його діяльністю

5990000    Секретаріат       9 430,6    5 996,7   3 517,7     60,0   3 433,9                                    9 430,6
        Уповноваженого
        Верховної Ради
        України з прав
        людини

5991000    Секретаріат       9 430,6    5 996,7   3 517,7     60,0   3 433,9                                    9 430,6
        Уповноваженого
        Верховної Ради
        України з прав
        людини

5991010 0111  Парламентський      9 430,6    5 996,7   3 517,7     60,0   3 433,9                                    9 430,6
        контроль за
        додержанням
        конституційних
        прав і свобод
        людини

6010000    Антимонопольний     16 512,4   14 012,4   7 158,4    367,4   2 500,0    2 861,3   1 776,2     10,0         1 085,1   19 373,7
        комітет України

6011000    Апарат         16 512,4   14 012,4   7 158,4    367,4   2 500,0    2 861,3   1 776,2     10,0         1 085,1   19 373,7
        Антимонопольного
        комітету України

6011010 0411  Керівництво та     15 898,0   13 398,0   6 924,3    364,4   2 500,0    2 821,3   1 746,2               1 075,1   18 719,3
        управління у сфері
        конкурентної
        політики, контроль
        за дотриманням
        законодавства про
        захист економічної
        конкуренції

6011020 0481  Прикладні розробки     614,4     614,4    234,1     3,0            40,0     30,0     10,0          10,0     654,4
        у сфері
        конкурентної
        політики та права

6020000    Вища атестаційна     1 112,8    1 024,8    617,8     51,0     88,0                                    1 112,8
        комісія України

6021000    Апарат Вищої       1 112,8    1 024,8    617,8     51,0     88,0                                    1 112,8
        атестаційної
        комісії України

6021010 0990  Керівництво та       899,3     811,3    491,4     51,0     88,0                                     899,3
        управління у сфері
        атестації наукових
        та науково-
        педагогічних
        кадрів вищої
        кваліфікації,
        присудження
        наукових ступенів

6021020 0990  Державна атестація     213,5     213,5    126,4                                                  213,5
        наукових і науково-
        педагогічних кадрів
        вищої кваліфікації

6070000    Державний       503 140,1   492 799,1  270 837,9   53 410,0   10 341,0   151 472,5  148 977,1   16 706,8  16 993,4   2 495,4   654 612,6
        департамент України
        з питань виконання
        покарань

6071000    Апарат Державного   503 140,1   492 799,1  270 837,9   53 410,0   10 341,0   151 472,5  148 977,1   16 706,8  16 993,4   2 495,4   654 612,6
        департаменту
        України з питань
        виконання
        покарань

6071010 0340  Керівництво та     25 468,5   24 773,5   19 381,3    968,7    695,0     108,7    108,7     13,4    14,0          25 577,2
        управління у сфері
        виконання покарань

6071020 0340  Утримання       141 478,2   140 950,2         39 865,3    528,0   100 851,8   99 289,3        13 012,5   1 562,5   242 330,0
        спецконтингенту в
        установах
        кримінально-
        виконавчої
        системи

6071030 0340  Здійснення       290 312,6   289 574,6  251 356,6   7 196,1    738,0   43 248,3   42 417,5   16 604,1  3 855,0    830,8   333 560,9
        виконання покарань
        та утримання
        персоналу установ
        і органів
        кримінально-
        виконавчої
        системи

6071040 0734  Фінансова підтримка    362,6     362,6    100,0     44,6           702,4    626,4     89,3    62,6     76,0    1 065,0
        санаторно-курортних
        закладів Державного
        департаменту
        України з питань
        виконання покарань

6071060 0340  Утримання        35 452,5   35 266,5          5 335,3    186,0    1 041,3   1 015,2          49,3     26,1   36 493,8
        спецконтингенту,
        хворого на
        туберкульоз, в
        установах
        кримінально-
        виконавчої
        системи

6071070 0340  Заходи щодо       6 560,2    1 366,2                5 194,0                                    6 560,2
        впровадження
        Кримінально-
        виконавчого кодексу
        та приведення умов
        тримання засуджених
        до вимог
        європейських
        стандартів

6071080 1062  Будівництво       3 000,0                       3 000,0                                    3 000,0
        (придбання) житла
        для осіб рядового
        і начальницького
        складу кримінально-
        виконавчої системи

6071600 0763  Заходи з подолання     505,5     505,5                       5 520,0   5 520,0                      6 025,5
        епідемії
        туберкульозу та
        СНІДу в установах
        кримінально-
        виконавчої системи

6110000    Державний комітет    4 822,8    4 264,7   2 657,7    259,6    558,1     685,0    602,0    174,0    78,6     83,0    5 507,8
        архівів України

6111000    Апарат Державного    4 822,8    4 264,7   2 657,7    259,6    558,1     685,0    602,0    174,0    78,6     83,0    5 507,8
        комітету архівів
        України

6111010 0133  Керівництво та       689,5     689,5    402,9     9,6                                           689,5
        управління
        у сфері архівної
        справи

6111020 0150  Прикладні розробки     445,6     435,6    264,2           10,0     10,0     10,0     3,0                 455,6
        у сфері архівної
        справи

6111030 0133  Архівна справа      3 687,7    3 139,6   1 990,6    250,0    548,1     675,0    592,0    171,0    78,6     83,0    4 362,7

6120000    Головне управління    8 434,4    6 285,5   1 189,2     42,3   2 148,9    1 138,9    708,9          167,9    430,0    9 573,3
        державної служби
        України

6121000    Апарат Головного     8 434,4    6 285,5   1 189,2     42,3   2 148,9    1 138,9    708,9          167,9    430,0    9 573,3
        управління
        державної служби
        України

6121010 0131  Керівництво та      4 343,2    2 194,3   1 189,2     42,3   2 148,9    1 138,9    708,9          167,9    430,0    5 482,1
        функціональне
        управління у сфері
        державної служби

6121020 0150  Наукові розробки у    1 591,2    1 591,2                                                       1 591,2
        сфері розвитку
        державної служби

6121030 0950  Підготовка        2 500,0    2 500,0                                                       2 500,0
        магістрів
        державної служби

6140000    Державна податкова  1 128 737,9  1 082 066,7  731 903,5   26 440,2   46 671,2   166 328,1  152 736,1   8 908,3   883,8   13 592,0  1 295 066,0
        адміністрація
        України

6141000    Апарат Державної   1 128 737,9  1 082 066,7  731 903,5   26 440,2   46 671,2   166 328,1  152 736,1   8 908,3   883,8   13 592,0  1 295 066,0
        податкової
        адміністрації
        України

6141010 0112  Керівництво та    1 056 679,1  1 050 473,1  716 616,0   25 053,6   6 206,0   127 581,0  123 771,0          147,0   3 810,0  1 184 260,1
        управління у сфері
        контролю за
        дотриманням та
        виконанням
        податкового
        законодавства

6141020 0150  Прикладні розробки    2 409,3    2 409,3   1 617,9                  90,0     60,0     39,8          30,0    2 499,3
        у сфері
        оподаткування,
        фінансового права
        та діяльності
        податкової служби

6141030 0941  Підготовка кадрів    1 142,4    1 142,4    497,4                  880,0    680,0    217,4          200,0    2 022,4
        для податкової
        служби вищими
        навчальними
        закладами I і II
        рівнів акредитації

6141040 0942  Підготовка кадрів    33 630,3   22 479,5   12 550,9   1 206,6   11 150,8   23 000,0   16 630,0   8 495,8   709,8   6 370,0   56 630,3
        та підвищення
        кваліфікації
        Національною
        академією
        державної
        податкової
        служби

6141050 0950  Підвищення        1 388,6    1 388,6    621,3    180,0           600,0    480,0    155,3    27,0    120,0    1 988,6
        кваліфікації
        Центром
        перепідготовки та
        підвищення
        кваліфікації
        керівних кадрів
        органів державної
        податкової служби

6141060 0950  Підвищення        1 435,2    1 435,2                                                       1 435,2
        кваліфікації
        працівників органів
        податкової служби

6141080 0112  Створення        24 118,0                       24 118,0                                   24 118,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної
        системи податкових
        органів

6141600 0112  Модернізація       7 935,0    2 738,6                5 196,4   14 177,1   11 115,1               3 062,0   22 112,1
        податкової служби

6150000    Державна комісія з   15 082,6   11 929,5   5 193,1    307,7   3 153,1                                   15 082,6
        цінних паперів та
        фондового ринку
        України

6151000    Апарат Державної    15 082,6   11 929,5   5 193,1    307,7   3 153,1                                   15 082,6
        комісії з цінних
        паперів та
        фондового ринку
        України

6151010 0411  Керівництво та     10 736,7    9 583,6   5 193,1    307,7   1 153,1                                   10 736,7
        управління у сфері
        фондового ринку

6151020 0411  Створення        4 300,0    2 300,0                2 000,0                                    4 300,0
        Національної
        депозитарної
        системи та системи
        моніторингу
        фондового ринку

6151030 0950  Підвищення         45,9     45,9                                                         45,9
        кваліфікації
        фахівців з питань
        фондового ринку та
        корпоративного
        управління

6170000    Державна служба     2 117,5    2 107,9   1 082,6     19,2     9,6                                    2 117,5
        експортного
        контролю України

6171000    Апарат Державної     2 117,5    2 107,9   1 082,6     19,2     9,6                                    2 117,5
        служби експортного
        контролю України

6171010 0411  Керівництво та      1 869,3    1 859,7   1 082,6     19,2     9,6                                    1 869,3
        управління у сфері
        експортного
        контролю

6171020 0481  Прикладні розробки     248,2     248,2                                                        248,2
        у сфері розвитку
        експортного
        контролю

6370000    Національна комісія   6 476,0    5 980,3   2 909,1    131,7    495,7     85,7     85,7          37,4          6 561,7
        регулювання
        електроенергетики
        України

6371000    Апарат          6 476,0    5 980,3   2 909,1    131,7    495,7     85,7     85,7          37,4          6 561,7
        Національної
        комісії
        регулювання
        електроенергетики
        України

6371010 0433  Керівництво та      6 476,0    5 980,3   2 909,1    131,7    495,7     85,7     85,7          37,4          6 561,7
        управління у сфері
        регулювання
        електроенергетики

6380000    Національне      225 873,7   214 943,7   25 029,9   3 835,5   10 930,0    3 484,5   2 427,1    197,4    64,0   1 057,4   229 358,2
        космічне агентство
        України

6381000    Апарат         225 873,7   214 943,7   25 029,9   3 835,5   10 930,0    3 484,5   2 427,1    197,4    64,0   1 057,4   229 358,2
        Національного
        космічного
        агентства України

6381010 0473  Керівництво та      3 726,0    3 626,0   2 281,0           100,0                                    3 726,0
        управління у сфері
        космічної
        діяльності

6381020 0487  Розробки          500,0     500,0                                                        500,0                              500
        найважливіших
        новітніх
        технологій у сфері
        космічної галузі

6381030 0960  Надання         1 736,6    1 736,6    587,9    170,5           400,0    333,6     10,0    14,0     66,4    2 136,6
        позашкільної
        освіти Національним
        центром
        аерокосмічної
        освіти молоді
        України

6381040 0473  Загальнодержавна    89 500,0   89 500,0                        200,0    200,0                      89 700,0
        (Національна)
        космічна програма

6381050 0473  Управління та      34 231,1   33 901,1   22 161,0   3 665,0    330,0    2 884,5   1 893,5    187,4    50,0    991,0   37 115,6
        випробування
        космічних засобів

6381060 0473  Функціонування і     2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        розвиток
        національної
        системи сейсмічних
        спостережень

6381070 0460  Експлуатація       1 200,0    1 200,0                                                       1 200,0
        супутникових
        систем зв'язку та
        телерадіомовлення

6381080 0487  Прикладні розробки     480,0     480,0                                                        480,0
        у сфері космічної
        галузі

6381090 0487  Державні          500,0     500,0                                                        500,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері космічної
        галузі

6381100 1062  Будівництво       4 000,0                       4 000,0                                    4 000,0
        (придбання)
        житла для
        військовослужбовців
        Національного
        космічного
        агентства

6381110 0473  Здешевлення       10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        кредитів, що
        надаються
        комерційними
        банками українським
        підприємствам для
        забезпечення
        реалізації
        українсько-
        бразильського
        проекту створення
        космічного
        ракетного комплексу
        "Циклон-4"

6381120 0512  Заходи з безпеки     8 000,0    1 500,0                6 500,0                                    8 000,0
        утилізації твердого
        ракетного палива

6381130 0473  Створення        70 000,0   70 000,0                                                       70 000,0
        космічного
        ракетного комплексу
        "Циклон-4"

6400000    Національний       1 529,9    1 229,9    442,7     9,8    300,0                                    1 529,9
        координаційний
        центр адаптації
        військово-
        службовців,
        звільнених у запас
        або відставку, та
        конверсії колишніх
        військових об'єктів

6401000    Апарат          1 529,9    1 229,9    442,7     9,8    300,0                                    1 529,9
        Національного
        координаційного
        центру адаптації
        військово-
        службовців,
        звільнених у запас
        або відставку, та
        конверсії колишніх
        військових об'єктів

6401010 1070  Соціальна та       1 529,9    1 229,9    442,7     9,8    300,0                                    1 529,9
        професійна
        адаптація
        військово-
        службовців, що
        звільняються в
        запас або
        відставку

6440000    Національна рада     4 984,6    3 805,3   2 192,0     60,0   1 179,3                                    4 984,6
        України з питань
        телебачення і
        радіомовлення

6441000    Апарат Національної   4 984,6    3 805,3   2 192,0     60,0   1 179,3                                    4 984,6
        ради України з
        питань телебачення
        і радіомовлення

6441010 0831  Керівництво та      4 984,6    3 805,3   2 192,0     60,0   1 179,3                                    4 984,6
        управління
        здійсненням
        контролю у сфері
        телебачення і
        радіомовлення

6500000    Рада національної    11 756,4   11 233,4   6 366,3    266,3    523,0    1 980,0   1 810,0    486,2    36,8    170,0   13 736,4
        безпеки і оборони
        України

6501000    Апарат Ради       11 756,4   11 233,4   6 366,3    266,3    523,0    1 980,0   1 810,0    486,2    36,8    170,0   13 736,4
        національної
        безпеки і оборони
        України

6501010 0350  Інформаційно-      6 192,5    5 669,5   3 605,1           523,0                                    6 192,5
        аналітичне
        забезпечення
        координаційної
        діяльності у сфері
        національної
        безпеки і оборони

6501020 0140  Фундаментальні      1 309,0    1 309,0    799,0     35,0           180,0    160,0     33,2          20,0    1 489,0
        дослідження у сфері
        національної
        безпеки

6501030 0370  Прикладні розробки    4 254,9    4 254,9   1 962,2    231,3          1 800,0   1 650,0    453,0    36,8    150,0    6 054,9
        у сфері
        національної
        безпеки

6510000    Рахункова палата    19 931,2   14 331,2   6 884,8    945,4   5 600,0      4,2     4,2                      19 935,4

6511000    Апарат Рахункової    19 931,2   14 331,2   6 884,8    945,4   5 600,0      4,2     4,2                      19 935,4
        палати

6511010 0112  Керівництво та     19 931,2   14 331,2   6 884,8    945,4   5 600,0      4,2     4,2                      19 935,4
        управління у сфері
        контролю за
        виконанням
        державного
        бюджету

6520000    Служба безпеки     794 402,2   775 233,9  560 214,0   26 610,0   19 168,3   30 880,3   27 279,0   3 976,7  3 506,8   3 601,3   825 282,5
        України

6521000    Центральне       783 912,2   764 958,2  559 217,8   26 610,0   18 954,0   30 880,3   27 279,0   3 976,7  3 506,8   3 601,3   814 792,5
        управління Служби
        безпеки України

6521010 0350  Забезпечення      670 643,5   670 643,5  510 629,2   23 220,0          6 098,5   5 419,4    197,9   710,1    679,1   676 742,0
        заходів у сфері
        безпеки держави
        та функціонування
        органів системи
        Служби безпеки
        України

6521030 0370  Наукова діяльність     175,0     175,0                                                        175,0
        у сфері
        забезпечення
        державної безпеки,
        дослідження та
        розробки
        спеціальної техніки

6521040 0113  Забезпечення       1 300,0    1 300,0                                                       1 300,0
        перебування за
        кордоном
        працівників
        органів державної
        влади

6521050 0734  Медичне         20 300,0   20 300,0   11 150,0   1 700,0          24 111,8   21 349,6   3 778,8  2 796,7   2 762,2   44 411,8
        обслуговування та
        оздоровлення
        особового складу
        Служби безпеки
        України

