Важливi питання  
28.02.2018 №2 

Дії працівника при настанні нещасного випадку на виробництві

Що ж таке "нещасний випадок"?! Це тілесні пошкодження (або смерть), інколи мова йде про пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин . При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного ймовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що призвели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" визначено, що нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ розуміє під собою раптове ушкодження здоров’я, спричинене падінням, пораненням, ураженням струмом та ін. і пов’язане з виконанням трудових обов’язків.

В Україні правові наслідки нещасного випадку на виробництві регулюються Кодексом Законів про працю України, Законом України "Про охорону праці" та Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

В свою чергу такий нещасний випадок (про який йдеться у абзаці третьому даної новини) тягне за собою правовий наслідок при призначенні пенсії та виплаті допомоги, коли він стався з працівником, який виконував роботу за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності.

Такий визнається пов’язаним з роботою працівника тільки у випадках, передбачених законодавством. Якщо нещасний випадок стався з вини власника підприємства, установи, організації, він несе відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові, внаслідок чого сталося його каліцтво або інше ушкодження здоров’я. Власник організовує розслідування цього випадку, призначає комісію, яка після закінчення розслідування складає акт за формою Н-1, що затверджується власником.

У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок на виробництві чи/або незгоди власника, потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, зі змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці, питання вирішується вищим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством із розгляду трудових спорів.

Таким чином, у випадку, за якого роботодавець не повідомляє у відповідні органи про нещасний випадок, не створює комісію з розслідування нещасного випадку та не організовує розслідування, то САМ потерпілий повинен:

1) Звернутися до керівника підприємства з письмовою заявою, в якої потрібно повідомити про час, місце, обставини настання нещасного випадку, а також висловити прохання про створення комісії з розслідування нещасного випадку й організації такого розслідування.

При відмові керівника/уповноваженої особи у прийнятті заяви або проставлення свого підпису на підтвердження про її отримання - заяву потрібно відправити поштою - рекомендованим або цінним листом (можливий варіант кур’єрської доставки) з повідомленням про вручення. Важливо, щоб у потерпілого було підтвердження про відправлення заяви на підприємство.

2) Звернутися в лікувально-профілактичний заклад і повідомити про те, що отримав травму під час виконання трудових обов’язків. Лікарня має протягом доби передати екстрене повідомлення:

- підприємству, де працює потерпілий;

- робочому органу Фонду соціального страхування за місцезнаходженням підприємства або за місцем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно;

- територіальному органу Держпраці за місцем настання нещасного випадку.

3) Якщо після отримання повідомлення від лікувально-профілактичного закладу роботодавець затягує з розслідуванням, потерпілий повинен негайно написати скаргу на неправомірні дії роботодавця до Головного управління Держпраці України за місцем його проживання з описом того, що сталося, вказавши про відмову, зволікання, ухилення керівника від створення комісії та проведення розслідування нещасного випадку.

4) Якщо після всіх звернень потерпілого не буде створена комісія з розслідування і, відповідно, не буде проведено розслідування, залишається можливість захисту своїх прав у судовому порядку. Необхідно подати в суд за місцем проживання потерпілого позовну заяву з вимогою встановити факт настання нещасного випадку, а також зобов’язати роботодавця створити комісію та провести розслідування нещасного випадку.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 листопада 2017 року (Допомога по тимчасовій непрацездатності та випадки, за яких остання не надається)

21 вересня 2017 року (Обмін довідки про тимчасову непрацездатність на лікарняний лист)

19 червня 2017 року (Вплив страхового стажу працівника на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності)

10 березня 2017 року (Встановлений новий розмір страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві)

09 березня 2017 року (Нещасний випадок під час перерви. Розслідування з даного приводу.)