ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI, від 24 травня 2012 року N 4866-VI, від 8 червня 2012 року N 4961-VI, від 19 червня 2012 року N 4968-VI, від 21 червня 2012 року N 4994-VI, від 22 червня 2012 року N 5022-VI, від 4 липня 2012 року N 5183-VI, N 5185-VI, N 5186-VI і N 5187-VI та від 30 липня 2012 року N 5189-VI, N 5190-VI і N 5191-VI, від 6 вересня 2012 року N 5234-VI, N 5235-VI і N 5236-VI, від 18 вересня 2012 року N 5253-VI, від 2 жовтня 2012 року N 5303-VI, N 5304-VI, N 5305-VI, N 5306-VI, N 5307-VI, N 5308-VI і N 5309-VI, від 16 жовтня 2012 року N 5417-VI, N 5418-VI, N 5419-VI, N 5420-VI, N 5421-VI, N 5422-VI, N 5423-VI, N 5424-VI, N 5425-VI і N 5426-VI, від 6 листопада 2012 року N 5467-VI, N 5469-VI і N 5470-VI) такі зміни:

1) частину другу статті 2 доповнити словами "та плата за надання адміністративних послуг";

2) доповнити Закон статтею 28 такого змісту:

"Стаття 28. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл нерозподіленого обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів";

3) внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатком до цього Закону;

4) у додатку N 7 щодо додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у позиції "Всього" цифри "1200691" замінити цифрами "2570691".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 грудня 2012 року
N 5513-VI

(Додаток до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік")

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".