Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.11.2012 N 866

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 149 від 26.01.20
18)

Про оцінку оснащеності
лікувально-профілактичних підрозділів закладів
охорони здоров'я, що надають первинну медичну
(медико-санітарну) допомогу, та моніторинг
модернізації первинної медичної допомоги

З метою організації виконання пункту 28.1 та пункту 32.3 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, та відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року N 187, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року (протокол N 21), наказую:

1. Затвердити:

1.1. Примірний алгоритм організації оцінки оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги в Україні, що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форм моніторингу модернізації первинної медичної допомоги в Україні, що додається.

1.3. Інструкцію щодо застосування Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2012 року N 132, для оцінки інфраструктури, оснащеності амбулаторій та потреби у їх розвитку, що додається.

1.4. Таблицю визначення комплекту приміщень та оснащення амбулаторії (відповідно до Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2012 року N 132), що додається.

1.5. Картку моніторингу фактичної забезпеченості амбулаторії приміщеннями, медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами, що додається.

1.6. Картку визначення потреби амбулаторії у приміщеннях та її дооснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами, що додається.

1.7. Картку моніторингу стану забезпечення амбулаторій приміщеннями та оснащенням (відповідно до Примірного табеля оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 23 лютого 2012 року N 132), що додається.

1.8. Форми "Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги": 1; 2; 3; 4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9.1; 9.2; 9.3; 10; 11.1; 11.2; 1-А; 2-А; 3-А; 4-А; 5-А; 6.1-А; 6.2-А; 7-А; 8-А; 9.1-А; 9.2-А; 9.3-А; 10-А; 1-Б; 2-Б; 3-Б; 4-Б; 5-Б; 6.1-Б; 6.2-Б; 7-Б; 8-Б; 9.1-Б; 9.2-Б; 9.3-Б; 10-Б, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Здійснювати оцінку стану оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів первинної медичної допомоги із застосуванням таблиць і карток, затверджених пунктами 1.3 - 1.5 цього наказу.

2.2. Здійснювати моніторинг модернізації первинної медичної допомоги із застосуванням форм, затверджених пунктом 1.7 цього наказу.

3. Державній установі "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика:

3.1. Забезпечити узагальнення та аналіз інформації від регіонів щодо моніторингу модернізації первинної медичної допомоги та подання до МОЗ України аналітичної довідки разом з узагальненими вихідними даними, а також опрацювання рекомендацій щодо вдосконалення роботи з модернізації первинної медичної допомоги у термін до 25 листопада 2012 року, а надалі щороку до 1 березня.

3.2. Забезпечити узагальнення та аналіз інформації щодо розгляду актуальних питань модернізації на колегіях Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та подання відповідної аналітичної довідки до Міністерства охорони здоров'я України та державної установи "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України" щокварталу до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада.

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), структурним підрозділам Міністерства охорони здоров'я України відповідно до компетенції враховувати у роботі рекомендації Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика щодо вдосконалення роботи з модернізації первинної медичної допомоги.

5. Вважати такими, що втратили чинність:

5.1. Пункт 4 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 8 січня 2004 року N 1 "Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації".

5.2. Наказ МОЗ України від 12 липня 2006 року N 468 "Про заходи щодо посилення моніторингу забезпечення населення медичною допомогою та лікарськими засобами".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр Р. Богатирьова

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Примірний алгоритм
організації оцінки оснащеності
лікувально-профілактичних підрозділів закладів
охорони здоров'я, що надають первинну медичну
(медико-санітарну) допомогу, та моніторингу модернізації
первинної медичної допомоги в Україні

1. Цей алгоритм визначає послідовність основних організаційних заходів щодо проведення оцінки оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу (далі - ЗОЗ ПМД), центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД) та підрозділів, що мають увійти до складу ЦПМСД, і моніторингу модернізації первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - оцінка і моніторинг), які здійснюють:

Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (далі - МОЗ АР Крим), управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

управління охорони здоров'я у містах та районах, центральні районні та центральні міські лікарні;

заклади охорони здоров'я.

