ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. У додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI, від 24 травня 2012 року N 4866-VI, від 8 червня 2012 року N 4961-VI, від 19 червня 2012 року N 4968-VI, від 21 червня 2012 року N 4994-VI, від 22 червня 2012 року N 5022-VI, від 4 липня 2012 року N 5183-VI, N 5185-VI, N 5186-VI і N 5187-VI та від 30 липня 2012 року N 5189-VI, N 5190-VI і N 5191-VI) найменування бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1101200 доповнити словами "а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 вересня 2012 року
N 5235-VI