Важливi питання  
02.03.2018 №4 

Статус старости в процесі децентралізації

Інститут старост було запроваджено в 2015 року після набуття чинності Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Як відомо, староста є посадовою особою місцевого самоврядування у селі або селищі, які разом з іншими населеними пунктами добровільно об'єднуються у одну територіальну громаду. Староста обирається мешканцями села або селища на строк повноважень місцевої ради об'єднаної територіальної громади. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади, є членом її виконавчого комітету, представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села.

Староста, свого роду лідер, якому громада села виказала підтримку. Він - нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були належним чином представлені. Щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло

У відповідності до діючого законодавства, староста уповноважений:

- представляти інтереси жителів села, селища у виконавчих органах місцевої ради об'єднаної територіальної громади;

- сприяти жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

- брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

- вносити пропозиції до виконавчого комітету місцевої ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів місцевої ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб.

Крім переліченого вище, староста може додатково здійснювати й інші обов'язки, визначені Положенням про старосту, яке затверджується радою об'єднаної територіальної громади. В такому положенні також зазначаються права старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування та інші питання, що пов'язані з його діяльністю. В свою чергу, староста звітує перед радою ОТГ (об'єднаної теріторіальної громади) НЕ рідше одного разу на рік, а також перед мешканцями села (сіл) під час відкритих зустрічей з громадянами.

Сама ж реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади (процес децентралізації), створює нові умови, в яких ми житимемо в подальшому. Вже зрозуміло, що зворотного шляху немає, реформи вже на тій стадії, що до протилежного берега ближче, ніж повертатися.

Також, актуальним є питання, яке виникає дуже часто: ДЕ бабусям тепер брати довідки, коли сільради не буде?

Саме староста мусить вирішувати питання "довідки" тих "бабусь", які з цими проханнями до нього звертатимуться. І це теж прописуватиметься в Положенні кожною громадою.

Організація роботи старости з документами має два варіанти:

Перший, який є більш складним: староста уповноважується радою громади на вчинення певних нотаріальних дій та реєстрацію актів цивільного стану, проходить відповідне навчання, отримує печатку виконавчого комітету ради об’єднаної громади і видає певний перелік довідок самостійно.

Другий (легший): приймає від жителів села документи і передає їх на обробку уповноваженим особам або органам, що зазвичай діють у центрі об’єднаної громади, далі він контролює обробку цих документів і надання відповідної довідки заявнику.

Який з цих варіантів обрати, самостійно вирішуватиме рада об’єднаної громади.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

02 березня 2018 року (Основні моменти Реформи децентралізації в Україні)

03 січня 2018 року (Про Державний бюджет України на 2018 рік)

22 листопада 2017 року (Облік в бюджетних установах і організаціях та щорічна інвентарізація)

06 листопада 2017 року (Розпоряджатися землями державного фонду країни дозволять органам місцевого самоврядування)

16 грудня 2016 року (Акти органів місцевого самоврядування. Де та як здійснюється їх публікація.)