Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про списання вартості несплачених
обсягів природного газу

Цей Закон визначає правові та організаційні засади списання заборгованості підприємств нафтогазового комплексу, яка виникла внаслідок здійснення неналежним чином та не в повному обсязі розрахунків бюджетів усіх рівнів за спожиті природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію та тепловодопостачання (за складовою газу).

Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств нафтогазового комплексу, яким завдано значних збитків через несвоєчасне та не в повному обсязі фінансування з бюджетів усіх рівнів: пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу та послуг з його транспортування і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу), бюджетних установ та організацій.

Метою цього Закону є впровадження механізмів списання заборгованості, які сприятимуть запобіганню банкрутству підприємств нафтогазового комплексу з не залежних від них обставин, поліпшенню їх фінансового становища.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

вартість несплачених обсягів природного газу - це заборгованість за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою бюджетами усіх рівнів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу) і послуг з транспортування газу, фінансуванням бюджетних установ та організацій і виникла за період між датою споживання у 1995-1998 роках і датою отримання коштів за нього та із зміною курсу національної грошової одиниці до долара США за цей період;

підприємства теплопостачання - підприємства комунальної теплоенергетики, котельні промислових підприємств та інші котельні, які відпускали теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та організацій, що утримувалися за рахунок бюджетів усіх рівнів.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України"; дочірні компанії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - дочірню компанію "Газ України", дочірню компанію "Укргазвидобування" та її філії, дочірню компанію "Укртрансгаз" та її філії; Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" та його структурні підрозділи, відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації, які здійснювали видобування, транспортування та постачання природного газу у 1995-1998 роках для потреб населення, бюджетних установ і організацій, підприємств теплопостачання, а також на підприємства з теплопостачання, що надавали послуги з теплопостачання для населення, бюджетних установ і організацій.

Стаття 3. Порядок та умови списання вартості несплачених обсягів природного газу

1. Списанню підлягає вартість несплачених постачальникам обсягів газу та вартість несплаченої підприємствам теплопостачання теплової енергії (за складовою газу):

1) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожитий населенням газ перед постачальниками природного газу відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації;

2) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням теплову енергію перед підприємствами з теплопостачання;

3) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, перед постачальниками природного газу відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації;

4) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, перед підприємствами з теплопостачання за спожиту теплову енергію;

5) підприємств з теплопостачання перед відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації за спожитий природний газ та послуги з його транспортування на виробництво теплової енергії в межах сум заборгованості, визначеної в підпунктах 2 і 4 цієї частини статті;

6) відкритих акціонерних товариств з газопостачання та газифікації перед своїми кредиторами - дочірньою компанією "Газ України", дочірньою компанією "Укртрансгаз", дочірньою компанією "Укргазвидобування", Відкритим акціонерним товариством "Укрнафта", Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз" за поставлений природний газ;

7) дочірньої компанії "Газ України" та дочірньої компанії "Укртрансгаз" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за поставлений природний газ;

8) дочірньої компанії "Укртрансгаз" перед дочірньою компанією "Укргазвидобування" та дочірньою компанією "Газ України" за поставлений природний газ;

9) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед дочірньою компанією "Укргазвидобування", Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз" та Відкритим акціонерним товариством "Укрнафта" за поставлений природний газ.

2. Вартість несплачених обсягів природного газу бюджетами усіх рівнів, установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, підлягає списанню в рахунок та в межах раніше списаної заборгованості постачальникам-організаціям, на яких поширюється дія цього Закону, з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) з урахуванням багатоступінчатої системи проходження газу від газовидобувного підприємства до споживача.

3. Вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників, визначених у пункті 5 частини першої цієї статті, підлягає списанню в рахунок списання заборгованості з платежів до бюджету підприємствам, на які поширюється дія цього Закону, що підлягала розстроченню відповідно до підпункту 18.1.2 пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) станом на 1 січня 2001 року і не сплачена на день прийняття цього Закону, для чого вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників, визначених у пункті 5 частини першої цієї статті, перераховується в національну грошову одиницю за курсом 3,427 гривні до долара США.

4. Списана відповідно до частин другої та третьої цієї статті заборгованість не підлягає включенню до валових доходів та витрат і не підлягає відображенню в податковому обліку податку на додану вартість підприємств та організацій, які здійснюють таке списання.

5. Порядок проведення списання згідно з цією статтею Закону визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Абзац другий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) доповнити словами: "крім випадків, визначених у частині четвертій статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити порядок списання вартості несплачених обсягів природного газу;

подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 911-IV