Важливi питання  
28.02.2018 №3 

Трудові відносини з позаштатним працівником

За Господарським кодексом України штатний розпис, загалом, визначає норму чисельності працівників (містить перелік посад і професій працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, які потрібні для виконання виробничих або управлінських функцій, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства та виконання ним завдань, передбачених статутом).

Таким чином, визначений штатним розписом перелік посад та професій працівників називають ще штатом підприємства, а працівника, прийнятого на роботу за посадою (професією) згідно зі штатним розписом, або включеним до штату, штатним працівником.

Якщо взяти з практики застосування термінів,слів та словосполучень у юриспруденції, то "позаштатний працівник" - це особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації на основі трудового договору, але не входить до переліку штатних працівників і відповідного розпису.

Наприклад, такою особою може бути викладач ВНЗ з погодинною оплатою праці, викладачі фізичної культури, тренери, лікарі, керівники гуртків художньої самодіяльності, страхові агенти та ін.

Також, до позаштатних працівників належать особи, які НЕ укладають трудовий договір, а виконують певну роботу на громадських засадах (безоплатно) у вільний від роботи чи навчання час або у свій робочий час за основним місцем роботи.

Загалі, у разі необхідності, підприємство може прийняти працівника на роботу за посадою (професією), не передбаченою штатним розписом, уклавши при цьому з ним трудовий договір. Саме за такого випадку, працівника називають позаштатним, а розмір заробітної плати (винагороди за роботу) встановлюється за домовленістю сторін і не залежить від штатного розпису.

Якщо брати до уваги зазначене вище, то виходить, що позаштатного працівника можна назвати безробітним, який виконує за гроші визначену роботу.

Для осіб, які беруть участь у роботах тимчасового характеру, застосовуються соціальні гарантії, передбачені Кодексом Законів про працю України в розрізі зайнятості населення і державного соціального страхування.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 січня 2018 року (Судова практика щодо поновлення працівника, якого було незаконно звільнено.)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

06 липня 2017 року (Що робити у разі, коли посада, яка внесена до штатного розпису, відсутня в класифікаторі професій?)