Актуальні новини  
19.10.2017 

Довідка про стан здоров'я від працівника при прийнятті на роботу

При укладанні трудового договору громадянин (працівник, який влаштовується на роботу) в обов'язковому порядку зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документи про освіту, що підтверджують спеціальність/кваліфікацію, документи про стан здоров'я тощо. На законодавчому рівні відповідний список документів під час прийняття на роботу визначений статтею 24 Кодексу Законів про працю України.

В свою чергу укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я - забороняється.

Одночасно із цим - власник чи уповноважений ним орган зобов'язаний за власні кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Останнє передбачено статтею 169 Кодексу Законів про працю України.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 лютого 2017 року (Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, які мають виплачуватися понад розмір мінімальної заробітної плати)

19 грудня 2016 року (Внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу)