Актуальні новини  
12.07.2017 

Для працівників соціальних служб встановлені надбавки за стаж роботи

21.06.17 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову N 435 "Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді", якою передбачив встановлення та визначив розміри надбавки за стаж роботи зазначеним у назві вказаної постанови працівникам.

Міністерство соціальної політики звернуло увагу, що першочергово, проект Постанови був розроблений з метою збереження кадрового потенціалу, насамперед фахівців, які мають досвід у сфері соціальної роботи. Як відомо, після набуття чинності Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року N 889-VIII працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді втратили статус державних службовців.

Постановою КМУ від 22 липня 2016 р. N 462 даній категорії працівників встановлено відповідні тарифні розряди за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Одночасно із цим - питання встановлення надбавки за стаж роботи на відповідних посадах у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залишилося неврегульованим.

Після переходу на нові умови оплати праці 2 793 працівники втратили можливість отримувати надбавку за вислугу років, з них 955 працівників мають стаж роботи понад 10 років, 405 - понад 15 років, 162 - понад 20 років, 46 - понад 25 років.

По причині того, що заробітна плата працівників центрів, визначена за новими умовами, менша в середньому на 40-42% від заробітної плати державних службовців відповідних категорій, таке зменшення заробітної плати могло призвести до втрати кадрового потенціалу в цій сфері.

Прийнята Урядом постанова N 435 передбачає встановлення керівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи надбавки до посадового окладу за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залежно від стажу роботи в таких розмірах:

- понад 3 роки - 10 відсотків,

- понад 10 років - 20 відсотків,

- понад 20 років - 30 відсотків.

Відповідне встановлення надбавки до заробітної плати сприятиме соціальній захищеності працівників зазначених центрів, забезпеченню стабільності та послідовності соціальної роботи на місцевому рівні та запобіганню плинності кадрів у цій сфері, зазначають у Мінсоцполітики. При цьому обсяги видатків визначатимуться щороку при складанні проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 вересня 2016 року (щодо випадків зарахування виборної діяльності до педстажу для надбавки за вислугою років)