6521070 0942  Підготовка та      26 340,0   26 340,0   17 609,5    900,0           290,0    130,0                160,0   26 630,0
        перепідготовка
        кадрів Служби
        безпеки України
        вищими навчальними
        закладами III та
        IV рівнів
        акредитації

6521090 0910  Утримання закладів     500,0     500,0                        380,0    380,0                       880,0
        дошкільної освіти
        Служби безпеки
        України

6521100 1062  Будівництво       18 954,0                       18 954,0                                   18 954,0
        (придбання)
        житла для
        військовослужбовців
        Служби безпеки
        України

6521110 0350  Розвідувальна      28 739,7   28 739,7   19 829,1    790,0                                          28 739,7
        діяльність у сфері
        безпеки держави
        та спеціальний
        захист державних
        представництв
        за кордоном

6521120 0350  Захист          8 150,0    8 150,0                                                       8 150,0
        інформаційних
        ресурсів держави

6521140 0350  Розвиток та        300,0     300,0                                                        300,0
        модернізація
        державної системи
        урядового зв'язку

6521150 0350  Створення та        10,0     10,0                                                         10,0
        забезпечення
        функціонування
        Національної
        системи
        конфіденційного
        зв'язку

6521200 0350  Забезпечення       8 500,0    8 500,0                                                       8 500,0
        заходів
        спеціальними
        підрозділами
        по боротьбі з
        організованою
        злочинністю
        та корупцією
        Служби безпеки
        України

6524000    Антитерористичний    10 490,0   10 275,7    996,2           214,3                                   10 490,0
        центр Служби
        безпеки України

6524010 0350  Боротьба з       10 490,0   10 275,7    996,2           214,3                                   10 490,0
        тероризмом на
        території України

6540000    Національна      571 989,9   484 488,0  282 784,3   21 866,1   87 501,9   182 404,4  165 126,9   46 436,7  15 603,9   17 277,5   754 394,3
        Академія наук
        України

6541000    Апарат         571 989,9   484 488,0  282 784,3   21 866,1   87 501,9   182 404,4  165 126,9   46 436,7  15 603,9   17 277,5   754 394,3
        Національної
        Академії наук
        України

6541020 0150  Наукова і        20 072,4   19 892,4   15 884,7    120,0    180,0    1 367,5    857,5     4,8    22,9    510,0   21 439,9
        організаційна
        діяльність
        президії
        Національної
        Академії наук
        України

6541030 0140  Фундаментальні     310 794,3   305 542,2  204 721,3   18 150,0   5 252,1   142 847,0  128 572,5   35 807,9  12 828,9   14 274,5   453 641,3
        дослідження
        наукових установ
        Національної
        Академії наук
        України

6541040 0487  Прикладні        96 730,6   83 557,4   47 719,5   1 500,0   13 173,2   36 583,7   34 639,8   10 280,0  2 689,1   1 943,9   133 314,3
        розробки у сфері
        розвитку галузей
        економіки

        в тому числі       3 000,0    2 592,0   1 479,0     48,0    408,0                                    3 000,0
        дослідження і
        розробки в галузі
        нетрадиційної
        енергетики

6541050 0487  Державні        15 433,3   14 823,3   1 446,7    245,8    610,0                                   15 433,3
        науково-технічні
        програми та
        наукові частини
        державних цільових
        програм у сфері
        розвитку галузей
        економіки

6541060 0150  Фінансова        74 162,8   25 562,8   2 008,8     20,0   48 600,0                                   74 162,8
        підтримка
        технічного
        забезпечення
        Національної
        Академії наук
        України

6541080 0942  Підготовка        1 209,0    1 209,0    246,6     9,5            55,7     51,3     17,0           4,4    1 264,7
        кадрів фізико-
        технічного
        напряму вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

6541090 0990  Методичне         103,9     103,9     63,9     1,6            29,0     27,0     7,0           2,0     132,9
        забезпечення
        викладення
        народознавства
        та української
        мови як
        іноземної
        Міжнародною школою
        україністики

6541100 0731  Медичне         7 390,0    6 940,0   2 967,4    511,1    450,0     196,5    164,8     40,0    5,0     31,7    7 586,5
        обслуговування
        працівників
        Національної
        Академії наук
        України

6541130 0150  Фінансова        13 920,5   13 390,0   2 012,2    800,0    530,5     325,0    315,0     80,0    38,0     10,0   14 245,5
        підтримка розвитку
        інфраструктури
        Національної
        академії наук
        України

6541140 0530  Здійснення        8 373,1    8 373,1   3 872,3    385,0          1 000,0    499,0    200,0    20,0    501,0    9 373,1
        науково-
        дослідних і
        дослідно-
        конструкторських
        робіт
        МНТЦ "Укриття"

6541160 0481  Сейсмічні та       1 800,0    1 793,9   1 110,9    123,1     6,1                                    1 800,0
        геофізичні
        спостереження

6541170 0530  Збереження та      17 000,0    3 300,0    730,0         13 700,0                                   17 000,0
        розвиток
        садово-паркового
        комплексу
        "Феофанія"

6541800 0484  Реконструкція      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        лабораторного
        корпусу та
        господарських
        споруд УкрНДМІ
        Національної
        академії наук
        України

6550000    Академія        22 836,3   22 664,4   15 334,4   1 125,8    171,9    4 130,7   3 555,5   1 524,0   250,6    575,2   26 967,0
        педагогічних
        наук України

6551000    Апарат         22 836,3   22 664,4   15 334,4   1 125,8    171,9    4 130,7   3 555,5   1 524,0   250,6    575,2   26 967,0
        Академії
        педагогічних
        наук України

6551020 0980  Наукова і        4 245,2    4 217,7   3 692,9     83,5     27,5     228,2    228,2     42,6    49,9          4 473,4
        організаційна
        діяльність
        президії
        Академії
        педагогічних
        наук України

6551030 0140  Фундаментальні     11 369,4   11 369,4   7 908,5    350,3          1 235,8   1 156,4    467,2    69,4     79,4   12 605,2
        дослідження у
        сфері
        педагогічних
        наук

6551040 0980  Прикладні         123,3     111,7     81,4           11,6                                     123,3
        розробки у сфері
        педагогіки та
        психології

6551050 0980  Підготовка        1 066,0    1 066,0    307,1                  409,1    404,7    242,0    0,5     4,4    1 475,1
        наукових кадрів у
        системі Академії
        педагогічних наук
        України

6551060 0950  Підвищення        2 996,8    2 996,8   1 890,7    364,8          2 069,0   1 680,0    772,2   124,0    389,0    5 065,8
        кваліфікації
        керівних кадрів і
        спеціалістів у
        сфері освіти
        закладами
        післядипломної
        освіти III і
        IV рівнів
        акредитації

6551070 0930  Підготовка та      1 888,7    1 855,9    907,1    327,2     32,8     188,6     86,2           6,8    102,4    2 077,3
        перепідготовка
        робітничих
        кадрів і фахівців
        автосервісу
        навчально-
        науковим центром
        професійно-
        технічної
        освіти Академії
        педагогічних наук
        України

6551080 0980  Фінансова підтримка    163,8     147,4                  16,4                                     163,8
        розвитку
        інфраструктури
        Академії
        педагогічних наук
        України

6551090 0980  Державні          883,6     800,0    492,6           83,6                                     883,6
        науково-технічні
        програми та
        наукові частини
        державних цільових
        програм у сфері
        педагогіки та
        психології

6551100 0826  Збереження та        99,5     99,5     54,1                                                  99,5
        популяризація
        історії
        педагогічної
        науки та
        практики

6560000    Академія        366 208,5   270 496,8  100 447,2   18 300,7   95 711,7   17 882,4   15 882,6   3 564,7  1 225,8   1 999,8   384 090,9
        медичних наук
        України

6561000    Апарат Академії    366 208,5   270 496,8  100 447,2   18 300,7   95 711,7   17 882,4   15 882,6   3 564,7  1 225,8   1 999,8   384 090,9
        медичних наук
        України

6561020 0140  Фундаментальні     17 155,9   17 155,9   12 246,7     55,0           933,4    918,4    106,3    4,0     15,0   18 089,3
        дослідження у
        сфері теоретичної
        та клінічної
        медицини

6561030 0750  Прикладні        24 054,4   24 054,4   15 975,4    309,4          10 463,3   9 044,4   2 984,4   513,0   1 418,9   34 517,7
        розробки у сфері
        діагностики і
        методів лікування
        хвороб людини

6561040 0750  Державні         5 076,1    5 076,1   2 865,5                                                 5 076,1
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері профілактики
        і лікування хвороб
        людини

6561050 0750  Підготовка         500,0     500,0                                                        500,0
        наукових кадрів
        Академією
        медичних наук
        України

6561060 0732  Діагностика і     232 270,7   212 950,7   65 842,3   17 708,6   19 320,0    6 283,5   5 777,6    474,0   707,8    505,9   238 554,2
        лікування
        захворювань із
        впровадженням
        експериментальних
        та нових медичних
        технологій у
        клініках науково-
        дослідних установ
        Академії медичних
        наук України

        в тому числі для     1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        Інституту хірургії
        та трансплантології
        на забезпечення
        проведення
        трансплантації
        частини печінки від
        живого донора

6561070 0722  Спеціалізована      2 992,6    2 992,6   1 177,7    177,7           202,2    142,2           1,0     60,0    3 194,8
        консультативно-
        поліклінічна
        допомога, що
        надається науково-
        дослідними
        установами Академії
        медичних наук
        України

6561080 0763  Централізована     14 800,0    4 800,0                10 000,0                                   14 800,0
        закупівля
        високовартісного
        обладнання та
        медикаментів
        для клінік
        науково-
        дослідних установ
        Академії
        медичних наук
        України

6561090 0750  Наукова і        2 805,1    2 805,1   2 339,6     25,0                                          2 805,1
        організаційна
        діяльність
        президії Академії
        медичних наук
        України

6561100 0750  Фінансова         162,0     162,0           25,0                                           162,0
        підтримка
        розвитку
        інфраструктури
        Академії
        медичних наук
        України

6561110 0710  Погашення        44 391,7                       44 391,7                                   44 391,7
        простроченої
        заборгованості
        за кредитом,
        наданим на
        закупівлю
        медичного
        обладнання для
        створення
        клініко-
        діагностичного
        центру "Здоров'я
        літніх людей"

6561800 0732  Реконструкція      2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        приміщень
        науково-
        дослідного
        інституту
        онкології, м. Київ

6561810 0732  Будівництво       20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        дитячого корпусу з
        поліклінікою для
        Інституту
        фтизіатрії і
        пульмонології
        імені
        Ф.Г. Яновського,
        м. Київ

6570000    Академія мистецтв    8 083,5    4 783,7   3 579,4    114,3   3 299,8                                    8 083,5
        України

6571000    Апарат Академії     8 083,5    4 783,7   3 579,4    114,3   3 299,8                                    8 083,5
        мистецтв України

6571020 0840  Наукова і        5 319,3    4 019,3   3 180,3     94,3   1 300,0                                    5 319,3
        організаційна
        діяльність президії
        Академії мистецтв
        України

6571030 0140  Фундаментальні      2 764,2     764,4    399,1     20,0   1 999,8                                    2 764,2
        дослідження у сфері
        мистецтвознавства

6580000    Академія правових    7 257,4    7 257,4   5 199,3    104,7          3 963,3   3 387,3   1 182,5    96,5    576,0   11 220,7
        наук України

6581000    Апарат Академії     7 257,4    7 257,4   5 199,3    104,7          3 963,3   3 387,3   1 182,5    96,5    576,0   11 220,7
        правових наук
        України

6581020 0370  Наукова і        3 546,9    3 546,9   2 838,1     36,7           900,0    740,0    257,0    20,0    160,0    4 446,9
        організаційна
        діяльність президії
        Академії правових
        наук України

6581030 0140  Фундаментальні      2 983,5    2 983,5   1 982,7     68,0          2 988,3   2 582,3    909,1    76,5    406,0    5 971,8
        дослідження у сфері
        законодавства і
        права

6581040 0370  Підготовка наукових     44,3     44,3                         75,0     65,0     16,4          10,0     119,3
        кадрів у сфері
        законодавства

6581050 0370  Розробки          219,9     219,9     65,9                                                  219,9
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        удосконалення
        законодавства

6581060 0370  Державні          462,8     462,8    312,6                                                  462,8
        науково-технічні
        програми та
        наукові частини
        державних цільових
        програм у сфері
        боротьби зі
        злочинністю

6590000    Українська академія  125 366,3   116 498,6   71 666,0    755,6   8 867,7   59 011,3   51 324,3   15 880,5  7 362,4   7 687,0   184 377,6
        аграрних наук

6591000    Апарат Української   125 366,3   116 498,6   71 666,0    755,6   8 867,7   59 011,3   51 324,3   15 880,5  7 362,4   7 687,0   184 377,6
        академії аграрних
        наук

6591020 0482  Наукова і        6 528,3    6 528,3   5 381,9    131,0           160,0    160,0          11,0          6 688,3
        організаційна
        діяльність президії
        Української
        академії аграрних
        наук

6591030 0140  Фундаментальні     59 245,9   59 245,9   41 712,7    102,6          17 900,7   15 853,7   3 438,0  1 517,3   2 047,0   77 146,6
        дослідження у сфері
        природничих і
        технічних наук

6591040 0482  Прикладні розробки   31 151,8   31 146,8   22 187,5     75,0     5,0   39 777,0   34 323,0   12 271,5  5 736,6   5 454,0   70 928,8
        Української
        академії аграрних
        наук у сфері
        сільсько-
        господарських наук

6591050 0482  Державні          255,2     255,2     58,9     8,0                                           255,2
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        сільсько-
        господарського
        виробництва та
        застосування нових
        технологій у
        рослинництві

6591060 0482  Фінансова підтримка   9 946,0    3 296,0    914,3          6 650,0     117,5    100,5     33,7    1,0     17,0   10 063,5
        технічного
        забезпечення
        наукових установ
        та підготовки
        наукових кадрів
        агропромислового
        комплексу

6591070 0421  Докорінне поліпшення    149,5     149,5                                                        149,5
        земель науково-
        дослідних
        господарств

6591080 0421  Селекція у        5 636,9    5 636,9                                                       5 636,9
        тваринництві та
        птахівництві в
        науково-дослідних
        господарствах

6591090 0421  Селекція         6 750,0    6 750,0                                                       6 750,0
        сільсько-
        господарських
        культур у ланках
        первинного
        рослинництва

6591100 0520  Збереження        2 890,7    2 190,7   1 119,7    227,0    700,0     530,0    430,0     50,1    0,5    100,0    3 420,7
        природно-
        заповідного фонду в
        біосферному
        заповіднику
        "Асканія-Нова"

6591110 0482  Фінансова підтримка   2 812,0    1 299,3    291,0    212,0   1 512,7     526,1    457,1     87,2    96,0     69,0    3 338,1
        розвитку
        інфраструктури
        Української
        академії аграрних
        наук

6600000    Управління       62 066,0   60 058,0   37 798,0    776,0   2 008,0     530,0    240,0          20,0    290,0   62 596,0
        державної
        охорони України

6601000    Управління       62 066,0   60 058,0   37 798,0    776,0   2 008,0     530,0    240,0          20,0    290,0   62 596,0
        державної
        охорони України

6601020 0350  Державна охорона    60 808,0   60 058,0   37 798,0    776,0    750,0     530,0    240,0          20,0    290,0   61 338,0
        органів державної
        влади та
        посадових осіб

6601030 1062  Будівництво       1 258,0                       1 258,0                                    1 258,0
        (придбання)
        житла для
        військовослужбовців
        Управління
        державної охорони
        України

6610000    Фонд державного     28 899,7   28 899,7   20 197,7    450,0          72 645,1   59 287,0   4 596,3  2 185,9   13 358,1   101 544,8
        майна України

6611000    Апарат Фонду      28 899,7   28 899,7   20 197,7    450,0          72 645,1   59 287,0   4 596,3  2 185,9   13 358,1   101 544,8
        державного майна
        України

6611010 0411  Керівництво та     28 899,7   28 899,7   20 197,7    450,0           826,7    826,7          318,6          29 726,4
        управління у сфері
        державного майна

6611020 0411  Заходи, пов'язані                                     71 818,4   58 460,3   4 596,3  1 867,3   13 358,1   71 818,4
        з проведенням
        приватизації
        державного майна

6730000    Центральна виборча   169 258,7   168 434,7   2 458,1     50,4    824,0                                   169 258,7
        комісія

6731000    Апарат Центральної   169 258,7   168 434,7   2 458,1     50,4    824,0                                   169 258,7
        виборчої комісії

6731010 0160  Керівництво та      6 279,3    5 455,3   2 458,1     50,4    824,0                                    6 279,3
        управління у сфері
        проведення виборів
        та референдумів

6731020 0160  Проведення виборів    4 079,4    4 079,4                                                       4 079,4
        народних депутатів
        України

6731040 0160  Проведення виборів   158 900,0   158 900,0                                                      158 900,0
        Президента України

7710000    Рада міністрів     16 443,1   15 695,7   8 944,2    627,8    747,4     120,6    112,4          48,7     8,2   16 563,7
        Автономної
        Республіки Крим

7711000    Апарат Ради       16 443,1   15 695,7   8 944,2    627,8    747,4     120,6    112,4          48,7     8,2   16 563,7
        міністрів
        Автономної
        Республіки
        Крим

7711010 0111  Здійснення       16 443,1   15 695,7   8 944,2    627,8    747,4     120,6    112,4          48,7     8,2   16 563,7
        виконавчої влади в
        Автономній
        Республіці Крим

7720000    Вінницька обласна    37 993,2   36 532,9   20 948,7   1 350,0   1 460,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3   38 890,2
        державна
        адміністрація

7721000    Апарат Вінницької    37 993,2   36 532,9   20 948,7   1 350,0   1 460,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3   38 890,2
        обласної державної
        адміністрації

7721010 0111  Здійснення       37 993,2   36 532,9   20 948,7   1 350,0   1 460,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3   38 890,2
        виконавчої влади у
        Вінницькій області

7730000    Волинська обласна    22 895,9   21 936,5   12 469,3    691,1    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2     70,8   23 588,5
        державна
        адміністрація

7731000    Апарат Волинської    22 895,9   21 936,5   12 469,3    691,1    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2     70,8   23 588,5
        обласної державної
        адміністрації

7731010 0111  Здійснення       22 895,9   21 936,5   12 469,3    691,1    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2     70,8   23 588,5
        виконавчої влади у
        Волинській області

7740000    Дніпропетровська    33 836,1   32 609,6   18 616,2   1 566,3   1 226,5    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3   35 758,9
        обласна державна
        адміністрація

7741000    Апарат         33 836,1   32 609,6   18 616,2   1 566,3   1 226,5    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3   35 758,9
        Дніпропетровської
        обласної державної
        адміністрації

7741010 0111  Здійснення       33 836,1   32 609,6   18 616,2   1 566,3   1 226,5    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3   35 758,9
        виконавчої влади у
        Дніпропетровській
        області

7750000    Донецька обласна    29 266,6   28 227,5   15 963,4   1 643,1   1 039,1     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2   30 067,7
        державна
        адміністрація

7751000    Апарат Донецької    29 266,6   28 227,5   15 963,4   1 643,1   1 039,1     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2   30 067,7
        обласної державної
        адміністрації

7751010 0111  Здійснення       29 266,6   28 227,5   15 963,4   1 643,1   1 039,1     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2   30 067,7
        виконавчої влади у
        Донецькій області

7760000    Житомирська обласна   31 778,7   30 341,4   17 314,4    980,0   1 437,3     624,9    531,3    167,7    34,1     93,6   32 403,6
        державна
        адміністрація

7761000    Апарат Житомирської   31 778,7   30 341,4   17 314,4    980,0   1 437,3     624,9    531,3    167,7    34,1     93,6   32 403,6
        обласної державної
        адміністрації

7761010 0111  Здійснення       31 778,7   30 341,4   17 314,4    980,0   1 437,3     624,9    531,3    167,7    34,1     93,6   32 403,6
        виконавчої влади у
        Житомирській
        області

7770000    Закарпатська      23 131,1   22 381,1   12 737,2    991,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          23 931,1
        обласна державна
        адміністрація

7771000    Апарат         23 131,1   22 381,1   12 737,2    991,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          23 931,1
        Закарпатської
        обласної державної
        адміністрації

7771010 0111  Здійснення       23 131,1   22 381,1   12 737,2    991,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          23 931,1
        виконавчої влади у
        Закарпатській
        області

7780000    Запорізька обласна   27 290,5   26 222,2   14 924,7    839,0   1 068,3    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1   28 660,3
        державна
        адміністрація

7781000    Апарат Запорізької   27 290,5   26 222,2   14 924,7    839,0   1 068,3    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1   28 660,3
        обласної державної
        адміністрації

7781010 0111  Здійснення       27 290,5   26 222,2   14 924,7    839,0   1 068,3    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1   28 660,3
        виконавчої влади у
        Запорізькій області

7790000    Івано-Франківська    24 830,2   24 000,3   13 690,3   1 118,5    829,9    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8   26 060,3
        обласна державна
        адміністрація

7791000    Апарат Івано-      24 830,2   24 000,3   13 690,3   1 118,5    829,9    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8   26 060,3
        Франківської
        обласної державної
        адміністрації

7791010 0111  Здійснення       24 830,2   24 000,3   13 690,3   1 118,5    829,9    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8   26 060,3
        виконавчої влади в
        Івано-Франківській
        області

7800000    Київська обласна    36 540,0   34 938,9   19 960,8   1 065,1   1 601,1    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1   37 616,0
        державна
        адміністрація

7801000    Апарат Київської    36 540,0   34 938,9   19 960,8   1 065,1   1 601,1    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1   37 616,0
        обласної державної
        адміністрації

7801010 0111  Здійснення       36 540,0   34 938,9   19 960,8   1 065,1   1 601,1    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1   37 616,0
        виконавчої влади у
        Київській області

7810000    Кіровоградська     27 163,3   26 039,0   14 783,5    870,0   1 124,3     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4   28 019,0
        обласна державна
        адміністрація

7811000    Апарат         27 163,3   26 039,0   14 783,5    870,0   1 124,3     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4   28 019,0
        Кіровоградської
        обласної державної
        адміністрації

7811010 0111  Здійснення       27 163,3   26 039,0   14 783,5    870,0   1 124,3     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4   28 019,0
        виконавчої влади у
        Кіровоградській
        області

7820000    Луганська обласна    27 545,5   26 536,3   15 101,7   1 477,2   1 009,2     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2   28 343,9
        державна
        адміністрація

7821000    Апарат Луганської    27 545,5   26 536,3   15 101,7   1 477,2   1 009,2     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2   28 343,9
        обласної державної
        адміністрації

7821010 0111  Здійснення       27 545,5   26 536,3   15 101,7   1 477,2   1 009,2     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2   28 343,9
        виконавчої влади у
        Луганській області

7830000    Львівська обласна    31 376,3   30 172,2   17 282,6    905,8   1 204,1     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5   32 288,4
        державна
        адміністрація

7831000    Апарат Львівської    31 376,3   30 172,2   17 282,6    905,8   1 204,1     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5   32 288,4
        обласної державної
        адміністрації

7831010 0111  Здійснення       31 376,3   30 172,2   17 282,6    905,8   1 204,1     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5   32 288,4
        виконавчої влади у
        Львівській області

7840000    Миколаївська      24 942,2   23 870,5   13 594,9   1 048,7   1 071,7    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9   26 127,1
        обласна державна
        адміністрація

7841000    Апарат         24 942,2   23 870,5   13 594,9   1 048,7   1 071,7    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9   26 127,1
        Миколаївської
        обласної державної
        адміністрації

7841010 0111  Здійснення       24 942,2   23 870,5   13 594,9   1 048,7   1 071,7    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9   26 127,1
        виконавчої влади у
        Миколаївській
        області

7850000    Одеська обласна     36 560,7   35 146,1   20 093,7   1 596,3   1 414,6    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5   37 761,5
        державна
        адміністрація

7851000    Апарат Одеської     36 560,7   35 146,1   20 093,7   1 596,3   1 414,6    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5   37 761,5
        обласної державної
        адміністрації

7851010 0111  Здійснення       36 560,7   35 146,1   20 093,7   1 596,3   1 414,6    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5   37 761,5
        виконавчої влади в
        Одеській області

7860000    Полтавська обласна   29 916,6   28 620,7   16 221,7   1 187,7   1 295,9    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6   31 300,4
        державна
        адміністрація

7861000    Апарат Полтавської   29 916,6   28 620,7   16 221,7   1 187,7   1 295,9    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6   31 300,4
        обласної державної
        адміністрації

7861010 0111  Здійснення       29 916,6   28 620,7   16 221,7   1 187,7   1 295,9    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6   31 300,4
        виконавчої влади у
        Полтавській області

7870000    Рівненська обласна   25 318,3   22 304,8   12 540,7   1 534,6   3 013,5    1 157,1   1 008,7    218,2   154,6    148,4   26 475,4
        державна
        адміністрація

7871000    Апарат Рівненської   25 318,3   22 304,8   12 540,7   1 534,6   3 013,5    1 157,1   1 008,7    218,2   154,6    148,4   26 475,4
        обласної державної
        адміністрації

7871010 0111 Здійснення       25 318,3   22 304,8   12 540,7   1 534,6   3 013,5    1 157,1   1 008,7    218,2   154,6    148,4   26 475,4
        виконавчої влади у
        Рівненській області

7880000    Сумська обласна     26 290,4   25 230,3   14 269,5    868,0   1 060,1     982,0    835,2    173,4    58,9    146,8   27 272,4
        державна
        адміністрація

7881000    Апарат Сумської     26 290,4   25 230,3   14 269,5    868,0   1 060,1     982,0    835,2    173,4    58,9    146,8   27 272,4
        обласної державної
        адміністрації

7881010 0111  Здійснення       26 290,4   25 230,3   14 269,5    868,0   1 060,1     982,0    835,2    173,4    58,9    146,8   27 272,4
        виконавчої влади у
        Сумській області

7890000    Тернопільська      25 730,3   24 806,2   14 032,7    980,0    924,1     869,7    704,9    253,4    40,9    164,8   26 600,0
        обласна державна
        адміністрація

7891000    Апарат         25 730,3   24 806,2   14 032,7    980,0    924,1     869,7    704,9    253,4    40,9    164,8   26 600,0
        Тернопільської
        обласної державної
        адміністрації

7891010 0111  Здійснення       25 730,3   24 806,2   14 032,7    980,0    924,1     869,7    704,9    253,4    40,9    164,8   26 600,0
виконавчої влади у
Тернопільській
області

7900000 Харківська 38 183,4 36 760,9 20 955,8 1 255,0 1 422,5 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 39 278,9
обласна державна
адміністрація

7901000 Апарат Харківської 38 183,4 36 760,9 20 955,8 1 255,0 1 422,5 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 39 278,9
обласної державної
адміністрації

7901010 0111 Здійснення 38 183,4 36 760,9 20 955,8 1 255,0 1 422,5 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 39 278,9
виконавчої влади у
Харківській області

7910000 Херсонська обласна 23 276,2 22 313,8 12 578,9 1 030,4 962,4 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 24 351,6
державна
адміністрація

7911000 Апарат Херсонської 23 276,2 22 313,8 12 578,9 1 030,4 962,4 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 24 351,6
обласної державної
адміністрації

7911010 0111 Здійснення 23 276,2 22 313,8 12 578,9 1 030,4 962,4 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 24 351,6
виконавчої влади у
Херсонській області

7920000 Хмельницька обласна 28 103,3 27 013,2 15 352,0 1 100,0 1 090,1 522,3 373,6 82,2 148,7 28 625,6
державна
адміністрація

7921000 Апарат Хмельницької 28 103,3 27 013,2 15 352,0 1 100,0 1 090,1 522,3 373,6 82,2 148,7 28 625,6
обласної державної
адміністрації

7921010 0111 Здійснення 28 103,3 27 013,2 15 352,0 1 100,0 1 090,1 522,3 373,6 82,2 148,7 28 625,6
виконавчої влади у
Хмельницькій
області

7930000 Черкаська обласна 26 277,8 25 215,9 14 273,3 1 050,0 1 061,9 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 27 065,6
державна
адміністрація

7931000 Апарат Черкаської 26 277,8 25 215,9 14 273,3 1 050,0 1 061,9 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 27 065,6
обласної державної
адміністрації

7931010 0111 Здійснення 26 277,8 25 215,9 14 273,3 1 050,0 1 061,9 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 27 065,6
виконавчої влади у
Черкаській області

7940000 Чернівецька 16 657,3 15 952,6 8 983,2 560,0 704,7 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 17 428,5
обласна державна
адміністрація

7941000 Апарат 16 657,3 15 952,6 8 983,2 560,0 704,7 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 17 428,5
Чернівецької
обласної державної
адміністрації

7941010 0111 Здійснення 16 657,3 15 952,6 8 983,2 560,0 704,7 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 17 428,5
виконавчої влади у
Чернівецькій
області

7950000 Чернігівська 27 917,4 26 651,6 15 116,3 955,0 1 265,8 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 28 936,8
обласна державна
адміністрація

7951000 Апарат 27 917,4 26 651,6 15 116,3 955,0 1 265,8 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 28 936,8
Чернігівської
обласної державної
адміністрації

7951010 0111 Здійснення 27 917,4 26 651,6 15 116,3 955,0 1 265,8 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 28 936,8
виконавчої влади у
Чернігівській
області

7970000 Севастопольська 10 477,5 10 183,6 5 541,3 587,3 293,9 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 13 147,7
міська державна
адміністрація

7971000 Апарат 10 477,5 10 183,6 5 541,3 587,3 293,9 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 13 147,7
Севастопольської
міської державної
адміністрації

7971010 0111 Здійснення 10 477,5 10 183,6 5 541,3 587,3 293,9 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 13 147,7
виконавчої влади у
місті Севастополі

8680000    Державний комітет    17 319,6   15 940,6   3 288,9    201,3   1 379,0   39 000,3   39 000,3          92,0          56 319,9
України з питань
регуляторної
політики та
підприємництва

8681000 Апарат Державного 17 319,6 15 940,6 3 288,9 201,3 1 379,0 39 000,3 39 000,3 92,0 56 319,9
комітету України з
питань регуляторної
політики та
підприємництва

8681010 0411 Керівництво та 7 519,6 7 019,6 3 288,9 201,3 500,0 360,0 360,0 92,0 7 879,6
управління у
сфері регуляторної
політики та
підприємництва

8681020 0411 Заходи, пов'язані з 8 000,0 7 121,0 879,0 8 000,0
веденням Реєстру
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
Єдиного
ліцензійного
реєстру

8681030 0490 Заходи по 1 800,0 1 800,0 1 800,0
реалізації
Національної
програми сприяння
розвитку малого
підприємництва в
Україні у
2004 році

8681600 0411 Розвиток приватного 38 640,3 38 640,3 38 640,3
сектора

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного
бюджету України в 2004 році

(тис. грн.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно| Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього
про- |функ- | з програмною |---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------
грамної|ціо- | класифікацією | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом
класи- |наль- | видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд |
фікації|ної | кредитування | | | | | | | | |
видат- |кла- |державного бюджету | | | | | | | | |
ків та |сифі- | | | | | | | | | |
креди- |кації | | | | | | | | | |
тування|видат-| | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | |
|жав- | | | | | | | | | |
|ного | | | | | | | | | |
|бюд- | | | | | | | | | |
|жету | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього: 463 449,9 1 307 009,5 1 770 459,4 -1 238 678,8 -592 076,3 -1 830 755,1 -775 228,9 714 933,2 -60 295,7
1100000 Міністерство палива 94 198,1 94 198,1 94 198,1 94 198,1
та енергетики
України
1101000 Апарат Міністерства 27 109,3 27 109,3 27 109,3 27 109,3
палива та
енергетики України
1101600 0433 Реконструкція 21 589,3 21 589,3 21 589,3 21 589,3
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
1101610 0431 Підвищення безпеки 5 520,0 5 520,0 5 520,0 5 520,0
праці на вугільних
шахтах України
1106000 Національна атомна 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8
енергогенеруюча
компанія
"Енергоатом"
1106600 0433 Добудова атомних 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8
електростанцій на
території України
2200000 Міністерство освіти 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
і науки України
2201000 Апарат Міністерства 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
освіти і науки
України
2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
довгострокове
кредитування на
здобуття освіти
2800000 Міністерство 105 000,0 153 800,0 258 800,0 -185 300,0 -185 300,0 105 000,0 -31 500,0 73 500,0
аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 25 000,0 57 300,0 82 300,0 -88 800,0 -88 800,0 25 000,0 -31 500,0 -6 500,0
аграрної політики
України
2801160 1062 Державне пільгове 25 000,0 2 300,0 27 300,0 25 000,0 2 300,0 27 300,0
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801380 0421 Повернення бюджетних -28 500,0 -28 500,0 -28 500,0 -28 500,0
позичок, наданих на
закупівлю
сільськогосподарської
продукції за
державним замовленням
(контрактом)
1994-1997 років
2801400 0421 Повернення кредитів, -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0
наданих селянським
(фермерським)
господарствам
2801410 0421 Повернення коштів, -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801450 0421 Здійснення 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0
фінансової
підтримки заставних
та інтервенційних
операцій з зерном
2801490 0421 Повернення коштів, -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0
наданих Міністерству
аграрної політики на
інтервенційні
операції із зерном
2806000 Національна 80 000,0 96 500,0 176 500,0 -96 500,0 -96 500,0 80 000,0 80 000,0
акціонерна компанія
"Украгролізинг"
2806020 0421 Заходи по операціях 80 000,0 66 500,0 146 500,0 80 000,0 66 500,0 146 500,0
фінансового лізингу
вітчизняної
сільськогосподарської
техніки
2806030 0421 Повернення коштів в -66 500,0 -66 500,0 -66 500,0 -66 500,0
частині
відшкодування
вартості
сільськогосподарської
техніки, переданої
суб'єктам
господарювання на
умовах фінансового
лізингу
2806040 0421 Придбання 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
сільськогосподарської
техніки на умовах
фінансового лізингу
та заходи по
операціях
фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0
в рахунок погашення
заборгованості за
кредитами,
залученими державою
або під державні
гарантії і наданими
для закупівлі
сільськогосподарської
техніки іноземного
виробництва,
переданої
сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання
3100000 Міністерство 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0
транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0
транспорту України
3101100 0454 Надання кредитів для 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0
здійснення операцій
з фінансового
лізингу авіаційної
техніки
3200000 Міністерство України 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201000 Апарат Міністерства 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201480 0433 Надання кредитів на 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
оплату екологічної
броні
електропостачання
при несплаті або
неповній оплаті за
спожиту
електроенергію
споживачами, що
мають таку броню
3400000 Державний комітет 60 486,5 6 776,3 67 262,8 -6 776,3 -6 776,3 60 486,5 60 486,5
України у справах
сім'ї та молоді
3408000 Державний Фонд 60 486,5 6 776,3 67 262,8 -6 776,3 -6 776,3 60 486,5 60 486,5
сприяння молодіжному
житловому
будівництву
3408020 1062 Надання пільгового 60 486,5 6 776,3 67 262,8 60 486,5 6 776,3 67 262,8
довгострокового
державного кредиту
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів, -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3
наданих для
кредитування
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3500000 Міністерство 2 784,0 33 120,0 35 904,0 2 784,0 33 120,0 35 904,0
фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 2 784,0 33 120,0 35 904,0 2 784,0 33 120,0 35 904,0
фінансів України
3501600 0411 Розвиток 2 000,0 11 040,0 13 040,0 2 000,0 11 040,0 13 040,0
муніципального
кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо розвитку 784,0 22 080,0 22 864,0 784,0 22 080,0 22 864,0
фінансових послуг у
сільськогосподарських
регіонах
3510000 Міністерство фінансів 131 679,4 540 489,5 672 168,9 -1 238 678,8 -1 106 999,4 540 489,5 -566 509,9
України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство фінансів 131 679,4 540 489,5 672 168,9 -1 238 678,8 -1 106 999,4 540 489,5 -566 509,9
України
(загальнодержавні
видатки)
3511530 0442 Повернення коштів, -5 035,0 -5 035,0 -5 035,0
наданих
підприємствам
машинобудування для
здійснення заходів,
пов'язаних із
збільшенням обсягів
виробництва та
розвитком ринку
техніки для
агропромислового
комплексу
3511600 0490 Виконання державою 131 679,4 131 679,4 131 679,4 131 679,4
гарантійних
зобов'язань за
позичальників, що
отримали кредити під
державні гарантії
3511620 0490 Фінансування 540 489,5 540 489,5 540 489,5 540 489,5
проектів розвитку за
рахунок коштів,
залучених державою
3511630 0490 Повернення позик, -1 233 643,8 -1 233 643,8 -1 233 643,8
наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
5120000 Державний комітет 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
України з державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
комітету з
державного
матеріального
резерву
5121050 0220 Повернення коштів, -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
наданих на закупівлю
зернових культур,
вирощених
українськими
товаровиробниками
5121060 0220 Заходи щодо 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0
формування
державного
замовлення на ринку
продовольчих
товарів
7960000 Київська міська 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
державна
адміністрація
7961000 Апарат Київської 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
міської державної
адміністрації
7961600 0620 Модернізація 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів та
здійснення
енергозберігаючих
заходів в
адміністративних і
громадських будівлях
міста Києва

