Актуальні новини  
26.10.2017 

Порядок відображення у звітності соціальних виплат

Нагадаємо, що у своєму листі від 14.09.2017 N 35220-07/10/24609 Міністерство фінансів України (далі за текстом - Мінфін) надало деякі роз'яснення з приводу теми сьогоднішньої новини та повідомило, що класифікація витрат суб'єктів державного сектору визначена у розділі II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну від 18 травня 2012 р. N 568 (Стандарт 135).

За підпунктом 3.1 пункту 3 розділу III Стандарту 135 - витрати за обмінними операціями, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання.

У відповідності до пункту 4 розділу III Стандарту 135 - витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов'язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

В свою чергу План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31 грудня 2013 р. N 1203 визначений перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору.

На підставі цього, інформація про витрати формується в бухгалтерському обліку відповідно до критеріїв їх визнання, ознак і характеристик, а також мети отримання і витрачання установою коштів та відображається на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

Методичними рекомендаціями щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23 січня 2015 р. N 11 визначено, що суб'єкт державного сектору самостійно на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Саме відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами та зобов'язаннями розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29 грудня 2015 р. N 1219 (Типова кореспонденція).

За Типовою кореспонденцією суб'єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена цією Типовою кореспонденцією, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

04 жовтня 2017 року (Порядок надання соціальної допомоги деяким категоріям осіб приведений у відповідність до законодавства)

02 жовтня 2017 року (Незабаром рівень соціального захисту ветеранів війни буде підвищений)

16 серпня 2017 року (Нарахування, оподаткування та бухгалтерський облік вихідної допомоги)