Актуальні новини  
06.06.2018 №3 

Закриття ФОП. Порядок та покрокова інструкція.

Одразу перейдемо до порядку та процедури припинення підприємницької діяльності фізичної особи (ФОП).

Загалом, сам процес можна розділити на чотири кроки:

1. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР).

2. Зняття з обліку в Держкомстаті, Державної фіскальної службі та Пенсійному фонді.

3. Надання звітності та розрахунків по податках, зборах і єдиний соціальний внесок.

4. Закриття підприємницького рахунку в банку.

Далі розберемо кожен з кроків по окремості.

Виключення з ЄДР

ФОП для припинення господарської діяльності подає державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням (відповідна форма N 12, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р N 3268/5).

Коли здійснюється подача заяви (за формою N 12) пред’являється паспорт громадянина України.

Підприємець (чи особа за дорученням) може подати документи державному реєстратору в паперовій або електронній формі.

В паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. У разі подання документів поштою справжність підпису заявника повинна бути нотаріально посвідчена.

В електронній формі документи подаються заявником через портал електронних сервісів. Скористатися таким способом надання документів можуть ТІЛЬКИ ФОП, які отримали електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Для припинення підприємницької діяльності ФОП подає документи:

- виконавчому органу сільської / селищної / міської ради (якщо відповідна місцева рада прийняла рішення про наділення власного виконавчого органу повноваженнями по держреєстрації юридичних осіб та ФОП);

- Київській міській / районній в місті Києві державній адміністрації;

- нотаріусу;

- акредитованому суб’єкту (з актуальним переліком акредитованих суб’єктів державної реєстрації можна ознайомитися за посиланням).

Якщо ФОП зареєстрований на окупованій території (Автономної Республіки Крим / міста Севастополя / населених пунктів, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень / населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, ТОДІ, зареєструвати припинення господарської діяльності можна у будь-якого суб’єкта держреєстрації в межах України .

Що стосується строків розгляду документів, поданих для реєстрації припинення діяльності ФОП, то держреєстратор повинен розглянути їх протягом 24-х годин після надходження/подання (крім вихідних та святкових днів).

Зняття з обліку
в Держкомстаті, фіскальної службі, Пенсійному фонді

За процедурою, технічний адміністратор в день внесення до ЄДР (Єдиного державного реєстру) відомостей про припинення підприємницької діяльності ФОП забезпечує передачу відповідної інформації і в інформаційні системи Держкомстату, ГФС і ПФУ. Саме такі відомості з ЄДР є підставою для зняття ФОП з обліку в цих органах.

Зняття з обліку
в органах Держкомстату

В день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, Держкомстат забезпечує передачу в ЄДР дати та номера запису про зняття з обліку.

В принципі, на цьому відносини між ФОП та Держкомстатом припиняються (остаточно).

Зняття з обліку
у фіскальній службі

Як відомо - в органах УКРІНФОРМ підприємець враховується як платник податків і зборів, а також як платник ЄСВ.

Дата зняття з обліку ФОП = дата отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП (така сама).

Дані про зняття з обліку ФОП передаються контролюючим органом за основним місцем обліку даного платника податків в ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платника податків знято з обліку.

Одночасно із тим - державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє його зобов’язань, що виникли при здійсненні підприємницької діяльності, і не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання. Погашення грошових зобов’язань та / або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Зазначене абзацем вище означає, що фізособа, незважаючи на втрату підприємницького статусу, зобов’язана надати звітність за останній звітний період та сплатити необхідні податки і збори (як за останній звітний період, так і за ті зобов’язання, за якими виникли раніше, проте не були погашені своєчасно).

Що стосується надання останньої звітності та розрахунків по податках, зборах і ЄСВ, то при здійсненні господарської діяльності, в залежності від того, яку систему оподаткування застосовував ФОП (загальну або спрощену), він міг бути платником ПДФО і військового збору, або єдиного податку.

Остання звітність і розрахунки
з бюджетом по ПДФО та військовому збору
на загальній системі оподаткування

Особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, надають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від провадження підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У відповідності до пункту 177.11 статті 177 Податкового кодексу України - останнім базовим податковим (звітним) періодом в даному випадку є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Для ФОП на загальній системі оподаткування податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Сплатити ПДФО і військовий збір за результатами наданої звітності необхідно протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку її подання.

Остання звітність і розрахунки
з бюджетом по єдиному податку

За випадку державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, в якому відповідним контролюючим органом отримано з ЄДР повідомлення про закриття ФОП.

Тоді податковим (звітним) періодом для єдинників першої і другої груп є календарний рік, а для платників єдиного податку третьої групи - календарний квартал. Відповідно, єдинники першої і другої груп звітують протягом 60 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. А платники єдиного податку третьої групи - протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. У разі припинення провадження господарської діяльності податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію.

На підставі зазначеного - навіть якщо діяльність фактично буде припинена в перших числах місяця, авансовий внесок за відповідний місяць доведеться сплатити в повному обсязі.

Хто знаходиться на третій групі єдиного податку - сплачує єдиний податок за результатами останньої квартальної звітності в загальному порядку - протягом 10 к.дн. після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Зняття з обліку
як платник ЄСВ

Після отримання від держреєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення або непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ.

Остання звітність і розрахунки
з бюджетом по ЄСВ, який ФОП сплачує за себе

У разі припинення діяльності ФОП зобов’язаний подати сам за себе звіт по ЄСВ, із зазначенням типу форми "ліквідаційна", де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Термін сплати зобов’язань, визначених ФОП в звіті з ЄСВ з позначкою "ліквідаційний", настає в день подання такого звіту. Так, ЄСВ має бути сплачений до дати надання звіту з ЄСВ включно.

Після проведення перевірки, здійснення остаточного розрахунку по сплаті ЄСВ та закриття інтегрованих карт ФОП знімається з обліку як платник ЄСВ. Відповідний запис вноситься до реєстру страхувальників, про що інформується державний реєстратор.

Зняття
з обліку в Пенсійному фонді

Після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника і проведення остаточного розрахунку, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду зняття з обліку.

Закриття
підприємницького рахунку в банку

Згідно пункту 69.7 статті 69 Податкового кодексу України - ФОП зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких відкривають рахунки.

Щоб закрити поточний рахунок, ФОП слід подати в банк складену в довільній формі заяву, яка повинна містити такі обов’язкові реквізити, як:

- назва банку;

- прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки власника рахунку;

- номер рахунку, який закривається;

- дату складання заяви.

Така заява підписується власником рахунку або уповноваженою ним особою (якщо у ФОП є печатка, також потрібно проставити її відбиток).

Терміни, в які ФОП, яка припинила діяльність, має закрити рахунок в банку, законодавством не встановлені (логічно зробити це відразу після того, як запис про припинення підприємницької діяльності буде внесений до ЄДР).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 травня 2018 року (Обов'язок ФОП щодо коригування середнього заробітку працівників)

24 травня 2018 року (Приватні дитячі садки тепер можуть організовувати і ФОПи)

16 квітня 2018 року (Чи має право ФОП на податкову знижку?)

11 квітня 2018 року (Подача декларації при припиненні ФОП своєї діяльності)

10 травня 2017 року (Припинення підприємницької діяльності)

16 січня 2017 року (Покрокова інструкція відносно припинення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ліквідація підприємця))

05 квітня 2017 року (Чи потрібно ФОП - платнику ЄП окремо зніматися з єдиного податку при ліквідації підприємницької діяльності?)