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами на 2004 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий | Міжбюджетні трансферти
| адміністративно- |обсяг доходів,|---------------------------------------------
|територіальної одиниці | що | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються
| | враховуються | з державного бюджету |до державного бюджету
| |при визначенні|----------------------+----------------------
| | міжбюджетних | Всього | Норматив | Всього | Норматив
| | трансфертів | (тис. | щоденного | (тис. | щоденного
| | | грн.) |відрахування | грн.) |відрахування
| | | |(у відсотках | |(у відсотках
| | | | від обсягу | | від розра-
| | | |надходжень на| | хункового
| | | | території | | обсягу
| | | | Автономної | | доходів
| | | | Республіки | | загального
| | | | Крим, | | фонду
| | | | областей та | | місцевих
| | | | міста | |бюджетів, що
| | | | Севастополя | |враховуються
| | | | доходів | | при
| | | | державного | | визначенні
| | | | бюджету, що | |міжбюджетних
| | | | є джерелом | |трансфертів)
| | | |перерахування| |
| | | | дотацій, та | |
| | | | коштів, що | |
| | | |передаються з| |
| | | | місцевих | |
| | | | бюджетів до | |
| | | | державного | |
| | | | бюджету) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка 14498,6 4450,8 30,70
01202000000 м. Алушта 10739,6 3372,5 0,43
12202000000 м. Алчевськ 39016,2 7416,9 19,01
12203000000 м. Антрацит 8212,9 14288,0 2,03
01203000000 м. Армянськ 8934,6 920,2 10,36
05203000000 м. Артемівськ 26840,9 3783,5 0,11
10202000000 м. Біла Церква 30811,2 25995,3 1,32
06202000000 м. Бердичів 11396,3 13165,6 3,05
08202000000 м. Бердянськ 24446,0 6624,4 0,42
07202000000 м. Берегове 5055,0 527,7 0,10
10201000000 м. Березань 1794,7 4030,7 0,20
15202000000 м. Білгород-
Дністровський 12959,3 4872,0 0,17
09202000000 м. Болехів 1740,2 5856,0 1,70
13202000000 м. Борислав 7388,3 4837,1 0,28
10203000000 м. Бориспіль 30703,9 13598,3 44,29
10204000000 м. Бровари 22334,1 2849,4 0,14
12204000000 м. Брянка 4570,0 10109,2 1,43
10205000000 м. Васильків 6024,4 5756,6 0,29
23202000000 м. Ватутіне 1504,9 4006,4 0,57
04202000000 м. Вільногірськ 11458,0 3666,1 32,00
02201000000 м. Вінниця 91866,8 2562,5 0,42
14202000000 м. Вознесенськ 8829,9 5198,7 0,72
03202000000 м. Володимир-
Волинський 5518,8 5398,1 1,11
05204000000 м. Вугледар 8591,5 3107,9 36,17
18202000000 м. Глухів 3768,0 6916,7 0,79
05205000000 м. Горлівка 57960,0 20232,8 0,59
05206000000 м. Дебальцеве 18626,6 4061 22,72
01204000000 м. Джанкой 9746,6 1351,1 13,86
05207000000 м. Дзержинськ 11651,0 10342,9 0,30
05208000000 м. Димитров 12411,0 3577,9 0,10
04203000000 м. Дніпродзержинськ 71521,6 1365,4 2,02
04201000000 м. Дніпропетровськ 356588,3 80266,3 32,31
05209000000 м. Добропілля 20503,8 40,2 0,22
05210000000 м. Докучаєвськ 5944,3 729,3 0,02
05201000000 м. Донецьк 314548,2 57411,3 35,18
13203000000 м. Дрогобич 18496,3 11507,4 0,66
05211000000 м. Дружківка 16171,8 3526,3 0,10
17202000000 м. Дубно 5285,7 6163,2 1,28
08203000000 м. Енергодар 32881,3 17332,1 45
01205000000 м. Євпаторія 20777,1 14943,4 1,91
05212000000 м. Єнакієве 31073,2 9113,0 0,26
05213000000 м. Жданівка 4525,7 350 7,73
06201000000 м. Житомир 60906,8 15058,5 3,49
02202000000 м. Жмеринка 10412,4 1538,5 14,78
04204000000 м. Жовті Води 7402,9 3123,7 0,11
08201000000 м. Запоріжжя 357178,5 141787,4 39,70
11202000000 м. Знам'янка 10519,3 2981,0 28,57
23203000000 м. Золотоноша 4863,7 3542,4 0,50
09201000000 м. Івано-Франківськ 63542,8 2322,9 0,68
15203000000 м. Ізмаїл 18727,9 5345,6 0,18
20202000000 м. Ізюм 6838,6 8783,1 0,31
15204000000 м. Іллічівськ 41801,7 27180,9 45
10206000000 м. Ірпінь 18606,6 6542,5 0,33
09203000000 м. Калуш 16772,4 3406,7 0,99
22202000000 м. Кам'янець-
Подільський 14738,5 13035,9 2,98
23204000000 м. Канів 3729,1 1620,1 0,23
21202000000 м. Каховка 6931,0 355,9 0,14
01206000000 м. Керч 32338,4 7074,7 0,91
11201000000 м. Кіровоград 50808,7 22591,0 8,96
12205000000 м. Кіровськ 2111,4 8734,8 1,24
05214000000 м. Кіровське 7604,4 149,6
03203000000 м. Ковель 12348,3 7447,8 1,53
02203000000 м. Козятин 10986,8 3774 34,35
09204000000 м. Коломия 11429,4 211,9 1,85
16202000000 м. Комсомольськ 24367,0 8518,1 35,45
18203000000 м. Конотоп 18335,8 6571,9 0,76
06203000000 м. Коростень 13203,0 5323,0 1,23
05215000000 м. Костянтинівка 13273,1 11375,0 0,33
15205000000 м. Котовськ 8582,8 4889,6 0,17
05216000000 м. Краматорськ 73719,8 16407,8 22,38
05217000000 м. Красний Лиман 11471,5 3457,6 0,10
12206000000 м. Красний Луч 14497,3 21753,6 3,09
05218000000 м. Красноармійськ 34409,8 9628,1 28,26
12207000000 м. Краснодон 8509,7 22629,6 3,21
01207000000 м. Красноперекопськ 8821,5 391,9 0,05
16203000000 м. Кременчук 94290,7 27648,3 45
04205000000 м. Кривий Ріг 254915,5 46200,2 19,68
17203000000 м. Кузнецовськ 18865,1 7166,4 37,99
20203000000 м. Куп'янськ 15016,1 1917,2 0,07
02204000000 м. Ладижин 4156,3 3353,5 0,55
18204000000 м. Лебедин 3823,8 1208,4 0,14
12208000000 м. Лисичанськ 28711,1 4030,2 0,57
20204000000 м. Лозова 12094,0 5674,8 0,20
16204000000 м. Лубни 8869,6 6775,1 0,55
12201000000 м. Луганськ 103951,1 16207,4 2,30
03201000000 м. Луцьк 53843,5 8502,4 1,75
13201000000 м. Львів 246899,1 41353,8 16,81
20205000000 м. Люботин 2704,3 3777,8 0,13
05219000000 м. Макіївка 63370,4 40905,3 1,19
04206000000 м. Марганець 8624,2 6188,3 0,21
05220000000 м. Маріуполь 225769,4 83332 36,91
08204000000 м. Мелітополь 27065,8 13513,6 0,85
14201000000 м. Миколаїв 169032,9 33218,4 19,65
16205000000 м. Миргород 7369,7 4161,3 0,34
02205000000 м. Могилів-Подільський 6104,8 3434,7 0,56
13204000000 м. Моршин 1248,9 526,3 0,03
07203000000 м. Мукачеве 27256,2 684,9 2,51
04207000000 м. Нікополь 42514,1 5315,4 12,50
22203000000 м. Нетішин 13526,5 4442,8 32,85
25202000000 м. Ніжин 9810,1 11030,6 1,03
21203000000 м. Нова Каховка 10875,0 9592,2 3,66
13205000000 м. Новий Розділ 1841,9 6596,2 0,38
03204000000 м. Нововолинськ 6604,9 10240,8 2,11
06204000000 м. Новоград-Волинський 7133,8 9468,6 2,19
05221000000 м. Новогродівка 4528,6 37,7
24202000000 м. Новодністровськ 3112,8 217,7 0,08
04208000000 м. Новомосковськ 11698,1 8831,4 0,31
15201000000 м. Одеса 334142,2 66136,6 21,75
11203000000 м. Олександрія 12660,9 15347,9 6,09
04209000000 м. Орджонікідзе 12666,2 1132,7 0,04
17204000000 м. Острог 1514,2 1134,6 0,24
18205000000 м. Охтирка 14864,1 1241,5 0,14
14203000000 м. Очаків 2736,2 430,9 0,06
04210000000 м. Павлоград 19225,0 12621,0 0,44
12209000000 м. Первомайськ
(Луганська) 7119,1 12134,6 1,72
14204000000 м. Первомайськ
(Миколаївська) 10279,3 9358,5 1,29
20206000000 м. Первомайський 3756,8 6798,5 0,24
10207000000 м. Переяслав-
Хмельницький 4440,1 5027,7 0,26
04211000000 м. Першотравенськ 2237,5 6292,2 0,22
16201000000 м. Полтава 112291,9 27736,9 39,75
25203000000 м. Прилуки 29656,5 9864,8 33,26
17201000000 м. Рівне 61204,7 8512,7 1,76
10208000000 м. Ржищев 977,3 1145,2 0,06
12210000000 м. Ровеньки 25579,6 342,9 1,42
18206000000 м. Ромни 8303,0 7240,4 0,83
12211000000 м. Рубіжне 9090,8 7754,7 1,10
01208000000 м. Саки 5385,9 2939,4 0,38
13206000000 м. Самбір 8203,8 4742,0 0,27
12212000000 м. Свердловськ 21452,6 12552,9 1,78
11204000000 м. Світловодськ 7383,0 8573,9 3,40
05222000000 м. Селидове 7638,4 8323,6 0,24
12213000000 м. Сєверодонецьк 28869,4 3921,2 0,56
04212000000 м. Синельникове 5156,5 753,0
01201000000 м. Сімферополь 122008,3 19545,2 31,06
22204000000 м. Славута 6415,5 4453,2 1,02
10209000000 м. Славутич 12948,8 3906,9 30,17
05223000000 м. Слов'янськ 27368,9 8042,6 0,23
23205000000 м. Сміла 15207,4 4079,3 0,58
05224000000 м. Сніжне 8254,5 12863,4 0,37
22205000000 м. Старокостянтинів 3713,3 3924,3 0,90
12214000000 м. Стаханов 16205,5 9944,7 1,41
13207000000 м. Стрий 14953,6 2880,0 0,16
01209000000 м. Судак 6056,2 2597,5 0,33
18201000000 м. Суми 96295,5 17513,7 18,20
15206000000 м. Теплодар 821,8 2279,2 0,08
04213000000 м. Тернівка 7098,9 1242,1 0,04
19201000000 м. Тернопіль 59353,4 4166,9 1,27
08205000000 м. Токмак 3796,5 6699,9 0,42
05225000000 м. Торез 7957,5 16901,2 0,49
13208000000 м. Трускавець 7608,5 68,3
07201000000 м. Ужгород 43200,8 6943,9 16,07
23206000000 м. Умань 13009,9 11807,2 1,68
10210000000 м. Фастів 13221,3 1130,4 0,06
01210000000 м. Феодосія 29402,6 1529,5 5,58
20201000000 м. Харків 449172,6 85056 37,32
05226000000 м. Харцизьк 33849,3 3611,9 11,77
21201000000 м. Херсон 81536,8 14861,8 5,67
22201000000 м. Хмельницький 61429,6 11711,5 2,68
02206000000 м. Хмільник 4240,3 1348,2 0,22
07204000000 м. Хуст 7309,5 3294,6 0,65
13209000000 м. Червоноград 11518,0 13608,4 0,77
23201000000 м. Черкаси 91452,9 10945,4 13,99
24201000000 м. Чернівці 64203,2 227,5 0,47
25201000000 м. Чернігів 69119,0 9365,0 0,88
07205000000 м. Чоп 3635,2 1498,3 41,22
20207000000 м. Чугуїв 5043,8 5518,3 0,19
05227000000 м. Шахтарськ 9295,1 9703,0 0,28
22206000000 м. Шепетівка 8379,1 7871,8 1,80
18207000000 м. Шостка 8322,0 15572,6 1,79
15207000000 м. Южне 33008,5 21683,2 45
14205000000 м. Южноукраїнськ 18011,5 8370,1 45
01211000000 м. Ялта 41728,2 4893,1 0,63
09205000000 м. Яремче 2325,3 6078,7 1,77
05228000000 м. Ясинувата 13318,3 3368,6 25,29
05301000000 Амвросіївський р-н 5434,6 9640,4 0,28
15301000000 Ананьївський р-н 1712,8 8184,0 0,28
06301000000 Андрушівський р-н 2239,6 9550,2 2,21
12301000000 Антрацитівський р-н 1171,5 8777,7 1,24
04301000000 Апостолівський р-н 9362,1 10064,0 0,35
14301000000 Арбузинський р-н 2131,1 6088,5 0,84
05302000000 Артемівський р-н 3728,8 9297,6 0,27
15302000000 Арцизський р-н 3354,0 12240,5 0,42
20301000000 Балаклійський р-н 25055,8 1033,8 0,04
15303000000 Балтський р-н 4095,1 10597,0 0,36
06302000000 Баранівський р-н 2750,0 11442,5 2,65
20302000000 Барвінківський р-н 2424,4 7215,4 0,25
10301000000 Баришівський р-н 3891,5 7808,2 0,40
02301000000 Барський р-н 4525,9 13881,8 2,26
25301000000 Бахмацький р-н 5527,6 10642,6 1,00
01301000000 Бахчисарайський р-н 9212,0 15813,6 2,02
14302000000 Баштанський р-н 4047,6 9565,3 1,32
06303000000 Бердичівський р-н 889,2 9564,0 2,22
08301000000 Бердянський р-н 3264,3 6210,3 0,39
07301000000 Берегівський р-н 2363,9 18701,3 3,72
19301000000 Бережанський р-н 4251,6 9736,9 2,97
14303000000 Березанський р-н 3345,4 5139,7 0,71
15304000000 Березівський р-н 2684,3 9738,3 0,33
17301000000 Березнівський р-н 1604,2 21558,4 4,47
14304000000 Березнегуватський р-н 1714,9 5947,1 0,82
21301000000 Бериславський р-н 2829,9 14078,5 5,38
02302000000 Бершадський р-н 5196,6 15601,7 2,54
15305000000 Білгород-
Дністровський р-н 4231,4 15200,0 0,52
12302000000 Біловодський р-н 1690,9 6819,0 0,97
01302000000 Білогірський р-н
(Автономна Республіка
Крим) 4065,2 15302,4 1,96
22301000000 Білогірський р-н
(Хмельницька обл.) 1476,6 9216,2 2,11
21302000000 Білозерський р-н 3327,2 16581,6 6,33
12303000000 Білокуракинський р-н 1601,5 6127,9 0,87
18301000000 Білопільський р-н 4750,3 12878,3 1,48
10302000000 Білоцерківський р-н 4821,9 12638,3 0,64
15306000000 Біляївський р-н 7890,8 22161,9 0,75
20303000000 Близнюківський р-н 1552,3 7270,9 0,26
11301000000 Бобринецький р-н 2897,4 7759,5 3,08
25302000000 Бобровицький р-н 3447,4 8770,6 0,82
20304000000 Богодухівський р-н 4078,8 9059,4 0,32
09301000000 Богородчанський р-н 5764,4 18287,9 5,32
10303000000 Богуславський р-н 3003,4 9147,1 0,46
15307000000 Болградський р-н 4453,4 18885,3 0,64
25303000000 Борзнянський р-н 2180,5 10584,0 0,99
10304000000 Бориспільський р-н 6758,5 9831,6 0,50
20305000000 Борівський р-н 1973,4 5014,6 0,18
10305000000 Бородянський р-н 5292,6 11272,1 0,57
19302000000 Борщівський р-н 4747,4 18217,8 5,57
14305000000 Братський р-н 1595,4 5829,8 0,80
10306000000 Броварський р-н 14647,6 7176,2 0,36
13301000000 Бродівський р-н 5799,1 14592,9 0,83
06304000000 Брусилівський р-н 1055,3 5303,4 1,23
18302000000 Буринський р-н 2999,5 8142,6 0,94
13302000000 Буський р-н 2394,5 15445,0 0,88
19303000000 Бучацький р-н 3930,9 17185,5 5,25
20306000000 Валківський р-н 4026,0 6445,7 0,23
25304000000 Варвинський р-н 4090,4 2329,2 0,22
08302000000 Василівський р-н 10839,1 10332,8 0,65
04302000000 Васильківський р-н
(Дніпропетровська обл.) 2995,8 8674,6 0,30
10307000000 Васильківський р-н
(Київська обл.) 7967,3 11883,6 0,60
16301000000 Великобагачанський р-н 3552,5 5716,6 0,46
07302000000 Великоберезнянський р-н 2474,6 7173,6 1,43
08303000000 Великобілозерський р-н 1167,1 1825,0 0,11
20307000000 Великобурлуцький р-н 3506,3 5719,6 0,20
21303000000 Великолепетиський р-н 1921,3 4690,9 1,79
15308000000 Великомихайлівський р-н 1848,8 9049,4 0,31
05303000000 Великоновосілківський р-н 4173,0 11748,0 0,34
21304000000 Великоолександрівський р-н 1479,2 8515,8 3,25
18303000000 Великописарівський р-н 1816,8 6400,2 0,74
04303000000 Верхньодніпровський р-н 8176,1 7381,4 0,26
21305000000 Верхньорогачицький р-н 1184,2 3490,5 1,33
09302000000 Верховинський р-н 2079,5 12328,6 3,59
14306000000 Веселинівський р-н 2182,1 6871,8 0,95
08304000000 Веселівський р-н 2599,1 5963,3 0,37
24301000000 Вижницький р-н 3686,4 16284,7 5,93
07303000000 Виноградівський р-н 7929,9 30382,9 6,04
21306000000 Високопільський р-н 1139,9 4743,9 1,81
10308000000 Вишгородський р-н 13960,0 6827,9 0,35
08305000000 Вільнянський р-н 6858,4 8326,1 0,52
11302000000 Вільшанський р-н 1416,4 4222,9 1,68
02303000000 Вінницький р-н 8162,0 12381,2 2,01
22302000000 Віньковецький р-н 1420,7 8200,3 1,87
20308000000 Вовчанський р-н 6317,3 11143,8 0,39
14307000000 Вознесенський р-н 1752,9 7264,6 1,00
05304000000 Волноваський р-н 18898,1 8878,4 0,26
07304000000 Воловецький р-н 2339,0 7771,7 1,54
05305000000 Володарський р-н
(Донецька обл.) 5088,3 4426,0 0,13
10309000000 Володарський р-н
(Київська обл.) 2618,8 4882,9 0,25
06305000000 Володарсько-
Волинський р-н 3873,6 8404,9 1,95
03301000000 Володимир-
Волинський р-н 1297,8 7713,3 1,59
17302000000 Володимирецький р-н 920,5 22423,0 4,65
22303000000 Волочиський р-н 4854,4 13318,9 3,04
14308000000 Врадіївський р-н 1565,9 5657,8 0,78
16302000000 Гадяцький р-н 5589,4 12414,1 1,01
11303000000 Гайворонський р-н 3461,2 8586,7 3,41
02304000000 Гайсинський р-н 5081,2 14651,3 2,38
09303000000 Галицький р-н 8013,8 12523,8 3,64
21307000000 Генічеський р-н 5626,5 13810,8 5,27
24302000000 Герцаївський р-н 1402,3 10049,0 3,66
24303000000 Глибоцький р-н 3925,4 20018,6 7,29
16303000000 Глобинський р-н 4005,9 13741,9 1,11
18304000000 Глухівський р-н 1615,9 7026,9 0,81
11304000000 Голованівський р-н 3633,3 7429,0 2,95
21308000000 Голопристанський р-н 4299,5 15117,1 5,77
21309000000 Горностаївський р-н 1426,1 6088,5 2,32
09304000000 Городенківський р-н 2740,4 15965,4 4,65
23301000000 Городищенський р-н 4399,6 9485,7 1,35
25305000000 Городнянський р-н 2213,4 9349,2 0,88
13303000000 Городоцький р-н 3952,1 19164,4 1,09
22304000000 Городоцький р-н 2916,1 14647,2 3,35
03302000000 Горохівський р-н 2921,1 15552,4 3,20
17303000000 Гощанський р-н 1767,8 11312,9 2,34
16304000000 Гребінківський р-н 4397,0 3428,8 0,28
08306000000 Гуляйпільський р-н 4620,4 5790,9 0,36
19304000000 Гусятинський р-н 4968,7 15672,9 4,79
20309000000 Дворічанський р-н 1754,6 5177,7 0,18
17304000000 Демидівський р-н 810,2 4662,1 0,97
22305000000 Деражнянський р-н 1631,2 10138,9 2,32
20310000000 Дергачівський р-н 8838,2 16017,8 0,56
01303000000 Джанкойський р-н 2853,8 26392,1 3,38
06306000000 Дзержинський р-н 1600,5 9664,4 2,24
16305000000 Диканський р-н 3237,2 3493,7 0,28
04304000000 Дніпропетровський р-н 10563,0 10849,5 0,38
05306000000 Добропільський р-н 2377,6 3722,5 0,11
11305000000 Добровеличківський р-н 5604,9 7318,4 2,91
09305000000 Долинський р-н
(Івано-Франківська обл.) 15069,1 12775,5 3,72
11306000000 Долинський р-н
(Кіровоградська обл.) 4290,9 7684,6 3,05
14309000000 Доманівський р-н 2055,2 7612,6 1,05
23302000000 Драбівський р-н 3155,8 9880,4 1,41
13304000000 Дрогобицький р-н 2383,4 19496,7 1,11
17305000000 Дубенський р-н 1110,3 14097,8 2,92
17306000000 Дубровицький р-н 1068,6 16912,7 3,51
22306000000 Дунаєвецький р-н 3565,4 18852,1 4,31
14310000000 Єланецький р-г 1092,1 5404,8 0,75
06307000000 Ємільчинський р-н 823,2 13942,0 3,23
23303000000 Жашківський р-н 3803,2 11028,7 1,57
13305000000 Жидачівський р-н 7945,9 16803,8 0,96
06308000000 Житомирський р-н 5427,8 13167,6 3,05
02305000000 Жмеринський р-н 1663,6 13105,8 2,13
13306000000 Жовківський р-н 6460,0 29840,5 1,70
14311000000 Жовтневий р-н 3880,4 12410,8 1,71
19305000000 Заліщицький р-н 2635,2 13492,1 4,12
08307000000 Запорізький р-н 3925,7 10893,0 0,68
17307000000 Зарічненський р-н 449,0 12250,8 2,54
24304000000 Заставнівський р-н 2045,5 15211,0 5,54
20311000000 Зачепилівський р-н 1378,0 4601,6 0,16
19306000000 Збаразький р-н 3492,1 15256,5 4,66
19307000000 Зборівський р-н 2572,9 12654,5 3,87
23304000000 Звенигородський р-н 3240,3 13565,8 1,93
10310000000 Згурівський р-н 1544,5 5499,5 0,28
17308000000 Здолбунівський р-н 8364,6 9654,5 2,00
16306000000 Зінківський р-н 3001,6 9762,0 0,79
20312000000 Зміївський р-н 10699,1 11183,2 0,39
11307000000 Знам'янський р-н 1570,0 10436,7 4,14
23305000000 Золотоніський р-н 6060,9 8730,3 1,24
13307000000 Золочівський р-н
(Львівська обл.) 4354,9 19127,7 1,09
20313000000 Золочівський р-н
(Харківська обл.) 2334,6 7322,8 0,26
03303000000 Іваничівський р-н 2065,5 9395,4 1,94
15309000000 Іванівський р-н
(Одеська обл.) 2729,1 7365,6 0,25
21310000000 Іванівський р-н
(Херсонська обл.) 951,7 5244,1 2,00
15310000000 Ізмаїльський р-н 3490,5 12353,7 0,42
10311000000 Іванківський р-н 8369,4 2862,6 0,15
20314000000 Ізюмський р-н 1655,6 5061,1 0,18
22307000000 Ізяславський р-н 2582,4 14376,9 3,29
02306000000 Іллінецький р-н 3290,0 10700,6 1,74
07305000000 Іршавський р-н 5760,8 29440,7 5,85
25306000000 Ічнянський р-н 3088,4 9096,4 0,85
10312000000 Кагарлицький р-н 3678,8 7909,8 0,40
14312000000 Казанківський р-н 2105,3 7032,8 0,97
21311000000 Каланчацький р-н 2148,0 6019,3 2,30
02307000000 Калинівський р-н 5344,6 14298,8 2,33
09306000000 Калуський р-н 1193,5 18226,9 5,30
22308000000 Кам'янець-
Подільський р-н 4157,8 17372,3 3,97
08308000000 Кам'янсько-
