Актуальні новини  
26.10.2017 №2 

Наслідки для юридичної особи у разі отримання благодійної допомоги керівником

У відповідності до Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ), а саме підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 - не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, що встановлений на 1 січня такого року.

Але, в свою чергу вказане положення не поширюється на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Юридична особа - "благодійник" зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

Після отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника, процесуально, фізична чи юридична особа - платник податку в обов'язковому порядку подає річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, що визначений абзацем першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ.

На підставі вищезазначеного, сума нецільової благодійної допомоги, яка надається юридичною особою своєму керівнику або іншій фізичній особі, і яка не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацем першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року, не обкладається податком, незалежно від того, що на фізичну особу не поширюється право на застосування податкової соціальної пільги.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

09 серпня 2017 року (Оподаткування сум нецільової благодійної допомоги)

03 травня 2017 року (До уваги роботодавця! Нецiльова благодiйна, в тому числi матерiальна допомога у 2017 році.)