Актуальні новини  
06.06.2018 

Військовим судам бути!

Станом на сьогодення у Верховній Раді України зареєстровані два законопроекти що стосуються створення військових судів - N 8392 та альтернативний йому N 8392-1.

Тепер більш детально про самі проекти.

Законопроектом N 8392 пропонується внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Зміни мають передбачити функціонування у судовій системі України військових судів. Пропонується така організація судів: місцевими судами першої інстанції є військові суди гарнізонів; судом другої інстанції є Апеляційний військовий суд у м. Києві; касаційною інстанцією військового правосуддя є касаційні загальні суди у Верховному Суді, де у Касаційному кримінальному суді утворюється військова судова палата.

До підстав для утворення чи ліквідації суду додано передислокацію військ чи реорганізацію Збройних Сил України та інших військових формувань.

Планується, що голова та заступник голови військового суду гарнізону, голова та заступник голови військового апеляційного суду обираються на зборах суддів відповідного суду. При цьому, у військових судах призначається один заступник голови суду незалежно від кількості суддів.

Кадрове призначення на посаду судді військового суду здійснюється у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів". Крім того, кандидат на посаду судді військового суду повинен перебувати на військовій службі (в резерві) або в запасі та мати військове звання офіцерського складу.

Також визначається статус судді військового суду гарнізону, військового апеляційного суду та судді військової судової палати Касаційного кримінального суду, які мають перебувати на військовій службі і входити до штатної чисельності Збройних Сил України.

Суддя військового суду крім здійснення правосуддя не може залучатися до виконання інших обов’язків військової служби. Порядок звільнення суддів військових судів та суддів військової судової палати Касаційного кримінального суду з військової служби, а також порядок присвоєння їм військових звань визначається законом.

Додатково визначено, що суддю військового суду гарнізону не може бути переведено до іншого суду без його згоди, крім переведення у зв’язку з службовою необхідністю.

Одночасно із цим, пропонується рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради України проект закону щодо утворення до 31 грудня 2018 року військових судів гарнізонів та апеляційного військового суду в м. Києві і утворити у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду України до 31 грудня 2018 року військову судову палату.

Альтернативний проект передбачає, що до системи військових судів будуть входити військові місцеві суди та військові апеляційні суди. Така організація відповідає і критеріям меморандуму Постійного комітету з прав людини Ради Європи "Судочинство у військових судах" від 16 червня 2003 року, йдеться у законопроекті.

За цим проектом військові суди мають здійснювати розгляд кримінальних справ про злочини, які виникають у сфері військових правовідносин, стосовно військовослужбовців та інших осіб, визначених законом.

Особливостями суддівської винагороди суддів військових судів є доплата за військове звання, яка відповідає аналогічній оплаті офіцерів Збройних Сил України при комплексному визначенні їх грошового забезпечення. Вона має бути визначена виключно Законом, а не постановою Уряду.

Судді військових судів будуть перебувати на військовій службі та мати офіцерське звання і входити до штатної чисельності Збройних Сил України. Суддям військових судів присвоюються військові звання Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 травня 2018 року (Тривалість відпусток для військових з урахуванням законодавчих змін)

16 травня 2018 року (Допомога при загибелі чи інвалідності іноземців - військових Збройних Сил України)

11 квітня 2018 року (Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб.)

05 березня 2018 року (Військова пенсія 2018)

01 березня 2018 року (Відстрочення від призову на військову службу)

14 лютого 2018 року (До уваги учасників бойових дій! Важливі питання щодо страхування транспортного засобу.)

25 жовтня 2017 року (Питання щодо статусу учасника бойових дій приведено у норму)

20 квітня 2017 року (Плата за землю та податок на нерухомість, що сплачені у період АТО, повертатись не будуть.)