Актуальні новини  
22.02.2018 №2 

Право працівника на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції

Ще в листопаді 2017 року, Європейський суд з прав людини визначив, що відеоспостереження за працівниками на робочому місці є значним втручанням в їхнє приватне життя.

Конституція України містить відповідні норми, в яких закріплено невтручання в особисте і сімейне життя громадян, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст.32). А також статтею 31 Конституції гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Але вищезгадані приписи мають відношення до приватного життя, а що стосується трудових відносин, ці норми не були прописані в чинному законодавстві.

У зв'язку з цим, передбачається привести положення Кодексу законів про працю України у відповідність до міжнародних стандартів, та посилити гарантії захисту права кожної особи на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції.

На офіційному сайті Верховної Ради 14.02.2018 року з'явився законопроект N 8037 "Щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції". Цим законопроектом планується внести зміни до Кодексу законів про працю України (далі за текстом - КзПП), а саме доповнити статтею 2-2 в редакції:

"Стаття 2-2. Гарантії права працівника на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції.

Кожен працівник має право на повагу до свого приватного життя та таємницю кореспонденції.

Заборонено здійснювати аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника без попереднього письмового повідомлення з боку власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, або фізичної особи, яка використовує найману працю. Форми та умови здійснення аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника можуть бути передбачені трудовим договором, колективним договором або нормативними актами власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу незалежно, або фізичної особи, яка використовує найману працю, які доводяться до відома працівника під розписку.

У місцях (приміщеннях), де здійснюється аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або фізична особа, яка використовує найману працю, зобов’язані розмістити повідомлення з текстом "Увага! Ведеться відеоспостереження", "Увага! Ведеться аудіозапис" або "Увага! Ведеться відеоспостереження та аудіозапис".

У виняткових випадках з метою забезпечення захисту майнових прав власника підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує найману працю, дозволяється здійснення відеоспостереження без попереднього письмового повідомлення працівника протягом розумного строку, але не довше одного місяця.

Зміст телефонних розмов, електронних листів, спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, здійснених за допомогою робочих засобів зв’язку, інформація про використання мережі Інтернет працівником, персональні дані, збережені на робочій комп’ютерній техніці становлять таємницю кореспонденції працівника.

Підприємство, установа, організація або уповноважений ним орган, або фізична особа, яка використовує найману працю, мають право доступу до інформації, зазначеної у частині п’ятій статті, виключно за умови попереднього письмового повідомлення працівника (під розписку) про форми та межі обмеження таємниці кореспонденції.

Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом, з метою запобігання злочинові чи під час кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відомості, отримані з порушенням правил, передбачених частинами першою - сьомою зазначеної статті, не можуть бути підставою для звільнення працівника з посади, відмови у переведенні його на інше місце роботи або притягнення до відповідальності.

Примітка. Поняття "робоче місце" в даній статті вживається у значенні, визначеному у Законі України "Про зайнятість населення".

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

16 лютого 2017 року ( Штрафні санкції за порушення трудового законодавства: розміри та особливості застосування.)