Актуальні новини  
22.01.2018 №7 

Порядок заповнення прибуткового касового ордеру

Правління Національного банку ще на прикінці 2017 року прийняло постанову від 29.12.2017 р. N 148, якою затвердило Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а також, затверджені нові форми касових документів.

Зазначене вище Положення діє з 05.01.2018 та від початку було розроблене у відповідності до Закону України "Про Національний банк України" і визначає безпосередній порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами.

Далі обговоримо саме заповнення прибуткового касового ордеру:

- у рядку "Найменування підприємства/ установи/організації" вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;

- у рядку "Прибутковий касовий ордер N" ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;

- у колонках таблиці зазначається номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, яка отримана (включаючи і суму податку на додану вартість (далі - ПДВ) та код цільового призначення;

- у рядку "Прийнято від" зазначається інформація про особу (суб’єкт господарювання) від якої прийняті готівкові кошти;

- у рядку "Підстава" зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів (джерело походження);

- у рядку "Сума" зазначається фактично отримана сума коштів. Якщо платник податків є платником ПДВ, то в даному полі зазначається загальна сума отриманих коштів, тобто включаючи суму ПДВ.

Наступними, в прибутковому касовому ордері у рядку "Додатки" зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти і головного бухгалтера.

Одночасно із цим, поля відривної частини прибуткового касового ордеру заповнюються аналогічно частині, яка залишається у суб’єкта господарювання, але на відривній частині ставиться печатка.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 січня 2018 року (Заповнення видаткового касового ордеру у 2018 році)

10 січня 2018 року (Новації щодо ведення касових операції у національній валюті)

22 листопада 2016 року (щодо нововведень у використанні касових апаратів)