2. Міністерство охорони здоров'я України:

2.1. Надає МОЗ АР Крим, управлінням (головним управлінням) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на електронних носіях:

2.1.1. Примірний алгоритм організації оцінки оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я з надання первинної медичної допомоги та моніторингу модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу в Україні.

2.1.2. Інструкцію щодо заповнення форм моніторингу модернізації первинної медичної допомоги в Україні.

2.1.3 Інструкцію щодо застосування Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2012 року N 132, для оцінки інфраструктури, оснащеності амбулаторій та потреби у їх розвитку.

2.1.4. Таблицю визначення комплекту приміщень та оснащення амбулаторії (відповідно до Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2012 року N 132).

2.1.5. Картку моніторингу фактичної інфраструктури та оснащеності амбулаторії медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами.

2.1.6. Картку визначення потреби у розвитку інфраструктури амбулаторії та її дооснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами.

2.1.7. Картку моніторингу стану забезпечення амбулаторій комплектом приміщень та оснащенням (відповідно до Примірного табеля оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 23 лютого 2012 року N 132).

2.1.8. Форми для моніторингу модернізації ПМД: "Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги" 1 - 11; 1-А - 10-А та 1-Б - 10-Б.

2.2. Проводить тренінг для представників МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідальних за організацію оцінки оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів з надання первинної медичної допомоги та моніторингу модернізації ПМД (далі - оцінка та моніторинг).

2.3. Створює оперативну робочу групу з консультативно-методичної підтримки оцінки та моніторингу із залученням фахівців Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

2.4. Організовує для МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій поточне консультування по телефону з питань оцінки та моніторингу.

2.5. Організовує оприлюднення на офіційному сайті МОЗ України відповідей на запитання з приводу оцінки та моніторингу.

2.6. Разом з представниками Державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика здійснює відвідування регіонів з метою надання методичної допомоги з питань оцінки та моніторингу, до таких відвідувань можуть залучатися у якості експертів з оцінки і моніторингу представники МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.7. Здійснює контроль достовірності звітної інформації з оцінки та моніторингу та порушує питання щодо мотивації (відзнака, преміювання) працівників, відповідальних за виконання завдань.

3. МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Видають наказ про організацію оцінки та моніторингу, яким, зокрема, затверджують склад мультидисциплінарної робочої групи та визначають структуру (структури), на яку покладається функція консультативно-методичної підтримки оцінки та моніторингу в регіоні і узагальнення інформації, що надходитиме від органів управління та закладів охорони здоров'я. Очолюють робочі групи заступник Міністра МОЗ АР Крим, заступники начальників управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. Надають управлінням охорони здоров'я у містах та районах та/або закладам охорони здоров'я у містах та районах на електронних носіях:

3.2.1. Матеріали, зазначені у пунктах 2.1.1 - 2.1.6 цього алгоритму.

3.2.2. Форми для моніторингу модернізації ПМД: "Моніторинг модернізації ПМД" 1-А - 10-А та 1-Б - 10-Б; "Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги" Узагальнення 1 - 10.

3.3. Проводять для представників підпорядкованих структурних підрозділів та ЗОЗ ПМД, відповідальних за оцінку та моніторинг, а також закладів охорони здоров'я, які підлягають модернізації (реорганізації), нараду-інструктаж, на якій дають роз'яснення щодо завдань моніторингу та планування, а також селекторну нараду (через 7 - 10 днів після початку роботи з планування та моніторингу на місцях) з проблемних питань виконання зазначеної роботи.

3.4. Організовують поточну консультативно-методичну підтримку відповідальних за моніторинг та планування в управліннях охорони здоров'я міст та районних державних адміністраціях, центральних районних/міських лікарнях, центральних районних поліклініках (інформування про номери телефонів осіб, відповідальних за консультування за основними напрямками "загальні питання", "моніторинг кадрового забезпечення ПМД", "оцінка оснащеності" та "моніторинг матеріально-технічного забезпечення ПМД" тощо, електронні адреси для листування з питань оцінки та моніторингу).

3.5. Організовують оприлюднення на власному сайті відповідей на запитання з приводу оцінки та моніторингу, у тому числі з використанням інформації із зазначених питань, оприлюдненої на сайті МОЗ України.

