документiв в базi
535861
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 16.05.2017 №2  >

Як неповнолітній особі з паспортом нового зразка підтвердити свою реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків?

За пунктом 63.5 статті 63 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ) всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому діючим ПКУ.

Пунктом 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 N 779 (далі - Положення) та пунктом 70.5 статті 70 розділу ІІ ПКУ визначено, що фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка) та яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою N 1ДР (дана форма наведена у додатку 2 до Положення), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Статтею 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон) визначено, що паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Як передбачено чинним законодавством - до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта (прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, номер документа, дата видачі документа, уповноважений суб’єкт, що видав документ, податковий номер тощо) та додаткова (змінна) інформація, зокрема про місце проживання особи.

Частиною першою статті 7 Закону перелічена інформація про особу, яка вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр). А також, за статтею 12 Закону - у формі витягу з Реєстру складається довідка про внесення інформації до Реєстру.

Одночасно із цим, у паспорт громадянина країни у формі картки відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 (далі - Порядок).

За частиною дев’ятою пункту 35 Порядку документом, що підтверджує відомості для внесення додаткової (змінної) інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт, зокрема про місце проживання є довідка органу реєстрації про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207).

На підставі зазначеного вище, неповнолітні особи, які отримали паспорт громадянина України нового зразка у якому у відповідному полі паспорта не зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків та не проставлено слово "відмова", для реєстрації у Державному реєстрі особисто подають відповідному контролюючому органу Облікову картку та пред’являють:

- паспорт громадянина України у формі картки;

- довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру;

- довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи, про що була видана відповідна довідка.

Також, хочемо зазначити, що Документ, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Дана норма передбачена пунктом 10 розділу VIІ вказаного вище Положення.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 жовтня 2016 року (щодо подальшого впровадження паспорта нового зразка у відповідності до змін, внесених до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний стат

04 серпня 2016 року (щодо запровадження нових внутрішніх біометричних паспортів)