ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI та від 30 липня 2012 року N 5189-VI) такі зміни:

в абзаці першому цифри "44.500.000" замінити цифрами "68.800.000";

пункт 1 після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:

"для фінансування проектів у сфері сільського господарства з метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 липня 2012 року
N 5190-VI