Актуальні новини  
08.06.2018 №5 

Чи може ФОП здійснювати зовнішньоекономічну діяльність?

Сучасний етап розвитку України характеризується зростанням темпів заcвоєння вiтчизняними товаровиробниками зарубiжних ринкiв. На міжнародний рівень наразі виходить малий та середній бізнес, який здійснює підприємницьку діяльність в галузі міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності.

У зв'язку з цим, для підприємців актуальним питанням стає засвоєння основ митного регулювання, порядку та умов переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, митного оформлення і складання відповідних документів.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств - це сфера господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, виходом підприємства на зовнішній ринок.

Згідно статті 3 Закона України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі за текстом - Закон), суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України й постійно проживають на території України;

- юридичні особи, зареєстровані в Україні, та які розташовані на території України (підприємства, організації й об'єднання всіх видів);

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами відповідно до законів України, але перебувають на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами відповідно до законів України (філії, відділення, і т.п.), але перебувають на території України;

- загальні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади й керування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи відповідно до Міжнародного й Українського Законодавства.

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності й інших ознак.

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до Закону України.

Статтею 4 Закону визначені види зовнішньоекономічної діяльності, до яких, зокрема, належать експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України (далі за текстом - Кодекс) спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 Розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Зокрема, п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу визначено, що платниками єдиного податку другої групи можуть бути фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.

Слід зазначити, що фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 Розділу XIV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою (п. 291.3 ст. 291 Кодексу).

Види діяльності, у разі здійснення яких фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку, визначені у п. 291.5 ст. 291 Кодексу.

У разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми (п.п. 5 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Отже, фізична особа - підприємець, яка є платником єдиного податку, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за умови, що нею не здійснюються види діяльності, що не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 травня 2018 року (Обов'язок ФОП щодо коригування середнього заробітку працівників)

24 травня 2018 року (Приватні дитячі садки тепер можуть організовувати і ФОПи)

16 квітня 2018 року (Чи має право ФОП на податкову знижку?)

11 квітня 2018 року (Подача декларації при припиненні ФОП своєї діяльності)

10 травня 2017 року (Припинення підприємницької діяльності)

16 січня 2017 року (Покрокова інструкція відносно припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ліквідація підприємця))

05 квітня 2017 року (Чи потрібно ФОП - платнику ЄП окремо зніматися з єдиного податку при ліквідації підприємницької діяльності?)