Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.10.2015 N 859

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2015 р. за N 1298/27743

Про затвердження форми
податкової декларації про майновий стан і доходи
та Інструкції щодо заповнення податкової
декларації про майновий стан і доходи

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 821 від 15.09.20
16)

Відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової декларації про майновий стан і доходи;

Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року N 793 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2179/24711.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр Н. Яресько

Погоджено:

Голова Державної регуляторної служби України К.М. Ляпіна

Голова Державної фіскальної служби України Р.М. Насіров

Затверджено
Наказ Міністерства фінансівУкраїни
02.10.2015 N 859

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.09.2016 N 821)

Податкова декларація
про майновий стан і доходи

Податкова декларація про майновий стан і доходи (Додатки Ф1, Ф2) (в редакції від 15.09.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за IV квартал 2016 р.".

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів N 821 від 15.09.2016)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансівУкраїни
02.10.2015 N 859

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15.09.2016 N 821)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2015 р. за N 1298/27743

Інструкція
щодо заповнення податкової декларації
про майновий стан і доходи

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом.

3. Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку у контролюючому органі).

4. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

5. Декларації відповідно до пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:

1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу;

2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

3) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

6. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу у строки, встановлені пунктом 49.5 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

7. Платник податку до 01 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного контролюючого органу з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

8. Фізичні особи - підприємці подають річну декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

II. Порядок оформлення декларації

1. Декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, та двох додатків до декларації (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

3. У декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.

4. Показники у розділах II -VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками.

5. Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

6. У декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

7. Достовірність даних декларації та додатків підтверджується власноручним підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

III. Порядок заповнення декларації

1. У розділі I декларації "Загальні відомості":

1) у рядку 1 вказується позначкою "х" тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча);

2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3;

3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта;

4) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;

5) у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;

6) у рядку 6 позначкою "х" позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

7) у рядку 7 позначкою "х" позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою);

8) у рядку 8 позначкою "х" позначається категорія платника податку.

Категорія "громадянин" обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності. Категорія "особа, яка провадить незалежну професійну діяльність" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність. Категорія "підприємець" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

9) у рядку 9 вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) уповноваженої особи.

2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума рядків декларації:

рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9;

у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів;

у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року при вчиненні нотаріальних дій;

у графі 5 вказується сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;

у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;

у графі 7 вказується сума військового збору, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;

2) у рядку 10.1 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктами 164.2.1 та 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;

3) у рядку 10.2 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу.

У графі 3 рядка 10.2 декларації вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.

Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку);

у графі 4 рядка 10.2 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;

у графі 5 рядка 10.2 декларації вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;

у графі 6 рядка 10.2 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.2 декларації вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

4) у рядку 10.3 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу.

У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду).

У графі 3 рядка 10.3 декларації вказується загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

Розмір доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. Об'єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Об'єкт оподаткування від надання в оренду інших об'єктів нерухомості визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу розраховується за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та яка оприлюднена у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди;

у графі 4 рядка 10.3 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

у графі 5 рядка 10.3 декларації вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

у графі 6 рядка 10.3 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.3 декларації вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5%, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

5) у рядку 10.4 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

У графі 3 рядка 10.4 декларації вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 4 та 5 рядка 10.4 декларації вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;

у графах 6 та 7 рядка 10.4 декларації вказується значення рядків 4.2 та 5.2 додатка Ф1 до декларації;

6) у рядку 10.5 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу;

у графі 4 рядка 10.5 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно при нотаріальному посвідченні договору;

у графі 5 рядка 10.5 декларації вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно при нотаріальному посвідченні договору;

у графі 6 рядка 10.5 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;

у графі 7 рядка 10.5 декларації вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

7) у рядку 10.6 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

Відповідно до підпункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

У графі 3 рядка 10.6 декларації вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривні, з урахуванням норм підпункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу;

у графі 6 рядка 10.6 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;

у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

8) у рядку 10.7 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації.

У графі 3 рядка 10.7 декларації вказується додатне значення графи 8 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації;

у графі 6 рядка 10.7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 1.1 розділу II додатка Ф2 до декларації;

у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 2.1 розділу II додатка Ф2 до декларації;

9) у рядку 10.8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;

у графі 3 рядка 10.8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу III додатка Ф2 до декларації;

у графі 6 рядка 10.8 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 3.1 розділу III додатка Ф2 до декларації;

у графі 7 рядка 10.8 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 4.1 розділу III додатка Ф2 до декларації;

10) у рядку 10.9 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу).

У графах 3 - 7 рядка 10.9 декларації вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, які не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.