3.6. Узагальнюють інформацію від управлінь у містах і районах та закладів охорони здоров'я щодо оцінки та моніторингу та надають її до МОЗ України до 1 листопада 2012 року, а надалі щороку до 1 лютого.

3.7. Забезпечують контроль достовірності інформації щодо оцінки і моніторингу, наданої управліннями охорони здоров'я міст та районних державних адміністрацій, центральними районними/міськими лікарнями, центральними районними поліклініками.

3.8. Щоквартально на засіданні колегій МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або на апаратних нарадах заслуховують питання оснащеності та модернізації ПМД, за підсумками колегії надають МОЗ України та Державній установі "Інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Кабінету міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям аналітичну довідку щодо основних результатів, ризиків і проблемних моментів модернізації, інформацію щодо вжитих заходів, а також пропозиції щодо розв'язання наявних проблем.

4. Управління охорони здоров'я міст та районних державних адміністрацій, центральні районні/міські лікарні, центральні районні поліклініки здійснюють такі заходи щодо оцінки та моніторингу відповідно до цього алгоритму та наказів МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а саме:

4.1. Видають відповідний наказ, яким:

4.1.1. Створюють робочу групу з питань оцінки та моніторингу. Очолює робочу групу представник виконавчого комітету органу місцевого самоврядування (за згодою), або його уповноваженого органу, або районної державної адміністрації. Заступником голови робочої групи призначається керівник існуючого ЦПМСД або керівник структурного підрозділу іншого закладу охорони здоров'я. Керівнику робочої групи надаються відповідні повноваження щодо встановлення завдань та оперативного управління структурами і працівниками, залученими до оцінки та моніторингу.

4.1.2. Визначають структурні підрозділи та працівників, які будуть безпосередньо задіяні до здійснення оцінки та моніторингу та на яких покладається функція консультативно-методичної підтримки, контролю виконання заходів оцінки та моніторингу у закладах охорони здоров'я, узагальнення, перевірки достовірності та уточнення інформації, що надходитиме від закладів.

4.2. У разі необхідності надають у електронному варіанті закладам охорони здоров'я:

4.2.1. Матеріали, зазначені у пунктах 1.1.1 - 1.1.6 цього алгоритму.

4.2.2. Форми моніторингу модернізації ПМД: 1-А - 10-А; 1-Б - 10-Б.

4.3. Проводять нараду-інструктаж з представниками закладів охорони здоров'я щодо оцінки та моніторингу.

4.4. Організовують поточну консультативно-методичну підтримку відповідальних за оцінку та моніторинг у закладах охорони здоров'я ("гаряча телефонна лінія").

4.5. Узагальнюють та уточнюють інформацію з оцінки та моніторингу, що надійшла від закладів охорони здоров'я.

4.6. Забезпечують вибірковий контроль достовірності інформації щодо оцінки і моніторингу, наданої закладами охорони здоров'я.

4.7. У разі якщо ЦПМСД ще не сформовано, організовують збір інформації по підрозділам, що мають увійти до складу ЦПМСД, та забезпечують її узагальнення із заповненням відповідних форм.

4.8. Щоквартально на засіданні медичної ради заслуховують питання оснащеності та модернізації ПМД, за підсумками засідання надають довідку МОЗ АР Крим, управлінням (головним управлінням) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районним державним адміністраціям та міськвиконкомам з аналізом ризиків і проблемних моментів модернізації, інформацією щодо вжитих заходів та пропозиціями щодо розв'язання проблем.

4.9. Забезпечують інформування населення щодо розвитку ПМД у місцевих засобах масової інформації та обговорення шляхів та кроків із модернізації з громадськістю.

5. У закладах охорони здоров'я, що надають ПМД населенню:

5.1. Видається наказ про проведення оцінки та моніторингу, яким визначаються працівники, відповідальні за заповнення форм.

5.2. Надають відповідальним працівникам форми оцінки та моніторингу, організовують їх заповнення, узагальнюють інформацію по закладу та надають її до МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Інструкція
щодо заповнення форм моніторингу модернізації
первинної медичної допомоги в Україні

1. Ця інструкція містить роз'яснення щодо розподілу форм моніторингу модернізації первинної медичної допомоги (далі - форми моніторингу модернізації) за призначенням та основні настанови щодо їх заповнення.

