Актуальні новини  
06.06.2018 №4 

Що потрібно знати про порядок реєстрації у службі зайнятості

Згідно чинного законодавства, кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної допомоги по безробіттю.

Статусу безробітного може набути:

- особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

- особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку;

- особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Статус безробітного надається особі за особистою заявою з першого дня реєстрації у центрі зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в державній службі зайнятості після звільнення з роботи.

Для реєстрації в центрі зайнятості потрібно надати пакет документів:

- паспорт громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;

- облікову картку платника податків;

- трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості);

- в разі потреби - військовий квиток;

- диплом або інший документ про освіту.

Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.

Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків;

від 2 до 6 років - 55 відсотків;

від 6 до 10 років - 60 відсотків;

понад 10 років - 70 відсотків.

Застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, який встановлюється Правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (на даний момент - 7048,00 грн, з 1 липня 2018 - 7364,00 грн).

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням визначається постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним стахуванням".

Якщо особа звільнена за згодою сторін, вона теж може отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю. Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України), тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно допункту 1 частини 5 статті 31 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" скорочується на 90 календарних днів.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування" пенсійного віку), тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін або за власним бажанням без поважних причин, тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 частини 5 статті 31 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" скорочується на 90 календарних днів і не може перевищувати 270 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку - 630 календарних днів протягом двох років.

Відповідно пункту 37 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198, центр зайнятості припиняє реєстрацію з дня:

- початку зайнятості особи;

- працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

- укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);

- забезпечення роботою самостійно;

- призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;

- призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду;

- призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

- зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України "Про зайнятість населення";

- поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

- вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;

- призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

- набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

- досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;

- подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

- подання безробітним заяви про припинення реєстрації;

- подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;

- встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;

- встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України "Про зайнятість населення";

- припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;

- відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);

- смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

- подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;

закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

У разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості:

- протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (на 31-й день);

- протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (на 15-й день);

- протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (на 15-й день);

- протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15-й день).

У разі припинення реєстрації особа може бути взята на облік або поновлена на обліку в центрі зайнятості, до якого вона звернулася відповідно до умов цього вищезазначеного Порядку.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 вересня 2017 року (Кабінетом Міністрів України збільшені витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

10 серпня 2017 року (Про об'єднання фондів соціального страхування)

10 лютого 2017 року (Обчислення работодавцем страхового стажу працівника (дані за формою ОК-7, хто має право на отримання відповідних відомостей тощо)