Актуальні новини  
03.11.2017 

Роз'яснення щодо основних вимог до вивільнення працівника

Кодексом Законів про працю України (далі - КЗпП), а насамперед пунктом 1 частини першої статті 40 визначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в разі скорочення чисельності або штату працівників.

У випадку прийняття рішення роботодавцем щодо скорочення чисельності або штату працівників законодавством про працю України визначено певні процедурні зобов’язання, яких роботодавець повинен дотримуватися при звільненні працівників.

Одним із таких зобов'язань, є звернення до профспілки щодо проведення консультацій з питань скорочення чисельності або штату працівників.

У відповідності до статті 49-4 КЗпП та статті 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" роботодавець не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації повинен надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо заходів зі звільнення працівників та провести з ними консультації, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Ще одним забов'язанням, є визначення переважного права на залишення на роботі у разі скорочення чисельності працівників.

Так, на підставі змін, які передбачаються в штатному розписі, визначаються конкретні працівники, які підлягають звільненню. Потрібно враховувати переважне право на залишення на роботі, яке надається працівникам із більш високою кваліфікацією й продуктивністю праці, що визначено статтею 42 КЗпП.

До того ж, слід враховувати пільгові категорії громадян, звільнення яких з ініціативи роботодавця заборонене згідно зі статтею 184 КЗпП. Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Також, до зобовязань роботодавця належить - попередження працівників про можливе скорочення чисельності або штату працівників та пропозиція іншої роботи.

За нормами статті 49-2 КЗпП про звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату на підприємстві, в установі, організації працівники попереджаються не пізніше ніж за два місяці.

Водночас із попередженням про звільнення роботодавець пропонує працівникам іншу роботу на тому ж підприємстві - звісно, якщо така є.

Першочергово пропонується робота за спеціальністю, а якщо такої роботи немає, - інша робота (як вакантна посада, що відповідає кваліфікації працівника, так і вакантна посада, що передбачає виконання роботи нижчої кваліфікації або з нижчим рівнем оплати праці), яку працівник може виконувати з урахуванням стану здоров’я.

З пропозицією про переведення роботодавець має звертатися до працівника не лише під час попередження про подальше звільнення, але й протягом усього строку попередження, якщо на підприємстві з’являються нові вакансії (наприклад, у разі звільнення працівників інших категорій).

В разі, якщо роботи за професією чи спеціальністю немає, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, на свій розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

31 травня 2017 року (Звільнення у зв'язку із скороченням штату допускається тільки за наявності згоди профспілкового органу)

30 травня 2017 року (Якщо працівник вийшов хоча б на один день з лікарняного - це перериває відлік 4-місячного терміну хвороби як підстави для звільнення)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

10 березня 2017 року (Відпускні за навчальну відпустку при звільненні посеред останньої)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)