Актуальні новини  
23.02.2018 №3 

Догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Стається так, що соціальна відпустка, яка надається працівникові для догляду за дитиною до 3 років - закінчилася, а дитині необхідне домашнє піклування. У такому випадку, один з батьків, за бажанням, має право просити відпустку БЕЗ збереження заробітної плати.

В свою чергу термін такої відпустки регулюється медичним висновком і не може тривати більше ніж до досягнення дитиною 6-річного віку.

Вийнятком є ситуація, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний). При такому диагнозі, максимальний термін відпустки - до 16-річного віку, і якщо дитині встановлена категорія "дитина-інвалід підгрупи А", тоді відповідна відпустка може тривати до досягнення повноліття.

Норми, що регулюють питання, про які йдеться мова у абзаці третьому та четвертому даної новини, визначені статтею 25 Закону України "Про відпустки" N 504/96-ВР.

Сьогодні про ситуацію із наданням відпустки по догляду за дитиною до 6 років.

Державна служба України з питань праці у своєму листі від 11.12.2017 р. N 5605/4/4.7-ЗВ-17 роз'яснила, що відпустка про яку йдеться мова (по догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку) надається за заявою матері в обов'язковому порядку за умови подання необхідних документів:

- заяви на ім'я роботодавця чи уповноваженої особи;

- довідки за формою N 080-1/о;

- свідоцтва про народження дитини.

З більшостю документів все зрозуміло, то розберемо, що це за довідка за формою N 080-1/о та де вона надається.

Так, наказу МОЗ від 11.06.2012 N 430 затверджена форма первинної облікової документації N 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді". Довідка видається для надання відпустки без збереження заробітної плати.

Хто видає?! Довідку за формою N 080-1/о можуть видавати заклади охорони здоров’я, при цьому форма власності та підпорядкування такого закладу - не важлива. Для видачі форми необхідне рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Дата, з котрої дитині необхідне домашнє піклування, зазначається у пункті 7 форми N 080-1/о у форматі: число, місяць та рік. Лікар, завідувач відділення та голова ЛКК медичного закладу мають поставити на довідці підпис. А вкінці довідки ставиться дата її видачі (число, місяць та рік). Дата, до якої довідка дійсна, зазначається у пункті 11 у форматі: число, місяць, рік.

Термін дії медичного висновку встановлюють індивідуально. При цьому враховуються захворювання, його перебіг, ефективність протирецидивних та реабілітаційних заходів. Строк дії довідки повинен становити не менше шести місяців. Дані, вказані у формі N 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають розголошенню. Заклад охорони здоров’я засвідчує форму N 080-1/о своєю печаткою.

Зауважимо! Не надати відпустку роботодавець не може, тому що Закон "Про відпустки" передбачає, що вона надається в обов’язковому порядку.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 лютого 2018 року (Поради для отримання матеріальної допомоги при усиновленні дитини)

15 лютого 2018 року (Проблема сиріцтва та деякі питання опікунства)

12 лютого 2018 року (Удосконалені житлові права дітей)

15 січня 2018 року (Планується звільнити багатодітні сім'ї від податку на нерухомість)

07 грудня 2017 року (Опублікований Закон щодо посилення гарантій безпеки дітей)

13 липня 2017 року (Літній період триває, тому сьогодні про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.)

11 липня 2017 року (Відтепер більше дітей зможуть отримати оздоровлення за державний рахунок)

20 червня 2017 року (Деякі нюанси надання додаткових (соціальних) відпусток працівникам, які мають дітей)