Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.02.2012 N 130

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 149 від 26.01.20
18)

Про затвердження Примірного переліку
лабораторних досліджень, що виконуються
при наданні первинної медичної
допомоги населенню

На виконання абзацу 1 пп. 2 п. 3 розділу "Реформа медичного обслуговування" Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та п. 3 рішення Ради регіонів від 15 вересня 2011 року з метою забезпечення формування мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, наказую:

1. Затвердити Примірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр Р.В.Богатирьова

Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
23.02.2012 N 130

            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
лабораторних досліджень, що виконуються
при наданні первинної медичної
допомоги населенню

------------------------------------------------------------------
| I | Дослідження, що виконуються у лікувально-профілактичних |
| | підрозділах, що надають первинну медичну допомогу |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Аналіз сечі (питома вага, глюкоза, білок, ацетон) |
|---+------------------------------------------------------------|
|2. |Глюкоза крові |
|---+------------------------------------------------------------|
|3. |Інші швидкі тести у межах компетенції первинної медичної |
| |допомоги відповідно до медичних стандартів |
|---+------------------------------------------------------------|
|II | Дослідження, що виконуються у лікувально-профілактичних |
| | підрозділах, що надають первинну медичну допомогу або |
| | виконуються в інших закладах охорони здоров'я за |
| | направленням лікарів, що надають первинну медичну допомогу |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Аналіз крові (гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, середній |
| |вміст гемоглобіну в еритроцитах, середній розмір |
| |еритроцитів, середній об'єм еритроцитів) |
|---+------------------------------------------------------------|
|2. |Ліпідний профіль (холестерин, ліпіди високої щільності, |
| |ліпіди низької щільності, тригліцериди) |
|---+------------------------------------------------------------|
|III| Дослідження, що виконуються в інших закладах охорони |
| | здоров'я за направленням лікарів, що надають первинну |
| | медичну допомогу(*) |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Швидкість осідання еритроцитів |
|---+------------------------------------------------------------|
|2. |Осад сечі (збір матеріалу може здійснюватись в амбулаторії) |
|---+------------------------------------------------------------|
|3. |Залізо сироватки крові |
|---+------------------------------------------------------------|
|4. |Феритин |
|---+------------------------------------------------------------|
|5. |Мікроальбумінурія (збір матеріалу може здійснюватись в |
| |амбулаторії) |
|---+------------------------------------------------------------|
|6. |Аналіз калу клінічний, на гельмінти (збір матеріалу може |
| |здійснюватись в амбулаторії) |
|---+------------------------------------------------------------|
|7. |Цитологічне дослідження (уретра, цервікальний канал, вагіна;|
| |збір матеріалу може здійснюватись в амбулаторії) |
|---+------------------------------------------------------------|
|8. |Бактеріологічні дослідження |
|---+------------------------------------------------------------|
|9. |Інші дослідження в межах компетенції первинної медичної |
| |допомоги відповідно до медичних стандартів |
------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Дослідження цієї категорії можуть виконуватись в
амбулаторії у разі наявності підготовленого персоналу та
необхідного оснащення

Директор Департаменту лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей