Важливi питання  
14.03.2018 №2 

Для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, з'явилися нові критерії визначення посад.

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 21.02.2018 р. N 135 затвердив Зміни до критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Таким чином, затвердженими Змінами були розширені критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

До робіт, що пов'язані із забезпеченням належних умов функціонування державного органу, також віднесено:

- роботи з утримання прилеглої території;

- комп’ютерне забезпечення та впровадження інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить формування, адміністрування та розвиток загальнодержавних електронних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, а також забезпечення захисту інформації);

- виконання завдань та функцій фахівця з інтерв’ювання, секретаря та стенографіста;

- комп’ютерний набір тексту, робота з копіювальною та розмножувальною технікою, записом, накопиченням, систематизацією, перевіркою і опрацюванням цифрових та інших даних, підбором довідкового та інформаційного матеріалу;

- виконання завдань і функцій касира, відповідального чергового, диспетчера, чергового оперативного.

Державним органам, в свою чергу, доручено забезпечити підтримання в актуальному стані переліки посад працівників, які виконують функції з обслуговування, в разі їх наявності з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або штатному розписі державного органу.

____________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

21 лютого 2018 року (Деякі нюанси суміщення професій (посад))

14 лютого 2018 року (Чи можна преміювати посадову особу місцевого самоврядування, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною?!)

24 січня 2018 року (Затверджений Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я.)

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)

28 серпня 2017 року (Зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад, які дають право на пільгову пенсію за віком)

15 серпня 2017 року (Нюанси нарахування середньомісячної зарплати з підвищеним посадовим окладом)