Актуальні новини  
08.06.2018 №4 

Штрафні санкції за порушення законодавства про працю та строки давності для застосування останніх

В Кодексі законів про працю України (далі за текстом - КЗпП України), а саме статтею 265 визначено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

За частиною другою статті 265 КЗпП України - юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у випадках, передбачених зазначеною статтею.

Відповідні штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

А ось штрафи, передбачені частиною другою статті 265 КЗпП України, накладаються у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року N 509, відповідно до якої штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об′єднаних територіальних громад та їх заступниками.

Підставою для накладення штрафу може бути:

- рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

- акт про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об′єднаної територіальної громади;

- акт документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Сам Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року N 295. Зазначеним Порядком не передбачено і не встановлено період, за який може здійснюватися інспекційне відвідування.

Статтею 16 Конвенції Міжнародної організації праці N 81 від 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.2004 N 1985-IV, передбачено, що інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм.

На підставі зазначеного, строки застосування штрафних санкцій відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України, чинним законодавством не встановлені.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 травня 2018 року (Хто із сторін у трудових відносинах має право на визначення банківської установи для перерахування зарплати працівникові?)

25 квітня 2018 року (Оприлюднено критерії ризиковості в частині дотримання трудового законодавства)

02 квітня 2018 року (Правила внутрішнього трудового розпорядку. Наявність - обов'язкова!)

29 грудня 2017 року (Штрафні санкції за порушення трудового законодавства у 2018 році)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

21 листопада 2017 року (За ведення нелегальної праці підприємцю доведеться сплатити штраф, який досягає майже 300 тисяч)

22 травня 2017 року ("Трудові" перевірки, які відбуваються у 4 етапи проведення.)

06 березня 2017 року (Хто та як проводить документальну невиїзну перевірку?!)

16 лютого 2017 року ( Штрафні санкції за порушення трудового законодавства: розміри та особливості застосування.)