Актуальні новини  
12.12.2017 

Вступили в силу зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами

Як і зазначено у назві новини - набрав чинності (08.12.2017 р.) наказ Міністерства юстиції України від 04.12.2017 N 3851/5 "Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".

Розділ II вказаного Порядку доповнений главою 15-1 "Накладання та зняття заборони щодо відчуження грошових сум". Главою врегульовані питання:

1. Накладання заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, що визначені частиною 4 статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до вказаного Закону.

Накладення заборони на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно з ч. 9 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства здійснюється на підставі таких документів, наданих особою (заявником вимоги):

- публічна безвідклична вимога;

- засвідчені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;

- засвідчена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

- Накладання заборони щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до ч. 4 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до Закону, проводиться шляхом вчинення посвідчувального напису на публічній безвідкличній вимозі.

Один примірник публічної безвідкличної вимоги з написом нотаріуса про накладення заборони на відчуження грошових сум обов'язково видається заявнику вимоги, а інший, в свою чергу, залишається у справах нотаріуса.

2. Реєстрації заміни предмета обтяження. Останнє здійснюється у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у разі, якщо в цьому реєстрі зареєстровано обтяження/обмеження на акції, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу.

Сама реєстрація заміни предмета обтяження здійснюється шляхом заміни акцій як предмета обтяження на грошові кошти і за заявою заявника вимоги.

При реєстрації заміни предмета обтяження акцій, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу, предмет обтяження замінюється на грошові кошти.

3. Зняття заборони відчуження грошових сум та реєстрації припинення обтяження. Таке зняття заборони та реєстрації припинення обтяження здійснюється на підставі заяви обтяжувача (особи, в інтересах якої встановлено обмеження/обтяження, та/або осіб, якими встановлено обмеження/обтяження).

Нотаріально знімається заборона відчуження грошових сум на підставі документа про виконання вимоги обтяжувача. Якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони. При такому знятті заборони на примірнику документа про виконання вимоги обтяжувача, що залишається у справах нотаріуса, проставляються відмітка про зняття заборони, дата, підпис нотаріуса та його печатка.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

11 вересня 2017 року (Підвищений рівень захисту спеціальних бланків нотаріальних документів)

15 грудня 2016 року (Нотаріальне посвідчення договорів купівлі/продажу рухомого майна, а саме - автівок, які були ввезені в країну.)

09 червня 2016 року (Мін'юст щодо контролю за роботою нотаріусів на тимчасово окупованих теріторіях України)