Актуальні новини  
19.01.2018 

Випадки, за яких платежі можна здійснювати без ідентифікаційного номера

У випадку, коли платник податків відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних переконань, Податковим кодексом передбачено таке право та запроваджено альтернативну форму обліку таких платників податків.

Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що затверджене наказом Мінфіну України від 29.09.2017 р. N 822, визначений порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб.

На підставі вищезазначеного, фізичні особи - платники податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, зроблену до набуття чинності Податкового кодексу України, та які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повинні звернутися до контролюючого органу для взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру та внесення до паспорта відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта відповідно до вимог чинного законодавства.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

21 вересня 2017 року (Плануються зміни до законодавства, за якими чесні платники сільськогосподарського сектору зможуть реєструвати податкові накладні без зупинень та за спрощеною системою)

16 травня 2017 року (Як неповнолітній особі з паспортом нового зразка підтвердити свою реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків?)