Дніпровський р-н 4263,1 8068,4 0,51
03304000000 Камінь-Каширський р-н 1297,2 20352,4 4,19
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 7346,3 12653,1 0,72
23306000000 Кам'янський р-н 2951,2 7703,8 1,10
23307000000 Канівський р-н 924,8 9756,9 1,39
16307000000 Карлівський р-н 4129,9 8312,5 0,67
23308000000 Катеринопільський р-н 2695,3 6541,4 0,93
21312000000 Каховський р-н 2442,2 13889,8 5,30
20315000000 Кегичівський р-н 3462,4 4184,0 0,15
24305000000 Кельменецький р-н 2621,0 10786,1 3,93
10313000000 Києво-Святошинський р-н 34676,7 4892,2 0,25
03305000000 Ківерцівський р-н 3671,9 18339,2 3,78
15311000000 Кілійський р-н 4810,3 13447,8 0,46
11308000000 Кіровоградський р-н 4772,6 7555,5 3,00
01304000000 Кіровський р-н 3472,0 12890,3 1,65
24306000000 Кіцманський р-н 4256,9 17215,8 6,27
16308000000 Кобеляцький р-н 3659,5 12832,8 1,04
03306000000 Ковельський р-н 2475,0 12743,4 2,63
15312000000 Кодимський р-н 1773,5 8985,6 0,31
25307000000 Козелецький р-н 3087,3 13988,3 1,31
16309000000 Козельщинський р-н 1063,0 6787,7 0,55
19308000000 Козівський р-н 2512,3 11032,3 3,37
02308000000 Козятинський р-н 3297,7 15189,2 2,47
20316000000 Коломацький р-н 1097,2 1520,1 0,05
09307000000 Коломийський р-н 2483,7 36144,8 10,51
15313000000 Комінтернівський р-н 7825,8 10594,0 0,36
11309000000 Компаніївський р-н 1444,3 4751,8 1,89
18305000000 Конотопський р-н 1631,7 7479,5 0,86
17309000000 Корецький р-н 1354,6 11367,1 2,36
25308000000 Коропський р-н 1686,8 8162,2 0,77
06309000000 Коростенський р-н 1527,3 9030,6 2,09
06310000000 Коростишівський р-н 4953,1 7965,2 1,85
23309000000 Корсунь-
Шевченківський р-н 4857,0 9751,0 1,39
25309000000 Корюківський р-н 3665,1 7012,6 0,66
09308000000 Косівський р-н 4043,5 27702,5 8,06
17310000000 Костопільський р-н 5268,5 16265,9 3,37
05307000000 Костянтинівський р-н 2631,2 3894,6 0,11
16326000000 Котелевський р-н 1604,8 5156,4 0,42
15314000000 Котовський р-н 1597,6 5994,3 0,20
22309000000 Красилівський р-н 5064,9 14469,0 3,31
05308000000 Красноармійський р-н 1938,7 7810,8 0,23
01305000000 Красногвардійський р-н 6885,3 19258,6 2,47
20317000000 Красноградський р-н 14572,2 753,4 5,97
12304000000 Краснодонський р-н 12280,9 3171,1 32,04
20318000000 Краснокутський р-н 3057,6 7262,5 0,26
15315000000 Красноокнянський р-н 1646,7 6544,8 0,22
01306000000 Красноперекопський р-н 1710,9 8310,5 1,06
18306000000 Краснопільський р-н 2750,0 8187,1 0,94
19309000000 Кременецький р-н 4941,2 18448,9 5,64
16310000000 Кременчуцький р-н 3716,7 7605,4 0,62
12305000000 Кремінський р-н 2900,3 10731,2 1,52
14313000000 Кривоозерський р-н 1856,4 7303,4 1,01
04305000000 Криворізький р-н 6623,6 6473,8 0,22
02309000000 Крижопільський р-н 3400,8 8483,4 1,38
04306000000 Криничанський р-н 2788,2 9265,9 0,32
18307000000 Кролевецький р-н 3457,5 9651,2 1,11
08309000000 Куйбишевський р-н 3777,8 4606,0 0,29
25310000000 Куликівський р-н 993,6 5471,4 0,51
20319000000 Куп'янський р-н 1597,1 7326,5 0,26
19310000000 Лановецький р-н 1874,5 9153,3 2,80
18308000000 Лебединський р-н 1540,1 9662,8 1,11
01307000000 Ленінський р-н 5758,4 13479,4 1,73
22310000000 Летичівський р-н 1800,6 8855,9 2,02
02310000000 Липовецький р-н 2818,8 10707,2 1,74
18309000000 Липоводолинський р-н 1743,2 5840,8 0,67
23310000000 Лисянський р-н 2011,7 7454,7 1,06
02311000000 Літинський р-н 2167,7 11746,2 1,91
20320000000 Лозівський р-н 2753,8 9915,7 0,35
03307000000 Локачинський р-н 1127,2 7422,6 1,53
16311000000 Лохвицький р-н 5414,9 9398,4 0,76
16312000000 Лубенський р-н 1951,9 8592,2 0,70
06311000000 Лугинський р-н 727,3 5999,5 1,39
12306000000 Лутугинський р-н 9710,2 10221,1 1,45
03308000000 Луцький р-н 4734,3 13023,9 2,68
06312000000 Любарський р-н 1259,0 8864,2 2,05
15316000000 Любашівський р-н 2522,8 8594,4 0,29
03309000000 Любешівський р-н 455,9 13014,2 2,68
03310000000 Любомльський р-н 3455,7 11001,4 2,27
05309000000 Мар'їнський р-н 13186,2 11047,5 0,32
04307000000 Магдалинівський р-н 4501,2 7733,1 0,27
10314000000 Макарівський р-н 4158,2 11342,6 0,58
06313000000 Малинський р-н 5835,7 9809,6 2,27
11310000000 Маловисківський р-н 3454,7 11183,6 4,44
03311000000 Маневицький р-н 1638,4 18498,7 3,81
23311000000 Маньківський р-н 2284,7 8440,8 1,20
12307000000 Марківський р-н 1187,8 4845,6 0,69
16313000000 Машівський р-н 2711,4 4495,9 0,36
04308000000 Межівський р-н 2413,2 6474,6 0,22
08310000000 Мелітопольський р-н 3669,1 12625,7 0,79
25311000000 Менський р-н 3482,5 10469,3 0,98
13309000000 Миколаївський р-н
(Львівська обл.) 5213,5 15516,3 0,88
14314000000 Миколаївський р-н
(Миколаївська обл.) 3287,0 7835,6 1,08
15317000000 Миколаївський р-н
(Одеська обл.) 1703,3 5162,6 0,18
16314000000 Миргородський р-н 273,5 12068,6 0,98
10315000000 Миронівський р-н 5258,7 6308,0 0,32
08311000000 Михайлівський р-н 2874,8 6582,6 0,41
07306000000 Міжгірський р-н 3252,5 16539,8 3,29
12308000000 Міловський р-н 1292,8 4089,6 0,58
17311000000 Млинівський р-н 2171,0 12035,8 2,49
02312000000 Могилів-Подільський р-н 1487,7 10183,3 1,66
23312000000 Монастерищенський р-н 3133,2 10024,2 1,43
19311000000 Монастириський р-н 1747,5 8899,1 2,72
13310000000 Мостиський р-н 3636,6 17198,0 0,98
07307000000 Мукачівський р-н 4792,0 24104,1 4,79
02313000000 Мурованокуриловецький
р-н 1506,7 8737,0 1,42
04309000000 Нікопольський р-н 5737,0 7533,4 0,26
09309000000 Надвірнянський р-н 14940,0 26864,4 7,81
06314000000 Народицький р-н 212,0 3456,9 0,80
18310000000 Недригайлівський р-н 2109,1 6951,2 0,80
02314000000 Немирівський р-н 4043,4 13642,5 2,22
01308000000 Нижньогірський р-н 3800,8 12375,5 1,58
21313000000 Нижньосірогозький р-н 1338,6 5021,9 1,92
25312000000 Ніжинський р-н 289,4 10462,1 0,98
11311000000 Новгородківський р-н 1763,9 4551,0 1,80
25313000000 Новгород-Сіверський р-н 2693,7 8096,2 0,76
05310000000 Новоазовський р-н 5677,5 5879,9 0,17
12309000000 Новоайдарський р-н 2275,3 5834,7 0,83
11312000000 Новоархангельський р-н 1678,4 8515,0 3,38
14315000000 Новобузький р-н 3041,1 8245,1 1,14
20321000000 Нововодолазький р-н 3882,2 7957,8 0,28
21314000000 Нововоронцовський р-н 1792,6 6001,6 2,29
06315000000 Новоград-Волинський р-н 3195,2 14728,6 3,41
08312000000 Новомиколаївський р-н 2487,9 3581,0 0,22
11313000000 Новомиргородський р-н 1920,8 9053,6 3,60
04310000000 Новомосковський р-н 8581,1 13594,9 0,47
14316000000 Новоодеський р-н 2727,6 9618,4 1,33
12310000000 Новопсковський р-н 4373,6 7060,9 1,00
16315000000 Новосанжарський р-н 3118,8 9022,7 0,73
24307000000 Новоселицький р-н 5460,3 21188,7 7,71
21315000000 Новотроїцький р-н 2919,5 11016,9 4,21
11314000000 Новоукраїнський р-н 4676,6 10034,8 3,98
22311000000 Новоушицький р-н 1367,3 9721,9 2,22
25314000000 Носівський р-н 2755,4 8612,3 0,81
10316000000 Обухівський р-н 23671,3 2042,0 10,60
15318000000 Овідіопольський р-н 12182,0 5945,1 0,20
06316000000 Овруцький р-н 3673,8 16253,2 3,77
06317000000 Олевський р-н 1356,8 14880,1 3,45
05311000000 Олександрівський р-н
(Донецька обл.) 1889,9 5447,0 0,16
11315000000 Олександрівський р-н
(Кіровоградська обл.) 3091,4 7847,1 3,11
11316000000 Олександрійський р-н 2132,9 10014,0 3,97
11317000000 Онуфріївський р-н 1284,9 5380,7 2,13
02315000000 Оратівський р-н 1003,5 8426,2 1,37
16317000000 Оржицький р-н 2375,1 7049,9 0,57
08313000000 Оріхівський р-н 4768,6 10724,6 0,67
17312000000 Острозький р-н 1039,6 10931,9 2,27
18311000000 Охтирський р-н 3194,2 5309,8 0,61
14317000000 Очаківський р-н 1051,7 6213,7 0,86
04311000000 Павлоградський р-н 3258,8 6620,0 0,23
05312000000 Першотравневий р-н 4999,2 2985,0 0,09
01309000000 Первомайський р-н
(Автономна Республіка
Крим) 2646,6 9700,2 1,24
14318000000 Первомайський р-н
(Миколаївська обл.) 2563,9 9339,6 1,29
20322000000 Первомайський р-н
(Харківська обл.) 2103,1 3026,3 0,11
12311000000 Перевальський р-н 7176,1 13346,0 1,89
13311000000 Перемишлянський р-н 2751,5 13216,7 0,75
07308000000 Перечинський р-н 2466,9 7586,0 1,51
10317000000 Переяслав-
Хмельницький р-н 1950,2 9083,4 0,46
04312000000 Петриківський р-н 2342,3 5054,4 0,17
11318000000 Петрівський р-н 3133,3 5477,6 2,18
04313000000 Петропавлівський р-н 2401,3 8145,7 0,28
23023000000 Печенізький р-н 993,6 2474,0 0,09
16318000000 Пирятинський р-н 2967,2 8121,8 0,66
19312000000 Підволочиський р-н 2869,1 11719,9 3,58
19313000000 Підгаєцький р-н 1143,9 6160,9 1,88
02316000000 Піщанський р-н 1307,5 6243,0 1,02
02317000000 Погребищенський р-н 2938,2 9798,4 1,59
04314000000 Покровський р-н 5688,3 6597,9 0,23
10318000000 Поліський р-н 351,2 2590,0 0,13
08314000000 Пологівський р-н 8900,7 5855,1 0,37
22312000000 Полонський р-н 3437,4 12307,5 2,81
16319000000 Полтавський р-н 5764,9 10627,0 0,86
12312000000 Попаснянський р-н 9098,3 3167,8 0,45
06318000000 Попільнянський р-н 3462,6 8630,9 2,00
08315000000 Приазовський р-н 4113,3 6590,1 0,41
25315000000 Прилуцький р-н 1758,6 10742,7 1,01
08316000000 Приморський р-н 4257,7 6458,6 0,41
13312000000 Пустомитівський р-н 8254,8 23657,4 1,35
18312000000 Путивльський р-н 2561,9 6903,0 0,79
24308000000 Путильський р-н 2021,4 8562,3 3,12
04315000000 П'ятихатський р-н 5910,1 9072,3 0,31
13313000000 Радехівський р-н 2885,8 14905,1 0,85
17313000000 Радивилівський р-н 2437,2 11215,1 2,32
06319000000 Радомишльський р-н 2773,7 9786,2 2,27
03312000000 Ратнівський р-н 1606,9 16527,8 3,41
07309000000 Рахівський р-н 6035,1 27985,1 5,56
15319000000 Ренійський р-н 5178,6 7723,1 0,26
16320000000 Решетилівський р-н 1981,2 8319,7 0,68
17314000000 Рівненський р-н 7889,1 19340,8 4,01
25316000000 Ріпкинський р-н 1924,7 8954,2 0,84
09310000000 Рогатинський р-н 3027,9 12898,5 3,75
03313000000 Рожищенський р-н 2098,9 12002,1 2,47
09311000000 Рожнятівський р-н 3974,3 21948,4 6,39
15320000000 Роздільнянський р-н 5866,4 12319,1 0,42
01310000000 Роздольненський р-н 3156,4 8509,7 1,09
08317000000 Розівський р-н 1635,2 2260,5 0,14
17315000000 Рокитнівський р-н 2277,2 17098,9 3,54
10319000000 Рокитнянський р-н 2813,2 8096,4 0,41
18313000000 Роменський р-н 3342,2 9041,2 1,04
06320000000 Ружинський р-н 1854,6 8706,6 2,02
15321000000 Савранський р-н 1210,4 5681,3 0,19
01311000000 Сакський р-н 4036,0 19697,6 2,52
13314000000 Самбірський р-н 1106,2 22043,6 1,25
15322000000 Саратський р-н 3735,6 12587,1 0,43
17316000000 Сарненський р-н 4637,5 29408,1 6,09
20324000000 Сахновщинський р-н 2137,0 6631,6 0,23
07310000000 Свалявський р-н 4358,2 12669,4 2,52
12313000000 Сватівський р-н 3440,1 8864,9 1,26
11319000000 Світловодський р-н 852,8 3691,0 1,46
16321000000 Семенівський р-н
(Полтавська обл.) 1342,7 8981,7 0,73
25317000000 Семенівський р-н
(Чернігівська обл.) 1255,6 6364,1 0,60
18314000000 Середино-Будський р-н 1331,4 5210,7 0,60
04316000000 Синельниківський р-н 3568,3 12545,3 0,43
01312000000 Сімферопольський р-н 10764,5 29005,5 3,71
21316000000 Скадовський р-н 5248,0 9458,6 3,61
10320000000 Сквирський р-н 5021,8 8376,8 0,43
13315000000 Сколівський р-н 3453,0 17518,5 1,00
22313000000 Славутський р-н 2062,7 10285,7 2,35
12314000000 Слов'яносербський р-н 5093,4 10601,8 1,50
05313000000 Слов'янський р-н 4754,0 6997,8 0,20
23313000000 Смілянський р-н 2471,1 7957,6 1,13
14319000000 Снігурівський р-н 4052,0 10949,9 1,51
09312000000 Снятинський р-н 3386,7 18935,1 5,51
01313000000 Совєтський р-н 2864,0 8675,8 1,11
13316000000 Сокальський р-н 8975,8 20789,8 1,18
24309000000 Сокирянський р-н 1848,6 12562,1 4,57
04317000000 Солонянський р-н 4861,6 8751,8 0,30
25318000000 Сосницький р-н 1285,1 5835,4 0,55
04318000000 Софіївський р-н 2107,0 7136,2 0,25
25319000000 Срібнянський р-н 691,0 3741,4 0,35
05314000000 Старобешівський р-н 9707,4 6874,2 0,20
10321000000 Ставищенський р-н 2059,1 7547,9 0,38
12315000000 Станично-Луганський р-н 4480,5 10005,7 1,42
12316000000 Старобільський р-н 3962,1 11770,0 1,67
03314000000 Старовижівський р-н 1135,2 10622,8 2,19
22314000000 Старокостянтинівський р-н 570,6 15237,2 3,48
13317000000 Старосамбірський р-н 3472,2 27369,5 1,56
22315000000 Старосинявський р-н 1117,4 7048,6 1,61
24310000000 Сторожинецький р-н 4585,7 27633,4 10,06
13318000000 Стрийський р-н 7441,0 12776,9 0,73
18315000000 Сумський р-н 5538,7 13215,5 1,52
25320000000 Талалаївський р-н 908,0 4726,5 0,44
23314000000 Тальнівський р-н 3051,4 10492,0 1,49
10322000000 Таращанський р-н 2350,4 9067,1 0,46
15323000000 Тарутинський р-н 2283,0 13479,5 0,46
15324000000 Татарбунарський р-н 2917,6 10229,6 0,35
05315000000 Тельманівський р-н 3447,2 6858,3 0,20
22316000000 Теофіпольський р-н 2041,6 8721,2 1,99
02318000000 Теплицький р-н 1917,6 9701,4 1,58
19314000000 Теребовлянський р-н 4333,5 17396,9 5,31
19315000000 Тернопільський р-н 4521,1 13157,6 4,02
10323000000 Тетіївський р-н 3018,8 9273,0 0,47
02319000000 Тиврівський р-н 3728,1 12158,0 1,98
09313000000 Тисменицький р-н 8482,0 16740,3 4,86
09314000000 Тлумацький р-н 2137,9 15243,5 4,44
08318000000 Токмацький р-н 2479,9 5380,4 0,34
04319000000 Томаківський р-н 3380,4 5980,2 0,21
02320000000 Томашпільський р-н 3169,2 9476,4 1,54
12317000000 Троїцький р-н 1929,8 6182,9 0,88
02321000000 Тростянецький р-н 3499,6 9210,0 1,50
18316000000 Тростянецький р-н 7250,2 4773,0 0,55
02322000000 Тульчинський р-н 3043,5 15216,3 2,48
03315000000 Турійський р-н 1470,0 8441,6 1,74
13319000000 Турківський р-н 1994,5 20942,7 1,19
07311000000 Тячівський р-н 7646,7 50405,1 10,02
07312000000 Ужгородський р-н 9230,3 10047,6 2,00
11320000000 Ульяновський р-н 1125,4 7723,4 3,06
23315000000 Уманський р-н 3486,0 12361,4 1,76
11321000000 Устинівський р-н 1035,9 4614,0 1,84
10324000000 Фастівський р-н 1687,1 9352,5 0,48
15325000000 Фрунзівський р-н 1223,9 6406,9 0,22
20325000000 Харківський р-н 18379,7 27067,2 0,95
22317000000 Хмельницький р-н 4294,4 11881,9 2,72
02323000000 Хмільницький р-н 1296,0 16388,3 2,67
16322000000 Хорольський р-н 3642,9 8534,9 0,69
24311000000 Хотинський р-н 3186,7 17754,7 6,46
23316000000 Христинівський р-н 4878,9 7123,1 1,01
07313000000 Хустський р-н 3080,5 29891,3 5,94
04320000000 Царичанський р-н 2769,5 6378,8 0,22
21317000000 Цюрупинський р-н 4426,7 16908,2 6,46
21318000000 Чаплинський р-н 2391,4 10734,0 4,10
22318000000 Чемеровецький р-н 1749,4 13426,5 3,07
06321000000 Червоноармійський р-н 1067,5 7724,8 1,79
23317000000 Черкаський р-н 6920,5 16110,5 2,29
02324000000 Чернівецький р-н 1047,9 7592,5 1,24
08319000000 Чернігівський р-н
(Запорізька обл.) 2169,6 5035,9 0,32
25321000000 Чернігівський р-н
(Чернігівська обл.) 5977,5 11661,9 1,09
06322000000 Черняхівський р-н 1735,3 9107,1 2,11
02325000000 Чечельницький р-н 768,9 7471,1 1,22
23318000000 Чигиринський р-н 2328,3 8484,0 1,21
23319000000 Чорнобаївський р-н 5998,9 9147,4 1,30
01314000000 Чорноморський р-н 7750,7 2641,2 0,34
16323000000 Чорнухинський р-н 461,8 4987,0 0,40
19316000000 Чортківський р-н 6203,0 18953,0 5,79
20326000000 Чугуївський р-н 4977,1 9487,4 0,33
06323000000 Чуднівський р-н 2216,9 11496,9 2,66
16324000000 Чутівський р-н 1527,6 6620,1 0,54
02326000000 Шаргородський р-н 2669,2 17844,8 2,90
05316000000 Шахтарський р-н 1838,6 5127,5 0,15
03316000000 Шацький р-н 904,7 4811,6 0,99
20327000000 Шевченківський р-н 2320,5 5055,8 0,18
22319000000 Шепетівський р-н 431,6 12606,1 2,88
04321000000 Широківський р-н 3250,2 6104,2 0,21
15326000000 Ширяївський р-н 1926,5 8371,6 0,28
16325000000 Шишацький р-н 3452,0 3688,1 0,30
18317000000 Шосткинський р-н 3851,5 1503,5 0,17
23320000000 Шполянський р-н 4778,0 10749,5 1,53
19317000000 Шумський р-н 1692,7 9952,8 3,04
25322000000 Щорський р-н 2658,3 6139,1 0,58
04322000000 Юр'ївський р-н 1209,5 3857,0 0,13
13320000000 Яворівський р-н 8617,4 30581,4 1,74
10325000000 Яготинський р-н 4937,3 7019,6 0,36
08320000000 Якимівський р-н 3552,2 8149,2 0,51
02327000000 Ямпільський р-н
(Вінницька обл.) 3238,1 10699,6 1,74
18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 2511,4 6365,3 0,73
22320000000 Ярмолинецький р-н 2227,1 9881,3 2,26
05317000000 Ясинуватський р-н 3369,9 4373,8 0,13
01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 127032,4 105400,9 13,49
02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області 68467,7 83579,0 13,60
03100000000 Обласний бюджет
Волинської області 35362,0 57684,3 11,88
04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської
області 371064,1 57636,7
05100000000 Обласний бюджет
Донецької області 443434,3 14715
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області 46999,9 87025,1 20,17
07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської області 45833,5 59516,5 11,83
08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області 189906,1 3794,6
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області 58173,9 59592,5 17,31
10100000000 Обласний бюджет
Київської області 101195,5 48513,3 2,47
11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської області 49411,3 51613,1 20,49
12100000000 Обласний бюджет
Луганської області 131919,1 87707,6 12,44
13100000000 Обласний бюджет
Львівської області 133135,7 75286,5 4,29
14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської області 89582,9 30906,4 4,26
15100000000 Обласний бюджет
Одеської області 190710,4 20582,4 0,70
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області 112314,4 38867,1 3,15
17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області 43017,9 57408,3 11,90
18100000000 Обласний бюджет
Сумської області 73290,9 42064,3 4,83
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської області 36345,2 56034,9 17,12
20100000000 Обласний бюджет
Харківської області 213876,1 30512,2 1,08
21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області 49690,8 61785,6 23,59
22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області 52240,1 75814,4 17,33
23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області 71073,5 57870,5 8,24
24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області 29674,7 49470,6 18,01
25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області 55667,1 64198,6 6,02
26000000000 Міський бюджет
міста Києва 2588834,5 563794
27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя 141888,2 11832,1 5,41
ВСЬОГО 13560350,0 7356661,8 1590915,7

