Актуальні новини  
07.06.2018 №5 

Чи потрібна на підприємстві посадова інструкція?

Існування посадової інструкції на підприємстві - це обов'язкова умова, встановлена нормативними актами (п.6 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. N 336). Це, в першу чергу, потрібно для розмежування професій і посад шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники.

Згідно статті 29 Кодексу законів про працю України, посадова інструкція визначає організаційно-правове становище працівників та забезпечує умови для ефективної праці. Зазвичай, включає в себе короткий виклад основних обов’язків, повноважень і необхідних навичок, що відносяться до окремої посади на підприємстві.

Відповідно пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю, відсутність посадових інструкцій може викликати труднощі для керівництва підприємства в певних ситуаціях. Саме дані посадової інструкції можуть бути аргументом у спорі між роботодавцем та працівником. В посадовій інструкції прописано, що конкретно входить до кола обов’язків працівника. Адже, посадова інструкція складається для посади, а не для конкретної людини, що її обіймає.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі і повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.

Під час складання посадових інструкцій потрібно використовувати:

Класифікатор професій;

кваліфікаційні характеристики професій згідно з ДКХП;

нормативні документи підприємства;

колективний договір (статут);

правила внутрішнього трудового розпорядку.

Так як посадова інструкція складається з розділів, то під час розробки необхідно використати єдиний загальноприйнятий підхід щодо їх побудови та забезпечити чітке і стисле формулювання змісту кожного розділу.

Лише за наявності посадової інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та обов’язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та роботодавцем з приводу їх виконання.

Відсутність посадових інструкцій може бути кваліфікована як порушення законодавства про працю.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

18 квітня 2018 року (Умови оплати праці працівників Державної служби України з безпеки на транспорті, які не є державними службовцями)

29 березня 2018 року (Правила пожежної безпеки в Україні)

07 березня 2018 року (Планується посилити відповідальність за порушення правил пожежної безпеки)

02 лютого 2018 року (Колективний договір та оплата праці на підприємстві)

02 лютого 2018 року (Колективний договір. Що необхідно передбачити?!)

21 листопада 2017 року (За ведення нелегальної праці підприємцю доведеться сплатити штраф, який досягає майже 300 тисяч)

07 червня 2017 року (Застарілі (радянські) правила охорони праці та безпеки більше не діють)