2. Розподіл форм моніторингу модернізації за призначенням.

Форми для моніторингу модернізації поділяються за призначенням на три категорії (Таблиця 1).

Таблиця 1.

Розподіл форм моніторингу модернізації первинної медичної допомоги поділяються за призначенням

  Призначення форми  Маркування форми 
1.  Для заповнення у підрозділах одного або декількох закладів, що мають увійти до центру первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД)  Моніторинг модернізації ПМД 1-А - 10-А 
2.  Для заповнення у ЦПМСД (юридична особа)  Моніторинг модернізації ПМД 1-Б - 10-Б 
3.  Для узагальнення інформації по місту, у якому функціонує (або заплановано створення) декілька ЦПМСД, та для узагальнення по регіону  Моніторинг модернізації ПМД 1 - 10;
Моніторинг модернізації ПМД. Індикатори модернізації 1 - 2 

3. Основні настанови щодо заповнення форм моніторингу модернізації для заповнення у підрозділах одного або декількох закладів, що мають увійти до ЦПМСД.

Заповнюються членами робочої групи з оцінки стану оснащення підрозділів з надання первинної медичної допомоги (далі - ПМД) ЦПМСД та підрозділів, що мають увійти до складу ЦПМСД, і моніторингу модернізації ПМД (далі - оцінка і моніторинг), визначеними наказом по територіальному органу управління або закладу охорони здоров'я.

У кожній із таблиць зверху, по середині вказується орієнтовна назва ЦПМСД, який заплановано створити та до складу якого мають увійти підрозділи, інформація щодо яких вноситься у форму.

Внизу кожної форми обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові голови робочої групи, дата заповнення та його підпис.

У Таблиці 2 наведені необхідні роз'яснення та довідкова інформація, які слід враховувати при заповненні форм.

Таблиця 2.

Роз'яснення щодо заповнення форм моніторингу модернізації первинної медичної допомоги

Маркування форми  Назва форми  Особливості заповнення 
Моніторинг модернізації ПМД 1-А  Населення  У таблиці вказується кількість прикріпленого населення по усім підрозділам одного або декількох закладів, що мають увійти до ЦПМСД окремо 
Моніторинг модернізації ПМД 2-А  Лікувально-профілактичні підрозділи ЦПМСД. Мережа амбулаторій  До форми вносяться дані щодо амбулаторій, розташованих у сільських населених пунктах, містах та поселеннях міського типу, окремо по кожному підрозділу, що увійде до складу ЦПМСД 
Моніторинг модернізації ПМД 3-А  Медичні пункти (ФАП/ФП) та медичні пункти тимчасового базування  Довідково: МП - медичний пункт (ФАП/ФП); МПТБ - медичний пункт тимчасового базування (наказ МОЗ України від 23.02.2012 р. N 131) 
Моніторинг модернізації ПМД 5-А  Охоплення населення обслуговуванням за принципом загальної практики - сімейної медицини  До числа лікарів загальної практики - сімейних лікарів (далі - лікарі ЗП-СЛ), що надають ПМД пацієнтам від народження і протягом всього життя, зараховуються лікарі ЗП-СЛ, які надають ПМД як дитячому (від народження), так і дорослому населенню та ведуть змішаний прийом, включно з лікарями ЗП-СЛ - фізичними особами - підприємцями, з якими укладено договори про надання населенню безоплатної ПМД, якщо до числа закріплених за ними пацієнтів входять як діти, так і дорослі члени сімей 
Моніторинг модернізації ПМД 10-А  Забезпеченість житлом лікарів ПМД  Надається інформація про ту кількість фізичних осіб - лікарів, що не мають власного або службового житла (з правом приватизації) та не отримали пільговий іпотечний кредит на його житла за програмою "Місцевих стимулів" 

4. Основні настанови щодо заповнення форм моніторингу модернізації для заповнення у ЦПМСД, що функціонують як юридичні особи.

Форми моніторингу модернізації для заповнення у ЦПМСД, що функціонують як юридичні особи, заповнюються відповідальними особами, співробітниками ЦПМСД, які визначаються внутрішнім наказом по закладу.