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2004 рік

тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з | Субвенції з державного бюджету |
| бюджету | державного бюджету |------------------------------------------------------------------------------------------------+----------
| адміністративно- | на: | Субвенція загального фонду на: |
| територіальної |---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------
| одиниці |зменшення | забезпе- | виплату | надання | надання | надання |виконання|компен- |будівництво |на покриття|на заходи|погашення
| |фактичних | чення |допомоги |передбаче-| передба-| пільг | заходів | сацію |і придбання | витрат |пов'язані|боргу по
| |диспропор-|утримання |сім'ям з |них чинним| чених |ветеранам | щодо | втрат | житла |пов'язаних |із завер-|відсотках
| |цій між |соціальної| дітьми, |законодав-| чинним | війни і |радіацій-|доходів | військово- | з переда- | шенням |за кредит,
| |місцевими | інфра- |малозабез-| ством | законо- | праці, | ного та |внаслі- |службовцям, | чею в | рекон- |наданий у
| |бюджетами |структури | печеним |пільг ве- |давством |військової|соціаль- |док роз-| особам |комунальну |струкції |1997 році
| | через | міста |сім'ям та | теранам |пільг ве-| служби, | ного |міщення | рядового і |власність |Донецької|відкритим
| | нерівно- |Славутича |інвалідам | війни і | теранам | органів | захисту |на тери-| началь- |житлового | обласної|акціонер-
| | мірність | |з дитинст-|праці, ве-| війни і |внутрішніх|населення| торії | ницького | фонду і |травмато-|ним това-
| | мережі | | ва і | теранам | праці, | справ, | міста | міста | складу | інших | логічної| риством
| |бюджетних | | дітям- |військової|ветеранам| реабілі- | Жовті | Чорно- |крімінально-| об'єктів | лікарні |"Державний
| | установ | |інвалідам | служби, |військо- | тованим | Води | морсь- | виконавчої |соціальної | | ощадний
| | | | |ветеранам |вої служ-| громадя- | | кого | системи та |інфраструк-| | банк
| | | | | органів |би, вете-| нам, які | | Флоту | органів | тури | | України"
| | | | |внутрішніх|ранам ор-| стали | |Російсь-| внутрішніх |Макіївсько-| |Рівненсь-
| | | | |справ, ре-| ганів |інвалідами| |кої Фе- | справ, в | го мета- | |кій облас-
| | | | |абілітова-|внутріш- |внаслідок | |дерації | тому числі |лургійного | | ній дер-
| | | | |ним грома-| ніх |репресій, | | | звільненим |комбінату | | жавній
| | | | |дянам, які| справ, |або є пен-| | | у запас |ім. Кірова | |адмініст-
| | | | |стали ін- |громадя- |сіонерами,| | | або | | |рації на
| | | | | валідами |нам, які | громадя- | | | відставку | | |погашення
| | | | |внаслідок |постраж- |нам, які | | | за станом | | |заборгова-
| | | | | репресій,| дали | постраж- | | | здоров'я, | | |ності по
| | | | |або є пен-|внаслідок| дали | | | віком, | | |заробітній
| | | | |сіонерами,| Чорно- |внаслідок | | | вислугою | | |платі та
| | | | | громадя- |бильської|Чорнобиль-| | | років та у | | |соціальних
| | | | | нам, які |катастро-|ської ка- | | | зв'язку із | | |виплатах
| | | | |постражда-| фи, та |тастрофи, | | |скороченням | | |
| | | | |ли внаслі-|житлових | з послуг | | |штатів, які | | |
| | | | |док Чорно-|субсидій |зв'язку та| | |перебувають | | |
| | | | |бильської |населенню|інших пе- | | |на квартир- | | |
| | | | |катастро- | на |редбачених| | |ному обліку | | |
| | | | | фи, та |придбання|законодав-| | | за місцем | | |
| | | | | житлових |твердого | ством | | |проживання, | | |
| | | | | субсидій |та рідко-| пільг | | | членам | | |
| | | | |населенню |го пічно-| (крім | | | сімей з | | |
| | | | |на оплату |го побу- | пільг на | | | числа цих | | |
| | | | | електро- | тового |одержання | | | осіб, які | | |
| | | | | енергії, |палива і | ліків, | | | загинули | | |
| | | | |природного|скрапле- | зубопро- | | | під час | | |
| | | | |газу, пос-|ного газу|тезування,| | | виконання | | |
| | | | | луг теп- | | оплату | | | ними | | |
| | | | |ло-, водо-| | електро- | | | службових | | |
| | | | |постачання| | енергії, | | |обов'язків, | | |
| | | | |і водовід-| |природного| | | а також | | |
| | | | | ведення, | | і скрап- | | | учасникам | | |
| | | | |квартирної| | леного | | |бойових дій | | |
| | | | | плати, | | газу, | | | в Афганіс- | | |
| | | | |вивезення | | твердого | | | тані та | | |
| | | | |побутового| |та рідкого| | | воєнних | | |
| | | | |сміття та | | пічного | | | конфліктів | | |
| | | | | рідких | |побутового| | |у зарубіжних| | |
| | | | | нечистот | | палива, | | | країнах | | |
| | | | | | | послуг | | | | | |
| | | | | | | тепло-, | | | | | |
| | | | | | |водопоста-| | | | | |
| | | | | | | чання і | | | | | |
| | | | | | | водовід- | | | | | |
| | | | | | | ведення, | | | | | |
| | | | | | |квартирної| | | | | |
| | | | | | | плати, | | | | | |
| | | | | | |вивезення | | | | | |
| | | | | | |побутового| | | | | |
| | | | | | |сміття та | | | | | |
| | | | | | | рідких | | | | | |
| | | | | | |нечистот) | | | | | |
| | | | | | |та компен-| | | | | |
| | | | | | | сацію за | | | | | |
| | | | | | |пільговий | | | | | |
| | | | | | | проїзд | | | | | |
| | | | | | | окремих | | | | | |
| | | | | | |категорій | | | | | |
| | | | | | |громадян | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 14200,7 66518,0 60809,3 14759,1 23770,0 10633,6
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 11664,7 94890,1 52823,2 61706,0 23211,1 8296,1
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 7454,1 107252,5 39661,9 12426,1 12305,4 834,4
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 22368,9 104182,8 172784,2 11972,0 46631,6 10595,1
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет 29135,3 93935,5 173905,7 21042,2 60229,2 6692,7 10000,0
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 9458,4 49996,3 54340,1 29748,9 20063,9 7492,5
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 8931,4 54192,5 22226,1 7519,1 10543,4 2965,8
Закарпатської області

08100000000 Обласний бюджет 12287,6 49319,5 70440,8 20176,6 25567,5 3314,6
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 9857,6 98276,4 53418,0 11761,2 14639,9 3426,3
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 11722,1 42119,5 120631,6 22251,2 26694,2 4141,3
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 7458,1 43475,6 39411,6 25491,0 14109,2 2497,5
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 14963,6 70801,0 96362,9 16758,1 32799,8 2545,7
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 17352,0 144135,4 131363,5 11945,1 29264,0 1485,8
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 8455,2 50031,6 45781,5 10258,6 15030,9 4873,6
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 15884,2 87303,1 96460,8 36953,2 30725,8 13397,0
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 10631,8 44166,6 99191,7 11103,6 21936,2 6228,3
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет 8223,6 67521,7 45224,0 6939,6 12782,1 3436,0 1719,4
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет     8209,8        43236,0  63515,6  20614,7  16730,8             3858,0
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет 7568,3 81770,7 47277,2 12314,0 13839,8 2364,5
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 17432,7 70119,8 163024,2 18514,6 37849,2 15245,0
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 7782,7 40317,3 24032,5 20364,7 13647,5 1940,6
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет 9638,0 61700,1 63139,1 41800,8 18942,6 7608,1
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 9276,2 63024,6 61102,1 27615,8 19893,7 3493,8
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет 6150,9 65747,4 16904,6 20632,1 9615,7 2358,7
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет 8158,6 60459,1 61245,8 13629,2 18163,0 6496,2
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет 33018,2 279579,9 300,6 44561,2 5035,5
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 7106,5 12686,3 1021,2 4970,4 31790,5 597,4
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет
міста Новоград-
Волинський

10209000000 Міський бюджет 3000
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет 7000,0
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет міста 20000
Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький районний
бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький
районний бюджет

24311000000 Хотинський
районний бюджет

02304000000 Гайсинський
районний бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 294266,5 3000 1794617,8 2167344,2 509619,3 618518,1 7000 31790,5 141854,1 20000 10000 1719,4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| бюджету |
| адміністративно- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| територіальної | пога- |соці- | закін-| виконання | розви-| розви-| розви-| вико- | рес- | роз- | рекон-|будів-|збере-|рекон-| збере-| вве- | реалі-|рекон-|комп- |соці-
| одиниці | шення |ально-| чення | Постанови | ток та| ток | ток | нання | тав- | робку | струк-|ництво|ження |струк-| ження |дення | зацію |струк-|лекс- |ально-
| |основної |еконо-| будів-| Верховної | збере-| Наці- | Дер- | Комп- | рацію | про- | цію |мосто-|та ро-|цію та| істо- | пус- | про- | цію | ну | еко-
| | суми |мічний| ництва| Ради | ження | ональ-| жав- | лекс- | і ре- | ектно-| авто- | вого |звиток| рес- | ричної|кового| грами |музею |рекон-|номіч-
| |боргу за |розви-|Шевчен-| України | істо- | ного | ного | ної | монт- | кош- | дорож-|пере- |Наці- | тав- | фор- |комп- | відро-|М. Во-|струк-| ний
| | креди- |ток | ківсь-| від | ричної| Істо- | Істо- | про- | ні | торис-| ньої | ходу |ональ-|рацію | теці |лексу | дження|лошина|цію та|розви-
| | тами, | | кого | 18 вересня| забу- | рико- | рико- | грами | робо- | ної | части-|через | ного |істо- |"Хотин"|облас-|дендро-| | рес- | ток
| |наданими | | куль- | 2003 року | дови у| архі- | куль- | збере-| ти для| доку- | ни |річку |запо- |рико- |у місті| ного | парку | |тавра-|міста
| | у | | тур- | N 1199-IV | цент- | тек- | тур- | ження | Палацу| мента-| двоя- | Пів- | від- |архі- | Хотин |онко- | "Олек-| | цію | у
| |1999 році| | ного | |ральній| турно-| ного | пам'я-|Потоць-| ції та| рус- |денний| ника | тек- | |логіч-| сан- | |Одесь-|зв'яз-
| |відкритим| | центру|"Про Заходи|частині| го за-| запо- | ток | кого у| поча- | ного |Буг у |"Хор- |турних| | ного | дрія" | | кого | ку з
| |акціонер-| | | щодо під- | міст | повід-| від- | Дер- | місті | ток | мосту |місті |тиця" |пам'я-| | дис- | | | дер- |підго-
| |ним това-| | | тримки | | ника | ника | жав- | Туль- | будів-| через |Мико- | |ток та| | пан- | | |жавно-|товкою
| | риством | | | соціально-| |"Кам'я-|"Меджи-| ного | чині | ництва| річку |лаєві | |спор- | | серу | | | го | до
| |"Держав- | | | економіч- | | нець" | біж" | істо- | | авто- | Дніпро| | |тивних| | | | |акаде-| від-
| |ний ощад-| | | ного | | | | рико- | | транс-|у місті| | |споруд| | | | | міч- | зна-
| |ний банк | | | розвитку | | | | куль- | | порт- |Дніпро-| | | | | | | | ного |чення
| |України" | | | міста | | | | тур- | | ної | пет- | | | | | | | |театру|у 2004
| | Закар- | | | Харкова у | | | | ного | | магіс-|ровську| | | | | | | |опери | році
| |патській | | |зв'язку із | | | | запо- | | тралі | | | | | | | | | та | 250-
| |обласній | | | 350-річчям| | | | від- | | через | | | | | | | | |балету| річ-
| |державній| | |заснування"| | | | ника | | річку | | | | | | | | | | ного
| |адмініс- | | | | | | | "Геть-| | Дніпро| | | | | | | | | |ювілею
| |трації на| | | | | | |манська| |у місті| | | | | | | | | |
| |ліквіда- | | | | | | | сто- | | Запо- | | | | | | | | | |
| |цію нас- | | | | | | | лиця" | | ріжжі | | | | | | | | | |
| | лідків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | стихій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного лиха| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 10000
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 10000
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 6147
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 3000
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет
Київської області

11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 3000
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 30000
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 45000
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 3000
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області

26000000000 Міський бюджет
міста Києва

27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста 1450
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет 5000
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет 5000
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет 1000
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет 4000
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет 1000
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста 500
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет 5000
міста Львова

