ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
щодо випуску облігацій внутрішньої
державної позики

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" такі зміни:

1) у статті 5 цифри "415.326.338,2" замінити цифрами "416.326.338,2";

2) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, в сумі 1.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго"";

3) внести зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,19 червня 2012 року
N 4968-VI

(Додаток до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики")

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".