У кожній із форм надається узагальнена інформація по усіх підрозділах, що входять до складу даного ЦПМСД.

Внизу кожної форми обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові керівника ЦПМСД, дата заповнення та його підпис, завірений печаткою.

5. Основні настанови щодо заповнення звітних форм моніторингу модернізації ПМД.

Звітні форми моніторингу модернізації ПМД заповнюються відповідальними особами, співробітниками МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, визначеними внутрішнім наказом по установі.

У кожній із форм надається інформація по усіх ЦПМСД, що функціонують як юридичні особи, та по тих, які планується створити, незалежно від терміну створення.

Внизу кожної форми вказується прізвище, ім'я та по батькові керівника, дата заповнення та його підпис, завірений печаткою.

Форми "Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги" 11.1 та 11.2 заповнюються за результатами розрахунків, які виконуються виключно з використанням даних, що внесені у форми "Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги " з 1-ї по 10-у.

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Інструкція
щодо застосування Примірного табеля оснащення
лікувально-профілактичних підрозділів закладів
охорони здоров'я, що надають первинну медичну
(медико-санітарну) допомогу, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України
від 23 лютого 2012 року N 132,
для оцінки інфраструктури, оснащеності
амбулаторій та потреби у їх розвитку

Табель оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затверджений наказом МОЗ України від 23 лютого 2012 року N 132 (далі - табель), є інструментом для визначення інфраструктури амбулаторій та медичних пунктів і потреби у їх оснащенні.

Кількість приміщень відповідної спеціалізації та одиниць оснащення амбулаторій є похідною від кількості лікарів ПМД - лікарі загальної практики - сімейний лікар, терапевти та педіатри дільничні (далі - лікарі), що у ній працюють та підлягають працевлаштуванню.

У випадках, коли у амбулаторії працює менше лікарів ПМД, ніж це передбачено нормативами навантаження, або при наявності вакантних лікарських посад, потреба у оснащенні визначається з урахуванням необхідності створення умов для роботи більшої кількості лікарів ПМД порівняно з фактичною на момент збору інформації.

Таблиця 1

Визначення кількості лікарів, що мають бути працевлаштовані, у амбулаторії залежно від кількості прикріпленого населення

Кількість прикріпленого населення,
тис. осіб 
1,2 - 2,5  2,5 - 5  5 - 7,5  7,5 - 10  10 - 12,5  12,5 - 15  15 - 17,5  17,5 - 20  20 - 22,5  22,5 - 25 
Орієнтовна кількість лікарів, що мають бути працевлаштовані у амбулаторії ПМД (фізичних осіб)  Мінімальна  10 
Макси мальна  місто  10         
село  10           

Для визначення кількості приміщень відповідної спеціалізації та одиниць оснащення для конкретної амбулаторії необхідно:

1) встановити орієнтовну кількість лікарів, що мають бути працевлаштовані у даній амбулаторії, з урахуванням кількості прикріпленого до амбулаторії населення ПМД (фізичних осіб) за допомогою таблиці 1;

2) встановити кількість приміщень відповідної спеціалізації та одиниць оснащення у амбулаторії за допомогою "Таблиці визначення інфраструктури та оснащення амбулаторії", що додається.

Для визначення потреби у розвитку інфраструктури амбулаторії та її дооснащенні необхідно:

1) оцінити наявну інфраструктуру та оснащеність амбулаторії шляхом заповнення Картки оцінки фактичної інфраструктури та оснащеності амбулаторії медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами, що додається;

2) порівняти фактичну інфраструктуру та оснащеність амбулаторії з нормативною (встановленою за допомогою Таблиці визначення інфраструктури та оснащення амбулаторії) та визначити потребу, яка відповідає різниці між фактичною і нормативною інфраструктурою і оснащеністю за кожним видом приміщень та одиницею оснащення, шляхом заповнення Картки визначення потреби у розвитку інфраструктури амбулаторії та її дооснащенні медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами, що додається.