3. У розділі III декларації "Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у рядку 11.1 декларації вказується загальний обсяг доходу фізичної особи - платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV Кодексу, станом на кінець звітного (податкового) року;

2) у рядку 11.2 декларації вказуються доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 та пункту 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню;

3) у рядку 11.3 декларації вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу.

4. У розділі IV декларації "Загальна сума річного доходу":

у рядку 12 декларації вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи;

значення графи 3 рядка 12 розраховується як сума рядків декларації:

рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "Усього" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "Усього" графи 8 розділу I додатка Ф2 + "Усього" графи 9 розділу III додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11.

5. У розділі V декларації "Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Кодексу":

1) у рядку 13 вказуються позначкою "х" документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу.

Категорії витрат: 1 - витрати, понесені відповідно до статті 175 розділу IV Кодексу; 2 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 3 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 4 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 5 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 6 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.6 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 7 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу; 8 - витрати, понесені відповідно до підпункту 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу;

2) у рядку 14 вказується загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного (податкового) року, у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу;

3) у рядку 15 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу;

4) у рядку 16 вказується сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV Кодексу.

При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному (податковому) році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 16 менше або дорівнює значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації;

5) у рядку 17 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 17 розраховується як сума рядків декларації:

графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) x на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

6. У розділі VI декларації "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору":

1) у рядку 18 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10;

2) у рядку 19 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17 декларації);

3) у рядку 20 вказується сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку;

4) у рядку 21 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення на зазначених підставах у декларації.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суми податку, розрахованої на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Значення рядка 21 декларації не повинно перевищувати значення рядка 18 декларації;

5) у рядку 22.1 декларації зазначається сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 - 21 декларації отримано додатне значення;

6) у рядку 22.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року.

Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 - 21 декларації отримано від'ємне значення, та вказується без знака "-";

7) у рядку 23.1 декларації вказується сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10 декларації).

7. У розділі VII декларації "Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах" значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображається окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах "податок на доходи фізичних осіб" та "військовий збір" розділу VII декларації:

1) у рядку 24 вказується сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка;

2) у рядку 25 вказується уточнена сума податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;

3) у рядку 26.1 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 26.1 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 25 декларації більше, ніж значення рядка 24 декларації).

Значення рядка 26.1 розраховується як різниця між значеннями рядка 25 та рядка 24.

У разі заповнення рядка 26.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 27 декларації;

4) у рядку 26.2 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Рядок 26.2 декларації заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 25 декларації менше ніж значення рядка 24 декларації).

Значення рядка 26.2 розраховується як різниця між значеннями рядка 25 та рядка 24, значення вказується без знака "-";

5) у рядку 27 вказується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

У разі якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою "Уточнююча", у рядку 27 декларації вказується штраф у розмірі 3 відсотків суми недоплати (рядок 26.1 декларації).

У разі якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, у рядку 27 декларації вказується штраф у розмірі 5 відсотків суми недоплати (рядок 26.1 декларації).

Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в рядку 27 декларації самостійно перед символом "%";

6) у рядку 28 вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

8. У відомостях про реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку у рядку 29 вказуються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування банку та МФО банку.

9. У відомостях про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду):

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7- автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно;

2) кожний об'єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:

2 - номера категорії об’єктів;

3 - місцезнаходження (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 - року набуття права власності / року випуску (для рухомого майна);

5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується в квадратних метрах);

6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна (значення вказується як десятковий дріб);

7 - відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (вказуються позначкою "х").

10. У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, платник позначкою "х" вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії, а також у графі "Зміст доповнення" зазначається стислий зміст доповнення до декларації.

У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою "х" позначаються відповідні форми поданих додатків до декларації (Ф1, Ф2) та проставляється дата подання декларації.

11. У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

IV. Порядок заповнення додатків до декларації

1. У вступній частині додатків до декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), а також тип декларації, звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється.

Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні збігатися зі значеннями відповідних рядків 1-3 розділу I декларації.

Усі додатки до декларації підписуються фізичною особою - платником податку або уповноваженою особою.

2. У додатку Ф1 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами":

1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 "Розрахунок інвестиційного прибутку" із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів;

2) у графі 2 рядка 1 зазначається вид інвестиційних активів відповідно до обраного переліку операцій з інвестиційними активами:

1 - корпоративні права (інші ніж цінні папери);

2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;

3 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі;

3) у графі 3 рядка 1 зазначаються найменування та характеристика інвестиційних активів;

4) у графі 4 рядка 1 зазначається сума доходу, отриманого платником податку від продажу інвестиційних активів;

5) у графі 5 рядка 1 зазначається сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу;

6) у графі 6 рядка 1 зазначається фінансовий результат за операціями з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) за окремими інвестиційними активами відповідно до їх видів, зазначених у графі 2.

Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між значеннями графи 4 та графи 5.

Інвестиційний збиток розраховується як від'ємне значення різниці між значеннями графи 4 та графи 5.

У рядку "Усього" графи 6 вказується сума інвестиційних прибутків або інвестиційних збитків поточного звітного року, яка розраховується як сума значень графи 6 рядка 1 за видами інвестиційних активів, з урахуванням норм підпункту 170.2.5 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу;

7) у рядку 2 зазначається сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду.

Значення рядка 2 розділу I переноситься з відповідного додатка до декларації за попередній звітний (податковий) рік у разі, якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року мав від'ємне значення;

8) у рядку 3 зазначається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який розраховується як різниця між значеннями графи 6 "Усього" рядка 1 та рядка 3 розділу I.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до повного погашення;

у рядку 3.1 зазначається сума додатного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток);

у рядку 3.2 зазначається сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний збиток), що вказується без знака "-";

9) у розділі II додатка Ф1 "Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору від операцій з інвестиційними активами" здійснюється розрахунок податкових зобов’язань за результатами операцій з інвестиційними активами:

у рядку 4 зазначається загальна сума податку на доходи фізичних осіб.

Розрахунок значення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб:

рядок 3.1 x на ставку податку 18 %, встановлену підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 розділу IV Кодексу.

У рядку 4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами.

У рядку 4.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету за результатами річного декларування, яка розраховується як додатне значення різниці між значеннями рядка 4 та рядка 4.1;

10) у рядку 5 зазначається загальна сума військового збору.

Розрахунок значення податкових зобов’язань з військового збору:

рядок 3.1 x на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

У рядку 5.1 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами.

У рядку 5.2 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, яка розраховується як додатне значення різниці між значеннями рядка 5 та рядка 5.1.

3. У додатку Ф2 до декларації "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою":

1) у розділі I додатка Ф2 "Доходи від провадження господарської діяльності", що заповнюється фізичними особами - підприємцями, зазначаються:

номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування;

доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, що відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 - коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід;

у графі 4 - сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;

у графах 5 - 7 - сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати провадження господарської діяльності за звітний квартал (доходи, отримані від провадження господарської діяльності, вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних із господарською діяльністю, сума чистого оподатковуваного доходу).

Значення граф 5 - 7 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу IV Кодексу;

у графі 8 - сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:

графа 4 - графа 5 - графа 6 - графа 7;

2) у розділі II додатка Ф2 "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору" фізичні особи - підприємці здійснюють розрахунок сум податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, здійснюють розрахунок з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування:

у рядку 1.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:

додатне значення графи 8 рядка "Усього" розділу I x на ставку податку 18 %, встановлену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 1.1 переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації;

у рядку 1.2 вказується загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого кварталу та від’ємного значення розрахунку за відповідний календарний квартал), та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу;

у рядку 1.3 вказується залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету з урахуванням авансових платежів, фактично сплачених протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.

Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.2 отримано додатне значення;

у рядку 1.4 вказується сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV Кодексу.

Заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.2 отримано від'ємне значення, що вказується без знака "-";

у рядку 2.1 вказується cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за такою формулою:

додатне значення графи 8 рядка "Усього" розділу I x на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Значення рядка 2.1 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації;

3) у розділі III додатка Ф2 "Доходи від провадження незалежної професійної діяльності", що заповнюється фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність:

у графі 2 вказується номер категорії незалежної професійної діяльності відповідно до переліку:

1 - приватний нотаріус;

2 - адвокат;

3 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

4 - аудитор;

5 - бухгалтер;

6 - оцінщик;

7 - інженер чи архітектор;

8 - особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю;

9 - науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацькій діяч;

10 - лікар;

11 - інша діяльність;

у графі 3 вказується назва виду економічної діяльності, за провадження якого одержано дохід;

у графі 4 вказується код виду економічної діяльності згідно з КВЕД;

у графі 5 вказується сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності;

у графах 6 - 8 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані під час провадження незалежної професійної діяльності, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг).

Значення граф 6 - 8 дорівнюють значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність згідно з пунктом 178.6 статті 178 розділу IV Кодексу;

у графі 9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:

графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8;

4) у розділі IV додатка Ф2 "Розрахунок податкових зобов’язань":

у рядку 3.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету та розраховується за такою формулою:

додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу III x на ставку податку 18 %, встановлену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу.

Значення рядка 3.1 переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік здійснюється платником самостійно;

у рядку 4.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Податкове зобов’язання з військового збору визначається як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу III x на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Значення рядка 4.1 переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації.

(Інструкція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 821 від 15.09.2016)

Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук