Актуальні новини  
14.09.2018 №4 

Що робити, якщо ПРАЦІВНИК ПРОПАВ (не виходить на работу, не відповідає на дзвінки тощо)?!

Як вже стало зрозумілим, сьогодні розбираємо тему щодо дій работодавця, якщо співробітник не з'являється на своєму робочому місці і, як наслідок, не відповідає на телефонні дзвінки та відсутній за місцем реєстрації.

Пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) визначено, що звільнення за прогул вимагає наявності документальних підтверджень відсутності співробітника на робочому місці без поважної причини.

Діючим законодавством не встановлений чіткий перелік документів. Але, як прийнято, що за такого випадку треба:

- скласти акт про відсутність працівника;

- отримати письмове пояснення від працівника про причини відсутності (ст. 149 КЗпП);

- в разі відмови від надання письмових пояснень - акт, що фіксує таку відмову. У вашому випадку документом, що підтверджує ваш запит про надання письмових пояснень, буде копія самого запиту й квитанція про відправлення листа з повідомленням про вручення від поштового відділення. Оскільки самого повідомлення у вас немає, про його неотримання можна також скласти акт, в якому зафіксувати інформацію, отриману від поштового відділення в усній формі, про те, що лист ніхто не забрав;

- взяти доповідну від керівника, в якій слід зазначити, який захід дисциплінарного стягнення він просить застосувати до співробітника - догану або звільнення (ст. 147 КЗпП);

- у випадку, якщо на підприємстві є профспілка - письмова згода профспілки на звільнення працівника (ст. 43 КЗпП).

Саме звільнення такого робітника радимо оформити тою датою, коли він зробив прогул, при цьому наказ може бути виданий і пізніше (після одержання й оформлення всіх необхідних документів). Хоча, слід врахувати, що за статтею 148 КЗпП працівник може бути звільнений за прогул не пізніше ніж через 6 місяців від дня здійснення провини й одночасно не пізніше 1 місяця із дня виявлення провини. Днем виявлення провини (прогулу) є дата складання акту. Якщо з дня складання акту пройшло більше одного місяця, а співробітник так і не з’явився на роботі, потрібно скласти інший акт, який фіксує дату наступного прогулу. Акт складають у довільній формі, при цьому бажано, щоб його підписало як мінімум три працівники - члени трудового колективу. Оскільки законодавчо порядок складання такого акту не регулюється, його можна складати хоч щодня, більше того, бажано так і робити, тому що причини відсутності працівника в різні дні можуть бути різними (за якісь дні він може згодом надати лікарняний, а якісь будуть прогулами).

Також, не забудьте зафіксувати дні прогулів у табелі обліку робочого часу - це також необхідна умова для звільнення працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП. Компенсацію за невикористану відпустку слід розраховувати й нараховувати так само, як і у всіх інших випадках.

До уваги! До стажу роботи період прогулу не включається (ст. 9 Закону України "Про відпустки").

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

01 серпня 2018 року (Випадки, за яких жінку звільняти НЕ можна)

11 червня 2018 року (Звільнення під час відпустки працівника)

08 червня 2018 року (Як діяти, якщо роботодавець не приймає заяву про звільнення?!)

07 травня 2018 року (Розрахунок при звільненні працівника та вихідна допомога)

26 лютого 2018 року (Коли при звільненні два тижня відпрацьовувати непотрібно?!)

23 січня 2018 року (Судова практика щодо поновлення працівника, якого було незаконно звільнено.)

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

31 травня 2017 року (Звільнення у зв'язку із скороченням штату допускається тільки за наявності згоди профспілкового органу)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)