02204000000 Міський бюджет 150
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет 3000
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет 2000
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет 3000
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет 5000
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет 2000
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет 500
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет 2000
міста Канева

24201000000 Міський бюджет 500
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет 70000
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет          1500
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький 1500
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський 2000
районний бюджет

05316000000 Шахтарський 2000
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський 700
районний бюджет

06307000000 Ємільченський 700
районний бюджет

06317000000 Олевський районний 750
бюджет

22310000000 Летичівський 500
районний бюджет

25301000000 Бахмацький 500
районний бюджет

24311000000 Хотинський 1000
районний бюджет

02304000000 Гайсинський 1095
районний бюджет

02318000000 Теплицький 770
районний бюджет

02321000000 Тростянецький 880
районний бюджет

02322000000 Тульчинський 820 500
районний бюджет

23318000000 Чигиринський 500
районний бюджет

ВСЬОГО 6147 34815 2000 115000 14500 500 500 500 500 5000 10000 3000 3000 5000 1000 3000 1000 500 30000 1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |--------------------------------------------------------------------------------------------|Розрахунковий
| бюджету | |Субвенція спеціального |обсяг доходів
| адміністративно- | | на: | загального
| територіальної |--------------------------------------------------------------------+-----------------------| фонду
| одиниці | лікві- | безоп- | будів- | прове- | будів-| будів-|рекон-|будів-| будів-| пога- | лікві-| Державного
| | дацію | латне | ництво | дення | ництво| ництво|струк-|ництво| ництво| шення | дацію | бюджету
| | нас- | забез- |метропо-| невід- | облас-| водо- | цію | та |ультра-| забор-| нас- | України, за
| | лідків | печення | літену |кладних | ного |очисної|колиш-|прид- | корот-| гова- | лідків| рахунок яких
| | сти- | вугіллям | |віднов- | проти-|станції|нього |бання | кохви-| ності | аварії| здійснюється
| |хійного | на побу- | |люваль- | тубер-| |будин-|житла | льових|з пільг| на |перарахування
| | лиха у | тові | | них |кульоз-| | ку | для |центрів| насе- |очисних| дотації
| | Закар- | потреби | |робіт в | ного | |Держ- |інва- | та | ленню | спору-| вирівнювання
| | патсь- | особам, | | цент- | дис- | |прому |лідів-| прид- | за | дах |
| | кій та | що мають | |ральній |пансеру| | |глухих| бання | надані| міста |
| | Івано- | таке | |районній| | | | та | радіо-|послуги|Харкова|
| | Франкі-| право | |лікарні | | | |інва- | прий- |зв'язку| |
| | вській | згідно | | | | | |лідів-| мачів | | |
| |областях| статті 48 | | | | | |сліпих|жителям| | |
| | | Гірничого | | | | | | | сіл і | | |
| | | закону | | | | | | | селищ | | |
| | | України | | | | | | | | | |
| | |( 1127-14 )| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 270 3868,3 781108,0
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 170 10500 2926,1 614593,5
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 1926 140 2661,1 485387,0
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської 1950 25000 190 13237,8 2891258,1
області

05100000000 Обласний бюджет 103623 11000 340 9037,8 3450231,6
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 559 190 344,0 431441,0
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 15000 473 230 150,2 503156,1
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 190 3477,5 1594355,1
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 6000 140 1949,9 328812,9
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 210 1600,7 1968009,2
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 4132 140 4751,5 214258,0
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 83280 205 8496,9 705135,9
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 599 205 7456,5 1756527,8
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 140 3009,8 725405,5
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 210 11256,1 2940025,7
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 5000 230 4007,7 1232535,3
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет 150 27,5 482519,4
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет 200 4166,5 870206,7
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської 150 2318,1 327323,0
області

20100000000 Обласний бюджет               10000              5000  190     4756,4      2836077,4
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 140 1621,3 261924,0
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет 140 5193,4 437577,8
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 3458 160 3808,0 702214,4
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет 250 1699,5 274750,5
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет 110 1873,3 1065807,8
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет 40000 250 34374,7 12765950,0
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 60 329,4 218783,0
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет міста
Артемівська

04204000000 Міський бюджет міста
Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет 5000
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет 26250
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський 7000
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький районний
бюджет

24311000000 Хотинський районний
бюджет

02304000000 Гайсинський районний
бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 20000 200000 86000 7000 5000 5000 5000 5000 10500 138400 26250 40865374,7

Додаток N 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл витрат у 2004 році, які здійснюються
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття, на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які
вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

------------------------------------------------------------------
|Обсяг коштів на створення
Назва |нових робочих місць
адміністративно-територіальної |працівникам вугільної
одиниці |промисловості, які
|вивільняються у зв'язку
|із закриттям шахт
------------------------------------------------------------------
Волинська область 3 430,7

Донецька область 51 328,2

Житомирська область 635,8

Кіровоградська область 5 335,9

Луганська область 38 115,3

Львівська область 2 414,1

Черкаська область 5 462,8

Чернігівська область 635,7

ВСЬОГО 107 358,5

Додаток N 8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Перелік органів, за якими закріплено контроль
за справлянням (стягненням) платежів до бюдже
ту

------------------------------------------------------------------
Назва органу |Коди класифікації доходів Державного бюджету
---------------------+--------------------------------------------
Державна податкова |11010000; 11010100; 11010200; 11010300;
адміністрація |11010400; 11010500; 11010600; 11020000;
України |11020100; 11020200; 11020300; 11020400;
|11020500; 11020600; 11020700; 11020800;
|11020900; 11021000; 11021100; 11021300;
|11021400; 11021500; 11021600; 12020000;
|12020100; 1220200; 12020300; 12020400;
|13010000; 13010100; 13010200; 13010300;
|13020000; 13020200; 13020300; 13020400;
|13020500; 13030000; 13030100; 13030200;
|13030300; 13030400; 13030500; 13030600;
|13040000; 13040100; 13040200; 13050000;
|13050100; 13050200; 13050300; 13050400;
|13050500 (за актами перевірок); 13050600;
|13070000; 13070100; 13070200; 14010100;
|14010200; 14010300 (за актами перевірок та
|за векселями по давальницькій сировині);
|14010500; 14010600; 14020000; 14020100;
|14020200; 14020300; 14020400; 14020700;
|14020800; 14020900; 14021100; 14021600;
|14021700; 14021800; 14022100; 14030100
|(за актами перевірок та за векселями по
|давальницькій сировині); 14030200 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині); 14030300 (за продукцію, що
|підлягає маркуванню марками акцизного збору
|та за актами перевірок); 14030400 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині);
|
|14030700 (за продукцію, що підлягає
|маркуванню марками акцизного збору та за
|актами перевірок); 14030800 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині); 14030900 (за актами перевірок та
|за векселями по давальницькій сировині);
|14031100 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031600 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031700 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031800 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14060100; 14060300 (за актами перевірок);
|14060500; 14060600; 14060900 (за актами
|перевірок); 14061000; 14061100; 14070000;
|14070100; 14070200; 14070300; 14070500;
|14070600; 14070700; 14070800; 14070900;
|14071000; 14071100; 14071200; 14071300;
|14071400; 14071500; 14071600; 14071700;
|14071800; 14080000; 15010100 (у разі
|непогашення векселя по давальницькій
|сировині); 15020100 (у разі непогашення
|векселя по давальницькій сировині);
|16010000; 16010100; 16010200; 16010300;
|16010400; 16010500; 16010600; 16010700;
|16010800; 16010900; 16011000; 16011100;
|16011200; 16011300; 16011400; 16011500;
|16011600; 16011700;
|
|16020000 (за актами перевірок); 16030000;
|16040000; 16040100; 16040200; 16040300;
|16050000; 16050100; 16050200; 16060000;
|16060100; 16060200; 21010000; 21030000;
|21060000; 21060100; 21060200; 21060300;
|21060400; 21060500; 21060600; 21060700;
|21060800; 21080000; 22080000 (за актами
|перевірок); 22090100 (за актами перевірок);
|22090200 (за актами перевірок); 22090300 (за
|актами перевірок); 22090400 (за актами
|перевірок); 22090500; 22110000 (за актами
|перевірок); 23010000 (за актами перевірок);
|23030000; 23030100; 23030200; 23030300 (за
|актами перевірок); 24030000; 24060300;
|24060500; 24061300; 24061400; 24061600 (за
|актами перевірок); 24080000; 24081000;
|24090000 (за актами перевірок); 24110100;
|24110200; 24120000 (за актами перевірок);
|31010000; 31020000 (за актами перевірок);
|34000000 (за актами перевірок); 50080000;
|50080100; 50080200; 50080300; 50110000 (за
|актами перевірок); 3511630 (код програмної
|класифікації видатків державного бюджету).
---------------------+--------------------------------------------
Державна митна |14010300; 14030100; 14030200; 14030300;
служба України |14030400; 14030700; 14030800; 14030900;
|14031100; 14031600; 14031700; 14031800;
|15010100; 15010200; 15010300; 15010400;
|15010500; 15020100; 15020200; 15020300;
|22100000; 22110000; 24010100.
---------------------+--------------------------------------------
Національний банк |14050000; 14060400; 21020000; 21040000.
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14060200.
України з питань |
регуляторної |
політики та |
підприємництва |
---------------------+--------------------------------------------
Місцеві державні |14060300.
адміністрації |
---------------------+--------------------------------------------
Державне |14060300; 21050400; 21110000; 22020000;
казначейство |22040000; 24060200; 24060700; 24110100;
України |24110300; 24110400; 24110600; 24110700;
|24110800; 25010000; 25010100; 25010200;
|25010300; 25010400; 25020000; 25020100;
|25020200; 31020000; 33020000; 34000000;
|41000000; 41010100; 41010200; 41010300;
|41010400; 41010500; 41010600; 41010700;
|41010800; 41010900; 41020100; 41020300;
|41020400; 41020500; 41020900; 41030100;
|41030200; 41030300; 41030400; 41030500;
|41030600; 41030700; 41030800; 41030900;
|41031000; 41031100; 41031200; 41031300;
|41031400; 41031500; 41031600; 41031700;
|41031800; 41031900; 41032000; 41032100;
|41032200; 41032300; 42020000; 43010000.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000.
економіки та з |
питань європейської |
інтеграції України |
---------------------+--------------------------------------------
Державна комісія з |14060800.
цінних паперів та |
фондового ринку |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна рада |14061200.
України з питань |
телебачення і |
радіомовлення |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14061400; 24061400.
зв'язку та |
інформатизації |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна комісія |14061500; 24120000.
регулювання |
електроенергетики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15030000; 16020000; 21080100; 42010000.
закордонних справ |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15050000; 21110000; 24110300.
аграрної політики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |22120000; 22130000.
України по водному |
господарству |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |16020000; 22060000; 22090400.
внутрішніх справ |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд державного |21050100; 21050200; 21050400; 22080000;
майна України |31030000.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство палива |21050300; 24120000.
та енергетики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державна виконавча |22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями
служба України |господарського суду); 23010000; 23030000;
|23030300; 23030400; 24010000; 24010100;
|24010200; 24010300; 24010400.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |22090300; 24060200.
України з питань |
науки та |
інтелектуальної |
власності |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |23020000.
України з питань |
технічного |
регулювання та |
споживчої політики |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |23030000; 23030400.
України з питань |
надзвичайних |
ситуацій та у |
справах захисту |
населення від |
наслідків |
Чорнобильської |
катастрофи |
---------------------+--------------------------------------------
Головне |24030000; 21050100 (за результатами
контрольно-ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок);
управління |22080000 (за результатами реалізації
|матеріалів ревізій та перевірок); 23010000
|(за результатами реалізації матеріалів
|ревізій та перевірок); 25000000 (за
|результатами реалізації матеріалів ревізій
|та перевірок).
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство оборони |24050000; 42010000.
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національне |24040000.
космічне агентство |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна |24050000.
акціонерна компанія |
"Нафтогаз України" |
---------------------+--------------------------------------------
Центральна виборча |24060600.
комісія |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24061500; 24061800; 24090000; 50090000.
транспорту України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |14061600; 24061600.
екології |
та природних |
ресурсів України |
---------------------+--------------------------------------------
Пенсійний фонд |24140000; 24140100; 24140200; 24140300;
України |24140400; 24140500; 24140600; 50020100;
|50020200; 50020300; 50020400; 50020500.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |32010000; 32020000.
України з |
державного |
матеріального |
резерву |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |33010000.
України по |
земельних ресурсах |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд соціального |50030000; 50030100; 50030200; 50030300;
страхування з |50030400; 50030500; 50040000; 50040100;
тимчасової втрати |50040200; 50040300; 50040400; 50040500.
працездатності |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство охорони |24060400.
здоров'я України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24060800.
культури і мистецтв |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство праці |50070000.
та соціальної |
політики України |

Додаток N 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Базові нормативи плати за користування надрами для
видобування корисних копалин

-----------------------------------------------------------------------------
Корисні копалини | Одиниця | Плата за | Плата | Плата у
| виміру | одиницю | за одиницю | відсотках
| | погашених | видобутих |до вартості
| | запасів, | корисних | видобутих
| | грн./тонну, | копалин | корисних
| |грн./куб. метр| грн./тонну, | копалин
| | |грн./куб. метр|
-----------------------------------------------------------------------------
Горючі корисні копалини

Нафта, конденсат тонн - 10,0

Газ природний тис. куб. - 2,0
метрів

Вугілля кам'яне тонн 0,27 -

Вугілля буре -"- 0,16 -

Торф -"- не встанов-
люється

Металеві корисні копалини

Залізна руда для тонн 0,7
збагачення

Залізна руда багата* -"- 2,5

Марганцева руда -"- 2,0

Титанова руда** куб. 0,16
метрів

Титано-цирконієва руда -"- 0,31

Нікелева руда (силікатна) тонн 3,5

Уранова руда -"- - 3

Сировина нерудна для
металургії

Бентонітова глина -"- 0,8

Глина вогнетривка -"- 0,6

Каолін вторинний -"- 0,6

Доломіт -"- 0,5

Флюсовий вапняк -"- 0,3

Кварцит та пісок -"- 0,5
кварцевий для металургії

Пісок формувальний -"- 0,4

Кварцит для виробництва -"- 0,7
кремнію

Гірничо-хімічна сировина

Сірчана руда -"- 1,0

Калійно-магнієва сіль -"- 1,0

Кухонна сіль (кам'яна) -"- 1,0

Крейда для содової -"- 1,0
промисловості

Вапняки для цукрової -"- 1,0
промисловості

Сировина для виробництва -"- 1,0
мінеральних пігментів

Гірничо-рудна сировина

Графітова руда тонн 1,0

Сировина для виготовлення кіло- не встанов-
оптичної та п'єзооптичної грамів люється
продукції

Сировина для виробництва тонн 1,0
адсорбційних матеріалів
(бентоніт, палигорскіт,
сапоніт, цеоліти)

Сировина для виробництва -"- 0,16
абразивних матеріалів

Пірофіліт -"- 10,0

Озокерит -"- 10,0

Сировина ювелірна кіло- 5***
(дорогоцінне каміння) грамів
(топаз, бурштин, грамів
моріон тощо) каратів

Сировина ювелірно-виробна кіло- 4***
(напівдорогоцінне грамів
каміння)

Сировина виробна тонн 4***
(виробне каміння) куб.
метрів

Сировина для
облицьовувальних
матеріалів

Високодекоративне куб. 5****
каміння (лабрадорит, метрів
граніти типу
"капустинський")

Інші види декоративного -"- 3****
каміння

Сировина будівельна
(у тому числі місцевого
значення)

Сировина для виготовлення тонн 2,0
цементу

Крейда і вапняк на вапно -"- 0,5

Гіпс -"- 0,5

Керамзитова сировина куб. 1,0
метрів

Цегельно-черепична -"- 1,0
сировина

Камінь будівельний -"- 2,0

Камінь пиляний -"- 2,0

Глина тугоплавка тонн 1,0

Пісок для виробництва -"- 2,0
скла

Польовошпатова сировина -"- 1,0

Каолін первинний -"- 1,0

Перліт -"- 0,35

Сировина для виробництва -"- 1,0
мінеральної вати

Піщано-гравійна сировина куб. 1,0
метрів

Бітуми тонн 2,0

Термальні підземні води -"- 0,1

Промислові підземні води -"- 0,05
(розсіл)

Ропа -"- 0,1

Мінеральні грязі та мул -"- 1,2

______________

* Для руд підземного видобутку не встановлюється.

** Для розсипних родовищ іршанської групи.

*** До вартості необробленої мінеральної продукції.

**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів. ( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )