Актуальні новини  
14.05.2018 

Порядок погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій

Київська міська державна адміністрація, у відповідності до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", своїм розпорядженням від 18.04.2018 N 654 затвердила Порядок погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

У відповідності до затвердженого Порядку - преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності голів районних в місті Києві державних адміністрацій за доручену роботу або поставлені завдання.

Головам районних в місті Києві державних адміністрацій виплачується місячна премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в порядку, встановленому розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з урахуванням вимог цього Порядку, у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

Розмір місячної премії голів районних в місті Києві державних адміністрацій обов'язково погоджується з головою Київської міської державної адміністрації (через проходження листа погодження).

Щомісячно, до 5-го числа кожного місяця, наступного за звітним, голови районних в місті Києві державних адміністрацій порушують клопотання про преміюванняза звітнім. А вже розмір місячної премії голови районної в місті Києві державної адміністрації залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань та доручень Київського міського голови, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків;

3) терміновість виконання завдань та доручень;

4) стан виконавської дисципліни;

5) відсутність порушень бюджетного законодавства, зокрема в частині ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів;

6) забезпечення виконання бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, затверджених в установленому порядку;

7) відсутність обґрунтованих скарг на роботу голови районної в місті Києві державної адміністрації;

8) результати щомісячної оцінки діяльності районної в місті Києві державної адміністрації;

9) організація роботи у сфері надання адміністративних послуг.

Куратор району має право отримати інформацію про діяльність районної в місті Києві державної адміністрації по галузевим напрямкам від першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків. І вже за результатами поданої районом інформації, враховуючи критерії, визначені у пункті 5 Порядку про який йдеться мова, та надану першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації інформацію, вносить пропозицію щодо розміру місячної премії голови районної в місті Києві державної адміністрації.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

14 лютого 2018 року (Чи можна преміювати посадову особу місцевого самоврядування, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною?!)

05 грудня 2017 року (Оплата праці в органах місцевого самоврядування)

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)

05 липня 2017 року (Щорічна премія та чи відноситься остання до одноразових виплат)