Актуальні новини  
13.12.2017 №2 

Незаконно створені на території України організації та внесені їми записи до трудової книжки

Станом на сьогодення законодавством про працю не передбачено можливості відмови працівнику у працевлаштуванні у зв’язку з наявністю у трудовій книжці записів, внесених незаконно створеними на території України організаціями.

В свою чергу Міністерство соціальної політики України нагадало, що під час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством - документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Кодексом Законів про працю України, а саме статтею 25 визначено, що під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

За пунктом 1.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом від 29.07.93 р. N 58 (далі - Інструкція N 58) - під час влаштування на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Хоча, одночасно із цим, діючим трудовим законодавством:

- не передбачено можливості відмови працівнику у працевлаштуванні у зв’язку з наявністю у трудовій книжці записів, внесених незаконно створеними на території України організаціями;

- не встановлено обов'язку роботодавця під час прийняття на нове місце роботи визнавати недійсними чи виправляти попередні записи в трудовій книжці.

У відповідності до пункту 2.6 Інструкції N 58 - в разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено запис.

А в разі неможливості дотримання вищевказаного порядку виправлення записів трудових книжок працівників, що не відповідають законодавству, такі записи визнаються недійсними у судовому порядку.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

14 березня 2017 року (Облік та зберігання трудових книжок на підприємстві)

14 березня 2017 року (Втрата трудової книжки або вкладиша до неї по своїй недбалості чи неуважності)

21 листопада 2016 року (щодо записів у трудовій книжці)

03 листопада 2016 року (щодо питань внесення запису до трудової книжки працівника, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період)

08 вересня 2016 року (щодо правил внесення змін у трудову книжку та кадрову документацію в разі зміни П.І.Б.)

22 липня 2016 року (щодо головних новин трудового законодавства за останній час)