Оснащення амбулаторій має плануватись і здійснюватись погоджено з планом кадрового забезпечення та має випереджати фактичне працевлаштування лікарів, що закінчують навчання у інтернатурі або перепідготовку за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина", та враховувати можливість позапланового працевлаштування (особливо в умовах значного дефіциту кадрів) шляхом завчасного створення та оснащення відповідних робочих місць.

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Таблиця визначення комплекту
приміщень та оснащення амбулаторії

(відповідно до Примірного табеля
оснащення лікувально-профілактичних підрозділів
закладів охорони здоров'я, що надають первинну
медичну (медико-санітарну) допомогу,
затвердженого наказом МОЗ України
від 23.02.2012 N 132)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Картка
моніторингу фактичної забезпеченості амбулаторії
приміщеннями, медичним обладнанням, інвентарем,
виробами медичного призначення та
іншими матеріальними засобами

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Картка
визначення потреби амбулаторії у приміщеннях
та її дооснащення медичним обладнанням, інвентарем,
виробами медичного призначення та
іншими матеріальними засобами

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Картка
моніторингу стану забезпечення амбулаторій
приміщеннями та оснащенням (відповідно до
Примірного табе
ля оснащення,
затвердженого наказом МОЗ України
від 23.02.2012 N 132)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 1-А

Населення

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 2-А

Лікувально-профілактичні підрозділи ЦПМСД.
Мережа амбулаторій

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 3-А

Медичні пункти (ФАП/ФП) та медичні пункти
тимчасового базування

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 4-А

Стан будівель і споруд

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 5-А

Охоплення населення обслуговуванням за принципом
загальної практики - сімейної медицини

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.1-А

Штати і кадри ЦПМСД.
Адміністративно-управлінський та лікарський персонал,
лікарі ЗП-СЛ - фізичні особи - підприємці

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.2-А

Штати і кадри ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 7-А

Кваліфікація кадрів ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 8-А

Економічна мотивація праці

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.1-А

АРМи, реєстр пацієнтів та доступ до Internet

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.2-А

Забезпеченість автомобілями

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.3-А

Стан оснащеності підрозділів,
що мають увійти до ЦПМ
СД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 10-А

Забезпеченість житлом лікарів ПМД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 1-Б

Населення

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 2-Б

Лікувально-профілактичні підрозділи
ЦПМСД. Мережа амбулаторій

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 3-Б

Медичні пункти (ФАП/ФП) та медичні
пункти тимчасового базування (МПТБ)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 4-Б

Стан будівель і споруд

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 5-Б

Охоплення населення обслуговуванням за
принципом загальної практики - сімейної медицини

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.1-Б

Штати і кадри ЦПМСД.
Адміністративно-управлінський та лікарський персонал,
лікарі ЗП-СЛ - фізичні особи - підприємці

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.2-Б

Штати і кадри ЦПМСД.
Молодші спеціалісти з медичною освітою

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 7-Б

Кваліфікація кадрів ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 8-Б

Економічна мотивація праці

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.1-Б

АРМи, реєстр пацієнтів та доступ до Internet

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.2-Б

Забезпеченість автомобілями

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.3-Б

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 10-Б

Забезпеченість житлом лікарів ПМД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 1

Населення

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 2

Лікувально-профілактичні підрозділи ЦПМСД.
Мережа амбулаторій

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 3

Лікувально-профілактичні підрозділи ЦПМСД.
Мережа медичних пунктів (ФАП/ФП/МПТБ)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 4

Стан будівель і споруд

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 5

Охоплення населення обслуговуванням за
принципом загальної практики - сімейної медицини

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.1

Штати і кадри ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 6.2

Штати і кадри ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 7

Кваліфікація кадрів ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 8

Економічна мотивація праці

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.1

АРМи та доступ до Internet

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.2

Забезпеченість автомобілями

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 9.3

Стан оснащеності амбулаторій ЦПМСД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 10

Забезпечення житлом лікарів ПМД

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 11.1

Індикатори модернізації первинної
медичної допомоги (ПМД)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
02.11.2012 N 866

Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги 11.2

Індикатори модернізації
первинної медичної допомоги (ПМД)

Директор Департаменту реформ та розвитку
медичної допомоги М. Хобзей

З Додатками можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".