МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.01.2018 N 149

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, наказую:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.06.2011 N 384 "Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги";

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.09.2012 N 713 "Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу";

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2012 N 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню";

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2001 N 303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини";

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.07.2013 N 629 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу";

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2012 N 866 "Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 липня 2018 року.

В. о. Міністра У. Супрун