Важливi питання  
28.02.2018 

Ціноутворення у січні 2018 року до прожиткового мінімуму

Ціноутворення представляє собою процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності), який базується на попиті, вартості, пропозиції, товарно-грошовому обігу.

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Обсяг прожиткового мінімуму містить два елементи - фізіологічний та соціальний. Фізіологічний мінімум - це вартісне вираження матеріальних цінностей, конче необхідних для існування людини.

За інформацією Міністерства соціальної політики України та статтею 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" - фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах січня 2018 року у розрахунку на місяць на одну особу становив:

- з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 3 587 грн (без урахування платежів - 3 128 грн);

- для дітей віком до 6 років - 3 003 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років - 3 668 грн;

- для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства - 4 011 грн (без урахування платежів - 3 229 грн);

- для осіб, які втратили працездатність - 2 637 гривень.

На підставі вищезазначеного виходить, що законодавчо встановлений на січень 2018 року прожитковий мінімум занижено вдвічі порівняно з його фактичним розміром або на 1 825 грн., а для працездатної особи - більш ніж вдвічі або на 2 249 гривень.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 вересня 2017 року (Планується внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум")

08 серпня 2017 року (Прожитковий мінімум на особу у червні 2017 року)

24 квітня 2017 року (Від початку травня зросте прожитковий мінімум, але оклади за Єдиною тарифною сіткою до кінця року змінюватись не будуть)

28 лютого 2017 року (Середній заробіток, який не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня)