Важливi питання  
05.03.2018 

Розірвання договору оренди житла через руйнування та псування.

Що ж собою представляє "оренда житлових приміщень"? Це господарська операція, що передбачає надання житлового будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк або безстроково, для цільового використання та за орендну плату. Максимальний розмір орендної плати, що сплачується фізичними особами за оренду відповідного приміщення для його використання як місця постійного проживання, підлягає регулюванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Величина орендної плати, що сплачується фізичними особами за оренду житлового приміщення для його використання в інших цілях, ніж як місце постійного проживання, а також величина орендної плати, що сплачується юридичними особами, регулюванню не підлягають. Порядок здійснення операцій з оренди житлового приміщення встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Житлового кодексу України. Лізинг (оренда) інших споруд і будівель здійснюється на умовах, що визначені договорами лізингу (оренди).

Одним із порушень, за вчинення якого закон надає наймодавцю право розірвати договір найму (оренди) житла є руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає. На жаль, чинне законодавство не дає чіткого визначення поняттям "руйнування житла" та "псування житла". Надати визначення цим категоріям можливо за допомогою тлумачення чисельної кількості підзаконних актів, постанов, листів, рекомендацій, що приймалися в межах житлового законодавства, а також судової практики по розгляду житлових спорів. Так, руйнуванням житла слід вважати протиправні винні дії по незворотному виведенню з ладу, порушення цілісності або зміни конструкцій житлового приміщення шляхом руйнування несучих стін, стель, підлоги, вікон, дверей, сантехнічного обладнання, інженерних систем, балконів, лоджій, дахів тощо. Псуванням житла слід вважати протиправні винні дії, результатом яких стало погіршення якості, зниження рівня споживання житла, які здійснені шляхом несумлінного використання сантехнічного обладнання, інженерних систем, порушення санітарно-гігієнічних правил, пошкодження підлоги, стін, вікон, дверей тощо. При цьому, руйнування житла тягне необхідність проведення капітального ремонту для відновлення житла, псування житла можливо усунути за допомогою проведення поточного ремонту. При розгляді судом справи про розірвання договору найму (оренди) житла на підставі руйнування чи псування житла, суди встановлюють масштаб майнової шкоди, що була спричинена.

Звертаємо увагу, що заподіяна шкода - є матеріальною та підподає під категорію оціночної, тому у випадку спричинення наймачем шкоди, в результаті чого зменшилася ринкова вартість житла, суд може піти двома шляхами:

- судом приймається рішення про розірвання договору та виселення наймача з житла або

- за рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для відновлення житла. Якщо протягом року, визначеного судом, наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця постановляє рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

За частиною 4 статті 825 Цивільного кодексу України - у випадку, коли наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень. Якщо наймач або інші особи, за дії яких він відповідає, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 лютого 2018 року (ПДВ при оренді житла з подальшим викупом)

30 січня 2018 року (Декларування доходів від надання майна в оренду)

30 січня 2018 року (Як не стати жертвою шахраїв при оренді житлового приміщення (квартири, будинку тощо)?!)

17 січня 2018 року (Оренда державного майна бюджетниками)

28 березня 2017 року (Заповнення податкової декларації фізичною особою, коли податковим агентом протягом звітного року доходи у вигляді заробітної плати та орендної плати виплачені не в повному обсязі.)