ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.04.2018 N 654

Про затвердження Порядку погодження преміювання
голів районних в місті Києві державних адміністрацій

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" та з метою упорядкування питання преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій:

1. Затвердити Порядок погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій дотримуватися Порядку погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 04 квітня 2011 року N 475 "Про Порядок погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступників";

від 31 липня 2012 року N 1341 "Про затвердження змін до Порядку погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій та їх заступників".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Кличко

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
18 квітня 2018 року N 654

Порядок
погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій

1. Преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності голів районних в місті Києві державних адміністрацій за доручену роботу або поставлені завдання.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій виплачується місячна премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в порядку, встановленому розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з урахуванням вимог цього Порядку, у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Розмір місячної премії голів районних в місті Києві державних адміністрацій обов'язково погоджується з головою Київської міської державної адміністрації.

4. Голови районних в місті Києві державних адміністрацій щомісячно порушують перед головою Київської міської державної адміністрації клопотання про преміювання шляхом подання їх до 5 числа кожного місяця, наступного за звітнім, першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації або заступнику голови Київської міської державної адміністрації, який здійснює координацію діяльності відповідної районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків (далі - куратор району).

5. Розмір місячної премії голови районної в місті Києві державної адміністрації залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань та доручень Київського міського голови, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків;

3) терміновість виконання завдань та доручень;

4) стан виконавської дисципліни;

5) відсутність порушень бюджетного законодавства, зокрема в частині ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів;

6) забезпечення виконання бюджету міста Києва та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, затверджених в установленому порядку;

7) відсутність обґрунтованих скарг на роботу голови районної в місті Києві державної адміністрації;

8) результати щомісячної оцінки діяльності районної в місті Києві державної адміністрації;

9) організація роботи у сфері надання адміністративних послуг.

6. З метою всебічної оцінки діяльності голови районної в місті Києві державної адміністрації куратор району має право отримати інформацію про діяльність районної в місті Києві державної адміністрації по галузевим напрямкам від першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

7. Куратор району з урахуванням поданої районом інформації, враховуючи критерії, визначені у пункті 5 цього Порядку, та надану першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації інформацію, вносить пропозицію щодо розміру місячної премії голови районної в місті Києві державної адміністрації.

8. Управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділ контрольно-аналітичного забезпечення відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації управління контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готують та забезпечують погодження листів-погоджень розміру місячної премії голів районних в місті Києві державних адміністрацій, які оформлюються згідно з додатком до цього Порядку.

9. Листи-погодження погоджують у такій послідовності:

директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

начальник управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

10. Суб'єкти погодження під час візування листів-погоджень в межах своєї компетенції, виходячи з критеріїв, визначених у пункті 5 цього Порядку, можуть надавати голові Київської міської державної адміністрації рекомендації щодо корегування розміру місячної премії конкретного голови районної в місті Києві державної адміністрації.

11. Листи-погодження, завізовані в установленому порядку, передаються до управління аналітичного забезпечення Київського міського голови апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для прийняття головою Київської міської державної адміністрації остаточного рішення шляхом погодження розміру місячної премії голови районної в місті Києві державної адміністрації на листі-погодженні до 25 числа кожного місяця, наступного за звітнім.

Виконувач обов'язків керівника апарату
Л. Верес

Додаток
до Порядку

Лист-погодження
розміру місячної премії голови _____ районної в місті Києві державної адміністрації

______________________________________________________________
(розмір (у % чи грн), місяць, рік, за який здійснюється преміювання)

Голова Київської міської державної адміністрації  _____
(підпис) (дата) 
Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації, заступник голови
Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків _____
(підпис) (дата) 
Директор Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 


_____
(підпис) (дата) 
Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 


_____
(підпис) (дата) 
Директор Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) _____
(підпис) (дата) 
Директор Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) _____
(підпис) (дата) 
Начальник управління по роботі з персоналом
апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 


_____
(підпис) (дата)