Актуальні новини  
23.10.2017 №2 

Деякі нюанси забезпечення рівня мінімальної заробітної плати працівникам

У відповідності до статті 3 Закону України "Про оплату праці" (в редакції Закону України від 06.12.2016 N 1774-VIII, далі за текстом -Закон) мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. На цьому також наголосило Міністерство соціальної політики України у своєму листі від 17.05.2017 N 1452/0/101-17.

Таким чином, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

За статтею 31 зазначеного Закону встановлено, що якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Одночасно із цим слід враховувати, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Виходить, що у випадку, коли працівнику встановлена доплата за роз'їзний характер робіт, то працівнику нараховують оклад (у зазначеному в листі випадку - 2000 грн), доплату до розміру мінімальної заробітної плати (у зазначеному в листі випадку - 1200 грн) і понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн) доплату за роз'їзний характер робіт.

А вже всі інші виплати, які працівнику нараховуються за відпрацьований час, включаються до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Таким чином, якщо працівнику нараховують премії (крім премій до святкових і ювілейних дат), індексацію, то зазначені виплати враховуються до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Самі виплати за невідпрацьований час, такі як оплата за час простою, оплата днів відпустки, оплати тимчасової непрацездатності, суми матеріальної допомоги тощо не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

За Законом розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

На підставі зазначеного, у випадку коли працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, здійснюють виправлення (донарахування) певних виплат, здійснених у попередні місяці, то зазначені виплати мають нараховуватись понад розмір заробітної плати за цей місяць.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 вересня 2017 року (Планується внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум")

08 серпня 2017 року (Прожитковий мінімум на особу у червні 2017 року)

24 квітня 2017 року (Від початку травня зросте прожитковий мінімум, але оклади за Єдиною тарифною сіткою до кінця року змінюватись не будуть)

20 квітня 2017 року (Доплати до мінімальної заробітної плати педагогічним працівникам)

01 березня 2017 року (Розмір та спосіб обчислення декретних виходячи із розміру мінімальної заробітної плати)

28 лютого 2017 року (Середній заробіток, який не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня)

28 лютого 2017 року (Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, які мають виплачуватися понад розмір мінімальної заробітної плати)