Важливi питання  
28.02.2018 №4 

Подача заяви до Європейського суду з прав людини, її зміст, плата та процес розгляду.

На початку складання заяви до Європейського суду з прав людини слід знати та мати на увазі, що офіційними мовами вказаного Суду є англійська та французька. Але! При виявлені відповідного бажання, Ви можете звертатися до Секретаріату Європейського суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію (як Ви вже зрозуміли - Україна в тому числі). Таким чином, на початковій стадії провадження (розгляду справи за заявою) Суд може також листуватися з Вами цією мовою. При цьому, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Також, слід пам'ятати, що Європейським судом з прав людини приймаються лише заяви, що надіслані поштою (у телефонному режимі заяви не приймаються).

У випадку, якщо Ви надсилаєте заяву електронною поштою чи/або факсом, Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою.

Особисто присутнім на засіданні Суду про який йдеться мова, для усного викладення обставин справи - необхідності теж немає.

При складанні заяви та пакета документів до неї, для подальшого направлення до Європейського суду з прав людини, слід пам'ятати, що прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином, такі документи НЕ потрібно. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

У відповідності до норм правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини - у заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

За правилом 45 Регламенту вказаного Суду - заява повинна бути підписана заявником чи/або представником заявника. Трапляється, що заявник не бажає розкривати свою особу. За такого випадка, це зазначається в заяві до Суду і обов'язково викладаються причини/підстави на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.

Кореспонденція, про яку йшлася мова раніше, направляється за адресою:

The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE - ФРАНЦІЯ.

Змодулюємо ситуацію: Ви надійслали заяву та документи. Що далі?

Після того, як Суд отримав від Вас перший лист, Секретаріат Суду надсилає обратну відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в наступних листах до Суду. Слід пам'ятати, що в подальшому до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, роз’ясненнями чи документами, які можуть бути пов’язаними із заявою.

Секретаріат Суду НЕ надає інформації, консультацій чи тлумачення національного права відносно законодавства держави, проти якої спрямовано заяву.

В свою чергу, Ви, як заявник - маєте своєчасно, сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду і будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

Також, потрібно взяти до уваги, що якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.

У відповідності до правила 33 Регламенту Європейського суду з прав людини, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше - з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.

На підставі зазначеного абзацем вище - доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.

При поданні заяви, мати представника Вам не обов’язково, а якщо Ви його маєте, він не обов’язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).

Коли ж Ви вирішили звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, об’єднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.

Сама процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов’язково буде проінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 лютого 2018 року (Підстави для звернення українця до Європейського суду з прав людини)

22 лютого 2018 року (Право працівника на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції)