Актуальні новини  
16.08.2017 

Нарахування, оподаткування та бухгалтерський облік вихідної допомоги

На початку розберемо по окремості випадки, за яких нараховується вихідна допомога, її оподаткування та відображення у бухобліку.

Так, нарахування вихідної допомоги здійснюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

В свою чергу середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

При здійснені розрахунку середньоденного заробітку для виплати вихідної допомоги слід керуватися пунктом 3 (виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати) та пунктом 4 (виплати, що не включаються у розрахунок середнього заробітку) Порядку N 100. При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім виплат, перелічених у пункті 4, також не враховуються виплати за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

У випадку, якщо в періоді, за який проводиться розрахунок, відбулося підвищення посадового окладу працівника, то його слід відкоригувати на відповідний коефіцієнт підвищення згідно з пунктом 10 Порядку N 100.

Оподаткування вихідної допомоги (ПДФО та військовий збір). За підпунктом 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України вихідна допомога включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб та відповідно оподатковується за ставкою 18%.

Одночасно із цим у відповідності до підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 ПКУ - до суми вихідної допомоги не застосовується податкова соціальна пільга, оскільки така виплата не належить до фонду оплати праці. У Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) вихідна допомога відображається з ознакою 127 відповідно до Довідника ознак доходів фізичних осіб (Додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4). Крім того за підпунктом 1.2 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ - із суми вихідної допомоги також утримується військовий збір.

Тепер про бухгалтерський облік вихідної допомоги. Враховуючи те, що вихідна допомога є виплатою за невідпрацьований час, то її нарахування згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. N 291 в бухгалтерському обліку відображається проведенням: Дт 949 - Кт 663.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

09 серпня 2017 року (Оподаткування сум нецільової благодійної допомоги)

03 травня 2017 року (До уваги роботодавця! Нецiльова благодiйна, в тому числi матерiальна допомога у 2017 році.)

15 серпня 2016 року (щодо надання держслужбовцям матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань)

10 серпня 2016 року (щодо отримання разової грошової допомоги в розмірі 10 окладів при своєчасному виході на пенсію)