Важливi питання  
31.10.2018 №4 

Рекомендаційний лист, як документ та навіщо він потрібен?!

Загалом, та з юридичної точки зору, рекомендаційний лист - це тільки лист. Він не має юридичної сили та важається пережитком минулого.

Коли ви приходите на співбесіду чи влаштовуєтесь на роботу, потенційний роботодавець не має права вимагати надання такого листа.

Але! За практикою, рекомендаційний лист використовується в якості "добровільного" додатка до резюме, основною метою якого є підвищення шансів претендента на отримання бажаної посади. Для роботодавців, наявний у працівника рекомендаційний лист, це свого роду невелика гарантія того, що на роботу приймається не просто працівник, а спеціаліст, якого цінували та який зарекомендував себе з позитивної сторони.

__________

За своїм поняттям, рекомендаційний лист - це вільноскладена характеристика, яка відображає професійні якості претендента. Такий лист складається за місцем попередньої роботи громадянина або за місцем проходження ним навчання та відображає важливі для роботодавця якості, які готові засвідчити колишній роботодавець або навчальний заклад.

Зразка такої характеристики (рекомендації) не існує, т.я. цей документ носить виключно інформативний характер.

У той самий час, при написанні листа слід керуватися стандартними правилами, що застосовуються при оформленні ділових листів. До таких правил можна віднести вживання ділового стилю мовлення та дотримання вимог до звернень із засвідчення документу підписом особи, яка складала його.

Найпоширинішим варіантом засвідчення, є засвідчення рекомендаційного листа підписом безпосереднього керівника здобувача (ним може бути керівник відділу, філії, структурного підрозділу).

__________

Як ми і зазначили вище - при оформленні рекомендаційного листа зразку слідувати необов’язково. Хоча, загальних правил діловодства дотримуватися все ж таки потрібно. Нижче наведемо приблизний приклад оформлення:

1. У верхньому правому куті вказується конкретний роботодавець, на роботу у якого розраховує здобувач (якщо він відомий), а якщо невідомий, то можна вказати призначення листи - "для пред’явлення за місцем вимоги";

2. В середині листа вказується найменування: "рекомендаційний лист";

3. Далі слідує безпосередній текст листа, який може бути приблизно таким: "Я (ПІБ) в період часу з" __ "______ 20__р. по "__" _____ 20__р. був керівником Шолох К.С.. У вказаний період, Шолох К.С. займала посаду __________. До її посадових обов’язків входило наступне: 1.____; 2._____; 3._____;... В ході професійної діяльності на зазначеній посаді Шолох К.С. опанувала наступні навички: ___________. За час роботи в ТОВ_________ Шолох К.С., зарекомендувала себе, як відповідальний спеціаліст та проявила себе з позитивного боку (можна перелічити подібне та досягнення).";

4. В наступній частині листа зазвичай вказуються причини звільнення з попереднього місця роботи;

5. Закінчує інформаційну частину листа суб’єктивна оцінка професійних якостей претендента , колишній роботодавець висловлює свою думку про працівника. Зазвичай кінцівка рекомендаційного листа виглядає приблизно так: "З огляду на викладене та керуючись власною оцінкою професійних якостей Шолох К.С., хочу відзначити повну відповідність її займаній раніше посаді і готовності до виконання аналогічних обов’язків надалі. Бажаємо Шолох К.С. подальших професійних успіхів і вдосконалення в обраному напрямку діяльності ";

6. В самому кінці ставиться підпис посадової особи, яка складала рекомендаційний лист і дата складання.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 серпня 2018 року (Випадки, за яких жінку звільняти НЕ можна)

11 червня 2018 року (Звільнення під час відпустки працівника)

08 червня 2018 року (Як діяти, якщо роботодавець не приймає заяву про звільнення?!)

07 травня 2018 року (Розрахунок при звільненні працівника та вихідна допомога)

26 лютого 2018 року (Коли при звільненні два тижня відпрацьовувати непотрібно?!)

23 січня 2018 року (Судова практика щодо поновлення працівника, якого було незаконно звільнено.)