Актуальні новини  
25.07.2017 №2 

Нагадуємо, що до 01.08.2017 р. необхідно сплатити податкові зобов'язання.

Як і зазначено у назві даної новини, нагадуємо, що громадяни зобов’язані до 01 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ними податковій Декларації про майновий стан і доходи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 N 859 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.10.2015 р. N 1298/27743).

Враховуючи зазначене, останнім днем сплати громадянами податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених у Декларації за результатами 2016 року, є 31 липня.

У випадку, коли платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

В разі нарахування суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожен такий день.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 травня 2017 року (Закінчився термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік. Сьогодні про податкові наслідки за неподання останньої.)

28 березня 2017 року (Заповнення податкової декларації фізичною особою, коли податковим агентом протягом звітного року доходи у вигляді заробітної плати та орендної плати виплачені не в повному обсязі.)

27 грудня 2017 року (Стартує період декларування. З цієї нагоди наводимо деякі приклади заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік.)

10 серпня 2016 року (щодо подання податкової декларації про майновий стан та доходи новоствореною фізичною особою - підприємцем)