Актуальні новини  
14.05.2018 №2 

Як оподатковується харчування працівника за рахунок компанії

Підприємства, установи, організації можуть забезпечувати працівників харчуванням як в обов’язковому порядку згідно з вимогами законодавства, так і з власної ініціативи.

У ст. 166 Кодексу Законів про Працю передбачено, що на роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видається безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти. На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.

Але навіть якщо ваше виробництво не є шкідливим, роботодавець може за власні кошти додатково встановлювати працівникам пільги та компенсації, не передбачені законодавством. Безоплатне харчування або харчування з частковою оплатою вартості є однією з таких додаткових пільг і входить до так званого соціального пакета. Така можливість прописана в статті 7 Закону від 14.10.92 р. N 2694-XII "Про охорону праці".

Харчуватися працівники можуть як у власній їдальні, так і замовляти обіди в офіс на підставі договорів із закладами ресторанного господарства.

Порядок надання пільгового харчування зазвичай оформлюється у вигляді додатку до колективного договору, який затверджується керівником підприємства за згодою представника трудового колективу.

Одночасно з цим, слід розробити наказ або розпорядження по підприємству, в якому обумовити такі питання:

- порядок щомісячного розрахунку потреби працівників у харчуванні;

- порядок замовлення харчування (у власній їдальні або на замовлення із закладу ресторанного господарства)

- подача до певної години робочого дня щоденних даних про кількість працівників, що будуть отримувати харчування;

- порядок щоденного розрахунку за отримане харчування;

- порядок остаточного розрахунку працівниками за харчування.

Розглянемо бухгалтерський та податковий облік витрат на харчування працівників.

Після остаточного розрахунку з працівником, бухгалтерія підприємства складає відомість отриманого в звітному місяці харчування з підписами працівників і подає на затвердження керівникові підприємства.

Цей документ є підставою для відображення у бухгалтерському обліку витрат на харчування або утримання вартості харчування із заробітної плати працівників. Така відомість є первинним документом, що фіксує господарські операції, отже вона повинна відповідати вимогам статті 9 Закону N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", тобто містити такі реквізити:

- назва ("Відомість отримання харчування");

- дата і місце складання;

- назва підприємства;

- зміст і обсяг господарської операції;

- одиниця виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних заздійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Щодо спеціального харчування: працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою (п.6 Переліка, затвердженого Постановою КМУ N 994 від 27.06.2003 р.). Згідно з п.15.8 П(С)БУ 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. N 318, витрати на охорону праці включаються до складу загальновиробничих витрат. Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів (п. 44.1 Податкового кодексу).

У разі, якщо роботодавець з власної ініціативи забезпечує працівників обідами, відмінними від спеціального харчування, або здійснює витрати на харчування працівників, зайнятих на роботах, які не підпадають під категорію шкідливих умов праці, то такі витрати вважаються витратами на фінансування особистих потреб фізичних осіб, і не включаються до складу витрат.

Операції з безоплатного забезпечення як лікувально-профілактичним, так і звичаним харчуванням, обкладаються ПДВ у загальновстановленому порядку і можуть бути включені до податкового кредиту (пп. 14.1.181 Податкового кодексу). При цьому база оподаткування таких операцій визначається згідно з п.189.1 Податкового кодексу виходячи з їх договірної вартості, але не нижче звичайних цін.

Щодо ЄСВ: вартість харчування працівників відповідно до умов колективного договору, є базою для нарахування єдиного внеску згідно статті 7 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

При оподаткуванні ПДФО, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону "Про охорону праці" (п. 165.1.9 Податкового кодексу).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

18 квітня 2018 року (Визначення пільгового (шкідливого) стажу роботи)

08 листопада 2017 року (Нюанси обліку робочого часу при шкідливих умовах праці)

03 лютого 2017 року (Доплати до мінімальної заробітної плати на умовах внутрішнього сумісництва з встановленням неповної тривалості робочого часу)