Актуальні новини  
01.11.2017 

1 січня 2018 року вступає в дію оновлений закон про бухгалтерський облік

Сьогодні пройдемось по основним змінам, які є наслідком прийняття Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" від 05.10.2017 N 2164-VIII .

Загалом, Законом встановлено, що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами (далі - МСФЗ), що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Одночасно із цим визначено, що складати звітність за МСФЗ мають підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, підприємствами, що становлять суспільний інтерес, визнаються підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до великих підприємств.

Додатково, Закон про бухоблік доповнено нормою, яка встановлює, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім норм щодо обов'язку великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, середніх підприємств, фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці, які набувають чинності з 1 січня 2019 року.

________________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 жовтня 2017 (Соціальні виплати та відображення останніх в бухгалтерському обліку)

05 жовтня 2017 року (До уваги студентів та їх батьків! Удосконалений порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів.)

16 серпня 2017 року (Нарахування, оподаткування та бухгалтерський облік вихідної допомоги)

12 червня 2017 року (В апараті МВС внесені зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності)

22 травня 2017 року (Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку)